HOMEDICS-LOGO

HOMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compressie Stretching Mat

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compressie-Stretching-Mat-PRODUCT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
GEVAAR- OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN:

 • Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.
 • Gebruik NOOIT pinnen of andere metalen bevestigingen met dit apparaat.

WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSONENLETSEL TE VERMINDEREN:

 • Een apparaat mag NOOIT onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt en voordat u onderdelen of hulpstukken aanbrengt of verwijdert.
 • NIET voor gebruik door kinderen.
 • Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt bij of in de buurt van kinderen of door, op of in de buurt van kinderen of gehandicapten.
 • Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen; met name alle hulpstukken die niet bij het apparaat zijn geleverd.
 • Gebruik dit apparaat NOOIT als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, of als het is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Retourneer het apparaat naar een HoMedics-servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
 • Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
 • Laat NOOIT een voorwerp in een opening vallen of steek er nooit iets in.
 • NIET gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • NIET gebruiken onder een deken of kussen. Er kan overmatige verhitting optreden en brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
 • Draag dit apparaat NIET aan het netsnoer en gebruik het snoer NIET als handvat.
 • Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningselementen naar de stand uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 • NIET buitenshuis gebruiken.
 • Gebruik het apparaat NOOIT als de luchtopeningen geblokkeerd zijn. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haren en dergelijke.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
LET OP - LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.

 • Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik.
 • Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als:
  • Je bent zwanger
  • Je hebt een pacemaker
  • U maakt zich zorgen over uw gezondheid
 • NIET aanbevolen voor gebruik door diabetici.
 • Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
 • Gebruik dit product NIET langer dan 15 minuten per keer.
 • Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting van het product en een kortere levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.
 • Gebruik dit product NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
 • Gebruik dit product NIET ter vervanging van medische zorg.
 • Gebruik dit product NOOIT in bed.
 • Dit product mag NOOIT worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken of die sensorische tekortkomingen heeft in de onderste helft van zijn lichaam.
 • Gebruik dit product NOOIT in auto's.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Steek de stekker van de stroomadapter in de stekker van het netsnoer van de stimulator en sluit het apparaat vervolgens aan op een stopcontact van 120 volt. Zorg er altijd voor dat het apparaat in de uit-stand staat voordat u de stekker in een stopcontact van 120 volt steekt.

 1. Vouw de Body Flex Stretch Mat uit en leg deze op de grond. Als alternatief kan de mat op een stevig, plat matras worden gelegd, mits eerst zacht beddengoed wordt verwijderd.
 2. Verwijder schoenen, sjaals, stropdassen, riemen en sieraden. Draag zachte, comfortabele kleding.
 3. Ga op de mat op je rug liggen met je billen het dichtst bij het kussenuiteinde en het kussen onder je hoofd.
 4. Plaats uw benen en armen volgens de aanwijzingen in de tabel rechts. Kies de juiste keuze, aangezien uw been- en armposities de intensiteit van de stretch aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
 5. Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.
 6. Kies je intensiteitsniveau:
  LAAG = 1 LED brandt
  MED = 2 LED's branden
  HOOG = 3 LED's branden
  We raden aan om op LAAG te beginnen, omdat je de intensiteit tijdens het programma altijd kunt verhogen als je de voorkeur geeft aan een diepere stretch.
 7. Selecteer een programma.
  NOTITIE: De programmatijd is ongeveer 15 minuten op hoge intensiteit en minder op gemiddelde of lage intensiteit. Voor een langere sessie kunnen programma's na elkaar worden uitgevoerd.
 8. Ontspan, terwijl het rekprogramma begint, sluit je je ogen. Ontspan al je spieren en concentreer je op je ademhaling. Laat het gewicht van het lichaam diep in de mat zakken. Rekoefeningen kunnen zo vaak worden herhaald als je wilt, maar zoals met alles wat nieuw is, begin altijd voorzichtig en bouw je regime op terwijl je lichaam eraan gewend raakt. We raden aan te beginnen met stretchen op niveau 1 en langzaam de intensiteit en frequentie van je routine op te bouwen.
JOUW FLEXIBILITEIT LEG POSITIE ARM POSITIE INTENSITEIT
INFLEXIBEL, BIJV. STRAKKE RUG/STRAKKE HAMSTRINGS KNIEËN OMHOOG GEBOGEN, VOETEN PLAT OP DE VLOER ACHTER DE MAT LANGS DE ZIJDEN OF MET DE HANDEN OP DE BUIK MILD
EEN ENKELE FLEXIBILITEIT, MAAR NOG STEEDS EEN MANIER OM TE GAAN RECHTE BENEN, PLAATS EEN KLEIN KUSSEN ONDER DE KNIEËN LANGS DE ZIJDEN OF MET DE HANDEN OP DE BUIK MATIG
GOEDE FLEXIBILITEIT, KAN GEMAKKELIJK TENEN AANRAKEN RECHTE POTEN (GEEN KUSSEN) LANGS DE ZIJDEN OF MET DE HANDEN OP DE BUIK VERBETERD
ZEER FLEXIBEL & OP ZOEK NAAR EEN DIEPERE BEHANDELING RECHTE POTEN (GEEN KUSSEN) ARMEN UITGESTREKT OF GEVOUWEN OVER HET HOOFD VOLLEDIGE INTENSITEIT

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compressie-Stretching-Mat-FIG-1

ONDERHOUD

OPSLAAN
Leg de stretchmat in de doos of op een koele, droge plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die het oppervlak van de stof kunnen snijden of doorboren. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat om breuk te voorkomen. Hang het apparaat niet op aan het snoer van de handbediening.
OM SCHOON TE MAKEN
Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Alleen reinigen met een zachte, licht damp spons. Laat nooit water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.

 • NIET onderdompelen in een vloeistof om schoon te maken.
 • Gebruik NOOIT schuurmiddelen, borstels, benzine, petroleum, glas / meubelpoetsmiddel of verfverdunner om schoon te maken.
 • Probeer NIET om de rekmat te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Voor service belt u het telefoonnummer van Consumer Relations dat in het onderdeel Garantie wordt vermeld.

LET OP: Alle onderhoud aan dit product mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel van HoMedics.

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
NOTITIE: HoMedics is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-storing veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels en CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compressie-Stretching-Mat-FIG-2HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compressie-Stretching-Mat-FIG-3

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

HoMedics verkoopt haar producten met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, behalve zoals hieronder vermeld. HoMedics garandeert dat haar producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en geldt niet voor detailhandelaren. Om garantieservice op uw HoMedics-product te verkrijgen, neemt u voor hulp contact op met een vertegenwoordiger van Consumer Relations. Zorg ervoor dat u het modelnummer van het product bij de hand heeft. HoMedics machtigt niemand, met inbegrip van maar niet beperkt tot detailhandelaren, de latere koper van het product van een detailhandelaar of externe kopers, om HoMedics op enigerlei wijze te verplichten buiten de hierin vermelde voorwaarden. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van ongeautoriseerde accessoires; wijziging van het product; onjuiste installatie; ongeoorloofde reparaties of aanpassingen; oneigenlijk gebruik van elektrische/voeding; verlies van kracht; gevallen product; storing of schade aan een werkend onderdeel door het niet uitvoeren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud; transportschade; diefstal; verwaarlozen; vandalisme; of omgevingsomstandigheden; verlies van gebruik gedurende de periode dat het product in een reparatiecentrum is of anderszins wacht op onderdelen of reparatie; of welke andere omstandigheden dan ook die buiten de controle van HoMedics vallen. Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht en gebruikt in het land waar het product is gekocht. Een product dat aanpassingen of goedkeuring vereist om het in een ander land te laten werken dan het land waarvoor het is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die door deze wijzigingen zijn beschadigd, valt niet onder deze garantie.
DE GARANTIE DIE HIERIN WORDT VERSTREKT, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF ENIGE ANDERE VERPLICHTING VAN DE ONDERNEMING MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN. HOMEDICS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE. DEZE GARANTIE ZAL IN GEEN GEVAL MEER VEREIST ZIJN DAN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN ENIG ONDERDEEL OF ONDERDELEN DIE BINNEN DE EFFECTIEVE PERIODE VAN DE GARANTIE DEFECT ZIJN. ER WORDEN GEEN RESTITUTIES GEGEVEN. INDIEN VERVANGINGSONDERDELEN VOOR DEFECT MATERIALEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, BEHOUDT HOMEDICS HET RECHT VOOR PRODUCTEN TE VERVANGEN IN DE PLAATS VAN REPARATIE OF VERVANGING.
Deze garantie strekt zich niet uit tot de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, opnieuw verpakte en / of opnieuw verzegelde producten, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op internetveilingsites en / of de verkoop van dergelijke producten door overtollige of bulkverkopers. Alle garanties of garanties worden onmiddellijk stopgezet en beëindigd met betrekking tot producten of onderdelen daarvan die worden gerepareerd, vervangen, gewijzigd of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HoMedics. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u aanvullende rechten die van staat tot staat en van land tot land kunnen verschillen. Vanwege individuele staats- en landspecifieke voorschriften zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.
Bezoek www.homedics.com voor meer informatie over onze productlijn in de VS. Voor Canada gaat u naar www.homemedics.ca.

VOOR SERVICE IN DE VS.
E-mail: cservice@homemedics.com
8 - 30 uur EST maandag - vrijdag 7- 00-1-800
VOOR SERVICE IN CANADA
E-mail: cservice@homemedicsgroup.ca 8:30am–5:00pm EST Monday–Friday 1-888-225-7378
Bron: de NPD-groep. Januari 2018-december 2018, Retail Tracking Service. ©2019 HoMedics, LLC. Alle rechten voorbehouden.HoMedics en HoMedics #1 Brand In Massage zijn geregistreerde handelsmerken van HoMedics, LLC. Gedistribueerd door HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390 IB-BMAC108HJ

Documenten / bronnen

HOMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compressie Stretching Mat [pdf] Gebruiksaanwijzing
BM-AC107-1PK Body Flex Air Compressie Stretching Mat, BM-AC107-1PK, Body Flex Air Compressie Stretching Mat, Compressie Stretching Mat, Stretching Mat, Mat

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *