HYPERX-logo

HYPERX Cloud Stinger 2 Core draadloze hoofdtelefoon

HYPERX Cloud Stinger 2 Core draadloze hoofdtelefoon

Overzicht

HYPERX Cloud Stinger 2 Core draadloze hoofdtelefoon 1

Vragen of installatieproblemen?

Neem contact op met het HyperX-ondersteuningsteam op: hyperxgaming.com/support/headsets

WAARSCHUWING: Permanente gehoorbeschadiging kan optreden als een headset gedurende langere tijd op een hoog volume wordt gebruikt.

FCC-conformiteits- en adviesverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en als deze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

  1. Richt de ontvangende antenne opnieuw.
  2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  3. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. Eventuele speciale accessoires die nodig zijn om aan de voorschriften te voldoen, moeten in de instructiehandleiding worden vermeld.

Waarschuwing: Een afgeschermd netsnoer is vereist om te voldoen aan de FCC-emissielimieten en om interferentie met radio- en televisieontvangst in de buurt te voorkomen. Het is essentieel dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermde kabels om 1/O-apparaten op deze apparatuur aan te sluiten.

LET OP: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

India RoHS-verklaring
Dit product, evenals de bijbehorende verbruiksartikelen en reserveonderdelen, voldoet aan de bepalingen inzake vermindering van gevaarlijke stoffen van de "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016: het bevat geen lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen of polybroom difenylethers in concentraties van meer dan 0.1 gewichtsprocent en 01 gewichtsprocent voor cadmium, behalve waar toegestaan ​​op grond van de vrijstellingen in Bijlage 2 van de Regel.

Documenten / bronnen

HYPERX Cloud Stinger 2 Core draadloze hoofdtelefoon [pdf] Gebruikershandleiding
Cloud Stinger 2 Core draadloze hoofdtelefoon, Cloud Stinger 2, Core draadloze hoofdtelefoon, draadloze hoofdtelefoon, hoofdtelefoon

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *