Logo van HoneywellR200S-N3 onderling verbonden rookmelder
Installatie- en gebruikershandleiding

R200S-N3 onderling verbonden rookmelder

Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelderHandleiding R200S-N3 versie: 6

× 0
Aanbevolen Niet aangeraden Gebruik hittemelder R200H
Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder - Afb Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder - Afb.1
Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder - Afb. 2 Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder - Afb. 3

Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de Resideo R200S-N3 onderling verbonden rookmelder. Dit product is geschikt voor installatie binnenshuis in woongebouwen, inclusief statische vakantiehuizen en caravans. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie over de installatie en bediening van het alarm. Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Waar moet het apparaat worden geïnstalleerd? (zie pagina 2)

Raadpleeg pagina 2 voor begeleiding. Zorg ervoor dat u ook landspecifieke voorschriften en richtlijnen volgt, zoals: Britse BS5839-6 of Duitse DIN14676. Controleer bij twijfel bijvampdoor contact op te nemen met uw plaatselijke brandweer.

Waar het apparaat niet te installeren?

  • In een omgeving met tochtrisico (bijv. in de buurt van airconditioning, ventilatoren, ventilatieopeningen).
  • In ruimtes waar stoom of dampen vrijkomen, bijv. keukens: gebruik in plaats daarvan R200H-N1 (alarm met hittesensor).

NOTITIE: Om vervuiling van de sensor te voorkomen, moet de rookmelder tijdens bouwwerkzaamheden waarbij stof of vuil aanwezig is, van de montage worden verwijderd. Als dit niet mogelijk is, moeten de alarmopeningen volledig worden afgedekt met een felgekleurde plastic zak of tape om het risico te verkleinen dat ze na voltooiing van de werkzaamheden afgedekt blijven. Indien afgedekt, zal de melder geen brand of rook detecteren. Verwijder daarom elke dag de afdekking wanneer de werkzaamheden zijn voltooid en vervang deze indien nodig de volgende dag.

Installatie (zie pagina's 3 en 4 voor richtlijnen)

WAARSCHUWING: De melder bevat een permanent verzegelde, niet-vervangbare batterij en bevat binnenin geen onderdelen die kunnen worden onderhouden. Elke poging om het te openen of te repareren brengt het risico van een elektrische schok of storing met zich mee.

Activering (zie pagina 4)

Voordat de rookmelder in gebruik wordt genomen, is het belangrijk deze te activeren en te testen op juiste werking:

  • Als u de t . moet inschakelenampbestendige vergrendeling, breek of knip de kleine cilinder ① af.
  • Installeer het alarm in de montagebeugel ② en draai totdat het klikt ③. De LED-indicatoren knipperen één keer en geven een pieptoon.
  • Het gehele oppervlak van de alarmkap is de test-/uitschakelknop. Druk er minimaal 3 seconden stevig op ④. Het alarm laat 3 korte pieptonen horen met LED-flitser in hetzelfde tempo.
  • Laat de knop los. Het alarm kan nog een paar seconden piepen om te bevestigen dat het is geactiveerd.

Verwijderen (zie pagina 4, afbeelding ⑤)

Zodra de kunststof pin is doorgesneden en vervolgens de montageplaat is gemonteerd, is de functie ingeschakeld. Om de melder te demonteren, neemt u een schroevendraaier en duwt u deze in het montagegat ⑤. Draai vervolgens de melder linksom om de melder van de montageplaat te verwijderen.

Oefen brandveiligheid

Als het alarm afgaat en u niet op de testknop hebt gedrukt, kan dit een waarschuwing zijn voor een gevaarlijke situatie en is uw onmiddellijke reactie noodzakelijk. Als u twijfelt over de oorzaak van een alarm, moet u ervan uitgaan dat het alarm het gevolg is van een daadwerkelijke brand en moet de woning worden geëvacueerd. Stel iedereen bloot aan het geluid van een rookmelder en leg uit wat het geluid betekent. Ontwikkel gezinsontsnappingsplannen, bespreek ze met alle leden van het huishouden en oefen ze regelmatig. Bepaal per kamer de uitgangen en vanuit elke uitgang een vluchtroute naar buiten. Leer alle leden van het huishouden om de deur aan te raken en een alternatieve uitgang te gebruiken als de deur heet is. Leer leden van het huishouden om over de vloer te kruipen om onder de rook en gevaarlijke gassen te blijven. Zorg voor een veilige ontmoetingsplaats buiten het gebouw.

Aanbevolen acties wanneer het alarm is geactiveerd

Sla alarm door te roepen: “Vuur! Vuur! Vuur!”, of door metalen voorwerpen tegen elkaar te slaan.
Evacueer onmiddellijk via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Stop niet om de brand te onderzoeken of waardevolle spullen of huisdieren op te halen. Gebruik je ontsnappingsroute om iedereen naar buiten te krijgen en ontmoet elkaar op een afgesproken punt. Sluit onderweg alle openstaande deuren en open alleen de deuren waar je doorheen moet. Controleer deuren en handgrepen met de rug van uw hand. Als ze warm aanvoelen, open de deur dan niet. Als er veel rook is, kruip dan over de vloer, omdat de lucht en het zicht beter zijn. Zodra je iedereen uit het gebouw hebt gehaald, bel je de brandweer vanaf een willekeurige telefoon. Geef de operator uw naam en adres door. Ga voor niets terug het gebouw in. Als er nog iemand binnen is, vertel dit dan aan de brandweer wanneer ze arriveren; zij zullen de persoon sneller en veiliger kunnen vinden dan jij. Zoek een veilige plek om op de brandweer te wachten. Probeer ze bij aankomst zoveel mogelijk informatie te geven over de brand en het gebouw.
Opmerking: Deze richtlijnen helpen u bij brand echter om de kans op brand te verkleinen, brandveiligheidsregels toe te passen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Visuele & akoestische signalen

uitvoering Visueel (flits) Akoestisch (pieptoon) Omschrijving
Normaal 1 x per 48 seconden Geen Apparaat werkt naar behoren
test 1x per seconde (4x) 1x per seconde (3x) /
pauze van 1,5 seconden
Het apparaat is aan het testen door de test/stilteknop 3 seconden ingedrukt te houden
Alarm voor rook 1x per seconde (4x) 1x per seconde (3x) /
pauze van 1,5 seconden
Apparaat detecteert rook
Alarm stilte 1 x per 8 seconden Geen Als het alarmsignaal gedempt is, duurt het ca. 10 minuten
Lage batterij waarschuwing 2 x per 48 seconden 1 x per 48 seconden Batterij is bijna leeg, vervang de rookmelder door een nieuwe.
Lage batterij/sensorfout waarschuwing stilte 1 x per 48 seconden Geen Als de waarschuwing voor een lage batterijspanning/sensorfout is uitgeschakeld, duurt deze ongeveer 8 seconden. 10-XNUMX uur
Waarschuwing sensorfout 2 x per 48 seconden Geen Sensor functioneert niet goed, zie 11. Onderhoud
Onderling verbonden alarm Geen 1x per seconde (3x) /
pauze van 1,5 seconden
Apparaat heeft een extern alarm ontvangen van een ander apparaat.
Waarschuwing voor einde levensduur 3 x per 48 seconden 3 x per 48 seconden Het apparaat is end-of-life, vervang de rookmelder door een nieuwe.
Draadloze verbinding Continu aan Geen Apparaat verzendt of zoekt naar een draadloos signaal
HOE HET ALARMGELUID TE DEMPEN?
Alarm/Batterij bijna leeg/Stilte sensorfout ALLEEN NADAT DE AANBEVOLEN MAATREGELEN ZIJN GENOMEN Druk gedurende 3 seconden op de knop cover test/stilte

Als het alarm niet werkt of als u een "storingswaarschuwing" hebt, moet u advies inwinnen bij de fabrikant.

Draadloze functies (zie pagina 5)

Koppel uw alarmen aan elkaarHoneywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder - Icoon
a) Plaats de onderling verbonden melders zo dicht mogelijk bij elkaar, niet verder dan 5 meter uit elkaar.
b) Kies één onderling verbonden alarm als Master. Druk drie keer op de test-/stilteknop. Het TLED-lampje gaat branden.
c) Kies een ander onderling verbonden alarm als Slave. Druk 3 keer op de test-/stilteknop. Het LED-lampje gaat branden.
d) Wacht een paar seconden totdat het Master-apparaat piept en het Slave-apparaat de LED uitschakelt, wat aangeeft dat de netwerkkoppeling is gelukt.
e) Herhaal stap c) om meer onderling verbonden alarmen aan te sluiten.
NOTITIE: gebruik altijd dezelfde Master-melder voor het aansluiten van extra Resideo onderling verbonden rook-, hitte- of koolmonoxidemelders (CO), nu en in de toekomst. Schrijf op welke gekoppelde melder in uw huis de Master is. En je kunt koppelen alleen inschakelen als de montageplaat is geïnstalleerd.
Nadat het hoofdalarm in de verbindingsmodus is gegaan om te koppelen, zal het automatisch de verbindingsmodus binnen 40 seconden verlaten, en deze periode van 40 seconden zal na elke succesvolle koppeling met nog eens 40 seconden worden verlengd. Nadat alle onderling verbonden alarmen zijn verbonden, kan de master ook handmatig afsluiten door drie keer op de test-/stilteknop te drukken als het masterapparaat de koppelingsmodus nog niet heeft verlaten.
Test uw onderlinge verbinding
Houd de test-/stilteknop ingedrukt. Het eerste onderling verbonden alarm piept continu en de LED knippert met dezelfde snelheid. Andere onderling verbonden alarmen in het netwerk ontvangen het signaal na enkele seconden en zullen gedurende maximaal twee testalarmperioden continu piepen zonder dat de LED knippert.
Verbinding resetten
a) Haal het product uit de achterplaat en binnen enkele seconden hoort u een pieptoon.
b) 3x Druk op de test/stilte-knop en druk nogmaals wanneer het LED-lampje gaat branden.
c) Terwijl het LED-lampje met een pieptoon uitgaat, is de verbinding succesvol gereset.
Hoe u onderling verbonden alarmen kunt dempen
Wanneer een onderling verbonden alarm is geactiveerd, zoekt u het oorspronkelijke onderling verbonden alarm, dat zowel het audiosignaal als het rode LED-bericht zal uitzenden. Schakel dit onderling verbonden alarm uit door op de test-/uitschakelknop te drukken en binnen 40 seconden gaan de resterende onderling verbonden alarmen terug naar stand-by.
Opmerking: Als u op de test-/stilteknop drukt op een van de onderling verbonden alarmen, anders dan het alarm dat afgaat, wordt deze NIET onderdrukt. De overige onderling verbonden alarmen blijven geluid uitzenden totdat het primaire alarm wordt gestopt.

Onderhoud

Deze rookmelder is voorzien van een zelftestmechanisme. Daarnaast raden wij aan om de rookmelder minimaal één keer per maand handmatig te testen door op de test/stil-knop te drukken. Als de rookmelder correct functioneert, klinkt er een luide pieptoon. Zorg er vanwege het luide alarm voor dat u tijdens het testen altijd op armlengte afstand van het apparaat staat. Als de rookmelder geen akoestisch signaal geeft, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Reinig de rookmelder minimaal één keer per maand om vuil, stof en puin te verwijderen. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel en stofzuig alle zijden van de melder. Verwijder de bovenklep niet om deze van binnen schoon te maken. De melder bevat geen onderdelen die onderhouden kunnen worden – probeer hem niet te openen of te repareren. Als het alarm tekenen van schade vertoont, moet het worden vervangen.

waarschuwingen

Deze rookmelder is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Om letsel te voorkomen, moet deze rookmelder stevig aan een plafond/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies. Verf of bedek de rookmelder niet. Deze rookmelder mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur, enz. Test niet met vlammen – dit kan de rookmelder in brand steken en het huis beschadigen. Voer geen tests uit met rook, aangezien de resultaten misleidend kunnen zijn, tenzij speciale apparatuur wordt gebruikt. Langdurige blootstelling aan lage of hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid kan de levensduur van de batterij verkorten. Langdurige alarmperioden verkorten de levensduur van de batterij. Bij de constructie van deze rookmelder zijn de nieuwste ontwerp-, materialen- en productietechnieken gebruikt om het risico op besmetting door stof, insecten enz. te minimaliseren. Het is echter onmogelijk om dit risico volledig uit te sluiten. Zorg er dus voor dat de rookmelder schoon en er hoopt zich geen stof op. Eventuele insecten of maïskolvenwebs in de buurt van de rookmelder moeten onmiddellijk worden verwijderd. In bepaalde omstandigheden, zelfs bij regelmatige reiniging, kan verontreiniging zich ophopen in de sensor, waardoor het alarm afgaat. Als dit gebeurt, moet de rookmelder worden vervangen.

Specificaties

Detectiemethode : Optische sensor
Stroomvoorziening : Verzegelde batterij 3 V DC (meegeleverd)
Levensduur van de batterij : 10 jaar
Alarm volume : ≥ 85 dB (A) op 3 meter
Alarm gevoeligheid : 0,12 – 0,19 dB/m
bedrijfstemperatuur : 0°C – 40°C
Bedrijfsvochtigheid : < 93%
Datum van vervanging : Zie productlabel (“mm jjjj” formaat)
Individuele alarmindicator : Ja
Alarmonderdrukkingsfunctie : Ja | Stiltetijd: 10 minuten
Lage batterij waarschuwing : Ja
Stille batterij bijna leeg : Ja | Stiltetijd: 10 uur
Installatie in voertuigen voor vrijetijdsaccommodaties : Ja
Montageplaats : Plafond of muur
Onderling koppelbaar : Ja
verbinding : Maximaal 12 alarmen
Draadloze frequentie : 868 MHz
TX-vermogen : 8 dBm
Komt overeen met : EN 14604:2005 + AC:2008
Netto gewicht van het product : 153 gram
Product dimensie : ø 104 x 41.4 mm

Service en contact

Voor vragen over de installatie, het gebruik of de werking van dit product kunt u terecht op www.resideo.com Let op: hoewel er alles aan is gedaan om de nauwkeurigheid van deze publicatie te garanderen, kan er geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor fouten of weglatingen. Gegevens kunnen veranderen, evenals de wetgeving, en u wordt ten zeerste aangeraden kopieën te verkrijgen van de meest recent uitgegeven regelgeving, normen en richtlijnen. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een contract.

Verwijdering en naleving van de regelgeving

WEE-verwijdering-icon.png Dit product voldoet aan de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 2002/96/EC. Als het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet u het weggooien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Het is geclassificeerd als elektronisch afval en bevat een batterij en moet daarom apart van het huisvuil worden weggegooid.
CE-SYMBOOL Deze rookmelder is gecertificeerd door CNPP CERT volgens de Europese norm EN 14604, het identificatienummer 1116. Het voldoet aan de General Product Safety Directive (GPSD), de Electromagnetic Compatibility Directive (EMC), de Construction Products Regulation (CPR) en de Restriction Directive van de richtlijn gevaarlijke stoffen (RoHS) en de richtlijn radioapparatuur (RED).

Disclaimer

Deze rookmelder is ontworpen om u te waarschuwen voor een potentieel gevaarlijke brand. Het is niet bedoeld om een ​​brandprobleem op te lossen, noch om een ​​specifieke brandbron te lokaliseren. Resideo is niet aansprakelijk voor de betaling van een brandonderzoek of servicebezoek dat wordt uitgevoerd of geregeld naar aanleiding van een alarm.

RESIDEO'S 10 JAAR GARANTIEBELEID

R100C-1, R200C-1, R200C-2, R200C-3, R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3, R200H-N1, R200H-N2, ​​R200S-1, R200S-2, R200S-3, R200S- N1, R200S-N2, R200S-N3, R200ST-N1, R200ST-N2, R200C2-A, R200C2-A-VK, R200C2-B, R200C2-E,
Begunstigde van deze garantie: 
Deze beperkte garantie wordt aan de directe klant (koper) verleend door het lid van Resideo Fechnologies. Inc. groep van bedrijven (Resideo”} die het product verkoopt. Residee biedt deze garantie niet aan de consument of eindgebruiker van het product. Resideo verwacht dat de Koper zijn klanten een garantie zal geven die gelijkwaardig is aan de garantie die Resideo aan de Koper geeft. Dit heeft geen invloed op eventuele wettelijke verplichtingen die Residea mogelijk heeft jegens consumenten als fabrikant van de Praducts. Resedeo behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Garantievoorwaarden en de voorwaarden waarop deze Garantievoorwaarden van toepassing zijn, te wijzigen. Deze Garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing op Producten die na de wijzigingsdatum zijn verkocht.
Resideo's garantie
Resideo garandeert dat de Producten vrij zullen zijn van defecte materialen en gebrekkig vakmanschap en zullen voldoen aan de toepasselijke specificaties gedurende een periode van 120 maanden vanaf de productiedatumcode op het Product. Als een Praduct tijdens de toepasselijke garantieperiode defect raakt door verraad dat hieronder niet wordt uitgesloten, zal Ressdeo, bij zijn verkoopoptie, kosteloos repareren of vervangen door een nieuw of gereviseerd product, waarbij de betaalde prijs op de rekening van de koper wordt bijgeschreven. het Praduct, zal Residea niet verantwoordelijk zijn voor alle kosten van de Koper voor het de-installeren en opnieuw installeren van het Product. reis- of andere kosten.
Uitsluitingen van de garantie
Deze garantie is een verlengde fabrieksgarantie en vervangt, voor zover toegestaan ​​door de wet, alle andere garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief die van bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Residea heeft geen enkele verplichting onder deze garantie of anderszins indien: } Het product niet is geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies van Resideo en de toepasselijke installatienormen, niet wordt gebruikt voor een doel waarvoor het is ontworpen en in overeenstemming met de gebruiksinstructies van Residea, of niet wordt onderhouden in overeenstemming met de zorg- en onderhoudsinstructies van Resideo of is gewijzigd (inclusief de wijziging van een serienummer), verzonden of gerepareerd door iemand anders dan het geautoriseerde service-/reparatiecentrum van Resideo/Resideo: ii) Schade is veroorzaakt door gebeurtenissen van buitenaf, zoals bliksem, stroom stroomstoten, brand, overstromingen, natuurrampen en dergelijke of de kwaliteit van water, veroorzaakt door verkeerd gebruik of vandalisme; of ai) Een gebrek wordt niet veroorzaakt door gebrekkige materialen of vakmanschap. wv) [Zijn garantie dekt niet de vervangbare batterij die wordt gebruikt in R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B, R200C2-E. Deze garantie dekt niet de kosten van het vervangen van verbruiksartikelen (zoals batterijen), onderhoudscontroles en aanpassingen, zoals Praduct-kalibraties.
bratie, die mogelijk vereist is in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het product.
Retouren en reparaties 
Voordat de Koper een Product retourneert dat defect is geraakt tijdens de toepasselijke garantieperiode om een ​​reden die niet is uitgesloten onder deze Garantievoorwaarden, moet de Koper contact opnemen met de klantenservice van Residee om een ​​RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) te verkrijgen. Om het RMA-nummer te verkrijgen. De koper moet het volgende verstrekken: i) Modelnummer en serienummer van het product. ii) Aankoopbewijs, ui) Beschrijving van het defect. Koper zal het defecte Product op eigen kosten naar Reside sturen, op passende wijze verpakt om schade aan het Product te voorkomen. samen met de RMA en het aankoopbewijs zal Resideo, in overeenstemming met de instructies van de klantenservice van Resideo, het geretourneerde Product testen om te verifiëren dat het defect is. Op verzoek van Resideo zal de Koper de aanvullende informatie verstrekken die Resideo redelijkerwijs nodig heeft om de oorzaak van het defect te verifiëren, inclusief datum en locatie van installatie, producttoepassing, manier van werken, onderhoudsgegevens en storingsmodus. Als Resideo vaststelt dat het Product defect is. Resideo zal beslissen of het Product wordt gerepareerd of vervangen of dat de aankoopprijs van Praduct op de rekening van de Koper wordt bijgeschreven. Als Resideo besluit het Product te vervangen, zal Resideo het vervangende Product op kosten van Resideo naar de Koper sturen. Tenzij anders
schriftelijk overeengekomen, zal Resideo elk Product waarvan zij vaststelt dat het defect is, vernietigen als Resideo het Praduct niet defect vindt. Resideo behoudt zich het recht voor om de koper de redelijke kosten van zijn onderzoek naar het vermeende gebrek in rekening te brengen. Als Koper Resideo vooraf betaalt voor de kosten voor het retourneren van het Product, zal Resideo het niet-defecte Product terugsturen naar Koper, maar anders zal Resideo het Product vernietigen.
Reparaties buiten garantie
Op verzoek van de Koper zal Residea aan de Koper een prijsopgave verstrekken voor de kosten voor reparatie van een Product buiten de toepasselijke garantieperiode. indien Resideo van mening is dat een dergelijk Product herstelbaar is. Als de Koper de offerte accepteert en het Product naar Resideo stuurt (volgens hetzelfde proces als voor retourzendingen onder garantie), zal Resideo het Product repareren in overeenstemming met de offerte en het gerepareerde Product aan de Koper retourneren. Voor het gerepareerde product geldt een garantietermijn van 90 dagen vanaf de datum van reparatie.
Diversen
Als enig onderdeel van deze Garantievoorwaarden verboden is door toepasselijke wetgeving. het relevante deel is nietig, maar de rest van de Garantievoorwaarden blijft volledig van kracht.

EG-conformiteitscertificaat 1116-CPR-161-1
CE-SYMBOOL 22
1116 Rookmelder
EN 14604:2005 + AC:200DoP 03062022

Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder - pictogram 1www.marque-nf.com

EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Sécurité Communications SAS dat het radioapparatuurtype R200S-N3 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
CE-DoC-Security-Request@resideo.com 
Securité Communications SAS is geregistreerd bij CITEO, klantreferentie 506931

Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder - pictogram 2Honeywell-logo 1Beveiligingscommunicatie SAS
1198 Maurice Donatlaan
06250 Mougins, Frankrijk
www.resideo.com
© 2021 Resideo Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. Het handelsmerk Honeywell Home wordt gebruikt onder licentie van Honeywell International, Inc.
Dit product is vervaardigd door Resideo Technologies, Inc. en zijn dochterondernemingLogo van Honeywell

Documenten / bronnen

Honeywell R200S-N3 onderling verbonden rookmelder [pdf] Installatiehandleiding
R200S-N3 onderling verbonden rookmelder, R200S-N3, onderling verbonden rookmelder, rookmelder, alarm

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *