inoi-logo

A83-smartphone
Gebruikershandleidinginoi A83-smartphone

INOI A83 128+6GB

A83-smartphone

Dank u voor uw aankoop van een INOI-smartphone. Voordat u deze telefoon gebruikt, dient u de handleiding aandachtig te lezen. INOI-smartphone is een mobiele telefoon die is ontworpen om te werken in mobiele netwerken. Model A181.
Beveiliging. Lees de aanbevelingen in dit gedeelte aandachtig door. Het negeren van deze eenvoudige regels kan leiden tot gevaarlijke of illegale activiteiten. Een meer gedetailleerde beschrijving wordt gegeven in de relevante secties van deze handleiding. Schakel het apparaat niet in als het gebruik ervan verboden is of als de telefoon een bron van interferentie of gevaar kan worden. Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat er vocht op het apparaat komt. Algemene voorwaarden voor veilig gebruik (gebruik). De apparatuur is bedoeld voor gebruik in gesloten verwarmde ruimtes bij een omgevingstemperatuur van 0-35° C en een relatieve vochtigheid van maximaal 95%. De apparatuur heeft tijdens de levensduur geen periodiek onderhoud nodig. De levensduur is 2 jaar. Installatievoorwaarden. Installatie van apparatuur wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze gebruikershandleiding. Opslagvoorwaarden. De apparatuur moet binnenshuis worden opgeslagen, in de originele verpakking, bij een omgevingstemperatuur van -20-45° C en een relatieve vochtigheid van niet meer dan 95%. Vervoersvoorwaarden (vervoer). Transport van apparatuur is alleen toegestaan ​​in de fabrieksverpakking, met elk transportmiddel zonder afstandsbeperking. Verkoopvoorwaarden. Zonder beperkingen. Algemene voorwaarden voor verwijdering. Raadpleeg aan het einde van de levensduur van de apparatuur een gespecialiseerd inzamelpunt voor het afvoeren van apparatuur. Algemene voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet en andere technische apparatuur. Uitgevoerd in overeenstemming met deze gebruikershandleiding. De apparatuur is bedoeld voor gebruik in residentiële, commerciële en industriële omgevingen zonder blootstelling aan gevaarlijke en schadelijke omgevingsfactoren. De apparatuur is ontworpen om 606 uur per dag continu te werken zonder de constante aanwezigheid van onderhoudspersoneel. Accu. Gebruik alleen originele batterijen, opladers en accessoires. Het gebruik van andere soorten apparaten kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op dit apparaat ongeldig maken. Specificatie. T12 Octa Core 1.6nm 12Ghz, Dual SIM, Android TM 6.52, 6″; HD+ IPS IN cel; 128GB RAM + 256GB ROM & MicroSD tot 48GB, Camera 2MP + 0.3 MP + 13 en Front Camera 802.11MP, WIFI 3b/g/n/ac, GPS, AGPS; MP4000; BT; Li-ion van 2014 mAh. Het verkooppakket bevat een smartphone, oplader, USB Type-C-kabel, gebruikershandleiding en garantiekaart. INOI Limited verklaart dat dit product voldoet aan de basisvereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 53/XNUMX/EU. Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op https://inoi.com/ce. Fabrikant of importeur in de EU staat op de verpakking vermeld. Het gebruik van het apparaat is onderworpen aan het privacybeleid van INOI Limited, dat beschikbaar is op https://inoi.com/privacy. Maximaal signaalniveau GSM 850/900 33 dBm, GSM 1800/ 1900 32 dBm, UMTS 900/2100 23 dBm. Verlies van voordelen, productiviteit, functionaliteit, contracten, transacties, inkomsten of verwachte besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of voor enig ander indirect, gevolg- of speciaal verlies of schade. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van de Producent beperkt tot de waarde van het Product op de datum van aankoop. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de fabrikant en in geval van lichamelijk letsel of overlijden als gevolg van bewezen nalatigheid van de fabrikant. Ga voor meer informatie over het product naar inoi.com Dit apparaat wordt geleverd voor gebruik in specifieke EU-landen — raadpleeg de exacte lijst op de doos en is niet bedoeld voor gebruik in andere EU-landen. Aandacht! De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de kenmerken, het uiterlijk en de verpakking van goederen. De hoeveelheid beschikbaar gebruikersgeheugen is afhankelijk van de hoeveelheid vooraf geïnstalleerde software. Gedetailleerde configuratie-instructies zijn beschikbaar in de sectie Ondersteuning van de INOI-toepassing of op 24.inoi.com. Fabrikant INOI Limited, Office 302, Dominion Centre 43-59, Queen's Road, East Wan Chai, Hong Kong

GARANTIE KAART

In geval van problemen raden we ten zeerste aan om rechtstreeks contact op te nemen met de INOI-servicecentra. Dit versnelt de service met gemiddeld 14 dagen in vergelijking met contact opnemen met de winkel waar je het apparaat hebt gekocht. Zie voor actuele adressen, telefoonnummers en openingstijden van servicecentra inoi.com/sc. Neem contact met ons op in geval van problemen met onderhoud bij geautoriseerde servicecentra 24@inoi.com.
IMEI————————-
Verkoper--------
Telefoon———————–
Legale naam------
Adres--------
Garantievoorwaarden. De consument heeft recht op gratis reparatie bij een geautoriseerd servicecentrum als bij uw product binnen de garantieperiode een constructie- of fabricagefout wordt vastgesteld. De garantieperiode is afhankelijk van de wetgeving van uw land, maar binnen de levensduur van het product; De garantieperiode van de meegeleverde batterijlader is 12 maanden vanaf de aankoopdatum, maar binnen de levensduur van het product. De levensduur van het product, inclusief de eventuele meegeleverde batterij, oplader, geheugenkaart en actieve hulpaudio-/media-apparaten 24 maanden vanaf de fabricagedatum van het apparaat. De garantie is niet van toepassing op koffers, tassen, houders, verwijderbare panelen, kabels, zelf geïnstalleerde software en andere accessoires. Garantieservice wordt alleen uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum als de gebruiker de originele garantiekaart heeft gevuld met bedrijfsverkoper stamp en aankoopbewijs. De garantieperiode voor het product wordt verlengd met de periode waarin het servicecentrum garantiereparaties van het product uitvoert. Garantie kan ongeldig worden in geval van: schade veroorzaakt door mechanische, elektrische of thermische effecten, blootstelling aan vloeistoffen of condensaat; schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, inclusief gebruik in combinatie met niet-originele accessoires; schade veroorzaakt als gevolg van het ongeoorloofd openen, repareren, wijzigen of onjuist installeren van software; schade veroorzaakt door virusaanvallen, gebruik van niet-gelicentieerde software; schade aan de beschermende zegels, riemen, stickers, enz.; schade veroorzaakt door toedoen van derden, overmacht, onjuiste opslag- en transportregels. Gedetailleerde voorwaarden op inoi.com/lw

Frequentiebanden bedienen:
GSM 900: 880 MHz tot 915 MHz
GSM1800: 1710 MHz tot 1785 MHz
WCDMA-band I: 1922.4 MHz tot 1977.6 MHz
WCDMA-band VIII: 882.4 MHz tot 912.6 MHz
LTE-band 1: 1920 MHz tot 1980 MHz
LTE-band 3: 1710 MHz tot 1785 MHz
LTE-band 7: 2500 MHz tot 2570 MHz
LTE-band 8: 880 MHz tot 915 MHz
LTE-band 20: 832 MHz tot 862 MHz
LTE-band 40: 2305 MHz tot 2400 MHz
WLAN 802.11b/g/n20: 2412 tot 2472 MHz
WLAN 802.11n40: 2422 tot 2462 MHz
WLAN 802.11a/n20/n40/ac20/ac40/ac80: 5150 tot 5250 MHz
WLAN 802.11a/n20/n40/ac20/ac40/ac80: 5250 tot 5350 MHz
WLAN 802.11a/n20/n40/ac20/ac40/ac80: 5725 tot 5850 MHz
Bluetooth: 2402 MHz tot 2480 MHz
Galileo: 1575.42 MHz
Max. Hoogte uitgangsvermogen:
Gsm 900:33.78dBm
GSM1800:30.92dBm
WCDMA-band I: 23.35 dBm
WCDMA-band VIII: 23.58 dBm
LTE:
Band 1: 23.99 dBm
Band 3: 24.12 dBm
Band 7: 25.2 dBm
Band 8: 23.86 dBm
Band 20: 24.07 dBm
Band 40: 25.5 dBm
2.4G WLAN: 18.35 dBm
5G WLAN: 18.00 dBm
5.8G WLAN: 13.53 dBm
BT EDR: 5.31 dBm
BT BLE: 0.78 dBm
FCC-waarschuwing
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

  • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Specifieke absorptiesnelheid (SAR) informatie:
Deze Smart phone voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. De richtlijnen zijn gebaseerd op standaarden die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De normen bevatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheid, te waarborgen.
FCC RF-blootstellingsinformatie en verklaring
De SAR-limiet van de VS (FCC) is 1.6 W / kg gemiddeld over één gram weefsel. Apparaattypen: smartphone (FCC-ID:2A9SN-A181) is ook getoetst aan deze SAR-limiet. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm is gerapporteerd tijdens de productcertificering voor gebruik aan het oor is 0.912W / kg en wanneer het op de juiste manier op het lichaam wordt gedragen, is 1.102 W / kg. Dit apparaat is getest op typische handelingen op het lichaam, waarbij de achterkant van de handset 10 mm van het lichaam is gehouden. Gebruik accessoires met een afstand van 10 mm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van de handset om te blijven voldoen aan de FCC-vereisten voor RF-blootstelling. Het gebruik van riemclips, holsters en soortgelijke accessoires mag geen metalen onderdelen bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoet mogelijk niet aan de FCC-vereisten voor RF-blootstelling en moet worden vermeden.
Op het lichaam gedragen operatie
Dit apparaat is getest op typische handelingen die op het lichaam worden gedragen. Om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling, moet er een minimale afstand van 10 mm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en de handset, inclusief de antenne. Riemclips, holsters en vergelijkbare accessoires van derden die door dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Op het lichaam gedragen accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor blootstelling aan RF en moeten worden vermeden. Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde antenne.

inoi-logoinoi A83 Smartphone - pictogram

Documenten / bronnen

inoi A83-smartphone [pdf] Gebruikershandleiding
A181, 2A9SN-A181, 2A9SNA181, A83 Smartphone, Smartphone

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *