hp-LOGO

hp FX900 M.2 gaming-pc-SSD

hp-FX900-M2-Gaming-PC-SSD-PRODUCT

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw systeem of apparaat voor de locatie om uw SSD te installeren.

M.2 Solid State Drive installatie-instructies

hp-FX900-M2-Gaming-PC-SSD-FIG-1

Specificaties

Madel FX900
Capaciteit * 256GB I 512GB I 1TB I 2TB
Interface PCle Gen 4 x4, NVMe 1.4
Maximaal Overdrachtssnelheid** Tot SOOOMB/s (lezen); 4800 MB/s (schrijven)
Maat 80 x 22 x 2.4 mm (L x B x H) (alleen SSD)
Gewicht ploeteren
Systeem vereisten Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10
Kenmerk TRIM en ECC ondersteund; SMART ondersteund; Energiebeheer; Gegevensintegriteit en -beveiliging
Garantieperiode S Jaar of 100 TBW I 5 jaar of 200 TBW I 5 jaar of 400 TBW I S Jaar of 800 TBW

Voor Flash Media-apparaten is 1 megabyte gelijk aan 1 miljoen bytes; 1 gigabyte is 1 miljard bytes. De werkelijke bruikbare capaciteit kan variëren. Een deel van de genoemde capaciteit wordt gebruikt voor formattering en andere functies en is dus niet beschikbaar voor gegevensopslag. De resultaten kunnen variëren als gevolg van verschillende systeem- of hardwareconfiguraties.

Garantieverklaring

A.Garantiebeleid
HP garandeert hierin aan alle directe kopers (hierna “u”) dat het materiaal en de afwerking vrij zullen zijn van gebreken, met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden, voor de kortste periode van: (1) een periode vanaf de datum van aankoop van het product in de originele verzegelde verpakking tot de vervaldatum zoals gespecificeerd in het HP garantiebeleid. (De garantieperiode wordt geacht te zijn begonnen vanaf drie maanden na de datum waarop het product is vervaardigd als er geen bewijs van de aankoopdatum wordt overlegd); (2) de periode die eindigt op de datum waarop de SSD de TBW-drempel (Total Bytes Written) heeft overschreden (raadpleeg voor specifieke informatie over deze drempel de datasheet voor uw specifieke SSD-product).

Beperkte garantie
Als een defect HP-product dat onder deze beperkte garantie valt tijdens de garantieperiode wordt geretourneerd naar het aangewezen HP Service Center, wordt het gerepareerd of vervangen of, naar keuze van het Service Center, wordt de aankoopprijs terugbetaald. Er vindt geen reparatie, vervanging of restitutie plaats tenzij het defecte HP-product op uw kosten wordt geretourneerd naar het Servicecentrum; voor sommige HP-producten wordt retournering niet geaccepteerd, tenzij het Servicecentrum u eerst een Return Material Authorization (RMA) verstrekt. Als uw HP-product terugkerende storingen vertoont, krijgt u, naar keuze van het Servicecentrum, een ander product dat gelijkwaardig presteert, of ontvangt u uw aankoopprijs terug. Ondersteuning via het Servicecentrum kan worden geleverd door een onderaannemer van HP of andere derde partijen. Raadpleeg de onderstaande informatie over het HP Servicecentrum.

Waar toegestaan ​​door de lokale wetgeving, kunnen HP-producten en eventuele vervangende producten of onderdelen nieuwe materialen of gebruikte materialen bevatten die gelijkwaardig zijn aan nieuwe materialen wat betreft prestaties en betrouwbaarheid. Vervangende producten of onderdelen zullen een functionaliteit hebben die minimaal gelijk is aan die van het te vervangen product of onderdeel. Vervangende producten en onderdelen zijn gegarandeerd vrij van defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 90 dagen, of gedurende de rest van de garantieperiode voor het HP-product dat ze vervangen of waarin ze zijn geïnstalleerd, afhankelijk van welke periode het langst is. Deze beperkte garantie omvat geen technische ondersteuning. Deze beperkte garantie dekt geen cosmetische schade, verlies of schade tijdens het transport, of schade als gevolg van (a) een ongeluk, misbruik, misbruik of andere externe oorzaken; (b) productelementen die niet door HP zijn geleverd; (c) onjuiste voorbereiding of onderhoud van de locatie; of (d) wijziging of service door iemand anders dan HP, een HP Service Center of een andere door HP geautoriseerde serviceprovider. HP, noch zijn geautoriseerde serviceproviders, zijn in welke situatie dan ook aansprakelijk voor gegevensverlies. Maak altijd een back-up van uw belangrijke gegevens.

Beperkingen/lokale wetten
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR UW HP-PRODUCT. ALLE ANDERE GARANTIES, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. ELKE IMPLICIETE GARANTIES DIE DOOR DE WET WORDEN OPGELEGD, ZIJN BEPERKT VOOR DE TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en valt onder de wetten van de staat en het land waar uw HP-product is gekocht. Mogelijk hebt u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land variëren. U wordt geadviseerd de toepasselijke staats- en landwetten te raadplegen om uw rechten te bepalen. Sommige staten en landen staan ​​geen enkele beperking toe van de duur van een beperkte garantie, noch enige uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade. In dergelijke staten en landen zijn sommige van de uitsluitingen of beperkingen die in deze Beperkte Garantie worden vermeld, mogelijk niet op u van toepassing.

Enige rechtsmiddelen/geen incidentele of gevolgschade
Voor zover toegestaan ​​door de lokale wetgeving, zijn de rechtsmiddelen die in deze Beperkte Garantie worden geboden, uw enige en exclusieve rechtsmiddelen. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of verklaringen, inclusief verklaringen in verkoopliteratuur of advies gegeven in verband met uw aankoop. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, BEHALVE ZOALS SPECIFIEK VERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ZULLEN HP, ENIG HP SERVICECENTRUM OF ENIGE door HP GEAUTORISEERDE SERVICELEVERANCIER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET PRODUCT OF HET FALEN VAN DE UIT TE VOEREN PRODUCT, MET INBEGRIP VAN ENIGE OIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ONGEACHT WEL OF NIET OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Zoek uw HP-servicecentrum
Als u ondersteuning nodig heeft tijdens de garantieperiode, ga dan naar de HP website voor dit product op: https://support.hp.com 

Garantiebeperkingen
In het geval van een van de volgende omstandigheden wordt het product niet gedekt door een gratis garantie:

 1. Kan geen geldig aankoopbewijs overleggen;
 2. Storing door modificaties, demontage of reparatie;
 3. Productcapaciteit zeefdruk of serienummer is versleten of ontbreekt;
 4. Buigen, vervorming en andere anomalieën van de productinterface, schade aan de productomhulling, vervorming en andere anomalieën veroorzaakt door externe krachten;
 5. Storing veroorzaakt door het niet volgen van de instructies van HP;
 6. Schade aan het product is veroorzaakt door overmacht (zoals overstromingen, brand, aardbeving, bliksem, tyfoon, enz.), door de mens veroorzaakte schade (zoals slaan, laten vallen, scheuren, blazen, enz.), computerinterfacefout, onjuiste bewaring, etc.) of ander niet-normaal gebruik;
 7. Productschade veroorzaakt door computervirussen of malware;
 8. Schade veroorzaakt door fysieke of elektronische en elektromagnetische druk of interferentie, instabiliteit en misbruik van de stroomvoorziening, bliksem, statische elektriciteit, brand of andere overmacht;
 9. Schade veroorzaakt door blootstelling of opslag in ongeschikte omgevingen (inclusief hoge temperatuur, lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid);
 10. Schade of verlies veroorzaakt door onjuiste levering en verpakking door de klant aan het door HP geautoriseerde servicecentrum;
 11. Storing of schade veroorzaakt door het gebruik van het product voor onderzoek en ontwikkeling, productie of professionele tests.

hp-FX900-M2-Gaming-PC-SSD-FIG-2

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 1 5 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

HP Inc.
Palo Alto, Californië 94304
Copyright 2021 HP Development Company, LP www.hp.com
Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van HP.

Documenten / bronnen

hp FX900 M.2 gaming-pc-SSD [pdf] Gebruikershandleiding
FX900 M.2 Gaming-PC SSD, FX900 M.2, Gaming-PC SSD, PC SSD, SSD

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *