HomeMEDiCS - logo

MERK IN MASSAGE
Handleiding 

HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel -

HMC-500MASSAGESTOEL
INSTRUCTIEHANDLEIDING EN GARANTIE-INFORMATIE
TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE
HMC-500 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN HET VOLGENDE:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
GEVAAR VOOR VERMINDER HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK:

 • Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.
 • Gebruik nooit pinnen of andere metalen sluitingen met dit apparaat.

WAARSCHUWING -OM HET RISICO VAN BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSELS VOOR PERSONEN TE VERMINDEREN:

 • Een apparaat mag NOOIT onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u onderdelen of hulpstukken aanbrengt of verwijdert.
 • NIET voor gebruik door kinderen.
 • Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapte personen.
 • Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen; met name alle hulpstukken die niet bij het apparaat zijn geleverd.
 • Gebruik dit apparaat NOOIT als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Retourneer het apparaat naar het HoMedics Service Center voor onderzoek en reparatie.
 • Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. NIET gebruiken op gevoelige huidgebieden of in aanwezigheid van een slechte bloedsomloop. Het onbeheerd gebruik van warmte door kinderen of arbeidsongeschikte personen kan gevaarlijk zijn.
 • Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
 • Laat NOOIT een voorwerp in een opening vallen of steek er nooit iets in.
 • Gebruik deze stimulator NIET in de buurt van losse kleding, sieraden
 • NIET gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • NIET gebruiken onder een deken of kussen. Er kan overmatige verhitting optreden en brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
 • Draag dit apparaat NIET aan het netsnoer en gebruik het snoer NIET als handvat.
 • Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningselementen naar de "uit" -stand en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 • NIET buitenshuis gebruiken.
 • Gebruik het apparaat NOOIT met geblokkeerde luchtopeningen. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
LET OP - LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.

 • Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik. Het is alleen bedoeld om een ​​luxueuze massage te geven.
 • Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt, als
  - Je bent zwanger
  - Je hebt een pacemaker
  - U maakt zich zorgen over uw gezondheid
 • NIET aanbevolen voor gebruik door diabetici.
 • Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
 • Gebruik dit product NIET langer dan 30 minuten per keer.
 • Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting van het product en een kortere levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.
 • Gebruik dit product NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
 • Gebruik dit product NIET ter vervanging van medische zorg.
 • Gebruik dit product NOOIT in bed.
 • Dit product mag NOOIT worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken of die sensorische tekortkomingen heeft in de onderste helft van zijn lichaam.
 • Gebruik dit product NOOIT in auto's.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

ONDERHOUD

OPSLAAN
Plaats de massagestoel in de doos of op een veilige, droge en koele plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die het oppervlak van de stof zouden kunnen snijden of doorboren. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat om breuk te voorkomen. Hang het apparaat niet op aan het snoer van de handbediening.

OM SCHOON TE MAKEN Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Alleen reinigen met een zachte, licht damp spons. Laat nooit water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.

 • NIET onderdompelen in een vloeistof om schoon te maken.
 • Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen, borstels, benzine, kerosine, glas-/meubelpoets of verfverdunner om schoon te maken.
 • Probeer de HMC-500 NIET te repareren. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Bel voor service het telefoonnummer voor consumentenrelaties dat in het garantiegedeelte wordt vermeld.

INHOUD

HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel - fig

HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel - fig 6

ZITTING

 1. Steek de stekker in een stopcontact.
  HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel - fig 1
 2. Zet de schakelaar aan.
  HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel - fig 2

HOE GEBRUIKEN

HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel - fig 3

HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel - fig 4

KENMERKEN

HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel - fig 5

TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE
HoMedics verkoopt zijn producten met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, behalve zoals hieronder vermeld. HaMedics garandeert dat haar producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en niet voor detailhandelaren.

HoMedics-producten hebben de volgende garantie: De HMC-500 van HoMedics heeft een jaar garantie op service aan huis en een garantie op onderdelen van twee jaar. De klantenservice van HoMedics geeft geen Return Material Authorizations (RMA's) voor producten. HoMedics-producten worden gerepareerd door de consument of door een technicus aan huis. Heeled ics geeft geen Retum Material Authorizations (RMA's) af voor het berouw van de koper.

Service en technische ondersteuning
Consumenten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 1 en 877 uur PST contact opnemen met de klantenservice van Cozzia op 977-0656-9-00 of ons een e-mail sturen op Servicetkozziausa.com of bezoek ons web at www.cozziausa.com voor garantie- of serviceproblemen.
Consumenten zijn verplicht om het serienummer van het apparaat en het gedateerde aankoopbewijs (kassabon) te verstrekken wanneer ze contact opnemen met de Cozzia-serviceafdeling met betrekking tot een reparatie.
Een medewerker van de Genie-klantenservice zal de meeste vragen van consumenten beantwoorden, maar in sommige gevallen zal een technische servicespecialist geavanceerde ondersteuning bieden.
Reparatie buiten de garantie wordt 'per incident' uitgevoerd. De klantenservice van Guzzle controleert of het apparaat defect is en geeft instructies voor het repareren van het apparaat. Alle toepasselijke reparaties, onderdelen, verzending, administratie, lokale belasting en een 'per incident'-vergoeding worden in rekening gebracht voor reparaties buiten de garantie en ondersteuningsoproepen.
Een aankoopbewijs (originele bon) is vereist voor alle reparaties of service onder de garantie.
Ga voor meer informatie over onze productlijn in de VS naar: wvm.homemedics.com. Ga voor Canada naar: vvw.homemedics-ca.

VOOR SERVICE IN DE VS:
E-mail: service@coniausa.com
Maandag t/m vrijdag 9-5 uur
PST 1177.977.0656
HoMedics is een geregistreerd handelsmerk van HoMedics, LLC. 0 2017 HoMedics, UC Alle rechten voorbehouden. HMC-500

FCC-waarschuwing:
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een ​​gemakkelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Voorzichtigheid: Wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
Gebruik is ongecontroleerd door de omgeving

HomeMEDiCS - logo

MERK IN MASSAGE

Documenten / bronnen

HoMEDiCS HMC-500 Massagestoel [pdf] Gebruiksaanwijzing
BK150, YMX-BK150, YMXBK150, HMC-500 Massagestoel, HMC-500, Massagestoel

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *