HOMEDICS-LOGOERGONOMISCHE RUGSTEUN MET COVER & HEAT
3 JAAR GARANTIE
ER-BS200H

HOMEDICS ER-BS200H Rugsteunkussen met hoes plus warmte

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

HOMEDICS ER-BS200H Rugsteunkussen met hoes Plus Heat - fig1

GEBRUIKSAANWIJZING

Plaats de ergonomische rugsteun voor gebruik enige tijd in een koele en geventileerde ruimte om eventuele geurresten van het materiaal te verwijderen. De ergonomische rugleuning is USB oplaadbaar en kan met of zonder de hoes- en warmtefunctie worden gebruikt.
Gebruiksaanwijzing

 1. Plaats de rugleuning op een stoel.
 2. Bevestig de rugleuning stevig aan de stoel met behulp van de riem aan de achterkant van het product.
 3. Kies de gewenste hoogte door op de knop (Fig. 1) te drukken om de rugleuning op en neer te schuiven (Fig. 2). De Ergonomische Rugsteun heeft 5 niveaus van instelbare hoogte tot 85 mm (Fig. 3).

Warmte functie
Om de ergonomische rugleuning met warmte te gebruiken, voegt u de katoenen hoes toe aan de rugleuning. De warmtefunctie werkt niet zonder de katoenen hoes.

 1. Sluit de 80 cm lange USB-kabel op de stoffen bekleding aan op de powerbank. Een volledige lading vereist ongeveer 3 uur voor 2 uur gebruik.
 2. Schakel de stroom inHOMEDICS ER-BS200H Rugsteunkussen met hoes Plus Heat - icon1 knop op de stoffen bekleding om de warmtefunctie te activeren; een rood lampje gaat branden. De Ergonomic Back Support kan worden gebruikt terwijl de powerbank is aangesloten.
 3. De Ergonomische Rugsteun kan opwarmen tot 42°C. Het duurt ongeveer 3 minuten om op te warmen tot 33°C en ongeveer 15 minuten om 42°C te bereiken.
 4. Schakel het apparaat uit door op de aan/uit-knop te drukkenHOMEDICS ER-BS200H Rugsteunkussen met hoes Plus Heat - icon1 knop; het rode lampje gaat uit.

Schoonmaak

Opmerking: Dit product kan niet worden gewassen. Als er tijdens het gebruik per ongeluk vlekken ontstaan, gebruik dan een droge handdoek om het vuil voorzichtig te verwijderen.
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Gebruik alleen een droge doek om het vuil van het oppervlak van het product af te vegen.

 • Laat nooit water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.
 • Dompel niet onder in een vloeistof om schoon te maken.
 • Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels, glas-/meubelpoets, verfverdunner, enz. om schoon te maken.

HOMEDICS ER-BS200H Rugsteunkussen met Hoes Plus Heat - icon

Niet stomen. Niet wassen. Niet bleken.
Niet gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar). Plaats geen pinnen. Gebruikershandleiding lezen
Opbergen
Schakel het apparaat altijd eerst uit en wacht tot het is afgekoeld. Plaats het apparaat in de doos of op een veilige, droge en koele plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die het oppervlak van de stof zouden kunnen snijden of doorboren.
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 • Plaats of bewaar apparaten niet waar ze kunnen vallen of in een bad of gootsteen kunnen worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of in het water laten vallen.
 • NIET DOEN pak een apparaat dat in het water of andere vloeistoffen is gevallen. Schakel de netspanning uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Droog houden – NIET gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
 • NOOIT steek pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of voorwerpen in het apparaat of in een opening.
 • Gebruik dit apparaat voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in dit boekje. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen.
 • NIET DOEN werken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • NIET DOEN onder een deken of kussen opereren. Overmatige verhitting kan optreden en brand, elektrocutie of persoonlijk letsel veroorzaken. • NIET buitenshuis gebruiken. • NIET pletten. Vermijd scherpe vouwen.
 • Probeer het apparaat NIET te repareren. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Alle onderhoud aan dit apparaat moet worden uitgevoerd door een erkend HoMedics-servicecentrum. • Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts voordat u dit apparaat gebruikt.
 • Het gebruik van dit product moet aangenaam en comfortabel zijn. Als er pijn of ongemak ontstaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw huisarts.
 • Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door personen met sensorische tekortkomingen, waaronder diabetische neuropathie.
 • NIET gebruiken bij zuigelingen, invaliden of slapende of bewusteloze personen. Gebruik het NIET op een ongevoelige huid of bij personen met een slechte bloedcirculatie.
 • Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken.
 • NOOIT rechtstreeks gebruiken op gezwollen of ontstoken gebieden of huiduitslag.
 • Gebruik het niet langer dan de aanbevolen tijd.
 • Als u het bovenstaande niet opvolgt, bestaat er risico op brand of letsel.
 • Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
 • De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;
 • Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet bij het verwijderen van de batterij;
 • De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.
 • Niet bedoeld voor medisch gebruik in het ziekenhuis
 • Onderzoek het apparaat regelmatig

DRIE JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd garandeert dit product tegen defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum, behalve zoals hieronder vermeld. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van niet-geautoriseerde accessoires; wijziging van het product; of welke andere omstandigheden dan ook die buiten de controle van FKA Brands Ltd vallen. Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht en gebruikt in het VK / de EU. Een product dat moet worden aangepast of aangepast om het in een ander land te kunnen gebruiken dan het land waarvoor het is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die door deze wijzigingen zijn beschadigd, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor enige vorm van incidentele schade, gevolgschade of speciale schade.
Om gegarandeerde service voor uw product te krijgen, dient u het product franco terug te sturen naar uw plaatselijke servicecentrum, samen met uw gedateerde aankoopbewijs (als aankoopbewijs). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen, indien van toepassing, en franco aan u retourneren. Garantie loopt uitsluitend via HoMedics Service Centre. Bij service van dit product door iemand anders dan het HoMedics Service Center vervalt de garantie. Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.
Voor uw lokale HoMedics Service Center, ga naar: www.homemedics.co.uk/servicecentres
Batterij vervanging
Uw product bevat een oplaadbare batterij die is ontworpen om de levensduur van het product mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een vervangende batterij nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice, die u informatie zal verstrekken over de garantie en de vervangende batterijservice buiten de garantie.
Batterijrichtlijn
Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Gooi batterijen in de daarvoor bestemde inzamelpunten.
Vuilnisbak pictogram AEEA-uitleg
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Gedistribueerd in het VK door FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park,
Tonbridge, Kent TN11 0GP, VK
EU-importeur: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland
Klantenservice: +44(0) 1732 378557 
support@homemedics.co.uk
IB-ERBS200H-0621-01 HOMEDICS ER-BS200H Rugsteunkussen met hoes Plus Heat - icon2

Documenten / bronnen

HOMEDICS ER-BS200H Rugsteunkussen met hoes plus warmte [pdf] Gebruiksaanwijzing
ER-BS200H Rugsteunkussen met hoes plus warmte, ER-BS200H, rugkussen met hoes plus warmte, kussen met hoes plus warmte, hoes plus warmte, plus warmte, warmte

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *