HUAWEI-logoQuick Start Guide
EVE-LX3

Ken uw apparaat

Maak uzelf vertrouwd met de basishandelingen voordat u het apparaat gebruikt.

 • Om uw apparaat in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt ingeschakeld.
 • Om uw apparaat uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt en tikt u vervolgens opHUAWEI -pictogram .
 • Om uw apparaat opnieuw op te starten, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt en raakt u aanHUAWEI-icoon1

HUAWEI EVE LX3 Smartphone-

1 Volumeknop 2 Aan/uit-knop/vingerafdruk
sensor
3 USB Type-C-poort 4 Headset-aansluiting
5 Kaartsleuf

Ermee beginnen

 • Waarschuwingspictogram Zorg ervoor dat u uw apparaat niet bekrast of uzelf bezeert wanneer u de uitwerppin gebruikt.
 • Bewaar de uitwerppin buiten het bereik van kinderen om per ongeluk inslikken of letsel te voorkomen.
 • Gebruik geen gesneden of gewijzigde SIM- of microSD-kaarten met uw apparaat, aangezien deze mogelijk niet worden herkend en de kaartlade (sleuf) kunnen beschadigen.
 • Als uw simkaart niet overeenkomt met uw apparaat, neem dan contact op met uw provider.
  Volg de instructies in de volgende afbeeldingen om uw apparaat in te stellen. Gebruik de meegeleverde uitwerppin.
  Zorg ervoor dat de kaart correct is uitgelijnd en dat de kaartlade waterpas is wanneer u deze in uw apparaat plaatst.

HUAWEI EVE LX3 Smartphone-fig1

Simkaartbeheer

Selecteer indien nodig de standaard mobiele datakaart en telefoonkaart.

 • HUAWEI-icoon2 4G-service is afhankelijk van de ondersteuning van uw netwerkaanbieder en de inzet van relevante services. Neem contact op met uw provider om de 4G-service te activeren.
 • De 4G-service is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde gebieden vanwege netwerkinterferentie.
 • Als deze handleiding niet overeenkomt met de beschrijving op de officiële webplaats, de laatste prevaleert.

Voor meer informatie

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van uw apparaat, kunt u hulp krijgen van de volgende bronnen:

 • Bezoek https://consumer.huawei.com/en naar view apparaatinformatie, veelgestelde vragen en andere informatie.
 • Bezoek https://consumer.huawei.com/en/support voor de meest actuele contactgegevens voor uw land of regio.
 • Ga naar Instellingen en voer de volgende trefwoorden in het zoekvak in om view de bijbehorende informatie. Bijv. Juridisch, Veiligheidsinformatie, Authenticatie-informatie, Wettelijke informatie.

Veiligheidsinformatie

Lees alle veiligheidsinformatie aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt om een ​​veilige en juiste werking te garanderen en om te leren hoe u uw apparaat op de juiste manier kunt weggooien.

Bediening en veiligheid

 • HUAWEI-icoon3 Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.
 • Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele voedingsadapter, oplader of batterij kan uw apparaat beschadigen, de levensduur verkorten of brand, explosie of andere gevaren veroorzaken.
 • Ideale bedrijfstemperaturen zijn 0°C tot 35°C. Ideale opslagtemperaturen zijn –20°C tot +45°C.
 • Fabrikanten van pacemakers raden aan om een ​​minimale afstand van 15 cm aan te houden tussen een apparaat en een pacemaker om mogelijke interferentie met de
  pacemaker. Als u een pacemaker gebruikt, houd het apparaat dan aan de kant tegenover de pacemaker en draag het apparaat niet in uw voorzak.
 • Houd het apparaat en de batterij uit de buurt van overmatige hitte en direct zonlicht. Plaats ze niet op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, fornuizen of radiatoren.
 • Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving tijdens het gebruik van het apparaat. Gebruik uw draadloze apparaat niet tijdens het rijden om het risico op ongelukken te verminderen.
 • Gebruik uw apparaat alleen volgens de verstrekte instructies terwijl u in een vliegtuig vliegt of vlak voordat u aan boord gaat. Het gebruik van een draadloos apparaat in een vliegtuig kan draadloze netwerken verstoren, een gevaar vormen voor de werking van het vliegtuig of illegaal zijn.
 • Om schade aan het interne circuit van het apparaat of de oplader te voorkomen, mag u het apparaat niet gebruiken in een stoffige,amp, of een vuile plaats, of in de buurt van een magnetisch veld.
 • Zorg er bij het opladen van het apparaat voor dat de voedingsadapter is aangesloten op een stopcontact in de buurt van de apparaten en gemakkelijk toegankelijk is.
 • Haal de oplader uit het stopcontact en het apparaat wanneer het niet in gebruik is.
 • Gebruik, bewaar of vervoer het apparaat niet waar ontvlambare stoffen of explosieven zijn opgeslagen (in een benzinestation, oliedepot of chemische fabriek, bijv.ample). Als u uw apparaat in deze omgevingen gebruikt, neemt het risico op explosie of brand toe.
 • Houd de batterij uit de buurt van vuur en demonteer, wijzig, gooi of knijp er niet in. Steek er geen vreemde voorwerpen in, dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen, of stel het niet bloot aan externe kracht of druk, aangezien dit ertoe kan leiden dat de batterij gaat lekken, oververhit raken, vlam vatten of zelfs exploderen.
 • Gooi dit apparaat, de batterij en accessoires weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Ze mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.
 • Dit apparaat bevat een ingebouwde batterij. Probeer de batterij niet zelf te vervangen. Anders werkt het apparaat mogelijk niet goed of kan de batterij beschadigd raken. Voor uw persoonlijke veiligheid en om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed werkt, wordt u ten zeerste aangeraden contact op te nemen met een door Huawei geautoriseerd servicecentrum voor vervanging.
 • Zorg ervoor dat de voedingsadapter voldoet aan de vereisten van IEC/EN 62368-1 en is getest en goedgekeurd volgens nationale of lokale normen.

Informatie over RF-blootstelling
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat blootstelling kan worden verminderd door uw gebruik te beperken of door simpelweg een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van het hoofd en lichaam te houden. Zorg ervoor dat de accessoires van het apparaat, zoals een apparaathoes en een apparaatholster, niet uit metalen onderdelen bestaan. Houd het apparaat uit de buurt van uw lichaam om aan de vereiste afstand te voldoen. Voor de landen die de SAR-limiet hebben ingevoerd: 1.6 W/kg per 1 gram weefsel.
Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties bij gebruik in de buurt van uw oor of op een afstand van 1.50 cm van uw lichaam. De hoogst gerapporteerde SAR-waarde: SAR hoofd: 1.05 W/kg; lichaam SAR: 0.79 W/kg; hotspot-SAR: 1.07 W/kg.

FCC-verklaring
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en
gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
–Reoriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
–Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
–Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
–Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.
De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Let op: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Huawei Device Co., Ltd. voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Juridische Kennisgeving
Handelsmerken en machtigingen
LTE is een handelsmerk van ETSI.
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. is onder licentie. Huawei Device Co., Ltd. is een dochteronderneming van Huawei Technologies Co., Ltd.

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Copyright © Huawei 2022. Alle rechten voorbehouden.
ALLE FOTO'S EN ILLUSTRATIES IN DEZE HANDLEIDING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE KLEUR, GROOTTE EN DISPLAY-INHOUD VAN HET APPARAAT, ZIJN UITSLUITEND TER REFERENTIE. HET WERKELIJKE APPARAAT KAN VARIËREN. NIETS IN DEZE HANDLEIDING VORMT EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. Privacybeleid
Raadpleeg het privacybeleid op om beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen https://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Documenten / bronnen

HUAWEI EVE-LX3-smartphone [pdf] Gebruikershandleiding
EVE, 2ATEYEVE, EVE-LX3 Smartphone, EVE-LX3, Smartphone

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *