Honeywell-logo

HANDLEIDING

Honeywell FS24X Quad Band Triple IR HART-MODULE

FS24X™ HART-MODULE
FS24X QuadBand Triple IR™ HART-MODULE

Lees en begrijp deze handleiding voordat u apparatuur installeert of bedient

Niets uit dit document mag worden gekopieerd of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Honeywell.
Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FSX™ Brand- en vlamdetectoren Hart-module (FSX-A014R)
Hoewel deze informatie te goeder trouw wordt gepresenteerd en als nauwkeurig wordt beschouwd, wijst Honeywell de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af en geeft geen uitdrukkelijke garanties, behalve zoals vermeld in haar schriftelijke overeenkomst met en voor haar klanten.
Honeywell is in geen geval aansprakelijk jegens wie dan ook voor enige indirecte, speciale of gevolgschade. De informatie en specificaties in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ACCTTL, WAARSCHUWING-1, ALARM-2, WAARSCHUWING-1: ALARM 2, WAARSCHUWING-1: ALARM-2, ATAG, Clean Room Sentry, COP-i, Complete Optical Path Integrity, CM1, CM1-A, DartLogic, FireLogic, Fire Signature Analysis, FireBusI, FireBusII, FirePic, FirePicII, FirePicIII, FirePix, FirePicture, FSC, Fire Sentry Corporation, Fire Sentry Corp., FSX, Alle FSX-nomenclatuurvariaties (zoals: FS2, FS2X, FS3, FS3X, FS4, FS4X, FS5, FS5X, FS6, FS6X, FS7, FS7X, FS8, FS8X, FS9, FS9X, FS10XFS, FS , FS10X, FS11, FS11X, FS12, FS12X, FS14, FS14X, FS15, FS15X, FS16, FS16X FS17, FS17X, FS18, FS18X, FS19X, FS19X, FS20XN, FS24, FS24X), FS26 System 26, FS System 26, FS7-2173, FS2-7-RP, FS10, FS System 7, snelle vlam- en bewakingsdetector, MultiSpectrum QuadBand Triple IR, Multi-Spectrum TriBand, Multi-Spectrum Tri-Band, Near Band Infrarood , Near Band IR, NearBand IR, QuadBand IR, Room Sentry, RS, RS2173, SM7, SM2173, SS, SS2000, SS2000X, SS2-A, SS2, SS3-A, SS2X, SS2, SS2-A, SS3X, SnapShot, SLR-BIT, SuperBus, SuperSentry, System 3, Tri-Mode Plot, QuadBand Triple IR Plus, Tr iBand, Tri-Band, "FS & FSC-driehoekslogo's", WBIR, Wide Band Infrared, WideBand IR, Wide Band IR zijn gedeponeerde handelsmerken van Honeywell International Inc. Andere merken of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

INLEIDING

1.1 bereik
De Fire Sentry FS24X Vlamdetector met HART® voldoet aan HART® Protocol Revisie 7.0. Dit document specificeert apparaatfuncties en details van de HART®-protocolimplementatie. De functionaliteit van dit veldapparaat is voldoende beschreven om de juiste toepassing in een proces en volledige ondersteuning in HART-compatibele hosttoepassingen mogelijk te maken.
1.2 Doel
Deze specificatie is ontworpen als aanvulling op andere documentatie (bijv. de FS24X Installatiegids en Bedieningshandleiding) door een volledige, ondubbelzinnige beschrijving te geven van dit veldapparaat vanuit een HART-communicatieperspectief.
1.3 Wie moet dit document gebruiken?
De specificatie is bedoeld als technische referentie voor HART®-compatibele hosttoepassingsontwikkelaars, systeemintegrators en deskundige eindgebruikers. Het biedt ook functionele specificaties die worden gebruikt tijdens de ontwikkeling, het onderhoud en het testen van veldapparatuur. Dit document gaat ervan uit dat de lezer bekend is met de vereisten en terminologie van het HART®-protocol.

1.4 Afkortingen en definities

IR Infrarood
PV Primaire variabele
EEPROM Elektrisch wisbaar alleen-lezen geheugen
ROM Read-Only Memory

1.5 Referenties
– HART Smart Communications Protocol-specificatie. HCF_SPEC-12. Verkrijgbaar bij de HCF.
– FS24X installatiegids en bedieningshandleiding, document 6178-001. Verkrijgbaar bij Honeywell Analytics.

APPARAAT IDENTIFICATIE:

Naam van de fabrikant: Honeywell-analyse
ID-code van fabricage: 210 (D2 zeskant)
Herziening van HART-protocol 7.0
Aantal apparaatvariabelen Geen
Ondersteunde fysieke lagen FSK-extensie
Categorie fysiek apparaat Sensor en zender
Modelnaam (-namen): FS24X
Apparaattypecode: 130 (82 zeskant)
Apparaatrevisie: 1

De FS24X HART®-module wordt geïdentificeerd door een serienummer dat begint met "24X-". Dit serienummer is zichtbaar op de printkaart van de module, samen met een streepjescode met dezelfde informatie.
De FS24X is ontworpen om brand in een explosiegevaarlijke omgeving te detecteren. Dit apparaat moet zo worden gemonteerd dat gebieden worden vermeden die niet-brandende stralingsenergiebronnen bevatten (zoals stralingseters, hoge intensiteit lamps, enz.) in de buurt van het veld van de detector view. FS24X-detectoren moeten zo worden gemonteerd dat ze naar beneden kijken met een hoek van minimaal twintig graden (20°). Vermijd montage van de detectoren in gebieden waar de temperatuur buiten het gespecificeerde bedrijfstemperatuurbereik ligt (-40 °C tot +85 °C). Raadpleeg de FS24X-handleiding (SECTIE 2: INSTALLATIE) voor montage-instructies.

PRODUCT OPVIEW

De FS24X is een multi-spectrum vlamdetector. Voor HART®-communicatie is een HART®-communicatiemodule vereist.

PRODUCTINTERFACES

4.1 Procesinterface
4.1.1 Sensoringangskanalen
Fire Sentry multi-spectrum en multi-spectrale infrarood vlamdetectoren zijn geavanceerde, ultramoderne, elektro-optische digitale stralingsenergietransducers die breedbandinfraroodstraling detecteren van de energie die wordt uitgestraald door de verbrandingsprocessen van vuur, waaronder moleculaire emissies en hete deeltjesvormige blackbody-emissies. Bovendien detecteren de FS24X-detectoren het specifieke WideBand 4.3 IR "Triple IR"-gebied van ongeveer 3 tot 5 micron. FS24X-detectoren maken ook gebruik van extra spectrale gebieden, de zichtbare band en de nabije band infrarood golflengten, om te helpen bij het onderscheiden van niet-brand valse alarmbronnen.

4.2 Host-interface
4.2.1 Analoge uitgang 1: lusstroom
Lusstroom is de enige output van deze zender, die de aanwezigheid van een vlam in het bereik van het instrument aangeeft, evenals de storingsstatus. Deze output komt overeen met de primaire variabele. Raadpleeg paragraaf 4.3.3 voor details over de aansluiting.

 • 4.3 Lokale interfaces, jumpers en schakelaars
  4.3.1 Lokale bedieningselementen en displays
  Dit apparaat heeft geen externe lokale bediening.
  De indicatie van een gedetecteerde storing wordt weergegeven door de lusstroomuitgang te verlagen tot 1 mA.
  De FS24X Vlamdetector gebruikt drie (3) afzonderlijke, heldere LED's om de status van de detector aan te geven. De blauwe of groene LED knippert (knippert) eenmaal per tien (10) seconden om een ​​normale, veilige bedrijfstoestand aan te geven (dwz geen fouten en geen alarmen). De blauwe of groene led is UIT als er geen externe 24 VDC-ingangsvoeding op de detector is aangesloten. de rode LED gaat AAN wanneer er brand wordt gedetecteerd. De gele LED knippert (knippert) wanneer de raamlens vuil is. De toestand van de vuile lens resulteert ook in een lusstroom van 2 ma. Voor alle andere storingscondities gaat de gele LED AAN.

4.3.2 Interne jumpers en schakelaars
Er zijn geen jumpers of schakelaars op de HART®-module. Raadpleeg de FS24X Installatiehandleiding voor informatie met betrekking tot schakelselecties op de detector. Schrijfbeveiliging wordt niet ondersteund.
4.3.3 Verbindingsoverzicht
De onderstaande diagrammen geven details over de aansluiting. De eerste laat zien hoe de FS24X Vlamdetector plus de HART-module verbinding maakt met de buitenwereld. Het tweede diagram laat zien hoe de detector en de module in elkaar passen.

Honeywell FS24X Quad Band Triple IR HART-MODULE - fig

Honeywell FS24X Quad Band Triple IR HART-MODULE - fig1

 

VACOS 20210913 1080p Full HD draadloze slimme IP-beveiligingscamera - waarschuwing1 LET OP
RISICO VAN PRODUCTSCHADE

 • Volg de statische beschermingsprocedures bij het hanteren van de connectoren en de bedrading van de modulepuck naar de detector.
 •  Gebruik een polsband die is verbonden met de aarde.

APPARAAT VARIABELEN

Dit veldapparaat stelt geen apparaatvariabelen bloot.

DYNAMISCHE VARIABELEN

Er is slechts één dynamische variabele geïmplementeerd.

Betekenis Eenheden
PV Lusstroom mA

  STATUSINFORMATIE

7.1 Apparaatstatus
Bit 7 (“Apparaatstoring”) wordt ingesteld wanneer het apparaat een storing meldt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een beschrijving van storingscondities.
Bit 5 ("Koude start") wordt ingesteld wanneer het apparaat wordt gereset of voor het eerst wordt opgestart.
Bit 4 ("Meer status beschikbaar") wordt ingesteld wanneer een storing wordt gedetecteerd of wanneer de bedrijfsmodus verandert. Commando #48 geeft meer details. (Zie paragraaf 7.3.)
Bit 3 ("Analoog kanaal vast") wordt ingesteld wanneer het apparaat in geforceerde stroom of rem multi-drop wordt gezet.
7.2 Uitgebreide apparaatstatus
Het veldapparaat kan van tevoren niet voorspellen wanneer het onderhoud nodig is. “Device Variable Alert” wordt ingesteld wanneer de PV geen normale omstandigheden aangeeft, dwz wanneer een instrument de aanwezigheid van een vlam detecteert.

7.3 Aanvullende apparaatstatus (opdracht # 48)
Commando #48 retourneert negen bytes aan gegevens, met statusinformatie beschikbaar in bytes #6 en #8, zoals aangegeven in de volgende tabel:

Byte Beetje Betekenis Voorwaarde
0 0 tot 7 Niet gebruikt
1 0 tot 7 Niet gebruikt
2 0 tot 7 Niet gebruikt
3 0 tot 7 Niet gebruikt
4 0 tot 7 Niet gebruikt
5 0 tot 7 Niet gebruikt
6 0 Detectorfout Deksel eraf of vuil, temperatuur of voltage buiten bereik, of interne storing
1 Detectoralarm Vlam gedetecteerd
2 Niet gebruikt
3 Niet gebruikt
4 Niet gebruikt
5 Niet gebruikt
6 Niet gebruikt
7 Niet gebruikt
7 0 tot 7 Niet gebruikt
8 0 Niet gebruikt
1 Niet gebruikt
2 Niet gebruikt
3 Niet gebruikt
4 Voedingsomstandigheden buiten bereik Voltage fout
5 Niet gebruikt
6 Niet gebruikt
7 Niet gebruikt

"Niet-gebruikte" bits worden altijd op 0 gezet. In elk geval is bit #0 de bit van lage orde.

UNIVERSELE OPDRACHTEN

Commando #3 retourneert PV, eenheden en lusstroom. De eerste (PV) en de laatste (Loop Current) variabelen zijn hetzelfde.
Commando #14 bevat het serienummer van het apparaat (3 bytes), gevolgd door meeteenheden (1 byte) en 3 drijvende-kommavariabelen voor max, min en span-lusstroom in mA.

GEMEENSCHAPPELIJKE COMMANDO'S

9.1 Ondersteunde opdrachten
De volgende veelgebruikte commando's zijn geïmplementeerd:

38 Vlag "Configuratie gewijzigd" resetten
48 Aanvullende apparaatstatus lezen
Commando #48 retourneert 2 bytes aan gegevens.
9.2 Burst-modus
Dit veldapparaat ondersteunt de burst-modus niet.
9.3 Variabele vanginrichting
Dit veldapparaat ondersteunt de vangapparaatvariabele niet.

APPARAATSPECIFIEKE COMMANDO'S

Het veldapparaat ondersteunt geen apparaatspecifieke opdrachten.

TAFELS

11.1 Typecodes technische eenheden

Code Omschrijving Opmerking:
39 milliamperes Elektrostatische eenheid van stroom

11.2 Loopstroom-bedrijfsmodi

Mode Omschrijving Lusstroom in mA (punt tot punt) Lusstroom in mA (Multi-drop)
0 Gezond 4mA 4mA
1 Optische fout 2mA 4mA
2 Niet-optische fout 1mA 4mA
3 Alarm 20mA 4mA

PRESTATIES

12.1 Sampling Tarieven
typisch samplengtarieven worden weergegeven in de volgende tabel.

Primaire detectorsensor sample 60 per seconde
PV digitale waardeberekening 1 per seconde
Analoge uitgang update 1 per seconde

12.2 Opstarten
Tijdens de opstartinitialisatie reageert het apparaat niet op HART®-commando's en is de analoge uitgang ingesteld op 4.0 mA.

12.3 Zelftest
De FS24X voert elke drie seconden een zelftestreeks uit. Volledig optische sensorkanalen en de bijbehorende verwerking van sensorgegevens worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat analoge circuits, processors en geheugen functioneel zijn. Afhankelijk van de specifieke functie worden tests een aantal keren herhaald om de apparaatstatus te bevestigen voordat een storing wordt gemeld. Bij de optische zelftest, die het optische systeem evalueert door een IR-led te laten knipperen en de reflectie van het rooster van de behuizing te bewaken, wordt een fout pas gemeld als in totaal 180 opeenvolgende testpogingen zijn mislukt. Dit duurt in totaal negen minuten. Er worden doorlopend aanvullende zelftests uitgevoerd om de continuïteit van de relaisspoelen te waarborgen.

Bij de volgende inschakeling of reset wordt de analoge uitgang ingesteld op 4.0 mA en reageert het apparaat niet op HART®-commando's. Tijdens de zelftest wordt de analoge uitgang op de laatste waarde gehouden en kan het apparaat normaal reageren op HART®-commando's. Continue zelftests maken deel uit van de normale werking van het apparaat.
12.4 Reactietijden commando's
Geschatte reactietijden voor opdrachten worden weergegeven in de volgende tabel:

Minimum 20ms
Typisch 50ms
maximaal 100ms

12.5 Bezet en vertraagde reactie
De zender kan reageren met de status "bezet" als een volgend commando wordt ontvangen terwijl de zelftest bezig is.
Vertraagde reactie wordt niet gebruikt.
12.6 Lange berichten
Het grootste gegevensveld dat wordt gebruikt, is in het antwoord op Command 21: 34 bytes inclusief de twee statusbytes.
12.7 Niet-vluchtig geheugen
EEPROM wordt gebruikt om de configuratieparameters van het apparaat vast te houden. Nieuwe gegevens worden direct na uitvoering van een schrijfcommando naar dit geheugen geschreven.
12.8-modus
Vaste stroommodus is geïmplementeerd, met behulp van lusstroommodus (Inschakelen - Punt naar punt / Uitschakelen - Multi-drop). Deze modus wordt niet gewist door stroomuitval of reset.
12.9 Schrijfbeveiliging
Schrijfbeveiliging wordt niet ondersteund.
12.10 DampING
Door de gebruiker bestuurbare Damping wordt niet ondersteund.

BIJLAGE A. CAPABILITY CHECKLIST

Fabrikant, model en revisie Honeywell Analytics, FS24X, rev. 1
Soort apparaat Detector en zender
HART-revisie 7.0
Apparaatbeschrijving beschikbaar Nee
Aantal en type sensoren 1 (een externe)
Aantal en type aandrijvingen 0
Aantal en type signalen aan de hostzijde 1: 4 – 20mA analoog
Aantal apparaatvariabelen 0
Aantal dynamische variabelen 1
Toewijsbare dynamische variabelen? Nee
Aantal veelgebruikte commando's 0
Aantal apparaatspecifieke opdrachten 0
Stukjes extra apparaatstatus 8
Alternatieve bedrijfsmodi? Nee
Burst-modus? Nee
Schrijfbeveiliging? Nee

BIJLAGE B. STANDAARD CONFIGURATIE

Parameter Standaardwaarde
Lagere bereikwaarde 1
Bovenste bereikwaarde 20
PV-eenheden mA
Sensortype Analytisch
Aantal draden 3
Damptijdconstante -
Storingsindicatie jumper Niet ondersteund
Overschrijfbeveiligingsjumper Niet ondersteund
Aantal reactie-preambules 5

Neem contact op met Honeywell
Europa, Midden-Oosten, Afrika, India
Life Safety Distribution Ltd
Javastrae 2
8604 Hegna
Zwitserland
Tel: + 41 (0) 44 943 4300
Fax: + 41 (0) 44 943 439
India Tel: +91 124 4752700
gasdetectie@honeywell.com

Amerika
Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
Verenigde Staten
Tel: 1 847 955 8200
Gratis: + 1 800 538 0363
Fax: + 1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Aziatisch-Pacifisch
Honeywell Analytics Azië-Pacific
#701, Kolon Wetenschapsvallei (I)
43 Digital-ro 34-Gil Guro-Gu
Seoel, 152-729
Korea
Tel: + 82 (0) 2 6909 0300
Fax: + 82 (0) 2 2025 0328
analytics.ap@honeywell.com

Technische diensten
E-MAIL: HAexpert@honeywell.com
VS: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com
sps.honeywell.com

Let op:
Hoewel alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid van deze publicatie te waarborgen, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor fouten of weglatingen. Gegevens kunnen veranderen, evenals wetgeving, en u wordt ten zeerste aangeraden kopieën van de meest recent uitgegeven voorschriften, normen en richtlijnen te verkrijgen. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een contract.

Honeywell-logo

Herziening 14 dec.2021
Handleiding Onderdeelnummer 6349-001 EMEAI
© 2021 Honeywell International Inc.

Documenten / bronnen

Honeywell FS24X Quad Band Triple IR HART-MODULE [pdf] Gebruikershandleiding
FS24X, HART-MODULE, Quad-band drievoudige IR HART-MODULE

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *