HOMEDICS-logo

Totaal Comfort Deluxe
ultrasone luchtbevochtiger
WARME EN KOELE MIST
INSTRUCTIEHANDLEIDING EN GARANTIE-INFORMATIE

UHE-WM130 L-00691, Rev. 2 BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR
UHE-WM130 L-00691, Rev. 3

NEEM A
MOMENT NU
REGISTREER UW PRODUCT BIJ: www.homemedics.com/register
Uw waardevolle input over dit product zal ons helpen de producten te maken die u in de toekomst wilt hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN HET VOLGENDE:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
GEVAAR - OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN:

 • Plaats de luchtbevochtiger altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Een waterdichte mat of pad wordt aanbevolen voor gebruik onder de luchtbevochtiger. Plaats het NOOIT op een vloerkleed of tapijt, of op een afgewerkte vloer die beschadigd kan raken door blootstelling aan water of vocht.
 • Haal de stekker van het apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.
 • Reik NIET naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel hem onmiddellijk los.
 • Plaats of bewaar het apparaat NIET op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
 • NIET in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
 • Gebruik GEEN water van meer dan 86 ° Fahrenheit.
  WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSONENLETSEL TE VERMINDEREN:
 • Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen; in het bijzonder alle bijlagen die niet bij dit apparaat zijn geleverd.
 • Laat NOOIT een voorwerp in een opening vallen of steek er nooit iets in.
 • NIET gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • Gebruik het apparaat NOOIT als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Retourneer het apparaat naar een HoMedics Service Center voor onderzoek en reparatie.
 • Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat vult of verplaatst.
 • Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de bedieningselementen bedient of de stekker verwijdert.
 • Houd de watertank altijd stevig vast met beide handen als u een volle tank met water draagt.
 • Gebruik de luchtbevochtiger NOOIT in een omgeving met explosieve gassen.
 • Plaats de luchtbevochtiger NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals een fornuis, en stel de luchtbevochtiger NIET bloot aan direct zonlicht.
 • Draag dit apparaat NIET aan het netsnoer en gebruik het netsnoer NIET als handvat.
 • Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningselementen naar de uit-stand en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
 • LET OP: Al het onderhoud aan deze luchtbevochtiger mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel van HoMedics.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

LET OP - LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.

 • Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
 • Dek het apparaat NOOIT af terwijl het in werking is.
 • Houd het snoer altijd uit de buurt van hoge temperaturen en vuur.
 • Voer regelmatig onderhoud uit aan het ultrasone membraan.
 • Gebruik NOOIT wasmiddel om het ultrasone membraan te reinigen.
 • Reinig het ultrasone membraan NOOIT door er met een hard voorwerp over te schrapen.
 • Probeer het apparaat NIET af te stellen of te repareren. Onderhoud moet worden uitgevoerd door professioneel of gekwalificeerd personeel.
 • Stop met het gebruik van dit apparaat als u een ongebruikelijk geluid of een vreemde geur hoort.
 • Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact als het gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt.
 • Raak het water of delen van het apparaat die onder water staan ​​NIET aan terwijl het apparaat aan staat of is aangesloten op het stopcontact.
 • Werk NOOIT zonder water in de tank.
 • Gebruik alleen water in de tank.
 • Gebruik NOOIT additieven in het water.
 • Was, stel of verplaats dit apparaat NIET zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen dit apparaat NIET zonder toezicht gebruiken.
 • NIET buitenshuis gebruiken. Alleen voor Gebruik binnenshuis.
  LET OP: Plaats de luchtbevochtiger NIET op meubels. GEBRUIK ALTIJD een waterdichte mat of pad op houten vloeren.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES

ULTRASOON TECHNOLOGIE
Deze luchtbevochtiger maakt gebruik van ultrasone, hoogfrequente technologie om water om te zetten in een fijne nevel die gelijkmatig in de lucht wordt verspreid.
DIGITALE UITLEZING
Geeft de geprogrammeerde vochtigheidsinstelling, timerinstelling, warme of koele mistselectie, mistuitvoerniveau en reinigingsmelding weer.
PROGRAMMEERBARE HUMIDISTAT
Pas de vochtigheidsgraad aan tussen 35% en 55% in stappen van 5%.
INGEBOUWDE TIMER
Programmeerbare timer, tot 12 uur.
NACHTLICHT/DISPLAYVERLICHTING
Een handige lichtfunctie is inbegrepen, met de optie van onafhankelijke nachtverlichting en displayverlichting.
AUTO-UITSCHAKELBEVEILIGING
Als de tanks leeg zijn, schakelt de unit automatisch uit.
CAPACITEIT
2.0 gallon - 7.57 liter
KAMER GROOTTE
Deze luchtbevochtiger wordt aanbevolen voor ruimtes tot 533 FT 2 /49.5 M 2 op basis van AHAM HU-1-2016 metingen zoals aangetoond door onafhankelijke tests door derden.
DUBBELE WATERTANKS
Dubbele watertanks zijn gemakkelijk te vullen en te dragen.
LOOPTIJD: 12-120 UUR
De looptijd wordt berekend op basis van het gebruik van koele mist en het instellen van het mistniveau op de lage instelling. Op basis van de natuurlijke luchtvochtigheid in uw huis, de temperatuur van het water dat u gebruikt en de instelling voor het nevelniveau die u kiest, kunt u langere of kortere looptijden ervaren.
OLIE LADE
Inclusief 3 essentiële oliepads. Gebruik met je favoriete etherische olie om aroma in de lucht te brengen.
SCHONE HERINNERING
“CLEAN” zal op het display oplichten om aan te geven dat het tijd is om de transducer/het ultrasone membraan te reinigen.
TOTALCOMFORT ® ULTRASONE BEVOCHTIGER WARME & KOELE MISTHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 11

HOE GEBRUIKEN

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 11

AANKNOP
Sluit het apparaat aan op een stopcontact van 120 volt wisselstroom. Druk op de kracht uitknopknop om het apparaat in te schakelen.
UITGANGSNIVEAU MIST
Mist past zich aan van de laagste output (1) tot de hoogste output (5). Om de neveloutput te verhogen, drukt u op de + knop.
Het overeenkomstige nevelniveau zal op het display worden verlicht. Druk op de – knop om de neveluitstoot te verminderen.
INSTELLING VAN DE MIST TEMPERATUUR
Om de neveltemperatuur te wijzigen van koele naar warme nevel, drukt u op de neveltemperatuurknop. "WARM" licht op op het display. Om de neveltemperatuur te wijzigen van warme naar koele nevel, drukt u nogmaals op de neveltemperatuurknop. "COOL" zal verlicht worden op het display.
NOTITIE: Zodra warme mist is geselecteerd, duurt het ongeveer 20 minuten om de mist op te warmen. De warme instelling vermindert de Escherichia coli en Staphylococcus aureus bacteriën in de nevel na 40 minuten continu gebruik van warme nevel op de lage nevelinstelling, zoals aangetoond door onafhankelijke tests door derden.
PROGRAMMEERBARE HUMIDISTAT
De standaard instelling van de hygrostaat is CO (continu aan). De programmeerbare hygrostaat kan in stappen van 5% worden ingesteld, van 35% tot 55% luchtvochtigheid.
Druk op de hygrostaat om het vochtigheidsniveau te programmeren HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - icoonknop. Druk vervolgens op de knop + of –. De vochtigheidsgraad
zal toenemen/verlagen met 5% elke keer dat de knop + of – wordt ingedrukt en wordt weergegeven op het scherm. Blijf op de knop + of – drukken tot de gewenste vochtigheidsinstelling is bereikt. Het display toont gedurende 5 seconden het ingestelde vochtigheidsniveau en gaat dan standaard terug om het mistuitvoerniveau weer te geven.
NOTITIE: Om een ​​geprogrammeerde hygrostaatinstelling te verwijderen, drukt u op de hygrostaat HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - icoonknop. Druk vervolgens op de + knop totdat u "CO" (continu aan) bereikt, één niveau boven 55%.
NOTITIE: Wanneer het ingestelde vochtigheidsniveau is bereikt, schakelt de luchtbevochtiger uit totdat de luchtvochtigheid in de kamer 5% onder het ingestelde vochtigheidsniveau daalt, en gaat dan door totdat het ingestelde vochtigheidsniveau weer is bereikt.

NACHTLICHT/DISPLAYLICHT
Druk op het nachtlampje/displaylichtHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - pictogram 1 knop eenmaal om het nachtlampje in te schakelen. Het lampje aan de onderkant van de watertanks gaat branden en verlicht de tanks. Druk op het nachtlampje/displayHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - pictogram 1 lichtknop een tweede keer om het nachtlampje aan te laten, maar de displayverlichting uit te schakelen. Druk op het nachtlampje/display HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - pictogram 1lichtknop een derde keer om het nachtlampje en de displayverlichting uit te schakelen zodat er geen lampjes branden. Druk op het nachtlampje/displayHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - pictogram 1 lichtknop een vierde keer om de displayverlichting weer in te schakelen.
TIMER
Druk op de timerHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - icon2 knop. Blijf op de timer drukkenHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - icon2 totdat de gewenste timerinstelling op het display brandt.
De timerHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - icon2 knop doorloopt de volgende instellingen: 2 uur, 4 uur, 8 uur, 12 uur. Om de timer te draaien HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele nevel - icon2uit, drukt u op de timerknop totdat 0 uur op het display wordt weergegeven.
NOTITIE: Zorg er altijd voor dat de luchtbevochtiger een volle tank met water heeft voordat u de timerinstelling gebruikt.
AUTO-UITSCHAKELBEVEILIGING
Wanneer het water in de tank bijna leeg is, wordt de bevochtigingsfunctie uitgeschakeld.
NOTITIE: Het is normaal dat er tijdens en na gebruik een kleine hoeveelheid water in de basis zit.
ESSENTILE OLIE-CAPABLE
De optionele essentiële oliefunctie werkt automatisch wanneer de mist wordt ingeschakeld.
SCHONE HERINNERING
"CLEAN" licht rood op om aan te geven dat het tijd is om de transducer/het ultrasone membraan te reinigen. Zie de reinigingsinstructies in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Houd na het schoonmaken de aan/uit-knop ingedruktuitknop totdat het reinigingslampje uitgaat.
HOE TE VULLEN
LET OP: Voordat u tanks met water vult, schakelt u de stroom uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
NOTITIE: Gebruik altijd 2 handen om het waterreservoir te dragen.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 1

 1. Verwijder de tank van de basis van de luchtbevochtiger. Draai de tank ondersteboven en verwijder de tankdop door tegen de klok in te draaien.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 3
 2. Vul de watertanks met schoon, koel (niet koud) water. We raden het gebruik van gedestilleerd water aan als u in een gebied met hard water woont.
  LET OP: Voeg NOOIT etherische oliën of andere toevoegingen toe aan het waterreservoir of het waterreservoir. Zelfs een paar druppels zullen het apparaat beschadigen.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 2
 3. Plaats de tankdop terug door hem rechtsom vast te draaien. Draai de tank om en plaats hem terug op de basis van de luchtbevochtiger, waarbij u ervoor zorgt dat deze stevig vastzit. Herhaal het proces voor de tweede tank.

HOE GEBRUIKEN
ESSENTIËLE OLIE
Gebruik je favoriete etherische olie om geur in de lucht te brengen.
NOTITIE: Alleen voor gebruik met de meegeleverde HoMedics essentiële oliepads.
NOTITIE: Laat GEEN gevuld kussentje met etherische olie in de olielade van de luchtbevochtiger liggen als deze voor een lange tijd niet wordt gebruikt.
ZIJN ESSENTIËLE OLIËN VEILIG TE GEBRUIKEN ROND HUISDIEREN?
We moeten altijd voorzichtig zijn bij het gebruik van essentiële oliën in de buurt van onze huisdieren. Houd alle etherische olie- en aromatherapieproducten (zoals verstuivers) buiten het bereik van huisdieren. Houd geopende flessen uit de buurt van huisdieren om interne consumptie te voorkomen. We raden het plaatselijk gebruik van etherische oliën bij huisdieren af, omdat ze een sterk reukvermogen hebben en de olie niet kwijt kunnen als ze er niet van houden of als ze er last van hebben. Wanneer u etherische oliën in de buurt van huisdieren verstuift, verstuift u deze altijd in een goed geventileerde ruimte en laat u ze de mogelijkheid om zichzelf uit de ruimte te verwijderen, bijvoorbeeld door een deur open te laten. Elk dier is anders, dus let goed op hoe elk dier reageert wanneer hij voor het eerst een etherische olie introduceert. Als er irritatie optreedt, stop dan met het gebruik van de etherische olie. We raden aan om medische hulp in te roepen als er etherische olie wordt ingenomen.
ESSENTIËLE OLIËN TOEVOEGEN
WAARSCHUWING: OLIE PLAATSEN OVERAL, MAAR DE OLIEBAK ZAL DE BEVOCHTIGER BESCHADIGEN.

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 7

 1. De olielade bevindt zich aan de achterkant van de luchtbevochtiger onder het waterreservoir.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 5
 2. Druk om de lade te openen en te verwijderen. Plaats 1 kussentje voor etherische olie (3 meegeleverd) in het oliebakje.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig6
 3. Voeg 5-7 druppels etherische olie toe aan de pad. U kunt meer of minder gebruiken, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. WAARSCHUWING: plaats alleen etherische olie op de pad en NIET rechtstreeks in de lade.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 4
 4. Plaats de oliebak terug in het compartiment en druk om te sluiten. De geur start automatisch wanneer de nevel wordt aangezet.

Om echte HoMedics vervangende etherische oliepads, model #UHE-PAD1, te kopen, gaat u naar uw winkel waar u uw TotalComfort ultrasone luchtbevochtiger hebt gekocht, of gaat u naar www.homemedics.com (ONS), www.homemedics.ca (KAN). Om echte HoMedics etherische oliën te kopen, gaat u naar uw winkelier waar u uw TotalComfort ultrasone luchtbevochtiger hebt gekocht, of gaat u naar www.homemedics.com (ONS), www.homemedics.ca (KAN).

OVER WIT STOF

Bij gebruik van hard water met een hoog mineraalgehalte kunnen witte minerale resten zich ophopen op oppervlakken in de kamer nabij de luchtbevochtiger. Het minerale residu wordt gewoonlijk "wit stof" genoemd. Hoe hoger het mineraalgehalte (of hoe harder uw water is), hoe groter de kans op wit stof. Het witte stof wordt niet veroorzaakt door een defect in de luchtbevochtiger. Het wordt alleen veroorzaakt door mineralen die in het water zijn gesuspendeerd.
HOE EN WAAROM DEMINERALISATIECARTRIDGES TE GEBRUIKEN
De HoMedics demineralisatiecartridge helpt de kans op wit stof te verminderen. De patroon moet elke 30-40 vullingen worden vervangen. De patroon moet mogelijk vaker worden vervangen als u erg hard water gebruikt. Vervang de cartridge wanneer u een toename van de ophoping van wit stof opmerkt. Als er zich na het installeren van een nieuwe cartridge nog steeds wit stof rond de luchtbevochtiger vormt, overweeg dan om gedestilleerd water te gebruiken.
Als u in een gebied met hard water woont of een waterontharder gebruikt, raden we u aan gedestilleerd water te gebruiken voor betere resultaten van uw luchtbevochtiger. Gebruik NOOIT waterverzachtende additieven in uw luchtbevochtiger.
INSTALLATIE INSTRUCTIES

 1. Haal de demineralisatiepatronen uit de verpakking en laat ze 10 minuten in water weken.
 2. Verwijder de tanks van de luchtbevochtiger en draai ze om.
 3. Draai de tankdoppen los door tegen de klok in te draaien.
 4. Vul elke tank met water zoals aangegeven in het gedeelte Hoe te vullen van de instructies.
 5. Voeg de geweekte demineralisatiepatroon toe aan elke tank.
 6. Plaats de tankdoppen terug door ze met de klok mee te draaien.
 7. Draai de tanks om en plaats ze terug op de basis.

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig8Demineralisatiepatroon
Om nieuwe demineralisatiepatronen, model # UHE-HDC4, te kopen, gaat u terug naar de winkel (waar u uw luchtbevochtiger heeft gekocht) of gaat u naar www.homemedics.com (ONS), www.homemedics.ca (KAN).

REINIGING EN ZORG

LET OP: Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
DE TRANSDUCER / ULTRASOON MEMBRAAN REINIGEN
De transducer/het ultrasone membraan moet worden gereinigd om minerale afzettingen in het water te verwijderen wanneer "CLEAN" op het display brandt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verminderde of geen nevelafgifte.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 9

 1. Verwijder beide watertanks van de basis van de luchtbevochtiger en zet opzij.
 2. Verwijder de transducerkap. Reinig de transducer/ultrasone membraan met een 50/50 mix van witte azijn en water op een wattenstaafje. Veeg af met adamp wattenstaafje. Plaats de transducerkap terug. Houd de stroom ingedruktuitknop knop totdat het "CLEAN"-lampje uitgaat.
  Raak de transducer/het ultrasone membraan NOOIT met uw vingers aan; de natuurlijke oliën in de huid kunnen het oppervlak beschadigen. Dompel de basis NOOIT onder in water of een andere vloeistof.

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig10OM DE TANKS TE REINIGEN
Verwijder de watertanks van de basis van de luchtbevochtiger door ze van de hoofdeenheid te tillen. Draai de tankdoppen los en spoel de binnenkant van de tanks af met schoon water. Elke dag: Leeg en spoel elke tank en tankdop voordat u deze opnieuw vult. Elke week: Om kalk of aanslag te verwijderen, gebruikt u een 50/50 mengsel van witte azijn en lauw water om de binnenkant van de tanks schoon te maken.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist - fig 11DE OLIELADE REINIGEN
Open de olieopvangbak en verwijder de pad. Essentiële oliekussens moeten worden vervangen wanneer u overschakelt naar een andere etherische oliegeur. Als je dezelfde geur blijft gebruiken, leg dan het etherische oliekussen opzij voor hergebruik. Veeg de binnenkant van de olieopvangbak af met een zachte doek. Plaats het etherische oliekussen terug in de bak en sluit.
NOTITIE: Laat het etherische oliepadje uit de olieopvangbak tijdens het opbergen.
OM HET OPPERVLAK TE REINIGEN
Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte, damp kleding.
Voor opslag: Reinig de tanks, het reservoir, de tankdoppen en de transducer/het ultrasone membraan met een 50/50 mengsel van witte azijn en water. Zorg ervoor dat u alle onderdelen afspoelt en volledig laat drogen voordat u ze opbergt. Reinig de oliebak met een zachte doek.
Na opslag: Spoel de tanks, het reservoir, het ultrasone membraan en de etherische oliebak met water. Droog volledig voor het vullen. Vul de tank pas vlak voor gebruik.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
Geen stroom/geen nevel uit de tuit • Het apparaat is niet aangesloten
• Luchtbevochtiger niet ingeschakeld
• Geen stroom op het apparaat
• Laag waterpeil
• De instelling van de hygrostaat is lager dan de huidige luchtvochtigheid in de kamer
• Transducer/ultrasoon membraan moet worden gereinigd
• Steek de stekker in het stopcontact
• Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen
• Controleer circuits en zekeringen of probeer een ander stopcontact
• Vul de tank met water
• Reset de hygrostaat naar een hoger vochtigheidsniveau, of verander de neveloutput naar continu aan
• Volg de instructies voor het reinigen van de transducer/het ultrasone membraan in het gedeelte Reiniging en onderhoud
eigenaardige geur • Toestel is nieuw
• Als het apparaat in gebruik is, kan de geur een vuile tank of oud water in het waterreservoir zijn
• Verwijder de tankdop en laat de tank koel en droog uitluchten
plaats voor 12 uur
• Leeg de oude tank en het reservoirwater, reinig de tank
en waterreservoir en vul de tank met schoon water
Geluidsoverlast • Unit staat niet waterpas
• Laag waterpeil
• Plaats het apparaat op een vlakke, vlakke ondergrond
• Controleer het waterpeil; vul de tank bij als het water bijna op is
Ophoping van wit stof • Er wordt hard water gebruikt
• Demineralisatiepatroon moet worden vervangen
• Gebruik gedestilleerd water en een demineralisatiepatroon
• Vervang demineralisatiepatroon
Rood "Clean"-lampje brandt • Herinnering transducer/ultrasoon membraan reinigen
• Clean-herinnering moet worden gereset
• Reinig de transducer volgens de instructies in de
Afdeling Reiniging en onderhoud
• Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het rode reinigingslampje brandt
schakelt uit

LET OP: Al het onderhoud aan deze luchtbevochtiger mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel van HoMedics.
CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE LEVERANCIER
Productbeschrijving: TOTAL COMFORT® DELUXE ULTRASONE LUCHTBEVOCHTIGER
Modelnummer: UHE-WM130
Handelsnaam: Homedics
FCC-conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan Deel 18 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Contactgegevens voor de VS.
Bedrijf: Homedics, LLC.
Adres: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342
Homedics is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-interferentie veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur.
Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 18 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Dit product is getest en voldoet aan de eisen van de Federal Communication Commission, Part 18.
Hoewel dit product is getest en gecompileerd met FCC, kan het andere apparaten storen. Als blijkt dat dit product een ander apparaat stoort, dient u het andere apparaat en dit product uit elkaar te halen. Voer alleen het gebruikersonderhoud uit dat in deze instructiehandleiding wordt beschreven. Ander onderhoud en service kan schadelijke interferentie veroorzaken en kan de vereiste ongeldig maken
FCC-conformiteit.
KAN ICES-001 (B) / NMB-001 (B)
BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR
HoMedics verkoopt haar producten met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, behalve zoals hieronder vermeld. HoMedics garandeert dat haar producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en geldt niet voor detailhandelaren. Om garantieservice op uw HoMedics-product te verkrijgen, neemt u voor hulp contact op met een vertegenwoordiger van Consumer Relations. Maak alsjeblieft
Zorg ervoor dat u het modelnummer van het product bij de hand hebt.
HoMedics machtigt niemand, met inbegrip van maar niet beperkt tot detailhandelaren, de volgende consumentenkoper van het product van een detailhandelaar of externe kopers, om HoMedics op enigerlei wijze buiten de hierin uiteengezette voorwaarden te verplichten. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van niet-geautoriseerde accessoires; wijziging van het product; onjuiste installatie; ongeautoriseerde reparaties of aanpassingen; oneigenlijk gebruik van elektrische/stroomvoorziening; verlies van kracht; gevallen product; storing of beschadiging van een werkend onderdeel door het niet uitvoeren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud; transportschade; diefstal; verwaarlozen; vandalisme of omgevingsomstandigheden; verlies van gebruik gedurende de periode dat het product zich in een reparatiefaciliteit bevindt of anderszins wacht op onderdelen of reparatie; of welke andere omstandigheden dan ook die buiten de controle van HoMedics vallen.
Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht en gebruikt in het land waarin het is gekocht. Een product dat modificaties of adoptie vereist om te kunnen werken in een ander land dan het land waarvoor het is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en / of geautoriseerd, of reparatie van producten die door deze modificaties zijn beschadigd, valt niet onder deze garantie.
DE GARANTIE DIE HIERIN WORDT VERSTREKT, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF ENIGE ANDERE VERPLICHTING VAN DE ONDERNEMING MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN. HOMEDICS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE. DEZE GARANTIE ZAL IN GEEN GEVAL MEER VEREIST ZIJN DAN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN ENIG ONDERDEEL OF ONDERDELEN DIE BINNEN DE EFFECTIEVE PERIODE VAN DE GARANTIE DEFECT ZIJN. ER WORDEN GEEN RESTITUTIES GEGEVEN. INDIEN VERVANGINGSONDERDELEN VOOR DEFECT MATERIALEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, BEHOUDT HOMEDICS HET RECHT VOOR PRODUCTEN TE VERVANGEN IN DE PLAATS VAN REPARATIE OF VERVANGING.
Deze garantie strekt zich niet uit tot de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, herverpakte en / of opnieuw verzegelde producten, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op internetveilingsites en / of de verkoop van dergelijke producten door overtollige of bulkverkopers. Alle garanties of garanties zullen onmiddellijk worden stopgezet en beëindigd met betrekking tot producten of onderdelen daarvan die zijn gerepareerd, vervangen, gewijzigd of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HoMedics.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u aanvullende rechten die van staat tot staat en van land tot land kunnen verschillen. Vanwege individuele staats- en landspecifieke voorschriften zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.
Ga naar voor meer informatie over onze productlijn in de VS. www.homemedics.com​ Voor Canada gaat u naar www.homemedics.ca.

VOOR SERVICE IN DE VS:
E-mail: cservice@homemedics.com
Maandag - vrijdag van 8 tot 30 uur EST
1-800-466-3342
VOOR SERVICE IN CANADA: E-mail: cservice@homemedicsgroup.ca
8:30am–5:00pm EST Monday–Friday 1-888-225-7378
© 2020-2022 HoMedics, LLC. Alle rechten voorbehouden.
HoMedics, TotalComfort en HoMedics Leaders in Home Environment zijn gedeponeerde handelsmerken van HoMedics, LLC.
IB-UHEWM130B Gemaakt in China

Documenten / bronnen

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist [pdf] Gebruiksaanwijzing
UHE-WM130, Total Comfort Deluxe ultrasone luchtbevochtiger Warme en koele mist, Total Comfort Deluxe ultrasone luchtbevochtiger, ultrasone luchtbevochtiger, warme en koele mist, warme en koele mistbevochtiger, luchtbevochtiger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *