Ik box- LOGO
Schemering
Wekkerradio met draadloos opladen

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen

Introductie

De Dusk is een stijlvolle gecombineerde bedradio-wekker en Bluetooth-speaker. Het bijzondere aan de Dusk is dat je hem niet alleen bedient met de knoppen aan de voorkant maar ook met de i-box Connect app. Met de i-box Connect-app gaat de bediening en configuratie zoveel sneller, gemakkelijker en nauwkeuriger. Extra functies zijn onder meer:

 • 10 witte ruis en natuurlijke soundtracks die je met de app kunt afspelen, combineren en mixen,
 • FM-radio met 20 voorkeurszenders die u met de app kunt bedienen, opslaan en oproepen.
 • Dubbele alarmen kunnen voor elke dag of dag van de week worden ingesteld
 • Draadloos oplaadpaneel voor Qi-compatibele apparaten en een USB-oplaadpoort

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - 2

WORX WX177L X 20V draadloze borstelloze schakelaardriver- WAARSCHUWING! Uw wekkerradio onderhouden

Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van de schemering.
Verwijderd houden van druipende of opspattende vloeistoffen.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vocht, sterke magnetische velden, hoge frequenties en stoffige omgevingen.
Laat altijd voldoende ruimte rond het apparaat voor ventilatie.
Gebruik geen schuurmiddelen, verdunner of andere oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
Om schoon te maken, veeg met een schone zachte doek.
Probeer nooit draden, pinnen of andere soortgelijke voorwerpen in de ventilatieopeningen of opening van het apparaat te steken.
Demonteer of wijzig het apparaat niet, er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
Als de radio beschadigd is of defect is, gebruik hem dan niet. Raadpleeg een gekwalificeerde servicemonteur.
Dit product bevat een lithium-knoopcelbatterij om de batterij uit de buurt van kinderen te houden. De batterij kan schadelijk zijn bij inslikken. Zoek onmiddellijk medisch advies als u denkt dat een batterij is ingeslikt.
Gooi dit product aan het einde van zijn levenscyclus niet weg met het huisvuil; breng het naar een aangewezen inzamelcentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten met batterijen. Neem contact op met uw lokale overheid voor advies over recycling.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Wekker

i box WJ 288APP Dusk Radio Wekker met Draadloos Opladen- Advies.i box WJ 288APP Dusk Radio Wekker met Draadloos Opladen - Elektronisch

Bedieningselementen en functies

Front View

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - voorzijde view

1. LED-scherm
2. Vorige / Afstemmen
3. Afspelen / Pauze / Preset / Enter
4. Volgende / Afstemmen
5. Snooze / Slaap / Dimmer
6. Volume omlaag / Alarm ingesteld
7. Volume omhoog / Kloktoets
8. Standby (lang indrukken) / Mode Select / Alarm Off (FM / BT / natuurgeluid)
9. Basreflector 10. Gelijkstroomaansluiting
11. USB-oplaadpoort
12. Draadantenne
13. Draadloos oplaadstation
14. sprekers
15. Reservebatterijcompartiment

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - terug view

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Top view

Schemering bedienen met app

De Dusk is compatibel met de 'i-box connect'-applicatie die kan worden gedownload op iOS- en Android-telefoons.
We raden u ten zeerste aan de app te downloaden en te gebruiken voor de installatie en bediening van uw i-box Dusk.
Tijd: Het instellen van de tijd gaat automatisch via de app.
Alam Het instellen van de alarmen is eenvoudiger en sneller en biedt meer mogelijkheden.
Radio: stem af op de radio en sla uw favoriete zenders op zodat u ze direct kunt oproepen.
White Noise Machine: speel enkele of meerdere witte ruis en natuurlijke soundtracks af en mix ze om je eigen unieke combinaties te creëren.

De app downloaden en installeren
Zoek naar de 'i-box Connect' applicatie in de Apple 'App Store' of in de 'Google Play store'. Of scan met een smartphone de juiste OF-code Apple of Android die is afgedrukt op de insteekkaart die u in de geschenkdoos vindt en klik op de pop-uplink die u naar de winkelpagina brengt. Zorg ervoor dat u de juiste OF-code scant voor het apparaat dat wordt gebruikt.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - De app installeren

Nadat de app is gedownload en geïnstalleerd, opent u de app.

Aanmelden en inloggen

 1. Meld u aan met uw persoonlijke gegevens om een ​​account aan te maken als u nog geen account heeft.
 2. Gebruik na het verifiëren van het account uw persoonlijke gegevens om in te loggen.i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Aanmelden
 3. Voordat u de app op uw i-box Dusk aansluit, moet u ervoor zorgen dat de Dusk is verbonden via de draadloze verbindingsmodus. Zie hiernaast.

Opmerking: er wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven om het account te verifiëren.

Vanuit de app kun je veel van de functies van de Dusk bedienen. Alle wijzigingen die met de app worden gemaakt, worden automatisch bijgewerkt op de wekker. Open een willekeurig beschikbaar menu om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Uw wekkerradio aanzetten
Om de i-box Dusk-wekker van stroom te voorzien, steekt u de voedingsadapter (meegeleverd) in een stopcontact en de jackplug in de DC-In-poort aan de achterkant van de Dusk (10).

i box WJ 288APP Dusk wekkerradio met draadloos opladen - wekkerradio

Batterij back-up installatie

1 x CR-2025-batterij is geïnstalleerd in het batterijcompartiment (15) om een ​​back-upvoeding te bieden. Als de netvoeding wordt losgekoppeld of onderbroken, zorgt deze back-upvoeding ervoor dat de tijd- en alarminstellingen worden opgeslagen, maar voedt geen andere functies (bijv. Radio of display). Verwijder het plastic lipje zoals hieronder getoond om de batterij te activeren.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Back-up batterij

Draadloze verbindingsmodus
De Dusk heeft een draadloze afspeelmodus, druk op de Mode Select-toets (8) om naar de draadloze modus te gaan, als er geen apparaat is aangesloten. de radio gaat automatisch naar de koppelingsmodus.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Draadloze verbindingsmodus

Het BT-pictogram knippert om aan te geven dat het zich in de koppelingsmodus bevindt.

Draadloze koppelmodus
Volg de onderstaande stappen om verbinding te maken met een compatibel Bluetooth-apparaat.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Draadloze koppelmodus
Om het momenteel verbonden apparaat los te koppelen, drukt u lang op depauze sleutel (3).

De klok en kalender instellen
De eerste keer dat u uw i-box Dusk opstart, zal deze opstarten in de stand-bymodus en zal het display 00:00 weergeven. Houd de kloktoets ingedrukt om de tijd en kalender in te stellen.
Stel het tijdweergaveformaat in - 24-uurs klok (militaire tijd) of 12 uur (AM/PM)

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - weergaveformaat

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Klok en kalender

Standby-modus en modus selecteren
In de stand-bymodus Druk kort op de modus-/standby-toets → (8) om in te schakelen in de laatst afgespeelde modus, druk herhaaldelijk kort om te kiezen uit de modi FM-radio/Bluetooth/natuurlijk geluid, druk lang op de stand-bytoets → (8) om terug te keren naar de standby-modus

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Standby-modus

Alarminstelling - In stand-bymodus
Om een ​​alarm in te stellen, moet u zich in de Standby-modus bevinden en de Standby-toets (8) lang ingedrukt houden om naar de standby-modus te gaan. Druk lang op de alarminsteltoets (6) om de alarminstelmodus te openen.

Instelling alarmtijd

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Alarmtijdinstelling

Alarmfrequentie:
Selecteer op welke dagen het alarm afgaat. Kies uit Dagelijks: d1-7 / Weekdag: d1-5 /Weekend: d6-7

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Airarm-frequentie

Alarmbron:
Selecteer de geluidsbron voor wanneer het alarm afgaat. Kies uit 'bP' – Pieptonen waar het laatst naar is geluisterd, bijvoorbeeld '98.2' of een van de natuurgeluiden 'n01-n10'.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Alarmbron

Tweede alarm instellen
Herhaal de bovenstaande stappen om een ​​secundair alarm in te stellen. Als slechts één alarm gewenst is, houdt u de modusselectietoets (8) lang ingedrukt om de alarminstellingsmodus te verlaten.
Alarm activeren/deactiveren
Druk in de standby-modus kort op de alarmset-toets (6) om door de alarmset-opties te bladeren.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Alarm 1

Alarm stoppen/sluimeren
Snooze stoppen

i box WJ 288APP Dusk Radio Wekker met Draadloos Opladen - Snooze Alarm

FM-radiomodus

Druk op de Mode-knop om over te schakelen naar de FM-radiomodus, op het display verschijnt TM' en vervolgens wordt de frequentie van het radiostation weergegeven.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - FM-radiomodusHandmatig afstemmen
Gebruik de orTUNING-knop 2 toetsen (2 of 4) om de frequentie handmatig aan te passen om het gewenste radiostation te vinden.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Handmatig afstemmen

Automatisch zoeken
Druk lang op de orTUNING-knop 2 toetsen (5 of 7) om automatisch naar het volgende beschikbare FM-radiostation te scannen.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Automatisch zoeken

Presets
Een zender opslaan in Preset-slot Sla uw favoriete zenders op in een van de 20 beschikbare preset-slots.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Vooraf ingestelde slot

Een zender uit een Preset-slot oproepen
Sla uw favoriete zenders op in een van de 20 beschikbare preset-slots.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Een zender oproepen

Draadloze afspeelmodus
Zie pagina 6 voor de draadloze verbindingsmodus.
Gebruik de toetsen Vol — of Vol + (6 of 7) om het volume aan te passen. Ook kunt u het aangesloten apparaat het volume aanpassen.

Gebruik de orTUNING-knop 2 toetsen (2 of 4) om de song die wordt afgespeeld te wijzigen. Of gebruik het aangesloten apparaat.
Druk op de pauzetoets (6) om het spelende nummer af te spelen of te pauzeren. Of gebruik het aangesloten apparaat.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Draadloze afspeelmodus

Om het momenteel verbonden apparaat los te koppelen, houdt u de HI-toets (6) lang ingedrukt.

Witte ruis/Natuurlijke soundtrack-modus
Druk op de Mode-knop om over te schakelen naar Natural Soundtracks, het display toont 'N 01'. Gebruik de 144 of NI-toetsen (2 of 4) om een ​​van de 10 beschikbare soundtracks te selecteren.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Natuurlijke soundtrack-modus

Scherm Dimmer Modus
De helderheid van het scherm aanpassen Druk kort op de Snooze/Sleep/Dimmer-toets (5) en blader door de helderheidsinstellingen van het scherm. Er zijn 6 helderheidsniveaus om uit te kiezen, inclusief uit.

i box WJ 288APP Dusk Radio Wekker met Draadloos Opladen- Scherm Dimmer

Slaaptimermodus
In een van de drie audiomodi kan een sleeptimer worden ingesteld om het apparaat na een geselecteerde tijd automatisch in de stand-bymodus te zetten. Kies uit 120. 90. 60. 40, 30. 20, 10 en Uit.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Slaaptimermodus
Na een paar seconden keert het scherm terug naar de tijdweergave en wordt de slaaptimer ingesteld.
Er verschijnt een klein Zz-pictogram onder de tijd op het display om aan te geven dat de slaaptimer actief is. Houd de snooze-toets (5) lang ingedrukt om te zien hoe lang de timer nog duurt.

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Slaaptimermodus

Om de sleeptimer uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op de snooze-toets (5) totdat OFF wordt weergegeven.

Draadloos opladen
Als uw telefoon Qi draadloos opladen heeft, kunt u het oplaadpaneel aan de bovenkant van de Dusk gebruiken om hem op te laden.
Let op: Draadloos opladen verstoort waarschijnlijk de radio-ontvangst, daarom raden we u aan om tijdens het opladen niet naar FM-radio te luisteren.

 1. Centreer uw smartphone op het kruis in het midden van het oplaadpaneel (1).
 2. Het @O)-pictogram voor draadloos opladen wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van het LCD-scherm terwijl uw telefoon wordt opgeladen en de oplaadstatus van de batterij is te zien op het display van uw telefoon.

Let op: uw telefoon wordt niet opgeladen wanneer de Dusk in de back-upmodus staat (niet wordt gevoed door de voedingsadapter).
USB-stroomuitgang U kunt ook een telefoon of ander apparaat opladen via de USB-oplaadpoort (kabel niet meegeleverd).

i box WJ 288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen - Draadloos opladen

USB Power Output

Je kunt ook een telefoon of ander apparaat opladen via de USB-oplaadpoort (kabel niet meegeleverd).

Specificaties

Opgenomen vermogen 5V-3.5A
Audio uitgang 2 x 3 W RMS
FM-frequentie 87.5-108MHz
Opladen via USB-poort 5V-1A
Bluetooth versie 5.0
Battery Backup CR2025

Probleem oplossen

probleem Oplossingen
Radio-ontvangst is slecht Controleer of de antenne is uitgeschoven voor maximale signaalsterkte en verbeterde ontvangst. Pas de richting van de antenne aan om het signaal te verbeteren Plaats de radio dichter bij een raam. Controleer of de radio niet in de buurt van magnetrons, tl-lampen of andere apparatuur staat die storing kan veroorzaken.
Geen geluid Controleer of het volume laag staat. Zet het harder.
Controleer of de radio is ingeschakeld.
Probeer af te stemmen op een ander radiostation.
De wekker gaat niet aan Controleer de voedingsaansluitingen.
Controleer of het stopcontact is ingeschakeld.
 Na een stroomstoring worden de tijd- en alarminstellingen niet gereset, Geen back-upbatterij geplaatst – Plaats de CR2025-batterij
Back-up batterij verkeerd geplaatst – correct plaatsen zie diagram
Draadloos opladen werkt niet Normaal gesproken moet uw smartphone gecentreerd zijn op het oplaadstation, zoals weergegeven. Sommige telefoons moeten echter mogelijk iets uit het midden worden geplaatst. Omdat de ingebouwde draadloze ontvanger mogelijk niet gecentreerd is in de telefoon. Dit verschilt per merk/model.
Haal uw smartphone uit het hoesje als het hoesje dikker is dan 5 mm of als het metaal bevat.
De oplaadtijd varieert afhankelijk van de oplaadcapaciteit van de batterij en de huidige restcapaciteit.
De componenten kunnen tijdens het laadproces warm worden. Na het opladen koelen ze weer langzaam af.

Disclaimer
Updates voor Firmware en/of hardwarecomponenten worden regelmatig gemaakt. Daarom kunnen sommige instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins afwijken van uw specifieke situatie. Alle items die in deze handleiding worden beschreven, zijn alleen ter illustratie en zijn mogelijk niet van toepassing op uw specifieke situatie. Aan de beschrijving in deze handleiding kunnen geen wettelijke rechten of aanspraken worden ontleend.

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Philex Electronic Ltd. dat de radioapparatuur: model i-box Dusk, voor draadloze ontvangst in woonhuizen, in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.philex.com/doc

Technische ondersteuning
Bezoek voor meer hulp, advies, informatie of live chat www.iboxstyle.com

Vuilnisbak pictogramAfgedankte elektrische en elektronische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Recycle alstublieft waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw lokale overheid voor advies over recycling.VK CA-symboolCE-SYMBOOL

ErP/EuP-richtlijn nr. (EU) 2019(1782)
Voeding

Fabrikant/adres Philips Electronic Ltd.philex-logo
Kingfisher Wharf, London Road, Bedford, Verenigd Koninkrijk. Registratienummer 339123
C=11-11ILE X
Model-ID AK12WA-0500200VVW,
AK12WA-0500200VU,
AK12WA-0500200BW,
AK12WA-0500200BU

 

Ingangsvolumetage 100-240V
Ingang AC-frequentie 50 / 60Hz
Uitgangsvolumetage 5VDC
Uitgangsstroom 3.5A
uitgangsvermogen 17.5W
Gemiddelde actieve efficiëntie 80,%
Rendement bij lage belasting (10%) 83,%
Stroomverbruik zonder belasting 0.061w

FCC-verklaring
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Let op: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Informatie over RF-blootstelling Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Tijdens de werking van het apparaat moet een afstand van 15 cm rondom het apparaat en 20 cm boven het bovenoppervlak van het apparaat worden gerespecteerd.
Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Britse distributeur:
Philex Electronic Ltd„ Kingfisher Wharf, London Road, Bedford, MK42 ONX, Verenigd Koninkrijk
EU-distributeur:
Philex Electronic Ireland Ltd., Robwyn House, Corrintra, Castleblayney, Co_ Monaghan_ A75 YX76, Ierland
© Philex Electronic Ltd 2021. vb1.2

Documenten / bronnen

i-box WJ-288APP Dusk Radio Wekker met Draadloos Opladen [pdf] Gebruikershandleiding
WJ-288APP, WJ288APP, 2ASXG-WJ-288APP, 2ASXGWJ288APP, WJ-288APP Dusk Radio-wekker met draadloos opladen, Dusk Radio-wekker met draadloos opladen, Klok met draadloos opladen

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *