Homedics-HHP-720-Therapist-Prime-Plus-Percussie-massager-LOGO

Homedics HHP-720 Therapist Prime Plus Percussie stimulatorHomedics-HHP-720-Therapist-Prime-Plus-Percussion-massager-product

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, MET NAME WANNEER KINDEREN AANWEZIG ZIJN, MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN HET VOLGENDE:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
GEVAAR - OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN:

 • Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.
 • Reik NIET naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel hem onmiddellijk los.
 • NIET gebruiken tijdens het baden of onder de douche.
 • Plaats of bewaar apparaten NIET waar ze kunnen vallen of in een badkuip of gootsteen kunnen worden getrokken.
 • NIET in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.

WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND,
OF LETSEL AAN PERSONEN:

 • Een apparaat mag NOOIT onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt en voordat u onderdelen of hulpstukken aanbrengt of verwijdert.
 • Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapte personen.
 • Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen; met name alle hulpstukken die niet bij het apparaat zijn geleverd.
 • Gebruik dit apparaat NOOIT als het een beschadigd snoer of stekker heeft als het niet goed werkt als het is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Breng het apparaat terug naar een HoMedics-servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
 • Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
 • Laat NOOIT een voorwerp in een opening vallen of steek er nooit iets in.
 • NIET gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • NIET gebruiken onder een deken of kussen. Er kan overmatige verhitting optreden en brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
 • Draag dit apparaat NIET aan het snoer en gebruik het snoer NIET als handvat.
 • Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningselementen naar de uit-stand en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
 • NIET buitenshuis gebruiken.
 • Gebruik het apparaat NOOIT met geblokkeerde luchtopeningen. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
 • Gebruik NOOIT op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd.
 • Houd lang haar tijdens gebruik uit de buurt van de stimulator.
 • Gebruik GEEN stimulator in de buurt van losse kleding of sieraden.
 • Wees voorzichtig met verwarmde oppervlakken. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. NIET gebruiken op ongevoelige huidgebieden of bij een slechte bloedsomloop. Het zonder toezicht gebruiken van warmte door kinderen of onbekwame personen kan gevaarlijk zijn.
 • Laad alleen op met de oplader die bij het apparaat is geleverd. Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een ander accupakket. Alleen opladers met onderdeelnummer: PP-HHP745ADP mogen worden gebruikt.
 • Stel een accu of apparaat NIET bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 265°F kan een explosie veroorzaken.
 • Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het apparaat niet op buiten het in de instructies gespecificeerde temperatuurbereik. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten. Bedrijfs- en laadbereik van het product: 0°C – 40°C.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

LET OP - LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.

 • Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik.
 • Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als:
 • Je bent zwanger
 • Je hebt een pacemaker
 • Maakt u zich zorgen over uw gezondheid?
 • NIET aanbevolen voor gebruik door mensen met diabetes.
 • Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
 • Dek het apparaat NOOIT af als het in werking is.
 • Gebruik dit product NIET langer dan 15 minuten per keer.
 • Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting van het product en een kortere levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.
 • Gebruik dit product NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
 • Gebruik dit product NIET ter vervanging van medische zorg.
 • Gebruik dit product NIET voor het slapengaan. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap vertragen.
 • Gebruik dit product NOOIT in bed.
 • Dit product mag NOOIT worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken of die sensorische tekortkomingen heeft in de onderste helft van zijn lichaam.
 • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of invaliden zonder toezicht van volwassenen.
 • Gebruik dit product NOOIT in auto's.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Dit product heeft een interne, niet-vervangbare lithium-ionbatterij. Deze batterij kan niet door de gebruiker worden onderhouden. Gooi het weg in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale, provinciale en landelijke voorschriften.

GEBRUIKSAANWIJZING

 1. Wanneer uw stimulator is geopend, moet deze mogelijk worden opgeladen. Om uw stimulator op te laden, steekt u het adaptersnoer in de poort aan de onderkant van de handgreep van het stimulator en steekt u het andere uiteinde in een 120-volt stopcontact. Uw stimulator is na 4.5 uur oplaadtijd volledig opgeladen en gaat tot 4 uur mee.
  NOTITIE: De stimulator gaat niet aan wanneer deze is aangesloten en wordt opgeladen. Het is volledig opgeladen wanneer de batterij-uitlezing "99" toont.
 2.  Om het apparaat aan te zetten, zet u de schakelaar aan de onderkant van het apparaat in de aan-stand
 3. Gebruik de knoppen "+" en "-" op het aanraakscherm om de massagefunctie te activeren.Homedics-HHP-720-Therapist-Prime-Plus-Percussion-massager-fig-1
 4. Breng de massagekop aan op de spier die u wilt masseren. Zie de bijbehorende tabel op pagina 5 voor het juiste hulpstuk dat u moet gebruiken.
 5. Wanneer de massage is voltooid, zet u het apparaat uit door de aan/uit-schakelaar in de uit-stand te zetten en zet u het apparaat terug in de opbergkoffer.

LET OP: Gebruik dit apparaat NOOIT op of in de buurt van ogen of andere zeer gevoelige
gebieden.
NOTITIE: Gebruik van langer dan 15 minuten wordt niet aanbevolen en kan leiden tot:
oververhitting.
NOTITIE: Dit apparaat is voor uw veiligheid uitgerust met een automatische uitschakelfunctie van 15 minuten.
NOTITIE: Het LCD-scherm heeft een doorzichtige, plastic film om het scherm voor gebruik te beschermen. Als u klaar bent om uw massagepistool te gebruiken, trekt u de plastic folie eraf door deze in een hoek op te tillen en voorzichtig te trekken. Filmpje weggooien.

ONDERHOUD

OM SCHOON TE MAKEN:

 • Zorg ervoor dat u het apparaat loskoppelt en laat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Gebruik een zachte, licht damp doek om af te vegen.
 • Laat NOOIT water of vloeistoffen in contact komen met de handgreep.
 • Dit product heeft een interne, niet-vervangbare lithiumbatterij. Deze batterij kan niet door de gebruiker worden onderhouden. Gooi het weg in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale, provinciale en landelijke voorschriften.

OPSLAAN:

 •  Bewaar dit apparaat in de doos of op een koele, droge plaats.
 • Hang het apparaat NIET op aan het netsnoer.
 • Het product dient te worden bewaard bij 25°C.

LET OP: Al het onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd HoMedics-servicepersoneel.

GROTE BAL BIJLAGE
De grote bal is geweldig om je te concentreren op grote spiergroepen, zoals quads, bilspieren, hamstrings en lats.

KLEINE BAL BIJLAGE
Geweldig voor algemeen gebruik, de kleine bal kan worden gebruikt op kleine en grote spiergroepen.

U-VORMIGE BIJLAGE
Geweldig voor het lokaliseren van spieren langs de wervelkolom en rond gewrichten.Homedics-HHP-720-Therapist-Prime-Plus-Percussion-massager-fig-2

TRIGGERPUNT BIJLAGE
Lokaliseer probleemgebieden en laat triggerpoints los. Ook geschikt voor kleine drukpunten zoals handen en voeten.

VLAK ACUPRESSUUROPPERVLAK
Een opzetstuk met een klein oppervlak maakt een gerichte massage mogelijk. Het best te gebruiken op gebieden zoals de IT-band, hamstrings en borstspieren.

WEDGE BIJLAGE
Biedt nauwkeurige massage op een groter oppervlak om strakke knopen in gebieden zoals de nek en bovenrug los te maken.Homedics-HHP-720-Therapist-Prime-Plus-Percussion-massager-fig-2Homedics-HHP-720-Therapist-Prime-Plus-Percussion-massager-fig-4

FCC-DISCLAIMER

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan het volgende
2 voorwaarden:(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
NOTITIE: HoMedics is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-storing veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels en CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). deze limieten
zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE LEVERANCIER

Productomschrijving: THERAPIST SELECT® PRIME PLUS PERCUSSIEMASSAGER
Model nummer: HHP-720
Handelsnaam: HoMedics
FCC-conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Contactgegevens voor de VS.
Bedrijf: HoMedics, LLC.
Postadres: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

Documenten / bronnen

Homedics HHP-720 Therapist Prime Plus Percussie stimulator [pdf] Gebruiksaanwijzing
HHP-720 Therapeut Prime Plus Percussie stimulator, Therapeut Prime Plus Percussie stimulator, Plus Percussie stimulator, Percussie stimulator

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *