HOMEDICS-logoSBM-179H-GB Shiatsu Rug & Schouder Massager
Handleiding HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Rug &amp schouder Massager

SHIATSU MASSAGER
SBM-179H-GB
handleiding
3JAARGARANTIE

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, MET NAME WANNEER KINDEREN AANWEZIG ZIJN, MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN HET VOLGENDE:

 • Haal de stekker van het apparaat ALTIJD uit het stopcontact direct na gebruik en voor het schoonmaken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, draait u alle knoppen naar de `UIT'-stand en haalt u de stekker uit het stopcontact
 • Laat een apparaat NOOIT onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u onderdelen of hulpstukken aan- of uittrekt.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 • Grijp NIET naar een apparaat dat in water of andere vloeistoffen is gevallen. Schakel de stroom uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Droog houden NIET gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
 • Steek NOOIT spelden of andere metalen bevestigingen in het apparaat.
 • Gebruik dit apparaat voor het bedoelde gebruik zoals beschreven in dit boekje. Gebruik GEEN bijlagen die niet door Homeric worden aanbevolen.
 • Gebruik het apparaat NOOIT als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of in het water is gevallen. Breng het terug naar het Homeric Service Center voor onderzoek en reparatie.
 • Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Overmatig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting van het product en een kortere levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.
 • Laat NOOIT een voorwerp in een opening vallen of steek er nooit iets in.
 • NIET gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • NIET gebruiken onder een deken of kussen. Er kan overmatige verwarming optreden en brand, elektrocutie of persoonlijk letsel veroorzaken.
 • Draag dit apparaat NIET aan het snoer en gebruik het snoer NIET als handvat.
 • NIET buitenshuis gebruiken.
 • NIET verpletteren. Vermijd scherpe plooien.
 • Dit product heeft 220-240 V wisselstroom nodig.
 • Probeer het apparaat NIET te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Stuur voor service naar een Homeric Service Centre. Al het onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel van Homeric.
 • Ga NIET zitten of staan ​​op het massagegedeelte (achterkant) van het apparaat. Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer het is bevestigd aan een stoel met de rugleuning in verticale positie.
 • Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat en plaats het nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank. Houd luchtopeningen vrij van pluisjes, haar enz.
 • Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
 • Als u het bovenstaande niet opvolgt, bestaat er risico op brand of letsel.
 • Door oneigenlijk gebruik kunnen brandwonden ontstaan.
 • Wanneer het apparaat werkt, mag u het bewegende massagemechanisme met geen enkel lichaamsdeel aanraken, behalve uw rug.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

LEES DIT ONDERDEEL ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. 

 • Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts voordat u dit apparaat gebruikt.
 • Personen met pacemakers en zwangere vrouwen dienen een arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door diabetici
 • NIET gebruiken bij een baby, een invalide of een slapend of bewusteloos persoon. NIET gebruiken op een ongevoelige huid of op een persoon met een slechte bloedcirculatie.
 • Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen die lijden aan een lichamelijke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken of die sensorische gebreken in de onderste helft van hun lichaam heeft.
 • NOOIT rechtstreeks gebruiken op gezwollen of ontstoken gebieden of huiduitslag.
 • Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van dit apparaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.
 • Dit is een niet-professioneel apparaat, ontworpen voor persoonlijk gebruik en bedoeld om een ​​rustgevende massage te geven aan versleten spieren. NIET gebruiken als vervanging voor medische zorg.
 • NIET gebruiken voordat u naar bed gaat. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap vertragen.
 • Niet langer gebruiken dan de aanbevolen tijd.
 • Niet aanbevolen voor gebruik op houten oppervlakken, omdat de ritssluiting het hout kan beschadigen. Voorzichtigheid is ook geboden bij gebruik op gestoffeerde meubelen.
 • Wees voorzichtig bij het gebruik van verwarmde oppervlakken. Als het product te heet aanvoelt, schakel de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het Homeric Service Centre.
 • Er mag slechts lichte kracht op de stoel worden uitgeoefend om het risico op letsel te voorkomen.
 • U kunt de massagekracht verzachten door een handdoek tussen uzelf en het apparaat te plaatsen.
 • Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
 • Niet aanbevolen voor gebruik op leren meubels.
 • Zorg ervoor dat al het haar, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt van het massagemechanisme of andere bewegende delen van het product worden gehouden.

Stekker (ALLEEN MODEL SBM-179H-GB)
Als de stekker van dit apparaat beschadigd is, kan deze worden vervangen door een BS 1363-stekker, voorzien van een 3A BS 1362-zekering. Gebruik alleen een 3amp zekering met dit apparaat. Wees voorzichtig bij het verwisselen van de stekker. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien.
HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Rug &amp Schouder Massager - afb

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Rug &amp Schouder Massager - fig 1

GEBRUIKSAANWIJZING :

BELANGRIJK - Het apparaat klaarmaken voor gebruik
De Shiatsu Massager wordt geleverd met een schroef aan de achterkant van het apparaat om het massagemechanisme tijdens verzending te beschermen, die voor het eerste gebruik moet worden verwijderd om de shiatsu-functie te laten werken. Gebruik de meegeleverde inbussleutel. Gooi de schroef vervolgens op de juiste manier weg.
waarschuwing – Het niet verwijderen van de schroef kan permanente schade aan de stimulator veroorzaken.
fout: alle LED's van de afstandsbediening knipperen enkele seconden.
Oorzaak: stimulator overbelast.
Oplossing: zorg ervoor dat de inbussleutelbout/-schroef uit de achterkant van het massagekussen is verwijderd (met behulp van de meegeleverde inbussleutel). Mocht de aandoening daarna aanhouden, neem dan contact op met uw HoMedics servicecentrum.
NOTITIE: doorloop stap 1 t/m 3 voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet inschakelt.

 1. Bevestig de massagestoel aan bijna elke stoel met behulp van de geïntegreerde riem aan de achterkant van de stoel. Zorg ervoor dat het stevig op zijn plaats wordt gehouden door de riem zo nodig af te stellen.
 2. Sluit de voeding aan op een 230V AC stopcontact.
 3. Eenmaal gezeten gebruikt u de bediening om het apparaat te bedienen. Druk op de knop & selecteer de gewenste massagezone om de massage te starten.
 4. Druk op de knop q om de massage te stoppen.

NOTITIE:

 • Dit apparaat heeft voor uw veiligheid een automatische uitschakeling van 15 minuten. Deze functie moet niet worden beschouwd als een vervanging voor 'UIT'. Denk er altijd aan om het apparaat uit te schakelen wanneer het niet in gebruik is.
 • Het bewegende Shiatsu-mechanisme "parkeert" of eindigt altijd in de laagste stand. Het blijft in deze positie nadat de stroom is uitgeschakeld. Als de stroomtoevoer wordt onderbroken, zal het mechanisme, wanneer de stroom is hersteld, "parkeren" of naar de laagste stand gaan.

ONDERHOUD:

Schoonmaak
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Alleen reinigen met een zachte, licht damp spons.

 • Laat nooit water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.
 • Dompel niet onder in een vloeistof om schoon te maken.
 • Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels, glas-/meubelpoets, verfverdunner enz. om schoon te maken.

Opbergen
Plaats het apparaat in de doos of op een veilige, droge en koele plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die het oppervlak van de stof zouden kunnen snijden of doorboren. Wikkel het netsnoer NIET om het apparaat om breuk te voorkomen. Hang het apparaat NIET op aan het snoer.
AEEA-uitleg
WEE-verwijdering-icon.png Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.HOMEDICS-logo

Documenten / bronnen

HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu rug- en schoudermassageapparaat [pdf] Gebruiksaanwijzing
SBM-179H-GB, Shiatsu Rug Schouder Massager, Schouder Massager, Shiatsu Rug Massager, Massager, SBM-179H-GB

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *