NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Elektrische en gasdrogers met stoom en sensordroog

GEBRUIKERSHANDLEIDING
8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers met stoom en sensordroog
NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3
Lees deze instructies voordat u uw nieuwe product gebruikt om schade te voorkomen.

Inhoud
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Frontcomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rugcomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uw droger uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Een locatie kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Uitputtende eisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Leidingvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Elektrische eisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Gasvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Aardingsvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 De ventilatieopening van de droger wijzigen (optioneel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Uw droger installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Tools die je nodig hebt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Onderdelen geleverd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Benodigde materialen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Voordat u begint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Stapsgewijze instructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 De deur van de droger omkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Uw droger gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Uw droger uitladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Het pluisfilter reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Uw favoriete droogprogramma opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 De bedieningsvergrendeling gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Droger opties en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Speciale wastips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Stoffenverzorgingstabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Onderhoud van uw droger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Reiniging van de buitenkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Het bedieningspaneel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Reinigen en inspecteren van het uitlaatsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Probleemoplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 De foutcodes begrijpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
EENJARIGE BEPERKTE GARANTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

2

www.insigniaproducts.com

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Insignia-droger. Insignia-drogers hebben het nieuwste op het gebied van ontwerp en mogelijkheden en bieden betrouwbare en probleemloze prestaties.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze machine installeert en gebruikt om letsel en schade aan eigendommen te voorkomen. Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies in deze handleiding behandelen NIET alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid om gezond verstand, voorzichtigheid en zorg te gebruiken bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw droger.
VEILIGHEID VAN DE DROGER
UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN ZIJN ZEER BELANGRIJK Om letsel bij de gebruiker of andere mensen en materiële schade te voorkomen, moeten de hier getoonde instructies worden opgevolgd. Onjuiste bediening als gevolg van het negeren van instructies kan letsel of schade veroorzaken, met inbegrip van de dood.

www.insigniaproducts.com

3

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Het risiconiveau wordt weergegeven door de volgende indicaties.
WAARSCHUWING
Dit symbool geeft de mogelijkheid van overlijden of ernstig letsel aan.
LET OP
Dit symbool geeft de mogelijkheid van letsel of materiële schade aan.
WAARSCHUWING
Dit symbool geeft de mogelijkheid aan van gevaarlijke voltagEr is een risico op een elektrische schok aanwezig die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING
Voor uw veiligheid moet de informatie in deze handleiding worden opgevolgd om het risico op brand of explosie te minimaliseren, of om schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood te voorkomen. · Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in
de buurt van dit of enig ander apparaat. · Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur,
servicebureau of de gasleverancier.
WAARSCHUWING
Brandgevaar
· Het niet nauwkeurig opvolgen van veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel, de dood of schade aan eigendommen.
· Installeer geen hulpventilator in het afvoerkanaal. · Installeer alle wasdrogers volgens de installatie-instructies
van de fabrikant van de droger.
WAARSCHUWING
Wat te doen als u gas ruikt?
· Probeer geen enkel apparaat aan te steken. · Raak geen elektrische schakelaar aan. · Gebruik geen telefoon in uw gebouw. · Ontruim de kamer, het gebouw of het gebied van alle bewoners. · Bel onmiddellijk uw gasleverancier vanaf de telefoon van een buurman. Volg de
instructies van de gasleverancier. · Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer.

4

www.insigniaproducts.com

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de basisvoorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende:
· Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
· Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
· Voor gebruik moet de droger correct geïnstalleerd zijn zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
· Volg ALTIJD de onderhoudsinstructies van de kledingfabrikant.
· Droog geen artikelen die eerder zijn gereinigd, gewassen, gedrenkt in of bevlekt met benzine, stomerij-oplosmiddelen of andere ontvlambare of explosieve stoffen, aangezien deze dampen afgeven die kunnen ontbranden of exploderen.
· Gebruik de droger niet om kleding te drogen die sporen van een ontvlambare stof bevat, zoals plantaardige olie, spijsolie, machineolie, ontvlambare chemicaliën, verdunner, enz., of iets dat was of chemicaliën bevat, zoals dweilen en poetskleding. Brandbare stoffen kunnen ervoor zorgen dat de stof vanzelf vlam vat.
· Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.
· Laat kinderen niet op of in het apparaat spelen. Nauwlettend toezicht op kinderen is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
· Voordat het apparaat buiten gebruik wordt gesteld of wordt weggegooid, verwijdert u de deur van het droogcompartiment.
· Grijp niet in het apparaat als de trommel in beweging is.
· Installeer of bewaar dit apparaat niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan weersinvloeden of vriestemperaturen onder 33° F (6° C).
· Niet doenamper met de bedieningselementen en vergrendeling.
· Installeer geen hulpventilator in het afvoerkanaal. De extra boosterventilator zal de oorspronkelijke luchtstroom van de droger veranderen, wat de droogprestaties van de droger zal beïnvloeden. Het kan zelfs tot veiligheidsrisico's leiden.
· Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat of probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of in gepubliceerde reparatie-instructies voor de gebruiker die u begrijpt en waarvoor u de vaardigheden bezit om het uit te voeren.
· Houd het gebied onder en rond uw apparaten vrij van brandbare materialen (pluisjes, papier, vodden, enz.), benzine, chemicaliën en andere brandbare dampen en vloeistoffen.
· Plaats geen artikelen die zijn blootgesteld aan frituurolie in uw droger. Artikelen die zijn verontreinigd met bakolie kunnen bijdragen aan een chemische reactie waardoor een lading vlam kan vatten. Om het risico op brand als gevolg van verontreinigde lading te verminderen, vindt het laatste deel van een wasdrogercyclus plaats zonder warmte (afkoelperiode). Stop een wasdroger niet voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.
· Haal de stekker uit het stopcontact als de machine voor langere tijd niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld tijdens vakanties.
· Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingen buiten bereik van kinderen.
· Controleer altijd de binnenkant van de droger op vreemde voorwerpen voordat u wasgoed laadt. Houd de deur gesloten wanneer niet in gebruik.
· Reinig het pluisscherm voor of na elke lading.

www.insigniaproducts.com

5

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

· Houd het gebied rond de uitlaatopening en de omliggende gebieden vrij van pluisjes, stof en vuil.
· De binnenkant van de droger en het afvoerkanaal moeten regelmatig worden gereinigd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
· Plaats geen artikelen die zijn blootgesteld aan frituurolie in uw droger. Artikelen die zijn verontreinigd met bakolie kunnen bijdragen aan een chemische reactie waardoor een lading vlam kan vatten.
· Dit apparaat moet geaard zijn. Zie 'Elektrische vereisten' op pagina 17 en 'Aardingsvereisten' op pagina 20.
· Dit apparaat moet goed geaard zijn. Sluit het netsnoer nooit aan op een stopcontact dat niet goed geaard is en in overeenstemming is met de plaatselijke en nationale voorschriften. Raadpleeg de installatie-instructies voor het aarden van dit apparaat.
· Zorg ervoor dat de zakken vrij zijn van vreemde voorwerpen, zoals munten, messen, spelden enz. Deze voorwerpen kunnen uw droger beschadigen.
· Gebruik geen hitte om artikelen te drogen die schuimrubber of rubberachtige materialen met een vergelijkbare structuur bevatten.
WAARSCHUWING
Om het risico op brand of explosie te verkleinen: · Droog geen items die eerder zijn gereinigd, gewassen, doorweekt of bevlekt met benzine, stomerij-oplosmiddelen of andere ontvlambare of explosieve stoffen. Ze stoten dampen uit die kunnen ontbranden of exploderen. Materiaal dat in contact is geweest met een reinigingsoplosmiddel of ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen mag niet in de droger worden geplaatst totdat alle sporen van deze ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen en hun dampen zijn verwijderd. · Er worden in huizen veel licht ontvlambare artikelen gebruikt, zoals aceton, gedenatureerde alcohol, benzine, kerosine, sommige vloeibare huishoudelijke schoonmaakmiddelen, sommige vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars. · Droog geen artikelen die schuimrubber bevatten (mogelijk aangeduid als latexschuim) of rubberachtige materialen met een vergelijkbare structuur op een warmtestand. Verwarmde schuimrubbermaterialen kunnen onder bepaalde omstandigheden brand veroorzaken door zelfontbranding.
LET OP
· Ga niet bovenop de droger zitten. · Vanwege voortdurende productverbeteringen behoudt Insignia zich het recht voor om
specificaties wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Voor volledige details, zie "Uw droger installeren" op pagina 24 voordat u kasten kiest, uitsparingen maakt of met de installatie begint. · Installeer en gebruik in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. · Plaats geen items in uw droger die bevlekt of doordrenkt zijn met plantaardige olie of bakolie. Zelfs na het wassen kunnen deze artikelen aanzienlijke hoeveelheden van deze oliën bevatten. · Restolie op kleding kan spontaan ontbranden. De kans op zelfontbranding neemt toe wanneer items die plantaardige olie of bakolie bevatten, worden blootgesteld aan hitte. Warmtebronnen zoals je droger kunnen deze items opwarmen, waardoor er een oxidatiereactie in de olie kan ontstaan. · Oxidatie creëert warmte. Als deze warmte niet kan ontsnappen, kunnen de items heet genoeg worden om vlam te vatten. Door dit soort items op te stapelen, te stapelen of op te slaan, kan de warmte niet ontsnappen en kan er brandgevaar ontstaan.

6

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

· Pas op dat vingers niet bekneld raken bij het sluiten van de deur. Dit kan leiden tot letsel.
· Er kunnen gaslekken in uw systeem ontstaan, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. · Gaslekken worden mogelijk niet alleen door geur gedetecteerd. · Gasleveranciers raden u aan een UL-goedgekeurd gas aan te schaffen en te installeren
detector.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
Kenmerken
Inhoud verpakking · 8 Cu. Ft. Elektrische of gasdroger · Y-aansluiting · Korte toevoerslang · Gebruikershandleiding
Onderdelen aan de voorkant

Bedieningspaneel

Deur

Linker ontluchtingsgat (optioneel)

Filteren

Verstelbare poten (4)

www.insigniaproducts.com

7

INSTALLATIE INSTRUCTIES
Terug componenten
Elektrische droger
Bedrading doos
Waterinlaat Achterste ontluchtingsgat
Gasdroger Netsnoer (alleen gasdroger)

Gasinlaat Waterinlaat

8

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Uw droger uitpakken
WAARSCHUWING: · Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Bewaar al het verpakkingsmateriaal
(zoals plastic zakken en polystyreen) buiten het bereik van kinderen.
· Pak uw droger uit en inspecteer deze op transportschade. Zorg ervoor dat u alle items hebt ontvangen die worden weergegeven in Inhoud van de verpakking op pagina 7.
· Draag beschermende handschoenen en gebruik een meubelverhuizer bij het optillen of dragen van uw droger om persoonlijk letsel of overbelasting te voorkomen.
Een locatie kiezen
WAARSCHUWING
Brandgevaar
· De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur. · Installeer de wasdroger volgens de instructies van de fabrikant en plaatselijk
codes. · Installeer geen wasdroger met flexibel plastic ventilatiemateriaal. Indien flexibel metaal
(folietype) kanaal is geïnstalleerd, moet het van een specifiek type zijn dat door de fabrikant van het apparaat is geïdentificeerd als geschikt voor gebruik met een wasdroger. Van flexibele ventilatiematerialen is bekend dat ze samenvouwen, gemakkelijk worden geplet en pluisjes vasthouden. Deze omstandigheden belemmeren de luchtstroom van de wasdroger en vergroten het risico op brand. · Volg alle installatie-instructies om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen. · Bewaar deze instructies.
LET OP
Belangrijk voor installateur
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de droger installeert. Deze instructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
· De droger is niet geschikt voor installatie in een stacaravan. · Verwijder de deur van alle afgedankte apparaten om het gevaar van een kind te voorkomen
gevangen en verstikkend.
WAARSCHUWING: Uw droger moet naar buiten worden afgevoerd om het risico op brand te verminderen wanneer deze ergens in huis wordt geïnstalleerd.
· U dient uw droger zo te plaatsen dat er aan de voorkant voldoende ruimte is voor het laden van de droger en voldoende ruimte aan de achterkant voor het afzuigsysteem.
· Uw droger is in de fabriek voorbereid voor de optionele uitlaat aan de achterkant. Zie De locatie van de ventilatieopening van de droger wijzigen (optioneel) op pagina 21 als u de ventilatielocatie wilt wijzigen.
· Zorg ervoor dat de ruimte waarin u uw droger installeert voldoende frisse lucht heeft en dat er geen belemmeringen zijn voor de luchtstroom. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 33° C (6° F).
· Voor gasdrogers moet er voldoende ruimte zijn, zoals aangegeven op het waarschuwingslabel op de achterkant van uw product, om te zorgen voor voldoende lucht voor verbranding en een goede werking van de droger.

www.insigniaproducts.com

9

INSTALLATIE INSTRUCTIES
· Installeer of bewaar uw droger niet op een plek waar hij wordt blootgesteld aan water of weersinvloeden. Houd de drogerruimte vrij van brandbare materialen, benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen. Uw droger produceert brandbare pluisjes. Houd het gebied rond uw droger pluisvrij.
39 13/16 inch (101 cm)
27 inch (68.6 cm)

10

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

33 3/4 inch (85.6 cm)

39 13/16 inch (101 cm)

55 1/4 inch 140.2 cm
Naast elkaar of in een nis, kast of andere verzonken ruimte installeren WAARSCHUWING: · U moet uw droger naar buiten afzuigen om het risico op brand te verminderen wanneer u deze ergens in huis installeert. · Installeer GEEN ander brandstofverbrandend apparaat in dezelfde kast als uw droger. · Voor informatie over het selecteren en installeren van afvoerkanalen, zie Afvoervereisten op pagina 15.

www.insigniaproducts.com

11

INSTALLATIE INSTRUCTIES
Installatie in een gesloten kast De minimale vrije ruimte tussen uw droger en aangrenzende muren of andere oppervlakken is: · Beide zijden: 1 cm · Achter: 2.5 cm · Boven: 5 cm · Voorkant: 12.7 inch (24 cm)

39 13/16 inch (101 cm)

1 inch (2.5 cm)

27 inch (68.6 cm)

24 inch (61.0 cm)

1 inch (2.5 cm)

2 inch (5.1 cm)

33 3/4 inch (85.6 cm)

5 inch (12.7 cm)

12

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Opmerking: Uw droger kan zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de kast worden geïnstalleerd.

1 inch (2.5 cm)

1.01inin. .(2(2.5.5cmcm))

27 inch (68.6 cm)

1 inch (2.5 cm)

www.insigniaproducts.com

13

INSTALLATIE INSTRUCTIES
Gestapeld installeren met een sluitring Opmerking: De voorkant van de kast moet twee onbelemmerde luchtopeningen hebben voor een gecombineerde minimale totale oppervlakte van 72 vierkante inch (465 vierkante cm) met een minimale vrije ruimte van 3 inch (76 mm) aan de top en bodem. Een lattendeur met een gelijkwaardige vrije ruimte is acceptabel.
6 inch (15.2 cm)

79 inch (200.7 cm)

3 inch (7.6 cm)

33 3/4 inch (85.6 cm)

8 inch (20.3 cm)

1 inch (2.5 cm)

27 inch (68.6 cm)

48 inch2 (310 cm2)

3 inch (7.6 cm)

24 inch2 (155 cm2)

3 inch (7.6 cm)

14

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Vermoeiende eisen
WAARSCHUWING: · Laat uw droger niet uitmonden in een schoorsteen, een muur, een plafond, een zolder, een kruipruimte
ruimte of een verborgen ruimte in een gebouw. · Uw droger moet naar buiten worden afgevoerd om het risico op brand te verkleinen
geïnstalleerd in een nis of kast.
WAARSCHUWING: GEBRUIK NOOIT EEN KUNSTSTOF OF NIET-METALEN FLEXIBELE KANAAL · Als uw bestaande leidingwerk van plastic, niet-metaal of brandbaar is, vervang het dan door
metaal voordat u deze droger installeert. · Gebruik alleen een metalen uitlaatkanaal dat niet brandbaar is om insluiting te garanderen
warmte en pluisjes van de afvoerlucht. · Zie “Kanaalvereisten” op pagina 16 voor de maximale kanaallengte en
aantal ellebogen. · Alle drogers moeten buiten worden afgezogen. · Monteer het kanaal niet met schroeven of andere bevestigingsmiddelen die in de buis steken
buis of die pluisjes vangen. · Het uitlaatkanaal moet een diameter van 4 cm hebben. · De totale lengte van het flexibele metalen kanaal mag niet langer zijn dan 10.2 m (7.8 ft).

www.insigniaproducts.com

15

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Kanaalvereisten
WAARSCHUWING: U bent verantwoordelijk voor het correct installeren van het uitlaatsysteem. · Gebruik een onbuigzaam aluminium of onbuigzaam gegalvaniseerd stalen kanaal met een diameter van 4 inch (10.2 cm).
Gebruik geen kleiner kanaal. · Kanalen met een diameter groter dan 4 inch (10.2 cm) kunnen leiden tot een grotere diameter
ophoping van pluisjes en veranderingen in prestaties. · Pluis moet regelmatig worden verwijderd (elke cyclus uit het pluisfilter). Verwijderen
pluizen van kanalen wordt minstens één keer per jaar aanbevolen. · Als u een flexibel metalen kanaal moet gebruiken, gebruik dan het type met een stijve plaatmetalen wand.
Gebruik geen flexibel kanaal met een dunne foliewand. Een ernstige verstopping kan het gevolg zijn als het flexibele metalen kanaal te scherp wordt gebogen. · Installeer nooit een flexibel kanaal in muren, plafonds of andere verborgen ruimtes. · Houd het afvoerkanaal zo recht en kort mogelijk. · Bevestig verbindingen met aluminiumtape. Gebruik geen schroeven. · Plastic, flexibele kanalen kunnen knikken, doorhangen, doorboord worden, de luchtstroom verminderen, de droogtijden verlengen en de werking van uw droger beïnvloeden. Gebruik geen plastic kanalen. · Gebruik geen niet-metalen flexibele kanalen. · Uitlaatsystemen die langer zijn dan de aanbevolen 90 m (27.4 ft.) kunnen de droogtijden verlengen, de werking van de droger beïnvloeden en pluizen verzamelen. · Het afzuigkanaal moet eindigen met een afzuigkap met een uitzwenkbare dampEr om tocht naar achteren en het binnendringen van dieren in het wild te voorkomen. Gebruik nooit een afzuigkap met een magnetische dampeh. · De kap moet ten minste 12 cm (30.5 inch) ruimte hebben tussen de onderkant van de kap en de grond of een ander obstakel. De kapopening moet naar beneden wijzen. · Installeer nooit een scherm over de uitlaatopening. · Om ophoping van pluisjes te voorkomen, mag u uw droger niet rechtstreeks in een raamput laten afzuigen. · Niet afzuigen onder een huis of veranda. · Als het afvoerkanaal door een onverwarmde ruimte moet lopen, moet het kanaal geïsoleerd zijn en iets aflopen in de richting van de afzuigkap om condensatie en ophoping van pluisjes te verminderen. · Inspecteer en reinig het uitlaatsysteem van binnen minimaal één keer per jaar. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken. · Controleer regelmatig of de afzuigkap damper opent en sluit vrij. · Controleer de staat van het uitlaatsysteem één keer per maand en reinig het minimaal één keer per jaar. Opmerking: als uw kleding niet droog wordt, controleer dan de luchtkanalen op verstoppingen. · Laat uw droger niet uitmonden in een muur, plafond, kruipruimte of verborgen ruimte van een gebouw, gasafvoer of een ander gemeenschappelijk kanaal of schoorsteen. Dit kan brandgevaar opleveren door de pluizen die door uw droger worden uitgestoten. · Om het risico op brand te verminderen, MOET uw droger BUITEN AFGEVOERD WORDEN.
Soorten afzuigkappen
Als u uw droger in een bestaand afzuigsysteem installeert, moet u ervoor zorgen dat:
· Het uitlaatsysteem voldoet aan alle lokale, staats- en nationale codes.
· U gebruikt geen flexibel kunststof kanaal.
· Je inspecteert en reinigt alle pluisophopingen van binnenuit het bestaande kanaal.
· Het kanaal is niet ingedeukt of geplet.
· De afzuigkap dampe gaat vrij open en dicht.

16

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Voor de beste resultaten moet de statische druk in elk uitlaatsysteem tussen 0.3 en 0.8 inch waterkolom liggen en mag onder geen enkele omstandigheid lager zijn dan 0 met een geïnstalleerd kanaal met een diameter van XNUMX cm. De meting moet worden gedaan met de lege droger die werkt met een manometer op het punt waar het uitlaatkanaal aansluit op uw droger. Er moet een stand zonder warmte worden gebruikt. Het pluisfilter moet schoon zijn.

WEERKAPPEN SOORTEN

Aanbevolen

Gebruik alleen voor korte termijn installatie

4 inch (10.2 cm) 4 inch (10.2 cm) 4 inch (10.2 cm)

# van 90° ellebogen
0 1 2 3

4 inch (10.2 cm)
Stijve metalen maximale afstand
90 m (27.4 voet) 60 m (18.3 voet) 45 m (13.7 voet) 35 m (10.7 voet)

2.5 inch. (6.4 cm)
Stijve metalen maximale afstand
60 m (18.3 voet) 45 m (13.7 voet) 35 m (10.7 voet) 25 m (7.6 voet)

Elektrische vereisten
WAARSCHUWING: Het bedradingsschema bevindt zich op het achterpaneel van uw droger. · Het onjuist aansluiten van de aardgeleider van uw droger kan leiden tot elektrische schokken
schok. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of monteur als u twijfelt of uw droger correct is geaard. Pas de stekker die bij uw droger is geleverd niet aan. Als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan het juiste type stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien. · Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle bedrading en aarding worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale codes, of bij afwezigheid van lokale codes, met de National Electrical Code, ANSI/NFPA nr. 70 laatste revisie (voor de VS) of de Canadian Electrical Code CSA C22.1 - Laatste herzieningen en lokale codes en verordeningen (voor Canada). U bent verantwoordelijk voor het leveren van adequate elektrische voorzieningen voor uw droger. · Alle gasinstallaties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de laatste revisie van de National Fuel Code ANSI Z223.1/NFPA 54 (voor de VS) of CSA B149.1 (voor Canada) en lokale codes en verordeningen.

www.insigniaproducts.com

17

INSTALLATIE INSTRUCTIES
Elektrische aansluitingen Een individueel afgetakt (of afzonderlijk) circuit dat alleen uw droger bedient, wordt aanbevolen. GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER.
Gasmodellen – VS en Canada Een 120-volt, 60Hz AC goedgekeurd elektriciteitsnet, met een 15 ampEr is een zekering of stroomonderbreker vereist.
Elektrische modellen – alleen VS Uw droger heeft een goedgekeurde elektrische aansluiting van 120/240 volt, 60 Hz AC nodig. De elektrische servicevereisten zijn te vinden op het gegevenslabel achter de deur. een 30-ampEr is een zekering of stroomonderbreker aan beide zijden van de lijn vereist. · Als u een netsnoer gebruikt, dient u het snoer aan te sluiten op een 30-amper een opvangbak. · Er wordt GEEN netsnoer geleverd bij Amerikaanse elektrische drogers.
WAARSCHUWING: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK Als de lokale regelgeving dit toestaat, kan de elektrische voeding van uw droger worden aangesloten door middel van een nieuwe voedingskabelset, gemarkeerd voor gebruik met een droger, die UL-vermeld is en minimaal is geclassificeerd als 120/240 volt, 30-ampEr zijn drie geleiders van koperdraad nr. 10 die zijn afgesloten met gesloten lusaansluitingen, open kabelschoenen met omgeslagen uiteinden of met vertinde kabels. · Gebruik een netsnoer van een oude droger niet opnieuw. Het netsnoer elektrisch
voedingsbedrading moet bij de droogkast worden vastgehouden met een geschikte UL-goedgekeurde trekontlasting. · Aarding via de nulleider is verboden voor (1) nieuwe installaties met vertakte circuits, (2) stacaravans, (3) recreatieve voertuigen en (4) gebieden waar lokale codes aarding via de nulleider verbieden. (Gebruik een vierpolige stekker voor vieraderige contactdozen, NEMA type 14-30R.)
Elektrische modellen – alleen Canada U hebt een goedgekeurde elektrische voeding van 120/240 volt, 60 Hz AC nodig die is gezekerd via een 30-amper zekering of stroomonderbreker aan beide zijden van de lijn. Alle Canadese modellen worden verzonden met het netsnoer eraan vast. Het netsnoer moet worden aangesloten op een 30-amper een opvangbak.
Soorten stopcontacten

Driedraads stopcontact (10-30R)

Vierdraads stopcontact (14-30R)

18

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Gebruik een driedraads stopcontact
Als uw stopcontact een driedraads (driepolig) stopcontact is, kiest u een driedraads netsnoer met ring- of platte stekkers en een UL-gecertificeerde trekontlasting. Het drieaderige netsnoer moet:
· Minstens 4 m lang zijn. · Zorg voor drie 1.2-gauge massief koperen draden. · Combineer een driedraads stopcontact van NEMA Type 10-10R.
Zie Driedraads stopcontact – voor elektrische drogers: op pagina 30 voor instructies over het aansluiten van een netsnoer op uw droger.
Gebruik een vierdraads stopcontact
Als uw stopcontact een vieraderig (vierpolig) stopcontact is, kiest u een vieraderig netsnoer met ring- of spade-aansluitingen en UL-gecertificeerde trekontlasting. Het vieraderige netsnoer moet:
· Minstens 4 m lang zijn. · Zorg voor vier 1.2-gauge massief koperen draden. · Combineer een vierdraads stopcontact van NEMA Type 10-14R. De aardedraad (aarde
geleider) kan groen of kaal zijn. De neutrale geleider moet worden geïdentificeerd door een witte kleur.
Zie Vierdraads stopcontact – voor elektrische drogers: op pagina 31 voor instructies over het aansluiten van een netsnoer op uw droger.
Gasvereisten
Gebruik alleen aardgas of LP (vloeibaar propaangas).
DE INSTALLATIE MOET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE LOKALE VOORSCHRIFTEN, OF BIJ GEEN LOKALE VOORSCHRIFTEN, MET DE NATIONALE BRANDSTOFGASCODE, ANSI Z223.1/NFPA 54, LAATSTE HERZIENING (VOOR DE VERENIGDE STATEN), OF DE INSTALLATIECODE VOOR AARDGAS EN PROPAAN, CSA B149.1, LAATSTE REVISIE (VOOR CANADA).
Gasdrogers zijn uitgerust met een branderontluchting voor gebruik met aardgas. Als u van plan bent uw droger te gebruiken met LPG (vloeibaar propaangas), moet deze door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden omgebouwd voor een veilige en juiste werking.
Een gastoevoerleiding van ½ inch (1.27 cm) wordt aanbevolen en moet worden verkleind om aan te sluiten op de gasleiding van 3 cm (8/1 inch) op uw droger. De National Fuel Gas Code vereist dat er binnen 6 cm (15 inch) van uw droger een toegankelijke, goedgekeurde handmatige gasafsluitklep wordt geïnstalleerd.
Gasdrogers die in garages voor woningen worden geïnstalleerd, moeten 18 cm (46 inch) boven de vloer worden geplaatst.
Bovendien moet een 1/8 inch (0.3 cm) NPT (National Pipe Thread) afgetapte tap, toegankelijk voor de testmeteraansluiting, direct stroomopwaarts van de gastoevoeraansluiting van uw droger worden geïnstalleerd.
Uw droger moet worden losgekoppeld van het gastoevoerleidingsysteem tijdens elke druktest van het systeem.
Uw droger moet worden aangesloten op de gastoevoerleiding met een vermelde flexibele gasaansluiting die voldoet aan de norm voor aansluitingen voor gastoestellen, ANSI Z21.24 of CSA 6.10.
Gebruik oude flexibele metalen gasleidingen NIET opnieuw. Flexibele gasleidingen moeten een ontwerpcertificaat hebben van de American Gas Association (CGA in Canada).
· Alle gebruikte samenstellingen voor pijpverbindingen moeten bestand zijn tegen de werking van vloeibaar petroleumgas.
· Uit beleefdheid zullen de meeste plaatselijke gasbedrijven de installatie van een gastoestel inspecteren.

www.insigniaproducts.com

19

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Gasontsteking: Uw droger gebruikt een automatisch ontstekingssysteem om de brander te ontsteken. Er is geen constante brandende piloot.
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Uw droger moet worden geïnstalleerd door een erkende loodgieter of gasfitter. Er moet een handmatige gasklep met "T"-hendel worden geïnstalleerd in de gastoevoerleiding naar de geïnstalleerde droger op de plaats van gebruik.
Als er een flexibele gasaansluiting wordt gebruikt om uw droger aan te sluiten, mag de aansluiting niet langer zijn dan 3 cm (91.5 ft.).
WAARSCHUWING: Er kunnen gaslekken in uw systeem optreden, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. · Gaslekken worden mogelijk niet alleen door geur gedetecteerd. · Gasleveranciers raden u aan een UL-goedgekeurd gas aan te schaffen en te installeren
detector. · Installeer en gebruik het in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
Aardingsvereisten
Uw droger moet geaard zijn. Als er een storing of storing optreedt, vermindert de aarding het risico op een elektrische schok door een weg van de minste weerstand voor de elektrische stroom te bieden.
Gas modellen
WAARSCHUWING: · Uw droger heeft een driepolig netsnoer met aardgeleider (120V,
60Hz). · De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd
en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen. · Bepaalde interne onderdelen zijn opzettelijk niet geaard en kunnen een risico vormen
van elektrische schokken alleen tijdens onderhoud. Onderhoudspersoneel Raak de volgende onderdelen niet aan terwijl het apparaat onder spanning staat: inlaatklep, besturingskaart en temperatuurregulerende thermistor (bevindt zich op de behuizing van de ventilator).
Elektrische modellen
WAARSCHUWING: · De droger moet worden geaard met een drie- of vieraderig netsnoer met een
aardgeleider en een aardingsstekker, die apart wordt verkocht. · De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd
en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen. · Pas de stekker die bij uw droger is geleverd niet aan – als deze niet in het stopcontact past,
laat een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien. · Als er geen netsnoer wordt gebruikt en de elektrische droger permanent moet worden aangesloten,
uw droger moet zijn aangesloten op een permanent geaard metalen bedradingssysteem, of er moet een aardingsgeleider van de apparatuur lopen met de circuitgeleiders en zijn aangesloten op de aardingsterminal of kabel van uw droger. · Bepaalde interne onderdelen zijn opzettelijk niet geaard en kunnen alleen tijdens onderhoud een risico op elektrische schokken opleveren. Onderhoudspersoneel Raak de volgende onderdelen niet aan terwijl het apparaat onder spanning staat: inlaatklep, besturingskaart en temperatuurregulerende thermistor (bevindt zich op ventilatorbehuizing).

20

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

De ventilatieopening van de droger wijzigen (optioneel)
Deze droger wordt geleverd met ventilatie aan de achterkant. Het kan ook worden geconfigureerd om naar beneden of naar links te ventileren.

BACK VIEW

12 inch (30.5 cm)

3 3/4 inch (9.3 cm)

Benodigd gereedschap Adapterkits zijn standaardcomponenten en kunnen bij elke detailhandelaar worden gekocht.

Phillips-schroevendraaier

Duct tape

Handschoenen

Materialen die je nodig hebt

4 inch (10.2 cm) star of UL-vermeld flexibel kanaal
(Niet inbegrepen)
Ventilatie aan de zijkant
TOP VIEW

Elleboog van 4 cm (10.2 inch) (niet inbegrepen)
KANT VIEW

1 1/2 inch (3.8 cm)

15 inch (38 cm)

3 3/4 inch (9.3 cm)

5 inch (12.9 cm)

www.insigniaproducts.com

21

INSTALLATIE INSTRUCTIES
1 Verwijder de twee achterste bevestigingsschroeven van de uitlaat en trek vervolgens het uitlaatkanaal naar buiten.
Bevestigingsschroef Achterste uitlaatkanaal

2 Druk op de lipjes op de uitsparing en verwijder vervolgens voorzichtig de uitsparing voor de gewenste ventilatieopening.
3 Duw het adapterkanaal op de ventilatorbehuizing van uw droger.

Adapter kanaal

Ventilatorhuis

DROGER ZIJ/ACHTERKANT VIEW

Knockout

4 Sluit een elleboogstuk van 4 inch (10.2 cm) aan op het kanaalgedeelte van 4 inch (10.2 cm) en zet alle verbindingen vast met ducttape. Zorg ervoor dat het mannelijke uiteinde van de elleboog van uw droger af wijst.
5 Steek het kniestuk/kanaal door de opening aan de zijkant en druk het op het adapterkanaal. Zet vast met ducttape. Het mannelijke uiteinde van het kanaal moet 1.5 cm (3.8 inch) uit uw droger steken om het resterende kanaalwerk aan te sluiten.
6 Bevestig ducttape aan de achterkant van uw droger om het originele ontluchtingsgat van de droger af te dichten.

Duct tape elleboog

1 1/2 inch (3.8 cm)

22

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES
Bodemventilatie
TOP VIEW

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers KANT VIEW

4 3/4 inch (12.1 cm)
12 inch (30.5 cm)

1 1/2 inch (3.8 cm)

3 3/4 inch (9.3 cm)

1 Verwijder de twee achterste bevestigingsschroeven van de uitlaat en trek vervolgens het uitlaatkanaal naar buiten.

Bevestigingsschroef Achterste uitlaatkanaal

2 Druk op de lipjes op de uitsparing en verwijder vervolgens voorzichtig de uitsparing voor de gewenste ventilatieopening.
3 Duw het adapterkanaal op de ventilatorbehuizing van uw droger.

Adapter kanaal

Ventilatorhuis

Knockout

DROGER ZIJ/ACHTERKANT VIEW

4 Sluit een elleboogstuk van 4 inch (10.2 cm) aan op het kanaalgedeelte van 4 cm (10.2 inch) en zet alle verbindingen vast met ducttape. Zorg ervoor dat het mannelijke uiteinde van de elleboog naar beneden wijst door het gat in de bodem van uw droger.

www.insigniaproducts.com

23

INSTALLATIE INSTRUCTIES
5 Steek het kniestuk/kanaal door de opening aan de achterkant en druk het op het adapterkanaal. Zet vast met ducttape. Het mannelijke uiteinde van het kanaal moet 1.5 cm (3.8 inch) uit uw droger steken om het resterende kanaalwerk aan te sluiten.

Montage elleboog/kanaal
6 Bevestig ducttape aan de achterkant van uw droger om het originele ontluchtingsgat van de droger af te dichten.

Duct tape

Uw droger installeren
Belangrijk: we raden u aan een gekwalificeerde installateur te gebruiken om uw droger te installeren.
Tools die je nodig hebt

Phillips-schroevendraaier

Niveau

platte schroevendraaier

Ducttape en

loodgieters tape

Tang
Onderdelen geleverd

Pijpsleutel

Verstelbare sleutel die opent tot 1″ (2.5 cm)

Snijmes

Y-connector

Korte toevoerslang

24

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Materialen die je nodig hebt
· 3/8″ gasdroger gasleiding (alleen gasmodel) · Drie- of vierpolig (afhankelijk van het huis van de eigenaar) elektrisch netsnoer
(alleen elektrisch model) · Ontluchtingsset uitlaatdroger
Voordat je start
Voordat u begint met het installeren van uw droger, moet u ervoor zorgen dat: · De door u geselecteerde locatie een geaard stopcontact heeft. Zie Aardingsvereisten op pagina 20. · U hebt het juiste type netsnoer. Het netsnoer wordt niet meegeleverd bij elektrische wasdrogers. Gasdrogers zijn voorzien van een netsnoer. Zie "Elektrische vereisten" op pagina 17. · De ventilatieopening van uw droger bevindt zich op de juiste plaats. Zie "De locatie van de ventilatieopeningen van de droger wijzigen (optioneel)" op pagina 21 om de locatie van de ventilatieopeningen van de droger te wijzigen. · Uw uitlaatkanaal (niet inbegrepen) is gemaakt van hard metaal of halfstijf metaal. Zie Kanaalvereisten op pagina 16. · U hebt een gasleiding van 3/8 inch (1 cm) voor een gasdroger (als u een gasdroger installeert) die voldoet aan alle nationale en plaatselijke voorschriften. Voordat u de gasleiding aansluit, review de gasleidingvereisten in Gasvereisten op pagina 19.

www.insigniaproducts.com

25

INSTALLATIE INSTRUCTIES
Stapsgewijze instructies
Opmerking: als er een gasdroger wordt geïnstalleerd, moet u een erkende professional bellen om de installatie uit te voeren.
Stap 1: Zorg ervoor dat de vloer een stevige, vlakke ondergrond is · Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de vloer waarop u uw droger installeert waterpas is. Dit helpt trillingen, geluid en ongewenste bewegingen te minimaliseren.
Opmerkingen: · Als de voorkant van uw droger meer dan één graad hoger is dan de achterkant,
kan het langer duren om kleine ladingen te drogen. U kunt de droogvoetjes afstellen om uw droger waterpas te zetten (Stap 3: Sluit de afvoerleiding aan op pagina 26). · Als de vloer niet perfect waterpas is, kunnen de poten worden aangepast om uw droger waterpas en stabiel te maken. Uw droger moet waterpas staan ​​nadat deze op zijn plaats is gezet in Stap 7: Zet uw droger waterpas op pagina 32.
Stap 2: Verplaats uw droger naar de door u geselecteerde locatie · Verplaats uw droger naar de door u geselecteerde locatie, maar duw de droger niet helemaal naar binnen. U moet het netsnoer en de leidingen aansluiten voordat u uw droger naar zijn definitieve positie verplaatst .
Tip: Zie Een locatie kiezen op pagina 9 voor informatie over ruimtevereisten.
Stap 3: Sluit de afvoerleiding aan
Belangrijk: voordat u de afvoerleiding aansluit, review kanaalvereisten in Kanaalvereisten op pagina 16.
WAARSCHUWING:
· Zorg ervoor dat uw droger correct is geïnstalleerd, zodat hij gemakkelijk lucht kan afvoeren. · Houd kanalen zo recht mogelijk. · Beperk uw droger NIET met een slecht uitlaatsysteem. · Gebruik GEEN onnodig lange kanalen met veel bochten. · Gebruik een onbuigzaam metalen kanaal met een diameter van 4 inch (10.2 cm). Tape alle verbindingen af, ook bij de
droger. Gebruik nooit pluizende schroeven. · Reinig alle oude kanalen voordat u uw nieuwe droger installeert. Zorg ervoor dat de ontluchtingsklep
opent en sluit vrij. Inspecteer en reinig het uitlaatsysteem jaarlijks. · Gebruik GEEN plastic, dunne folie of niet-metalen flexibele leiding. · Gebruik GEEN plaatstalen schroeven die pluisjes kunnen ophopen bij het monteren van de
leidingen. Gewrichten moeten worden afgeplakt. · Laat de aluminium tape NIET de ventilatiesleuven aan de achterkant van uw toestel bedekken
droger. · Gebruik GEEN ingedeukte of verstopte kanalen en ventilatieopeningen. 1 Zorg ervoor dat de flappen of lamellen van de afzuigkap vrij kunnen bewegen.
Als u geen afzuigkap hebt geïnstalleerd, zie Typen afzuigkappen op pagina 16 voor informatie over aanbevolen typen afzuigkappen. Wij raden aan om de afzuigkap door een vakman te laten installeren.

26

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

2 Sluit het ene uiteinde van de afvoerleiding aan op het ontluchtingsgat aan de achterkant van uw droger en gebruik vervolgens aluminiumtape om de leiding aan uw droger te bevestigen. De gekrompen uiteinden van de kanaalsecties moeten van uw droger af wijzen. Gebruik een onbuigzaam metalen kanaal met een diameter van 4 inch (10.2 cm).

Uitlaatkanalen

Achterste ontluchtingsgat

3 Sluit het andere uiteinde van het kanaal aan op de afzuigkap en trek vervolgens de kanaalband aan om het op zijn plaats te houden. Tape alle voegen af, ook bij de droger.
Afzuigkap
Stap 4: Sluit de watertoevoer aan Met de watertoevoer kun je de stoomfunctie van je wasdroger gebruiken.
t
Tip: Wikkel loodgieterstape (niet meegeleverd) om schroefdraadverbindingen om lekken te voorkomen. 1 Sluit de Y-connector rechtstreeks aan op de koudwatertoevoer of op een verlengstuk
slang (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de Y-connector met de hand goed vastzit en draai vervolgens nog eens 2/3 slag vast met een tang.
Koud water
Verlengslang (optioneel/niet inbegrepen) Y-connector

www.insigniaproducts.com

27

INSTALLATIE INSTRUCTIES
2 Sluit de koudwatertoevoerslang (niet meegeleverd) van de Y-connector aan op uw wasmachine. Zorg ervoor dat de slang met de hand goed vastzit en draai vervolgens nog eens 2/3 slag vast met een tang.
Toevoerslang koud water (naar wasmachine)
3 Sluit het rechte uiteinde van de korte toevoerslang aan op de andere uitlaat op de Y-connector. Zorg ervoor dat de slang met de hand goed vastzit en draai vervolgens nog eens 2/3 slag vast met een tang.
Korte toevoerslang (naar droger)
4 Sluit de 90°-koppeling van de korte toevoerslang aan op de koperen waterinlaat aan de achterkant van uw droger. Zorg ervoor dat de slang met de hand goed vastzit en draai vervolgens nog eens 2/3 slag vast met een tang.
Waterinlaat

28

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Stap 5: Sluit de gasleiding aan (alleen voor gasmodellen) Belangrijk: voordat u de gasleiding aansluit, review de gasleidingvereisten in Gasvereisten op pagina 19.
1 Verwijder de beschermkap van de pijpschroefdraad van de gasinlaat.

Gasinlaat aan de achterkant van de droger

2 Breng een buisverbindingsmiddel of ongeveer 1.5 inch wikkels teflontape aan over alle schroefdraadverbindingen. De samenstelling van de pijpverbinding moet bestand zijn tegen de werking van vloeibaar petroleumgas.
3 Sluit alle pijpverbindingen aan en draai ze vast met een sleutel.
Opmerking: er is een extra fitting nodig om het 3/4 inch (1.9 cm) binnendraaduiteinde van een flexibele connector aan te sluiten op het 3/8 inch (1 cm) buitendraaduiteinde op uw droger. Gebruik alleen een nieuwe AGA- of CSA-gecertificeerde gastoevoerleiding met flexibele RVS-connectoren. De National Fuel Gas Code vereist dat er binnen 6 cm (15 inch) van uw droger een toegankelijke, goedgekeurde handmatige gasafsluitklep wordt geïnstalleerd.

Handmatige afsluitklep

Flare unie

Flare unie

Tepel

Flexibele connector

4 Sluit de gastoevoer aan op uw droger.

Gasinlaat aan de achterkant van de droger
5 Draai de fitting van de gasleiding stevig vast over de schroefdraad.

www.insigniaproducts.com

29

INSTALLATIE INSTRUCTIES
6 Draai de gastoevoer open.

Openen
WAARSCHUWING:
· Alle gasinstallaties van de droger moeten zijn voorzien van een handmatige afsluitklep. · Ongecoate koperen leidingen zullen corroderen wanneer ze worden blootgesteld aan aardgas, waardoor gaslekken ontstaan.
Gebruik UITSLUITEND zwart ijzeren, roestvrij stalen of met kunststof beklede koperen leidingen voor de gastoevoer. · Controleer alle gasaansluitingen op lekkage met een zeepoplossing. · Als er bellen verschijnen, draai dan de aansluitingen vast en controleer opnieuw. Gebruik GEEN open vuur
controleer op gaslekken.
Stap 6: Sluit het netsnoer aan (alleen elektrische Amerikaanse modellen)
Belangrijk: · Voordat u het netsnoer aansluit, review de elektrische eisen in
Elektrische vereisten op pagina 17. · Voordat u uw droger test of gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw droger geaard is.
Zie Aardingsvereisten op pagina 20.
· Bepaal of uw stopcontact een driedraads of vierdraads stopcontact is. Zie Soorten stopcontacten op pagina 18.
Driedraads stopcontact – voor elektrische drogers:

Middelste klemmenblokschroef

Zwarte draad Externe aardingsconnector
Neutrale draad (wit)

rode draad
Neutrale draad (witte of middelste draad)
3/4″ (1.9 cm) UL-gecertificeerde trekontlasting

1 Verwijder op uw droger de schroef van het middelste aansluitblok.
2 Sluit de neutrale draad (witte of middelste draad) van het netsnoer aan op de middelste klemschroef van het klemmenblok. Steek de schroef door de ring van de netsnoeraansluiting en draai de schroef vast.

30

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

3 Sluit de andere draden aan op de schroeven van het buitenste aansluitblok. Steek de schroef door de aansluitring en draai de schroef vast.
4 Draai de schroeven van de trekontlasting vast.
5 Steek het lipje van het deksel van het aansluitblok in de sleuf op het achterpaneel van uw droger en zet het deksel vast met een schroef.
WAARSCHUWING: Als u overschakelt van een elektrisch systeem met vier draden naar een driedraads systeem, moet u de aardingsband opnieuw aansluiten op de steun van het klemmenblok om het frame van de droger te aarden met de neutrale geleider. Ringvormige terminals worden aanbevolen. Als u riemklemmen gebruikt, zorg er dan voor dat ze goed vastzitten.
Vierdraads stopcontact – voor elektrische drogers:

Middelste klemmenblokschroef
Zwarte draad Externe aardingsconnector
Groene of kale koperdraad van het netsnoer

Neutrale aarddraad (wit)
rode draad
Neutrale draad (witte of middelste draad)
3/4″ (1.9 cm) UL-gecertificeerde trekontlasting

1 Verwijder de schroef van het middelste aansluitblok.
2 Sluit de aardedraad (groen of onverpakt) van het netsnoer aan op de externe aardegeleiderschroef.
3 Sluit de neutrale draad (witte draad) van het netsnoer en de aardingsdraad van het apparaat (wit) aan onder de middelste schroef van het aansluitblok. Steek de schroef door de ring van de netsnoeraansluiting en draai de schroef vast.
4 Sluit de andere draden aan op de schroeven van het buitenste aansluitblok. Steek de schroef door de aansluitring en draai de schroef vast.
5 Draai de schroeven van de trekontlasting vast.

www.insigniaproducts.com

31

INSTALLATIE INSTRUCTIES
6 Steek het lipje van het deksel van het aansluitblok in de sleuf op het achterpaneel van uw droger en zet het deksel vast met een schroef.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken · Alle Amerikaanse modellen zijn gemaakt voor een DRIEDRAADS SYSTEEMVERBINDING. · Het frame van de droger is geaard op de nulleider op het klemmenblok.
EEN VIERDRAADS SYSTEEMVERBINDING is vereist voor nieuwe of verbouwde constructies, stacaravans, of als plaatselijke voorschriften aarding via een neutrale geleider niet toestaan. Als het vierdraadssysteem wordt gebruikt, kan het frame van de droger niet worden geaard op de nulleider op het klemmenblok. Zie “Elektrische vereisten” op pagina 17 voor drie- of vierdraads systeemaansluitingen.
Stap 7: Zet uw droger waterpas · Als uw droger niet waterpas staat, kantel uw droger dan voorzichtig net genoeg om de stelvoetjes aan de onderkant van uw droger af te stellen. Strek de voeten slechts zover uit als nodig is. Als de pootjes te ver uitgeschoven zijn, kan uw droger gaan trillen.
Niveau

Maak los

Draai vast

Stelvoet

Stap 8: Sluit uw droger aan
Zorg ervoor dat alle uitlaat- en elektrische aansluitingen compleet zijn en steek vervolgens de stekker van uw droger in het stopcontact.

32

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Stap 9: Controleer de definitieve installatie · Voordat u uw droger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat: · Uw droger is aangesloten op een stopcontact en goed geaard is. · Stijf of halfstijf metalen ontluchtingsmateriaal is geïnstalleerd. Gebruik geen plastic flexibele slang. · Het uitlaatkanaalwerk is aangesloten en de verbindingen zijn afgeplakt. · Uw droger staat waterpas en staat stevig op de vloer. · Gasmodellen: het gas is ingeschakeld zonder gaslekkage. · Start uw droger om te controleren of deze werkt, verwarmt en uitschakelt.
Opmerking ALLEEN voor GASMODELLEN: Het is mogelijk dat de brander aanvankelijk niet ontsteekt vanwege lucht in de gasleiding. Als u uw droger op een warmtestand laat werken, wordt de lijn leeggemaakt. Als het gas niet binnen vijf minuten ontbrandt, zet u uw droger uit en wacht u vijf minuten. Zorg ervoor dat de gastoevoer naar uw droger is ingeschakeld. Controleer de uitlaat op hitte om gasontsteking te bevestigen.
De deur van de droger omkeren
1 Zorg ervoor dat het netsnoer is losgekoppeld.
2 Terwijl u de deur ondersteunt, verwijdert u de twee scharnierschroeven uit de deur, tilt u de deur op om deze te verwijderen en legt u de deur opzij.

Schroeven

LET OP: Pas op dat u de deur niet laat vallen bij het verwijderen van de schroeven. 3 Verwijder de afdekking van het scharniergat met een platte schroevendraaier.

www.insigniaproducts.com

33

INSTALLATIE INSTRUCTIES
4 Plaats de afdekking van het scharniergat terug aan de andere kant en druk erop totdat deze op zijn plaats klikt.
5 Verwijder de 14 schroeven uit de achterklep en verwijder vervolgens de achterklep en de deurpen.
Achterklep Deurpin
6 Verwijder de acht schroeven rond de deur, draai het deurscharnier, de scharnierzitting en het deurframe 180 graden en plaats de acht schroeven terug.

34

www.insigniaproducts.com

INSTALLATIE INSTRUCTIES

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

7 Zet de binnendeur en achterklep weer in elkaar, plaats de deurpen aan de andere kant en plaats de 14 schroeven die u in stap 5 hebt verwijderd terug.

Achterklep Deurpin

8 Plaats de deur aan de voorkant van uw droger terug en zet hem vast met de twee schroeven die u in stap 2 hebt verwijderd.
Schroeven

www.insigniaproducts.com

35

GEBRUIKSAANWIJZING
Uw droger gebruiken
WAARSCHUWING: lees de BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES op pagina 3 voordat u dit apparaat gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen. Controlepaneel

# ITEM

PRODUCTBESCHRIJVING

Druk hierop om uw droger aan of uit te zetten. Als uw droger langer dan

10 minuten zonder dat er knoppen worden ingedrukt, gaat het automatisch

schakelt uit.

1

Cycluskiezer

Draai om de cyclus voor het type lading te selecteren. De cyclus die u selecteert, bepaalt de warmteregeling voor de cyclus. De normale, volumineuze, zware, actieve slijtage, ontsmetting, handdoeken, fijne was en permanentpers

cycli zijn sensorcycli. De Quick Dry, Time Dry (20, 30, 40, 50 of 60

min.), luchtpluisjes en verversen met stoom zijn handmatige cycli. Voor meer

informatie, zie Drogeropties en instellingen op pagina 41.

2 Signaal

Druk hierop om het zoemergeluid in of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld, licht de signaalindicator op. Uw keuze blijft behouden totdat u opnieuw op de knop drukt.

3 Stoom

Druk hierop om het stoomproces in of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld, licht de stoomindicator op. Dit proces helpt kreukels te voorkomen en wordt ingeschakeld nadat het droogniveau van het wasgoed de norm of boven droogheid nadert.

4

Digitaal beeld

Cyclus 5-status
tonen

Sensorcyclus: Het digitale display toont de geschatte resterende cyclustijd. Handmatige cyclus: Het display geeft aan hoe lang de cyclus duurt.
De indicatielampjes Drogen, Koelen, Gereed en Wrinkle Care lichten op om aan te geven in welke fase van de cyclus uw droger zich bevindt. De indicator Filter reinigen licht op aan het begin van een cyclus om u eraan te herinneren het filter te reinigen.

Tijd 6 aanpassen
/

Druk herhaaldelijk op deze knoppen om de droogtijd voor handmatige cycli aan te passen. (Deze knoppen werken niet voor sensorcycli.)

36

www.insigniaproducts.com

GEBRUIKSAANWIJZING

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

# ITEM

PRODUCTBESCHRIJVING

7

Bedieningsvergrendeling

Houd de knoppen Time Adjust en Time Adjust tegelijkertijd drie seconden ingedrukt om de Control Lock-functie in te schakelen. Alle knoppen behalve Power werken niet wanneer de bedieningsvergrendeling is geactiveerd.
Houd nogmaals drie seconden ingedrukt om de functie uit te schakelen.

Druk hierop om uw droger aan of uit te zetten. Als uw droger langer dan 8 minuten aan en inactief is zonder dat er knoppen zijn ingedrukt, wordt deze automatisch ingeschakeld
schakelt uit.

Druk hierop om het Wrinkle Care-programma in of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld, de

Wrinkle Care-indicator licht op.

9

Rimpelverzorging

Wrinkle Care zorgt aan het einde van de cyclus voor ongeveer 90 minuten intermitterend tuimelen in onverwarmde lucht om kreuken te verminderen.

De lading is al droog en kan op elk moment tijdens het laden worden verwijderd

Rimpelverzorging cyclus.

10 Eco droog

Druk hierop om de Eco Dry-cyclus in of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld, licht de Eco Dry-indicator op. Elektrische Droger: Schakelt naar lager vermogen Gas Droger: Verlaagt de droogtemperatuur.
Let op: Alleen beschikbaar voor de programma's Normaal en Tijddroog.

11 Droogte

Druk op om het droogniveau te selecteren. Verschillende droogniveaus resulteren in verschillende droogtijden. Selecteer een lager droogniveau voor kleding die handmatig moet worden gestreken. Zie Drogeropties en -instellingen op pagina 41 voor meer informatie.

12 temp.

Druk op Temp. herhaaldelijk om de droogtemperatuur te selecteren.
· Hoog: voor stevig katoen of katoen met het label Tumble Dry. · Medium: voor permanent persen (elektrische droger), synthetische stoffen, lichtgewicht
katoen of items met het label Tumble Dry Medium. · Medium Laag: voor chemische vezels, permanent persen (gasdroger) of items
gelabeld Tumble Dry Medium Low. · Laag: voor synthetische of wasbare gebreide stoffen. · Geen warmte: Biedt alleen de luchtcyclus zonder enige warmte.
Een ander droogniveau resulteert in een andere droogtijd. Voor kleding die handmatig gestreken moet worden, moet een lager droogniveau worden gekozen.

13 Time

Druk herhaaldelijk op Tijd om snel de droogtijdinstelling te selecteren (60 min., 50 min., 40 min., 30 min. of 20 min.).

14

Damp Alarm

Damp Alert laat je weten wanneer het vocht in kledingstukken ideaal is om te strijken. Wanneer uw droger zes keer piept, haalt u de kleding die u wilt strijken eruit en drukt u op Start/Pauze om door te gaan met het drogen van de rest van de kleding.
OPMERKING: Uw droger stopt niet met werken als u die kledingstukken niet uit de kast haalt om te strijken.

Houd drie seconden ingedrukt om de huidige drooginstellingen op te slaan als 15 My Cycle je favoriet.
Druk eenmaal om uw favoriete cyclusinstellingen te laden.

16

Start pauze

Druk hierop om de droogcyclus te starten of te pauzeren. Als je het programma pauzeert, kun je wasgoed aan je droger toevoegen, maar kun je geen instellingen wijzigen.

www.insigniaproducts.com

37

GEBRUIKSAANWIJZING
Een lading kleding drogen Stap 1: Zet je droger aan
· Druk op de aan/uit-knop om uw droger in te schakelen. Het display licht op en er klinkt een geluid.
Stap 2: Laad uw droger · Plaats slechts één lading wasgoed tegelijk in uw droger. · Zware en lichte stoffen hebben een verschillende droogtijd nodig. Als u zware en dunne stoffen in een lading mengt, kan lichte stof droog zijn aan het einde van de cyclus, terwijl zware stof mogelijk nog droog is.amp. · Als u slechts één of twee artikelen hoeft te drogen, kunt u de trommelbeweging en de droogefficiëntie verbeteren door een aantal soortgelijke artikelen aan de lading toe te voegen. · Overbelading beperkt de werking van de trommel, wat leidt tot ongelijkmatig drogen en overmatig kreukelen van sommige stoffen.
Stap 3: Selecteer het droogprogramma en de opties 1 Draai de programmakiezer om een ​​droogprogramma te selecteren. Zie Drogeropties en -instellingen op pagina 41 voor meer informatie. Opmerking: u kunt de knop Mijn cyclus gebruiken om uw favoriete instellingen op te slaan en snel te selecteren. Zie Uw favoriete droogprogramma opslaan op pagina 40 voor meer informatie.
2 Optioneel: gebruik de knoppen op het bedieningspaneel om de droogcyclus aan te passen. Zie Bedieningspaneel op pagina 36 voor beschrijvingen van de knoppen. Zie Drogeropties en -instellingen op pagina 41 voor informatie over welke knoppen beschikbaar zijn voor elk cyclustype.

38

www.insigniaproducts.com

GEBRUIKSAANWIJZING

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Stap 4: Start uw droger 1 Druk op de Start/Pauze-knop om het geselecteerde programma te starten. 2 Als u de cyclus moet pauzeren (bijvampom items toe te voegen of te verwijderen of de lading aan te passen), druk op de Start/Pauze-knop en open de deur. Je droger stopt met draaien. Wanneer u klaar bent om weer te beginnen met drogen, sluit u de deur en drukt u op de knop Start/Pauze.
Uw droger uitruimen 1 Wanneer de droogcyclus voorbij is, piept uw ​​droger en wordt vervolgens uitgeschakeld. 2 Open de deur en verwijder de items.
Het pluizenfilter reinigen
LET OP: · Gebruik uw droger niet zonder dat het pluisfilter is geplaatst. · Gebruik geen beschadigd of kapot pluisfilter. Dit kan de prestaties verminderen of
brand veroorzaken.
Opmerking: · U moet het pluisfilter voor elke lading reinigen om de droogtijd te verkorten
en om ervoor te zorgen dat uw droger efficiënt werkt. · Als het pluis moeilijk weg te vegen is, kunt u het filter voorzichtig wassen met milde,
zeep water. Zorg ervoor dat je alle zeep van het filter afspoelt en dat het filter droog is voordat je het terug in je droger doet.
1 Trek het pluisfilter voorzichtig uit de sleuf aan de onderkant van de trommel. 2 Open het lipje aan de onderkant van het filter en verwijder het opgehoopte pluis. 3 Sluit het lipje en plaats het filter terug in de sleuf.

www.insigniaproducts.com

39

GEBRUIKSAANWIJZING
Uw favoriete droogcyclus opslaan 1 Stel de programmakiezer en optiefuncties in op uw favoriete instellingen. 2 Houd de My Cycle-knop drie seconden ingedrukt om deze instellingen op te slaan als uw favoriete cyclus. Het lampje naast de knop knippert om te bevestigen dat de instellingen zijn opgeslagen.
3 Druk op My Cycle om dit opgeslagen programma te selecteren. Uw droger selecteert automatisch uw favoriete instellingen en u kunt desgewenst aanvullende wijzigingen aanbrengen.
De bedieningsvergrendeling gebruiken De bedieningsvergrendeling voorkomt dat kinderen met uw droger spelen. Wanneer ingeschakeld, zijn de enige functies die werken de aan / uit-knop en het uitschakelen van de bedieningsvergrendeling. Om de bedieningselementen van de droger te vergrendelen of ontgrendelen, houdt u de knoppen Time Adjust en Time Adjust tegelijkertijd drie seconden ingedrukt. Het pictogram Kinderslot op het digitale scherm gaat branden wanneer de bedieningselementen zijn vergrendeld. Opmerking: Deze functie wordt geannuleerd als uw droger stroom verliest (bijvample, het loskoppelen van uw droger of een stopcontacttagen).

40

www.insigniaproducts.com

GEBRUIKSAANWIJZING

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Droger opties en instellingen
· Instellingen die vetgedrukt zijn of met een ingevuld (punt) zijn initiële/standaardinstellingen. Een of (stip) toont een beschikbare instelling.
· De cycli Normaal, Omvangrijk, Zwaar Gebruik, Actief dragen, Ontsmetten, Handdoeken, Fijne was en Permanentpersen zijn sensorcycli. De cycli Sneldrogen, Tijddrogen, Luchtpluizen en Verversen met stoom zijn handmatige cycli.
· Volg voor de beste resultaten de aanbevelingen voor de grootte van natte lading die voor elke cyclus zijn vermeld:
· Kleine lading: Vul de droogtrommel met drie tot vier items, niet meer dan 1/4 vol.
· Gemiddelde belading: Vul de droogtrommel tot ongeveer de helft.
· Grote lading: Vul de droogtrommel tot ongeveer 3/4 vol. Niet overbelasten. Items moeten vrij kunnen tuimelen.

FIETS

TYPE VOORWERP

TEMP

DROOGHEID

STOOM

OPTIONELE FUNCTIES

STANDAARD TIJD

MAXIMAAL BEDRAG

Normaal
omvangrijk
Heavy Duty
Actieve slijtage

· Katoen · Medium ondergoed · Linnen

· Dekens

· Lakens

Midden

· Dekbedden

· Jeans · Corduroys · Werk
kleren

Hoge

· Mesh-mouwen
· Sportbeha's · Atletisch
gespierde overhemden

Midden

Zeer droog
Normaal
Damp
Zeer droog
Normaal
Damp
Zeer droog
Normaal
Damp
Normaal

· Stoom

Zeer droog

· Rimpelverzorging · Elektrisch: 62 min. · Damp Alarm · Gas: 62 min.

Normaal · Eco Droog

Zeer droog

· Stoom

· Elektrisch: 110 min.

· Rimpelverzorging · Gas: 120 min.

Normaal

Zeer droog
Normaal

Stoomrimpelverzorging Damp Alarm

· Elektrisch: 60 min. · Gas: 70 min.

Normaal

Stoomrimpelverzorging Damp Alarm

· Elektrisch: 32 min. · Gas: 29 min.

Ontsmetten · Beddengoed

Hoog Zeer droog

n / a

· Rimpelverzorging

· Elektrisch: 62 min. · Gas: 56 min.

Handdoeken

· Handdoeken · Zwaar
katoen

Quick

n / a

Droog

Hoge

Zeer droog
Normaal
Damp

Zeer droog
Normaal

Stoomrimpelverzorging Damp Alarm

· Elektrisch: 56 min. · Gas: 55 min.

Hoge

Gemiddeld middel laag

n / a

Laag

n / a

Rimpelverzorging Tijd Tijd aanpassen

· Elektrisch: 30 min. · Gas: 30 min.

www.insigniaproducts.com

41

GEBRUIKSAANWIJZING

CYCLUS Tijd Droge lucht pluizen

ITEMTYPE n.v.t
n / a

TEMP

DROOGHEID

STOOM

OPTIONELE FUNCTIES

STANDAARD TIJD

MAXIMAAL BEDRAG

Hoge
Gemiddeld Gemiddeld Laag n.v.t
Laag Geen warmte

· Rimpelverzorging · Time Adjust · Elektrisch: 40 min. n.v.t. · Eco Dry · Gas: 40 min. · Tijd

Geen hitte

n / a

· Time Adjust · Elektrisch: 20 min.

n.v.t. · Tijd

· Gas: 20 min.

Stoom · Overhemden vernieuwen

Midden

· Stoom

· Elektrisch: 15 min.

n.v.t. Vereist (Vereist) · Gas: 15 min.

· Onderkleding
Fijne was · Fijne stoffen

Med Laag

Perm Pers

· Kreukvrij Medium

katoen

(Elektrisch)

· Synthetisch

-

stoffen

Med Laag

· Gebreide kleding

(Gas)

Zeer droog
Normaal
Damp
Zeer droog
Normaal
Damp

· Rimpelverzorging · Elektrisch: 30 min. n.v.t. · Damp Alarm · Gas: 19 min.

Zeer droog
Normaal

Stoomrimpelverzorging Damp Alarm

· Elektrisch: 28 min. · Gas: 35 min.

42

www.insigniaproducts.com

GEBRUIKSAANWIJZING

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Speciale wastips

ITEMS
dekens
Gordijnen en draperieën Wasbare luiers

DROGEN GIDS
· Gebruik de normale cyclus en droog slechts één deken tegelijk voor de beste trommelwerking.
· Zorg ervoor dat het artikel goed droog is voordat u het gebruikt of opbergt. · Tijdens de droogcyclus kan het zijn dat u het te maken artikel moet verplaatsen
zorg ervoor dat het volledig droog is. · Voeg schone sportschoenen of tennisballen toe aan de lading.
· Gebruik de cyclus die wordt aanbevolen in de onderhoudsinstructies of de Perm Press-cyclus. Een medium (elektrische drogers) of medium lage (gasdrogers) temperatuur met de normale droogcyclus helpt kreuken te minimaliseren.
· Droog deze in kleine ladingen voor het beste resultaat en verwijder ze zo snel mogelijk.
· Gebruik het programma Normaal op de temperatuurinstelling Medium voor zachte pluizige luiers.

Met dons gevulde items (zoals jassen, slaapzakken of dekbedden)

· Gebruik het fijne wasprogramma of een droogprogramma met een medium lage temperatuur.
· Voeg een paar droge handdoeken toe om vocht op te nemen en de droogtijd te verkorten.

Schuimrubber (zoals ruggen van vloerkleden, knuffels of schoudervullingen)

· NIET drogen op een warmtestand. Gebruik de Air Fluff-cyclus (geen warmte). WAARSCHUWING: Het drogen van een rubberen voorwerp met hitte kan het beschadigen of brandgevaar opleveren.

Hoofdkussens

· Gebruik de normale cyclus. · Voeg een paar droge handdoeken en een paar schone sportschoenen of tennisballen toe
om de tuimelende actie te helpen en om het item te pluizen. Droog GEEN kapok- of schuimkussens in uw droger.

Kunststoffen (zoals douchegordijnen of · Gebruik de Air Fluff of een Time Dry-cyclus op de lage temperatuurinstelling voor tuinmeubilair, afhankelijk van de instructies op het wasetiket. hoezen)

LET OP: Artikelen die NIET mogen worden gedroogd: · Glasvezelartikelen (gordijnen, draperieën, enz.) · Wollen kleding, tenzij aanbevolen op het etiket. · Artikelen die bevlekt of doordrenkt zijn met plantaardige olie of spijsolie.

www.insigniaproducts.com

43

GEBRUIKSAANWIJZING

Textielverzorgingstabel Volg de reinigings- en verzorgingslabels op kleding en andere stoffen.

Wascyclus Normaal

Zacht/Delicaat

Permanente druk / kreukvrij / kreukbestrijding
Zacht/Delicaat
Handenwassen

Speciale instructies Aan de lijn drogen/ Hangen om te drogen Druppeldroog Liggend drogen

Watertemperatuur Heet Warm Koud

Warmtestand Hoog Gemiddeld Laag

Bleekmiddel
Elke bleekmiddel (indien nodig)
Alleen chloorvrij (kleurveilig) bleekmiddel (indien nodig)
Drogen in de droogtrommel

Elke warmte Geen warmte/lucht
Strijkdroog of stoomtemperaturen Hoog

Normaal
Permanente druk / kreukvrij / kreukbestrijding

Midden
Laag
Voor machinewasbare wol. Ladingen moeten minder dan 8 lbs zijn. (3.6 kg)

44

www.insigniaproducts.com

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers

Waarschuwingssymbolen voor het wassen Niet wassen Niet wringen Niet bleken Niet geschikt voor de droogtrommel Geen stoom (toegevoegd aan het strijkijzer) Niet strijken

Stomerij Stomerij Niet chemisch reinigen Aan de lijn drogen/Hangen om te drogen Druppeldroog Liggend drogen

Onderhoud van uw wasdroger
De buitenkant schoonmaken
· Reinig met een zachte, damp lap. Gebruik geen schurende middelen. · Bescherm het oppervlak tegen scherpe voorwerpen. · Plaats geen zware of scherpe voorwerpen of een wasmiddelbakje op uw wasdroger.
Bewaar ze in een aparte opslagruimte. Deze items kunnen de bovenklep van uw droger krassen of beschadigen. · Doordat de gehele droger een hoogglans afwerking heeft, kan het oppervlak bekrast of beschadigd raken.
Reiniging van de trommel
· Reinigen met een doek dampmet een milde, niet-schurende reiniger die geschikt is voor roestvrij staal en geanodiseerde oppervlakken.
· Verwijder de reinigerresten en droog af met een schone doek.
Het bedieningspaneel schoonmaken
· Reinig met een zachte, damp lap. Gebruik geen schurende middelen. · Spuit geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het paneel. De afwerking van het bedieningspaneel mag zijn
beschadigd door sommige voorbehandelingsproducten voor vuil en vlekken. Breng dergelijke producten uit de buurt van uw droger aan en veeg gemorst product of overspray onmiddellijk weg.

www.insigniaproducts.com

45

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Reinigen en inspecteren van het uitlaatsysteem
Inspecteer en reinig de uitlaat jaarlijks om optimale prestaties te behouden. 1 Ontkoppel het afvoerkanaal van uw droger en van de afzuigkap (bij
de uitlaat) buiten het gebouw.
2 Controleer de binnenkant van het kanaal en verwijder eventueel pluis.
3 Zorg ervoor dat pluisjes van de afzuigkap zijn verwijderd. Pluisjes kunnen zich ophopen in de afzuigkap, zodat de flappen of lamellen niet volledig open of dicht gaan.
4 Zorg er na het schoonmaken van de afzuigkap voor dat de flap of lamellen vrij kunnen bewegen.
5 Zet het afvoerkanaal en de kap weer in elkaar en zorg ervoor dat de verbindingen stevig en afgedicht zijn.
6 Stel uw droger in werking en zorg ervoor dat de afvoerlucht niet wordt belemmerd in de ventilatieopening en dat er geen lekken in het systeem zijn.
Opmerking: Controleer en reinig de buitenafzuigkap regelmatig om een ​​goede luchtstroom te garanderen.

WAARSCHUWING

Bepaalde interne onderdelen zijn opzettelijk niet geaard en kunnen alleen tijdens onderhoud een risico op elektrische schokken opleveren. Onderhoudspersoneel: raak de volgende onderdelen niet aan terwijl het apparaat onder spanning staat: besturingskaart en temperatuurregulerende thermistor (op de blazerbehuizing).

46

www.insigniaproducts.com

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER 8 Cu. Ft. Elektrische en gasdrogers

Probleem oplossen

LET OP: Probeer uw droger niet zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie.

Bekijk deze tabel voor oplossingen voor veelvoorkomende vragen of problemen. Als uw probleem hier niet wordt vermeld, neemt u contact op met de klantenservice op 1-877-467-4289 (VS en Canada).

PROBLEEM OPLOSSING

Mijn droger wel · Zorg ervoor dat de deur van de droger volledig gesloten is.

niet starten.

· Als u de deur tijdens de droogcyclus hebt geopend, drukt u op Start/Pauze

knop nogmaals.

· Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact.

· Controleer de stroomonderbreker en zekeringen voor de elektrische aansluiting van uw droger.

Mijn droger doet het · Selecteer een ander programma dan Air Fluff en een temperatuurinstelling die niet "No

niet warmte of warmte.”

droogt niet.

· Laad uw droger niet te vol. Afhankelijk van de grootte van uw wasmachine, moet één waslading gelijk zijn aan één droge lading.

· Droog zware en lichte artikelen apart.

· Probeer het eens als u grote, volumineuze artikelen zoals dekens of dekbedden droogt

herpositionering van de lading om een ​​gelijkmatige droging te garanderen. Dit kan nodig zijn om een ​​paar te doen

keer tijdens de cyclus.

· De lading kan te klein zijn om correct te tuimelen. Voeg een paar handdoeken toe of gebruik de

Tijd Droge cycli.

· Reinig het pluisfilter en het afvoerkanaal.

· Controleer de stroomonderbreker en zekeringen voor de elektrische aansluiting van uw droger.

· Zorg ervoor dat de buitenafzuigkap vrij open en dicht kan.

· Controleer het uitlaatsysteem op pluisvorming. De leidingen moeten worden geïnspecteerd en

jaarlijks schoongemaakt.

· Zorg ervoor dat uw uitlaatkanaal van 4 inch (10.2 cm) hard of halfstijf metaal is

kanaal.

Mijn droger maakt herrie.

· Het is normaal dat uw droger zoemt vanwege de hoge luchtsnelheid die door de drogertrommel en het uitlaatsysteem beweegt.
· Het is normaal om de gasklep van de droger of het verwarmingselement tijdens de droogcyclus aan en uit te horen gaan.
· Controleer de lading op voorwerpen, zoals munten, losse knopen, spijkers of kapotte ritsen. Verwijder losse drukknopen of gespen.
· Zorg ervoor dat uw droger waterpas staat.

Mijn kleding is · Naden, zakken en andere soortgelijke zware delen zijn mogelijk niet helemaal droog

ongelijkmatig

wanneer de rest van de lading het geselecteerde droogniveau heeft bereikt. Dit is

droog.

normaal. Selecteer desgewenst het droogniveau Zeer droog. · Als u één zwaar voorwerp droogt met een lichte lading (zoals één handdoek met

vellen), is het zware item mogelijk niet helemaal droog als de rest van de lading

heeft het geselecteerde droogniveau bereikt. Droog zwaar voor de beste droogresultaten

items en lichtgewicht items afzonderlijk.

· Wasgoed dat niet droog genoeg is, kunt u met een Tijd terug in de droger doen

Droogcyclus totdat de gewenste droogheid is bereikt.

Mijn droger gaat uit voordat de kleding is gedroogd.

· De lading van de droger is te klein. Voeg meer items of een paar gewassen handdoeken toe en start het programma opnieuw.
· De lading van de droger is te groot. Verwijder enkele items of verplaats items en start de cyclus opnieuw.
· Zorg ervoor dat uw droger waterpas staat. · Overweeg een handmatig droogprogramma te gebruiken.

www.insigniaproducts.com

47

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

PROBLEEM OPLOSSING

Mijn droger heeft een vreemde geur.

· Uw droger zuigt lucht aan uit de omgevingslucht. Huishoudelijke geuren van verf, vernis, sterke reinigingsmiddelen, enzovoort, kunnen uw droger binnendringen met de omringende kamerlucht. Dit is normaal. Als deze geuren in de lucht blijven hangen, moet u de kamer volledig ventileren voordat u uw droger gebruikt.

Mijn kleding is

nog steeds gerimpeld na gebruik van de instelling Wrinkle Care.

· Als de lading van de droger te groot is, kunnen de artikelen niet vrij ronddraaien. Probeer minder items te laden.
· Zorg ervoor dat de artikelen in de wasdroger vergelijkbaar zijn. De instelling Wrinkle Care werkt het beste wanneer de artikelen in de wasdroger gelijksoortige artikelen zijn.

Er zitten pluisjes op mijn kleding.

· Controleer de zakken grondig voordat u kleding wast en droogt. Items zoals papier of tissues kunnen uiteenvallen in kleine stukjes die in pluisjes veranderen.
· Reinig het pluisfilter voor elke cyclus. Sommige ladingen die grote hoeveelheden pluis produceren, kunnen het filter verstoppen.
· Sommige stoffen zijn pluisproducenten (zoals een pluizige witte katoenen handdoek) en ze moeten gescheiden worden gedroogd van kleding die pluisvangers zijn (zoals een zwarte linnen broek).
· Verdeel grotere ladingen in kleinere ladingen om te drogen.

Mijn droger is · Zorg ervoor dat het uitlaatsysteem niet verstopt of verstopt is. lekkend water. · Zorg ervoor dat de aansluitingen op de watertoevoer goed vast zitten.

48

www.insigniaproducts.com

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER 8 Cu. Ft. Elektrische en gasdrogers

De foutcodes begrijpen
Uw droger is uitgerust met een automatisch foutbewakingssysteem om problemen in een vroeg stadium op te sporen en te diagnosticerentage. Wanneer er een fout optreedt, piept uw ​​droger elke 15 minuten gedurende vijf seconden.

FOUTCODE C9 E4
E5

MOGELIJKE OORZAAK De printplaat is defect. De vochtigheidssensor is defect.
De temperatuursensor is defect.

OPLOSSINGEN
Bel de klantenservice voor hulp. Gebruik uw droger niet.
Uw droger voltooit de huidige bedrijfscyclus, maar kledingstukken kunnen te droog zijn. Uw droger kan nog steeds werken met de Time Dry-cycli. Bel het servicecentrum voor hulp.
Bel de klantenservice voor hulp. Gebruik uw droger niet.

Specificaties
Afmetingen (H × B × D) Gewicht
Capaciteitsvermogen
Verwarmingsvermogen
Geluidsniveau

39 13/16 x 27 x 33 3/4 inch (101.1 x 68.6 x 85.6 cm)
Netto: 132 5/16 lbs. (60 kg) Bruto: 147 3/4 lbs. (67kg)
8 cu. ft.
Elektrisch: 120/240V Gas: 120V
Elektrisch: 5,200 W Gas: 20,000 BTU/uur
69 dB

www.insigniaproducts.com

49

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

EEN JAARLIJKE BEPERKTE GARANTIE

Definities:
De Distributeur * van Insignia-merkproducten garandeert u, de oorspronkelijke koper van dit nieuwe Insignia-merkproduct ("Product"), dat het Product vrij zal zijn van defecten in de oorspronkelijke fabrikant van het materiaal of vakmanschap voor een periode van één ( 1) jaar vanaf de datum van aankoop van het product ("garantieperiode"). Om deze garantie van toepassing te laten zijn, moet uw product in de Verenigde Staten of Canada zijn gekocht bij een Best Buy-winkel of online op www.bestbuy.com of www.bestbuy.ca en is het product verpakt met deze garantieverklaring.
Hoe lang duurt de dekking?
De garantieperiode duurt 1 jaar (365 dagen) vanaf de datum waarop u het product heeft gekocht. Uw aankoopdatum staat afgedrukt op de bon die u bij het product hebt ontvangen.
Wat dekt deze garantie?
Als tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat de oorspronkelijke fabricage van het materiaal of vakmanschap van het product defect is door een erkend Insignia-reparatiecentrum of winkelpersoneel, zal Insignia (naar eigen goeddunken): (1) het product repareren met nieuwe of herbouwde onderdelen; of (2) het product kosteloos vervangen door nieuwe of herbouwde vergelijkbare producten of onderdelen. Producten en onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Insignia en worden niet naar u teruggestuurd. Als service van producten of onderdelen vereist is nadat de garantieperiode is verstreken, moet u alle arbeids- en onderdelenkosten betalen. Deze garantie is geldig zolang u uw Insignia-product bezit tijdens de garantieperiode. De garantiedekking eindigt als u het Product verkoopt of anderszins overdraagt.
Hoe kan ik garantieservice verkrijgen?
Als u het product bij een Best Buy-winkel of bij een Best Buy online hebt gekocht webwebsite ((www.bestbuy.com of www.bestbuy.ca), neem dan uw originele aankoopbewijs en het Product mee naar een Best Buy-winkel. Zorg ervoor dat u het Product in de originele verpakking plaatst of in een verpakking die dezelfde mate van bescherming biedt als de originele verpakking. Voor garantieservice belt u in de Verenigde Staten en Canada naar 1-877-467-4289. Belagenten kunnen het probleem telefonisch diagnosticeren en oplossen.
Waar is de garantie geldig?
Deze garantie is alleen geldig in de Verenigde Staten en Canada bij winkels van het merk Best Buy of webnaar de oorspronkelijke koper van het product in het land waar de oorspronkelijke aankoop is gedaan.
Wat valt er niet onder de garantie?
Deze garantie dekt niet: · Verlies/bederf van eten, drinken en/of medicijnen. · Klantinstructie/-opleiding · Installatie · Opstellingsaanpassingen · Cosmetische schade · Schade als gevolg van weer, bliksem en andere overmacht, zoals stroompieken · Accidentele schade · Verkeerd gebruik · Misbruik · Nalatigheid · Commerciële doeleinden/gebruik, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in een bedrijfsruimte of in gemeenschappelijke ruimtes van een condominium of appartementencomplex met meerdere woningen, of anderszins gebruikt in een andere plaats dan een privéwoning. · Aanpassing van enig onderdeel van het product, inclusief de antenne · Scherm beschadigd door statische (niet-bewegende) beelden gedurende lange tijd (inbranden).

50

www.insigniaproducts.com

8 kubieke meter. Ft. Elektrische en gasdrogers
· Schade door verkeerde bediening of onderhoud · Aansluiting op een verkeerd voltage of voeding · Poging tot reparatie door een persoon die niet door Insignia is geautoriseerd om het product te onderhouden · Producten die worden verkocht "zoals het is" of "met alle fouten" · Verbruiksartikelen, inclusief maar niet beperkt tot batterijen (dwz AA, AAA, C enz.) · Producten waarvan het in de fabriek aangebrachte serienummer is gewijzigd of verwijderd · Verlies of diefstal van dit product of een onderdeel van het product · Displaypanelen met maximaal drie (3) pixelstoringen (donkere of incorrecte stippen
verlicht) gegroepeerd in een gebied kleiner dan een tiende (1/10) van de schermgrootte of maximaal vijf (5) pixelstoringen over het hele scherm. (Op pixels gebaseerde beeldschermen kunnen een beperkt aantal pixels bevatten die mogelijk niet normaal functioneren.) · Storingen of schade veroorzaakt door enig contact, inclusief maar niet beperkt tot vloeistoffen, gels of pasta's. REPARATIE VERVANGING ZOALS GELEVERD ONDER DEZE GARANTIE IS UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ SCHENDING VAN GARANTIE. INSIGNIA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR DE SCHENDING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OP DIT PRODUCT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK VAN UW PRODUCT, ZAKENVERLIES OF WINSTVERLIES. INSIGNIA PRODUCTS GEEFT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL HIERBOVEN BESCHREVEN EN GEEN ENKELE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZIJN VAN TOEPASSING NA DE GARANTIEPERIODE. SOMMIGE STATEN, PROVINCIES EN JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT OF PROVINCIE TOT PROVINCIE VERSCHILLEN. Contactpersoon:
1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA is een handelsmerk van Best Buy en zijn gelieerde bedrijven. *Gedistribueerd door Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 VS ©2023 Best Buy. Alle rechten voorbehouden.

www.insigniaproducts.com

51

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (VS en Canada)
INSIGNIA is een handelsmerk van Best Buy en zijn gelieerde bedrijven. Gedistribueerd door Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 VS © 2023 Best Buy. Alle rechten voorbehouden.

V4 ENGELS 23-0085

Documenten / bronnen

INSIGNIA NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Elektrische en gasdrogers met stoom en sensordroog [pdf] Gebruikershandleiding
NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Elektrische en gasdrogers met stoom en droogsensor, NS-FDRG80W3, 8 Cu. Ft. Elektrische en gasdrogers met stoom en sensordry, gasdrogers met stoom en sensordry, sensordry

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *