Insignia-logo

Insignia NS-DS9PDVD15 9-inch dubbele dvd-gebruikershandleiding

Insignia NS-DS9PDVD15 9 dubbele dvd

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 6. Maak alleen schoon met een droge doek.
 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 9. Ondermijn het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Het brede mes is voorzien voor uw veiligheid.
  Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor de vervanging van het verouderde stopcontact. 10 Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen en dat het niet bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
 10. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 11. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 12. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd in
  het netsnoer of de stekker is beschadigd, er is vloeistof gemorst of er zijn voorwerpen in het apparaat gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het werkt niet normaal of het is gevallen. 14 Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppelend of spattend water, en plaats er geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 13. De stekker is het ontkoppelingsapparaat. De stekker moet gemakkelijk bedienbaar blijven.

VERPAKKINGSINHOUD

 • 9″ dvd-speler A
 • 9″ dvd-speler B
 • AC-adapters (2)
 • Y-type voertuigvoedingsadapter
 • AV-adapterkabels (om dvd-spelers A en B op een tv aan te sluiten)(2)
 • AV-aansluitkabel (voor speler A naar speler B aansluiting)
 • reistas
 • Bevestigingsriemen hoofdsteun (2)
 • Installatiehandleiding

UW SPELER INSTELLEN

Om aan te sluiten op een 12V-stopcontact

 • Steek de meegeleverde Y-type voertuigvoedingsadapter in uw speler(s) en vervolgens in een 12V-stopcontact.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-2

Om aan te sluiten op netstroom

 • Steek de meegeleverde AC-adapter in uw speler en vervolgens in een stopcontact. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-3

KENMERKEN

Dvd-spelers A en B Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-1

UW DVD-SPELER GEBRUIKEN

UW DVD-SPELER GEBRUIKEN 

Opmerking: De meeste dvd's en uw dvd-speler hebben regiocodes die de illegale distributie van dvd's helpen controleren. De regiocode voor uw speler is 1. U kunt alleen dvd's afspelen met een regiocode van 1 of ALLE. De regiocode van een dvd staat op de dvd of op de dvd-verpakking.

 1. Zorg ervoor dat uw speler is aangesloten op een stopcontact.
 2. Schuif de AAN / UIT-schakelaar naar de AAN-positie.
 3. Verschuif de OPEN-schakelaar. De schijflade gaat open.
 4. Plaats een schijf met het label naar boven in de schijflade en sluit de lade.
  De schijf begint automatisch te spelen.
 5. Gebruik de navigatieknoppen en knoppen van de speler op de dvd-speler om het afspelen te regelen.
  Zie uw online gebruikershandleiding op voor meer informatie over het gebruik van uw draagbare dvd-speler www.insigniaproducts.com.

Uw twee dvd-spelers aansluiten

 1. Sluit met behulp van de AV-kabel de AV OUT-aansluiting op speler A aan op de AV IN-aansluiting op speler B.
 2. Steek de Y-type voertuigvoedingsadapter in de DC IN-aansluitingen op beide spelers en vervolgens in een 12V-stopcontact.
 3. Schakel de dvd-spelers in.
 4. Houd de INPUT-knop op speler B ingedrukt totdat A/V IN op het scherm verschijnt. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-4
# ITEM PRODUCTBESCHRIJVING
1 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-6OPEN schakelaar Schuif om de schijflade te openen.
2 AAN UIT schakelaar Schuif om uw dvd-speler aan of uit te zetten.
3 ORGANISATIE Druk hierop om het te openen of te sluiten Setup menu.
4 FUNC. Druk op om de te openen of te verlaten Functie menu.
5 Navigatieknoppen Afspelen Mode: druk de (Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-5) toetsen om de disc snel achteruit of vooruit te spoelen. Menu Mode: Druk hierop om te navigeren en een invoer of selectie te bevestigen.
6 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-7(afspelen/pauzeren) knop Druk hierop om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
7 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-8(stop) knop (Speler A) Druk hierop om het afspelen van de schijf te stoppen.
Stop/AV IN-toets (Speler B) Druk hierop om het afspelen van de disc te stoppen. Als speler A en speler B met elkaar zijn verbonden, houd je deze knop op speler B ingedrukt om naar over te schakelen AV IN modus.
8 Power indicator Licht blauw op wanneer uw speler is ingeschakeld en ingeschakeld.
9 Sprekers Biedt audio-uitvoer wanneer er geen hoofdtelefoon is aangesloten.
10 DC IN krik Sluit aan op een AC-adapter of 12V-stopcontact in de auto.
11 AV IN jack (Speler B) Sluit de dvd-speler A aan met de AV-aansluitkabel.
12 AV OUT jack (Speler A/B) Sluit de dvd-speler B aan met de AV-aansluitkabel of sluit een monitor, tv of

amplifier aan op deze aansluiting met behulp van de meegeleverde AV-kabel en een RCA-kabel (niet meegeleverd).

13 Hoofdtelefoonaansluiting

 

 

Sluit een hoofdtelefoon aan op deze aansluiting.

Opmerking:: Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers gedempt.

14 VolumeregelingInsignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-9 Draai om het volume te verhogen of te verlagen.
15 Stand Trek uit om uw speler op een bureau of tafel te plaatsen.
16 Riemsleuven Schuif de montageriemen door deze sleuven wanneer u de speler in een voertuig installeert.

Om uw speler in een voertuig te installeren

 1. Maak de riemen van de hoofdsteunbevestiging los zoals hieronder weergegeven en bevestig vervolgens de dvd-speler aan de bevestiging in de "voorste" positie.
 2. Schuif de horizontale banden A en B door de sleuven aan de achterkant van de
  dvd-speler, vouw ze op en zet ze vast op de achterkant van de hoofdsteunbevestiging totdat het klittenband vastzit.
 3. Breng de riemen C1, C2, D1 en D2 voor de dvd-speler en bevestig ze aan het klittenband zoals afgebeeld.
 4. Bevestig de banden E1, E2, F1 en F2 om de hoofdsteun en maak de twee gespen vast. Trek de riemen strak zoals afgebeeld.

Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-10

HOOFDTELEFOON AANSLUITEN

 • Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonaansluiting van beide dvd-spelers. Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting, komt er geen geluid uit de ingebouwde luidsprekers. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-11

AANSLUITING OP EEN TV OF MONITOR

U kunt uw dvd-speler aansluiten op een tv of monitor, zodat u dvd's kunt kijken op de tv of monitor.

 1. Steek de AV-adapterkabel in de AV OUT van uw dvd-speler.
 2. Sluit een RCA-kabel (niet meegeleverd) aan op het andere uiteinde van de AV-adapterkabel. Zorg ervoor dat de kleuren op de connectoren overeenkomen.
 3. Steek het andere uiteinde van de RCA-kabel in de AV-aansluitingen op de tv of monitor en zorg ervoor dat de kleuren op de aansluitingen overeenkomen met de aansluitingen.
 4. Schakel uw tv of monitor in.
  Opmerking: Mogelijk moet u de juiste ingang op uw tv of monitor selecteren.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-12

SPECIFICATIES

 • AC-adapter voltage: 100-240V ~ 0.5A
 • Werkfrequentie: 50/60Hz
 • Adapter voor autolader: 12V ~ 800mA
 • Apparaatingang: DC 9-12V ~1.0A
 • Schermresolutie: 800 480 ×

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM OPLOSSING
Geen kracht • Zorg ervoor dat de netspanningsadapter is aangesloten en aangesloten.

• Zorg ervoor dat uw speler is ingeschakeld.

Geen geluid of vervormd geluid. • Pas het volume aan.

• Zorg ervoor dat alle kabels correct in de juiste aansluitingen zijn gestoken.

• Zorg ervoor dat uw speler niet is gepauzeerd.

• Zorg ervoor dat uw speler niet in snel vooruit of snel achteruit staat.

• Zorg ervoor dat uw speler niet te heet wordt. Laat het 30 minuten afkoelen en probeer het dan opnieuw.

• Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon niet is aangesloten.

Kan niet snel vooruit of achteruit spoelen in een film. • U kunt niet snel vooruitspoelen door begintitels en waarschuwingsinformatie aan het begin van een film.

• Bij sommige DVD's is snel scannen of het overslaan van titels of hoofdstukken niet mogelijk.

HetInsignia NS-DS9PDVD15 9 Dubbele dvd fig-13 pictogram verschijnt op het scherm. De actie die u probeerde, kan niet worden uitgevoerd omdat:

• De dvd-software staat dit niet toe.

• De dvd ondersteunt de functie niet (bijvample de ondertitelfunctie).

• De functie is momenteel niet beschikbaar op de dvd.

• U hebt een titel- of hoofdstuknummer ingevoerd dat buiten bereik is.

Het beeld is vervormd. • Tijdens snel vooruit- of achteruitspoelen is vervorming normaal.

• De dvd is mogelijk beschadigd. Probeer een andere dvd.

De schijf wordt niet afgespeeld. • Zorg ervoor dat de schijf met het label naar boven is geplaatst.

• Controleer of de schijf compatibel is met uw speler. Uw speler kan dvd's en audio-cd's afspelen.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik van dit product is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

FCC-waarschuwing
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de FCC-regels, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

EEN JAARLIJKE BEPERKTE GARANTIE

Bezoek www.insigniaproducts.com voor meer info.

CONTACT OPNEMEN:
Voor klantenservice belt u 1-877-467-4289 (VS en Canada) of
01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA is een handelsmerk van Best Buy en zijn gelieerde bedrijven.
Geregistreerd in sommige landen.
Gedistribueerd door Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 VS.
© 2017 Best Buy. Alle rechten voorbehouden.
Made in China

PDF-download: Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD Gebruikershandleiding

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *