Intenso-LOGO

Intenso 6021560 geheugenkoffer van 2.5 inch

Intenso-6021560-2.5-inch-geheugentas-PRODUCT-AFBEELDING

Overzicht

Leveringsomvang:

Intenso-6021560-2.5-Inch-Memory-Case-01

  1. Intenso Super Speed ​​USB 3.0 harde schijf (neerwaarts compatibel)
  2. USB-kabel 3.0
  3. Gebruiksaanwijzing
Conformiteitsverklaring

De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de eisen van alle EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.

ALGEMEEN

Over deze instructies

Lees deze instructies aandachtig en neem alle verwijzingen in deze instructies in acht om een ​​lange levensduur en betrouwbaar gebruik van het apparaat te garanderen. Houd deze handleiding bij de hand en geef ze door aan andere gebruikers van het apparaat.

Beoogd gebruik

Het primaire doel van deze externe harde schijf is de opslag van gegevens van pc's, notebooks, ultrabooks of MAC-computers. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor medische en speciale toepassingen, waarbij het falen van het product kan leiden tot verwondingen, sterfgevallen of aanzienlijke materiële schade. Bij gebruik dat niet overeenkomt met het beoogde gebruik, vervalt de aansprakelijkheid. Het openen, evenals het ombouwen van het apparaat en het gebruik van extra apparaten en accessoires, die niet door ons zijn goedgekeurd, moet worden onthouden. Gebruik het apparaat niet onder extreme omgevingsomstandigheden en neem de veiligheidsinstructies in acht. Het niet naleven van de informatie- en veiligheidsinstructies in deze handleiding geldt als niet-naleving van het beoogde gebruik en leidt tot het vervallen van de aansprakelijkheid en kan leiden tot persoonlijke of materiële schade.

GEBRUIK

Systeem vereisten

Deze harde schijf is compatibel met de besturingssystemen MS Windows 7/8/8.1/10 en Mac OS 10.x*. Voor de bediening is een vrije USB-interface nodig.

Handelsmerken Windows 7/8/8.1/10 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Macintosh en MAC zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer. Alle merken en namen van derden zijn eigendom van de betreffende gebruiker.

Opmerkingen:
Voor de werking van USB 3.0 is een USB 3.0-interfacekaart nodig. De harde schijf is neerwaarts compatibel met eerdere USB-standaarden. De hardwareconfiguratie van uw pc en het gebruikte besturingssysteem kunnen de compatibiliteit van de harde schijf beïnvloeden.
Voeding onder USB 2.0: In het geval dat uw USB 3.0 harde schijf niet wordt herkend op een computer met een USB 2.0-poort, kan de voeding een mogelijke oorzaak zijn. Sluit in dit geval een USB-hub met externe voeding aan.

De harde schijf aansluiten

Intenso-6021560-2.5-Inch-Memory-Case-02

Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel om de externe harde schijf op uw computer aan te sluiten. Verbind de USB 3.0-stekker met de Intenso-harde schijf en de stekker van het USB-kabeluiteinde met uw computer.
De computer herkent de “nieuwe hardware” en installeert de driver automatisch. Wacht tot de installatie van het stuurprogramma is voltooid. In de "werkplek" is er nu nog een schijf met de aanduiding "Intenso beschikbaar.
Zodra de externe schijf met de computer is verbonden, gaat de LED branden. De LED knippert als er een schrijf- of leesbewerking wordt uitgevoerd.

De harde schijf verwijderen

Afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem moet de harde schijf worden afgemeld voordat de verbinding met de computer wordt verbroken. Raadpleeg de Help-sectie van de provider van uw besturingssysteem voor meer informatie. Het apparaat mag niet worden verwijderd als het nog in gebruik is (knipperende LED). Dit kan leiden tot schade en/of gegevensverlies. Sluit a.u.b. alle files die zich op de harde schijf bevinden (foto's, documenten, enz.) voordat u de harde schijf verwijdert.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens:
Kinderen onderschatten gevaren vaak of herkennen ze helemaal niet. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte zintuiglijke, fysieke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies hebben gekregen van de persoon over hoe om het apparaat te gebruiken en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen zonder toezicht mogen geen toegang hebben tot het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Algemeen

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan spat- of druppelwater.
Met vloeistof gevulde vaten (vazen, glazen ed) mogen niet op het apparaat worden geplaatst. Het gevaar bestaat dat het vat kantelt en de vloeistof de elektrische veiligheid schaadt.
Bedien dit apparaat niet met natte handen.
Steek geen voorwerpen die niet voor het gebruik bedoeld zijn in de openingen van het apparaat. Dit kan leiden tot een elektrische kortsluiting en een daaruit voortvloeiende brand.
Blokkeer of bedek de openingen van het product niet.
Gebruik het apparaat in geen geval bij zichtbare beschadigingen aan het apparaat of de USB-kabel.
Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat niemand op de kabel kan gaan staan ​​of erover kan struikelen. Plaats geen voorwerpen op de kabel.
Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan trillingen of stoten, dit geldt in het bijzonder voor het transport. Verplaats het apparaat niet wanneer het in werking is. Harde schijven zijn extreem kwetsbaar en de gegevens die erop staan, kunnen hierdoor onherstelbaar worden vernietigd. Dergelijke schade valt niet onder de garanties.
Maak regelmatig back-ups van gegevens om mogelijk gegevensverlies te voorkomen.
Data recovery valt niet onder de garanties en kan niet door ons Service Centre worden uitgevoerd! Houd het apparaat uit de buurt van elke vorm van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht.
Open de behuizing van het apparaat niet en demonteer het niet in zijn onderdelen. Probeer het niet zelf te repareren. De garantie vervalt in dit geval.
Vermijd het gebruik van het apparaat in sterk gemagnetiseerde gebieden zoals bijvample, in de directe nabijheid van tv-toestellen, luidsprekers enz. om gegevensverlies of andere storingen te voorkomen.
Let tijdens het gebruik op een trillingsvrije basis om beschadigingen te voorkomen.

HULP BIJ PROBLEMEN

Status-LED brandt niet
Controleer de externe harde schijf en de USB-kabel op zichtbare beschadigingen. Als er schade is, neem dan contact op met onze klantenservice om deze om te ruilen. Gebruik in geen geval het defecte apparaat of de kabel. Controleer of de kabelaansluiting correct is aangesloten.

Harde schijf wordt niet herkend
Controleer de punten onder “Status LED brandt niet eerst.

Controleer a.u.b. alle verdere USB-poorten van uw apparaat (vooral aan de achterkant van pc's), het is mogelijk dat de harde schijf niet genoeg stroom krijgt op de gebruikte USB-poort. Gebruik alleen de meegeleverde kabel en vooral geen verlengsnoer.
Als u een USB-hub tussen harde schijf en computer gebruikt, moet deze een eigen voeding hebben.
Als de harde schijf op geen enkele USB-poort van uw apparaat wordt herkend, probeer dan of het werkt op een ander apparaat om een ​​mogelijk defect uit te sluiten.
Controleer Schijfbeheer, het is mogelijk dat alleen een stationsletter moet worden toegewezen (zie de Help file van uw Windows-versie).
Als u de harde schijf eerder hebt gebruikt, bijvampbestand op een tv-toestel, kan het zijn dat u eerst de harde schijf moet formatteren om deze weer op een computer te kunnen gebruiken (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het eerder gebruikte apparaat en/of de Help file van de provider van uw besturingssysteem voor details).

TECHNISCHE GEGEVENS

EXTERNE USB 3.0 HARDE SCHIJF 2.5“ (6.35CM)
Afmetingen (2.5“-behuizing): 11 / 13 / 17 / 20 x 78 x 127 mm
Overdrachtssnelheid: maximaal 5 GBit/sec (USB 3.0)
Capaciteitsberekening: 1 MB = 1,000,000 byte/
1 GB = 1,000,000,000 bytes

VERWIJDEREN

Intenso-6021560-2.5-Inch-Memory-Case-03
Afvoer van oude elektronische apparatuur:
De apparaten die met dit symbool zijn gemarkeerd, vallen onder de Europese richtlijn 2012/19/EG. Alle elektrische apparaten en oude elektrische apparaten moeten gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom worden afgevoerd via daarvoor aangewezen inzamelpunten die zijn aangewezen door de overheid of de lokale autoriteiten. Met de juiste afvoer van oude elektrische apparatuur vermijdt u milieuschade.
Intenso-6021560-2.5-Inch-Memory-Case-04 Verpakking:
Verpakking is grondstof. Het verpakkingsmateriaal van dit product is geschikt voor recycling en kan opnieuw worden gebruikt. Let bij het weggooien van materialen op de plaatselijke recyclingvoorschriften.
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De firmware en/of hardware kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Hierdoor is het mogelijk dat delen van deze handleiding, technische gegevens en afbeeldingen in deze documentatie enigszins afwijken van het product in uw bezit. Alle punten die in deze handleiding worden beschreven, dienen slechts ter verduidelijking en hoeven niet onvermijdelijk met een bepaalde situatie overeen te komen. Op basis van deze instructies kunnen geen juridische claims worden ingediend.

GARANTIEVOORWAARDEN EN KLACHTENPROCEDURE

Garantievoorwaarden:
Intenso International GmbH geeft naast de wettelijke garantie twee jaar garantie op dit product. De garantie geldt alleen voor materiaal- en productiefouten. Intenso International GmbH is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens. De kosteloze garantie heeft betrekking op reparatie of vervanging van defecte onderdelen. u bent verantwoordelijk voor de veilige verwijdering van uw gegevens die niet door ons wordt uitgevoerd. De kassabon dient bewaard te worden voor het bepalen van de garantietermijn. Begrijp alsjeblieft dat we geen garantieservice kunnen bieden in het geval van bijvoorbeeld:

  • Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
  • Beledigende of onjuiste behandeling, installatie of gebruik
  • Beschadigingen, krassen of slijtage
  • Willekeurige wijzigingen, openen van de behuizing, ingrepen of reparaties Schade door andere toestellen, overmacht of transport

Klachtenprocedure:

Ga bij een klacht als volgt te werk:

  1. Alleen retourzendingen met aankoopbon en volledige accessoires worden geaccepteerd.
  2. Verder is een RMA-nummer een absolute voorwaarde voor retourzendingen. dit RMA-nummer kunt u aanvragen via de homepage, per e-mail of via de servicehotline. Het moet duidelijk zichtbaar op het pakket worden bevestigd.
  3. Verpak het product inclusief aankoopbewijs en alle toebehoren transportveilig. Het pakket moet voldoende postage.

Stuur het pakket naar het volgende adres:
INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Servicecentrum (uw RMA-nr.) Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Contact:

Documenten / bronnen

Intenso 6021560 geheugenkoffer van 2.5 inch [pdf] Gebruikershandleiding
6021560, 2.5-inch Memory Case, 6021560 2.5-inch Memory Case, Memory Case, Tas

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *