HOMEDICS-LOGO

HOMEDICS FMS-352HJ-BL VoetmassageapparaatHOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-PRODUCT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, MET NAME WANNEER KINDEREN AANWEZIG ZIJN, MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN HET VOLGENDE:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

GEVAAR - OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN:

 •  Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.
 •  Reik NIET naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel hem onmiddellijk los.
 •  Gebruik NOOIT pinnen of andere metalen bevestigingen met dit apparaat.

WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

 •  Een apparaat mag NOOIT onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt en voordat u onderdelen of hulpstukken aanbrengt of verwijdert.
 •  Niet voor gebruik door kinderen.
 •  Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapten.
 •  NIET buitenshuis gebruiken.
 •  Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen; met name alle hulpstukken die niet bij het apparaat zijn geleverd.
 •  Draag dit apparaat NIET aan het snoer en gebruik het snoer NIET als handvat.
 •  Gebruik dit apparaat NOOIT als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of in het water is gevallen. Breng het terug naar een HoMedics-servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
 •  Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
 •  Gebruik het apparaat NOOIT met geblokkeerde luchtopeningen. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
 •  Laat NOOIT een voorwerp in een opening vallen of steek er nooit iets in.
 •  NIET gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 •  Ga NIET op of in het apparaat staan. Alleen zittend gebruiken.
 •  NIET gebruiken onder een deken of kussen. Er kan overmatige verhitting optreden en brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
 •  Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningselementen naar de stand uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 •  Wees voorzichtig met verwarmde oppervlakken. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. NIET gebruiken op ongevoelige huidgebieden of bij een slechte bloedsomloop. Het zonder toezicht gebruiken van warmte door kinderen of onbekwame personen kan gevaarlijk zijn.
 •  Gebruik de stimulator NIET in de buurt van losse kleding of sieraden.
 •  Houd lang haar tijdens gebruik uit de buurt van de stimulator.
 •  De afstandsbediening van het product wordt gevoed door een lithiumbatterij. Vanwege hun kleine formaat kunnen lithiumbatterijen gemakkelijk door kinderen worden ingeslikt. Het is bekend dat het inslikken van dergelijke batterijen de dood kan veroorzaken.
 • De afstandsbediening van het product bevat een knoopbatterij. Bij inslikken kan het binnen 2 uur ernstig letsel of de dood veroorzaken. Zoek onmiddellijk medische hulp.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

LET OP - LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. 

 •  Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als:
  •  Je bent zwanger
  •  Je hebt een pacemaker
  •  U maakt zich zorgen over uw gezondheid
 •  Niet aanbevolen voor diabetici.
 •  Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
 •  Dek het apparaat NOOIT af wanneer het in werking is.
 •  Als er op enig moment pijn, uitslag of pijn optreedt, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.
 •  Gebruik dit product NIET langer dan 15 minuten per keer.
 •  Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting van het product en een kortere levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.
 •  Gebruik dit product NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
 •  Gebruik dit product NIET ter vervanging van medische zorg.
 •  Gebruik dit product NIET voor het slapengaan. De stimulator heeft een stimulerend effect en kan de slaap vertragen.
 •  Gebruik dit product NOOIT in bed.
 •  Dit product mag nooit worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken.
 •  Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen of invaliden zonder toezicht van een volwassene.
 •  Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
 •  Dit product is niet bedoeld voor gebruik in auto's.

NOTITIE:
Dit apparaat kan worden uitgeschakeld na een langere gebruiksperiode. LED kan blijven branden. Als uw apparaat oververhit raakt, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het 30 minuten afkoelen voordat u het weer aansluit en verder gebruikt.

LET OP:
Om letsel en onherstelbare schade te voorkomen, moet u altijd blijven zitten wanneer u dit voetmassageapparaat gebruikt. Ga nooit op het apparaat staan.

WAARSCHUWING:
Gevaar voor chemische brandwonden. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

Dit product bevat een lithium knoop-/knoopcelbatterij. Als een nieuwe of gebruikte lithium knoop-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt of in het lichaam terechtkomt, kan dit ernstige interne brandwonden veroorzaken en binnen 2 uur tot de dood leiden. Beveilig het batterijcompartiment altijd volledig. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer, verwijder de batterijen en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. De CR 2032 knoopcelbatterij in de afstandsbediening moet op de juiste manier worden weggegooid in overeenstemming met de lokale, provinciale en federale voorschriften/wetten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Om het risico op elektrische schokken te verminderen, is dit apparaat uitgerust met een gepolariseerde stekker (het ene blad is breder dan het andere). Deze stekker past maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om het juiste stopcontact te installeren. Verander de stekker op geen enkele manier. HOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-FIG-1

 1.  Sluit aan op een stopcontact van 120 volt.
 2.  Het wordt ten zeerste aanbevolen om sokken te dragen tijdens het gebruik van deze voetmassager. Gebruik het apparaat niet met schoenen.
 3.  Plaats de stimulator op de grond voor uw stoel of stoel en plaats de voeten in de stimulator.
 4.  Voor uw gemak wordt een draadloze afstandsbediening meegeleverd. U kunt de knoppen op de afstandsbediening of de bijbehorende knoppen op de stimulator gebruiken met een aanraking van uw teen om uw massage te activeren en aan te passen. De knoppen op de stimulator lichten op om uw selectie te bevestigen.
 5.  Druk op de aan/uit-knop om massage te activeren. De aan/uit-knop op de stimulator zal wit oplichten om uw selectie te bevestigen. Het apparaat start met zowel lucht als kneed op lage intensiteit.

MODE KNOP HOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-FIG-2

 1.  Door op de "MODE"-knop te drukken, start het apparaat met zowel lucht als kneed in lage intensiteit. Beide zijden van de “MODE”-knop zijn verlicht (Fig. 2).
 2.  Als u nogmaals op de "MODE"-knop drukt, verandert het apparaat in alleen lucht. De rechterkant van de "MODE"-knop licht groen op.
 3.  Als u een tweede keer op de "MODE"-knop drukt, verandert het apparaat in alleen kneden. De linkerkant van de "MODE"-knop licht blauw op.
 4.  Door nogmaals op de "MODE"-knop te drukken, gaat het apparaat weer luchten en kneden. De intensiteitsknoppen "AIR", "MODE" en "KNEAD" zullen allemaal verlicht zijn.
  NOTITIE: U kunt de intensiteit van lucht of kneden aanpassen door op de "AIR" / "KNEAD" -knop te drukken.

LUCHT INTENSITEIT KNOP HOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-FIG-3

 1.  Door op de intensiteitsknop "AIR" te drukken, kunt u de intensiteit van de luchtdruk aanpassen, of hoe stevig deze uw voeten samenknijpt. (Afb. 3).
 2.  Bij de eerste inschakeling begint de luchtintensiteit in de laagste stand, waarbij de knop dof groen verlicht is.
 3.  Door nogmaals op de knop te drukken, wordt de voetdruk gewijzigd in gemiddeld, aangegeven door een helderder groen.
 4.  Als u voor de derde keer op de knop drukt, wordt de druk gewijzigd in hoog, aangegeven door het helderste groen.
 5.  Door nogmaals op de knop te drukken, keert de druk terug naar de laagste stand.

KNOOP INTENSITEIT KNOP HOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-FIG-4

 1.  Door op de intensiteitsknop "KNEDEN" te drukken, kunt u de intensiteit van het massagemechanisme aanpassen (Fig. 4).
 2.  Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, begint de "KNEAD"-intensiteit in de laagste instelling, waarbij de knop dofblauw verlicht is.
 3.  Door nogmaals op de "KNEAD"-knop te drukken, wordt de massage-intensiteit gewijzigd in gemiddeld, aangegeven door een helderder blauw.
 4.  Als u voor de derde keer op de "KNEAD"-knop drukt, wordt de intensiteit gewijzigd in hoog, aangegeven door het helderste blauw.
 5.  Door nogmaals op de “KNEAD”-knop te drukken, keert de intensiteit terug naar de laagste stand.

WARMTE KNOP HOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-FIG-5

 1.  Om rustgevende warmte te activeren, selecteert u eerst "AIR" of "KNEAD". Druk vervolgens op de knop “HEAT” en deze zal rood oplichten (Fig. 5).
 2.  Om de verwarming uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop en het rode lampje gaat uit.
  NOTITIE: Voor uw veiligheid kan de warmte alleen worden ingeschakeld als er een lucht- en/of kneedprogramma is geselecteerd. Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD

OPSLAAN
Plaats de stimulator in de doos of op een koele, droge plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen. Wikkel het netsnoer NIET om het apparaat om breuk te voorkomen. Hang het apparaat NIET op aan het netsnoer.

OM DE MASSAGER TE REINIGEN
Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Alleen reinigen met een zachte, licht damp spons. Laat NOOIT water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.

 •  NIET onderdompelen in een vloeistof om schoon te maken.
 •  Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen, borstels of sterke chemicaliën die al dan niet ontvlambaar en/of schadelijk voor het product zijn om te reinigen.
 •  Probeer het massageapparaat NIET te repareren. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Neem voor service contact op met Consumer Relations op het nummer dat wordt vermeld in het gedeelte Garantie.

OM DE WASBARE VOERINGEN TE REINIGEN
Open de rits en verwijder de wasbare voeringen. Alleen met de hand wassen met koud water en een mild wasmiddel. Plat leggen om te drogen.

 •  Niet bleken.
 •  Niet strijken.
 •  Niet stomen.

FCC-DISCLAIMER

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende 2 voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: HoMedics is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels en CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 •  Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 •  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 •  Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 •  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE LEVERANCIER

Productbeschrijving: SHIATSU AIR 3.0 VOETMASSAGER MET WARMTE
Modelnummer: FMS-352HJ
Handelsnaam: HoMedics

FCC-conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Contactgegevens voor de VS.
Bedrijf: HoMedics, LLC.
Adres: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

FCC EN IC BLOOTSTELLING AAN STRALING:
Deze apparatuur voldoet aan de stralingsblootstellingslimieten van de FCC en Canada die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

PRODUCT OPVIEWHOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-FIG-6HOMEDICS-FMS-352HJ-BL-Foot-Massager-FIG-7

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

HoMedics verkoopt zijn producten met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, behalve zoals hieronder vermeld. HoMedics garandeert dat haar producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en niet voor detailhandelaren. Om garantieservice op uw HoMedics-product te verkrijgen, neemt u voor hulp contact op met een vertegenwoordiger voor consumentenrelaties. Zorg ervoor dat u het modelnummer van het product bij de hand heeft. HoMedics machtigt niemand, inclusief maar niet beperkt tot detailhandelaren, de volgende consumentenkoper van het product van een detailhandelaar, of externe kopers, om HoMedics op enigerlei wijze te verplichten buiten de hierin uiteengezette voorwaarden. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van niet-geautoriseerde accessoires; wijziging van het product; onjuiste installatie; ongeautoriseerde reparaties of aanpassingen; oneigenlijk gebruik van elektrische/stroomvoorziening; verlies van kracht; gevallen product; storing of beschadiging van een werkend onderdeel door het niet uitvoeren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud; transportschade; diefstal; verwaarlozen; vandalisme; milieu omstandigheden; verlies van gebruik gedurende de periode dat het product zich in een reparatiefaciliteit bevindt of anderszins wacht op onderdelen of reparatie; of welke andere omstandigheden dan ook die buiten de controle van HoMedics vallen. Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht en gebruikt in het land waar het product is gekocht. Een product dat aanpassingen of goedkeuring vereist om het in een ander land te kunnen gebruiken dan het land waarvoor het is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die door deze aanpassingen zijn beschadigd, valt niet onder deze garantie.
DE HIERIN VERSTREKTE GARANTIE ZAL DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE ZIJN. ER ZAL GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES ZIJN, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF ENIGE ANDERE VERPLICHTING VAN DE PARTIJ MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN. HOMEDICS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DEZE GARANTIE MEER VEREIST DAN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN EEN ONDERDEEL OF ONDERDELEN DIE DEFECT WORDEN GEVONDEN BINNEN DE WERKENDE PERIODE VAN DE GARANTIE. ER WORDEN GEEN TERUGBETALINGEN GEGEVEN. ALS VERVANGENDE ONDERDELEN VOOR DEFECTE MATERIALEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, BEHOUDT HOMEDICS zich HET RECHT VOOR PRODUCTVERVANGINGEN TE MAKEN IN PLAATS VAN REPARATIE OF VERVANGING.
Deze garantie is niet van toepassing op de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, opnieuw verpakte en/of opnieuw verzegelde producten, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op internetveilingsites en/of de verkoop van dergelijke producten door wederverkopers van overschotten of bulkverkopers. . Alle garanties of garanties worden onmiddellijk beëindigd en beëindigd met betrekking tot producten of onderdelen daarvan die zijn gerepareerd, vervangen, gewijzigd of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HoMedics. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u aanvullende rechten die van staat tot staat en van land tot land kunnen verschillen. Vanwege individuele staats- en landregelgeving zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Ga voor meer informatie over onze productlijn in de VS naar www.homedics.com.
Voor Canada gaat u naar www.homemedics.ca.

Documenten / bronnen

HOMEDICS FMS-352HJ-BL Voetmassageapparaat [pdf] Gebruiksaanwijzing
FMS352HJ, TG3-FMS352HJ, TG3FMS352HJ, FMS-352HJ-BL Voetmassageapparaat, FMS-352HJ-BL, Voetmassageapparaat, FMS-352HJ-BL, FMS-352HJ-BK, FMS-352HJ-SV, FMS-352HJ-CM

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *