Logo van HomedicsMYTIHomedics HHP-65 MYTI Mini-massagepistool3 JAAR GARANTIE
HHP-65

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

Homedics HHP-65 MYTI Mini-massagepistool - PRODUCTKENMERKEN

 1. Oplaadindicator-LED
 2. Stopcontact
 3. Knop aan/uit/vermogensniveau
 4. Snelheidsindicator LED
 5. USB laadkabel

A. Verwarmde platte massagekop
helpt pijnlijke spieren te kalmeren.
B. Ronde massagekop
geschikt voor het masseren van armen, taille, rug, billen, dijen en andere grote spiergroepen.
C. Platte massagekop
voor spiergebieden die herstel nodig hebben na zware inspanning, zoals diep spierweefsel.
D. Kogelmassagekop
geschikt voor het richten van triggerpoints en kleine specifieke gebieden zoals voeten.
E. U-vormige massagekop
geschikt voor trapeziusspieren, gebieden rond de achillespeesspier, enkelspier en kuitspieren.

Homedics HHP-65 MYTI Mini-massagepistool - PRODUCTKENMERKEN 1

GEBRUIKSAANWIJZING:

Uw apparaat opladen

 1. Om het product op te laden, steekt u de oplaadkabel in een USB-aansluiting en sluit u de kabel aan op de oplaadaansluiting aan de onderkant van het handvat (fig.2).
 2. Zodra de oplaadkabel is aangesloten, gaat de oplaadindicator-LED branden en rood knipperen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, verandert de LED-indicator in groen.
 3. Zodra het product volledig is opgeladen, koppelt u het los van de voeding.
 4. Het product heeft 2.5 uur opladen nodig om volledig op te laden en gaat ongeveer 2-3 uur mee.

Uw apparaat gebruiken

 1. Selecteer de gewenste massagekop en bevestig deze in de houder aan de voorkant van de stimulator door deze lichtjes op zijn plaats te duwen en met de klok mee te draaien (fig.3). Het mag alleen handvast zijn, omdat te vast aandraaien schade aan het product kan veroorzaken.
 2. Houd de knop aan/uit/vermogensniveau 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
 3. Door nogmaals op de aan/uit/aan/uit-knop te drukken, doorloopt u de 4 vermogensniveaus van laag naar hoog (fig.4). Als u nogmaals op de knop drukt, wordt deze reeks herhaald.
 4. Beweeg de massagekop eerst voorzichtig over het deel van het lichaam dat u wilt masseren, en oefen vervolgens naar wens voorzichtig meer druk uit. Als u voor het eerst een gebruiker bent, is het raadzaam om te beginnen op vermogensniveau 1 en zachtjes aan te drukken.
 5. Door de aan/uit/aan/uit-knop 1 seconde lang ingedrukt te houden, wordt de stimulator uitgeschakeld.
 6. Verwijder de massagekop door tegen de klok in te draaien om hem los te maken en trek er dan aan.
 7. Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

Gebruik van de verwarmde platte massagekop
De verwarmde platte massagekop warmt op in slechts 15 seconden, ideaal om pijnlijke spieren te verzachten.

 1. Om de verwarmde platte massagekop op te laden, steekt u de oplaadkabel in een USB-aansluiting en sluit u de kabel aan op de oplaadaansluiting aan de onderkant van het opzetstuk (fig.5).
 2. De oplaadindicator-LED gaat branden en rood knipperen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, verandert de LED-indicator in groen.
 3. Plaats de verwarmde platte massagekop op de stimulator. Druk op de aan/uit-knop op de kop om de verwarming in te schakelen, het indicatielampje gaat groen branden.
 4. Houd de knop aan/uit/vermogensniveau 2 seconden ingedrukt om de stimulator in te schakelen.
 5. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de kop, drukt u op de aan/uit-knop om de kop uit te schakelen en te verwijderen zoals beschreven in 'Uw apparaat gebruiken'.

Je apparaat schoonmaken

 • Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de voeding en laat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Reinig alleen met een zachte, licht damp spons.
 • Laat nooit water of een andere vloeistof in contact komen met het apparaat.
 • Dompel niet onder in een vloeistof om schoon te maken.
 • Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels, glas-/meubelpoets, verfverdunner, enz. om schoon te maken.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

 • Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 • Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
 • Grijp NIET naar een apparaat dat in water of andere vloeistoffen is gevallen. Droog houden – NIET gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
 • Steek NOOIT spelden, metalen sluitingen of voorwerpen in het apparaat of in een opening.
 • Gebruik dit apparaat voor het beoogde gebruik zoals beschreven in dit boekje. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen.
 • Gebruik het apparaat NOOIT als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in het water is gevallen. Breng het terug naar het HoMedics Service Center voor onderzoek en reparatie.
 • Probeer het apparaat NIET te repareren. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Al het onderhoud aan dit apparaat moet worden uitgevoerd door een erkend HoMedics-servicecentrum.
 • Zorg ervoor dat al het haar, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt van bewegende delen van het product worden gehouden.
 • Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts voordat u dit apparaat gebruikt.
 • Het gebruik van dit product moet aangenaam en comfortabel zijn. Als er pijn of ongemak ontstaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw huisarts.
 • Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door personen met sensorische tekortkomingen, waaronder diabetische neuropathie.
 • NIET gebruiken bij een baby, een invalide of een slapend of bewusteloos persoon. NIET gebruiken op een ongevoelige huid of op een persoon met een slechte bloedcirculatie.
 • Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken.
 • Niet langer gebruiken dan de aanbevolen tijd.
 • Er mag alleen lichte kracht tegen het mechanisme worden uitgeoefend om het risico op letsel uit te sluiten.
 • Gebruik dit product alleen op de zachte weefsels van het lichaam zoals gewenst zonder pijn of ongemak te veroorzaken. Niet gebruiken op het hoofd of op een hard of benig deel van het lichaam.
 • Kneuzingen kunnen optreden ongeacht de instelling van de regeling of de toegepaste druk. Controleer de behandelgebieden regelmatig en stop onmiddellijk bij het eerste teken van pijn of ongemak.
 • Als u het bovenstaande niet opvolgt, bestaat er risico op brand of letsel.
 • WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd.
 • Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakmensen kunnen worden vervangen.
 • Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
 • De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;
 • Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet bij het verwijderen van de batterij;
 • De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd garandeert dit product tegen defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop, behalve zoals hieronder vermeld. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van ongeautoriseerde accessoires; wijziging van het product; of welke andere voorwaarden dan ook die buiten de controle van FKA Brands Ltd. vallen. Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht en gebruikt in het VK / de EU. Een product dat moet worden aangepast of aangepast om het te kunnen gebruiken in een ander land dan het land waarvoor het is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die door deze wijzigingen zijn beschadigd, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor enige vorm van incidentele schade, gevolgschade of speciale schade. Om garantieservice op uw product te krijgen, stuurt u het product gefrankeerd terug naar uw plaatselijke servicecentrum, samen met uw gedateerde aankoopbon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen, en het naar u terugsturen, gefrankeerd. Garantie loopt uitsluitend via HoMedics Service Centre. Service van dit product door iemand anders dan het HoMedics Service Center doet de garantie vervallen. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Ga voor uw lokale HoMedics Service Centre naar www.homemedics.co.uk/servicecentres

Batterij vervanging

Uw product bevat een oplaadbare batterij die is ontworpen om de levensduur van het product mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een vervangende batterij nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice, die u informatie zal verstrekken over de garantie en de vervangende batterijservice buiten de garantie.
Batterijrichtlijn
WEE-verwijdering-icon.png Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Gooi batterijen in de daarvoor bestemde inzamelpunten.
AEEA-uitleg
WEE-verwijdering-icon.png Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijcapaciteit (stimulator) 12V / 1100mAh
Oplaadvolumetage (stimulator) 5V USB 1A of 2A
Batterijcapaciteit (verwarmde kop) 3.7V 500mAh
Oplaadvolumetage (verwarmde kop) 5V 1A
Amphoogte 6mm
Decibelclassificatie 55db op topsnelheid
1e modus Snelheid 1500 tpm 25 Hz
2e modus Snelheid 2000 tpm 33.3 Hz
3e modus Snelheid 2500 tpm 41.7 Hz
4e modus Snelheid 3000 tpm 50 Hz
Oplaadtijd (1A / 2A) 4 uur / 2.5 uur
Werk voor wanneer volledig opgeladen 2 - 3 uren
Automatische timer 15 minuten
Weeg alleen de stimulator 349 gram / 0.77 lbs
Totale grootte van de stimulator 7.6 3.5 x x 14.5 cm

Logo van HomedicsGedistribueerd in het VK door
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, VK
EU-importeur
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland
Klantenservice: +44(0) 1732 378557 | support@homemedics.co.uk
IB-HHP65-1022-02Paulmann Plafondverlichting Accessoires - Icon 2

Documenten / bronnen

Homedics HHP-65 MYTI Mini-massagepistool [pdf] Gebruiksaanwijzing
HHP-65 MYTI Mini Massage Gun, HHP-65, MYTI Mini Massage Gun, Mini Massage Gun, Massage Gun, Pistool

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *