HERCULES HC07 Ventilator Gekoeld Dual Voltage Gebruikershandleiding van de oplader
HERCULES HC07 Ventilator Gekoeld Dual Voltage Oplader

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen.
De operator moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de operator moeten worden geleverd.

 1. Gevaar Icoon De acculader wordt heet tijdens gebruik.
  De hitte van de oplader kan onveilige niveaus bereiken en brandgevaar opleveren als hij niet voldoende wordt geventileerd, als gevolg van een elektrische storing of als hij in een hete omgeving wordt gebruikt.
  Plaats de oplader niet op een ontvlambaar oppervlak.
  Blokkeer geen ventilatieopeningen op de oplader. Plaats de oplader vooral niet op tapijten en vloerkleden; ze zijn niet alleen ontvlambaar, maar blokkeren ook de ventilatieopeningen onder de oplader. Plaats de oplader op een stabiel, stevig, niet-ontvlambaar oppervlak (zoals een stabiele metalen werkbank of betonnen vloer) op minstens 1 cm afstand van alle brandbare voorwerpen, zoals gordijnen of muren. Houd een brandblusser en een rookmelder in de buurt. Houd de oplader en het batterijpakket tijdens het opladen regelmatig in de gaten.
 2. Laad alleen de daarvoor bestemde accu's op; andere kunnen oververhit raken, lekken of barsten.
 3. Volg de oplaadinstructies.
 4. Plaats geen beschadigde accu.
 5. Controleer regelmatig tijdens het opladen.
 6. Draag tijdens gebruik een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril.
 7. Als de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken van de ene aansluiting naar de andere. Het kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
 8. Onder verkeerde omstandigheden kan er vloeistof uit de accu komen; Vermijd contact.
  Als er per ongeluk contact is, spoel dan met water.
  Als vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan ook medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken
 9. Niet blootstellen aan regen of natte omstandigheden. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
 10. Inspecteer voor elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.
 11. Gebruik alleen zoals bedoeld.
 12. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor service, reiniging of opslag.
 13. Onderhoud etiketten en naamplaatjes op de oplader. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Als het onleesbaar is of ontbreekt, neem dan contact op met Harbor Freight Tools voor een vervanging.
 14. Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
 15. Mensen met een pacemaker dienen voor gebruik hun arts (en) te raadplegen. Elektromagnetische velden in de nabijheid van een pacemaker kunnen storing van de pacemaker of het falen van de pacemaker veroorzaken.
  Bovendien moeten mensen met pacemakers het apparaat goed onderhouden en inspecteren om elektrische schokken te voorkomen

Veiligheidswaarschuwingen voor lithiumbatterijen

pictogrammen LITHIUM-BATTERIJEN SLAGEN EEN GROTE HOEVEELHEID ENERGIE OP EN ZULLEN BRAND AFVOEREN OF ONTPLOFFEN INDIEN VERKEERD:

 1. Houd het batterijpakket droog.
 2. DOE GEEN VAN DE VOLGENDE:
  NAAR DE ACCU:
  • Openen,
  • Laten vallen,
  • Kortsluiting,
  • lekke band,
  • Verbranden, of
  • Blootstellen aan temperaturen hoger dan 140 ° F.
 3. Laad Battery Pack alleen op volgens de instructies.
 4. Inspecteer het batterijpakket voor elk gebruik; niet gebruiken of opladen indien beschadigd.

Waarschuwingspictogram BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Aarding

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Elektrische Schok Icoon OM ELEKTRISCHE SCHOK EN DOOD DOOR VERKEERDE AARDING TE VOORKOMEN: Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of het stopcontact goed geaard is. Wijzig de stekker van het netsnoer die bij de oplader is geleverd niet. Gebruik de oplader niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
Als het beschadigd is, laat het dan voor gebruik repareren door een servicecentrum.
Als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien

Verlengsnoeren

Verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt met deze oplader.

Waarschuwingssymbolen en definities

Waarschuwingspictogram Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren voor persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten na dit symbool om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.

Waarschuwingspictogram GEVAAR: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Waarschuwingspictogram LET OP: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel

KENNISGEVING :Hiermee wordt ingegaan op praktijken die geen verband houden met persoonlijk letsel.

symboliek

Volt-pictogram Volt
Gelijkstroompictogram Gelijkstroom
Wisselstroompictogram Wisselstroom
Amper is een pictogram Amperes
icon WAARSCHUWING markering betreffende risico op oogletsel. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen.
Boek Icoon Lees de handleiding voor installatie en/of gebruik.
Gevaar Icoon WAARSCHUWING met betrekking tot brandgevaar. Dek de ventilatiekanalen van de lader niet af. Laad alleen op een vuurvast oppervlak.
icon
WAARSCHUWING-markering met betrekking tot explosiegevaar. Batterijen niet doorboren, kortsluiten of openen en beschadigde batterijen niet opladen.
Elektrische Schok Icoon WAARSCHUWING met betrekking tot het risico op elektrische schokken. Sluit het netsnoer van de oplader op de juiste manier aan op een geschikt stopcontact.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

Product voorbijview

 1. Baai
 2. Laad terminals op
 3. Vents
 4. Vrijgaveknop
 5. Accuklemmen
 6. Laadmeter knop
 7. Ladingsmeter
 8. Oplaadindicatoren

OPLADEN ICOON OPLADEN
Rood constant groen knipperend

OPLADEN ICOON OPGELADEN
Rood Uit Groen Constant

Tarmametar-pictogram WARM/KOUD VERTRAGING
Rood knipperend Groen knipperend

OPLADEN ICOON PROBLEEMPAKKET OF OPLADER
Rood Knipperend Groen Uit

SPECIFICATIES

Invoerclassificatie 120VAC / 60Hz / 210W
uitgang 21 VDC of 12.6 VDC / 8.0 A
baterij type Hercules Li-ion 12V of 20V

WERKING VAN DE BATTERIJ:

Ladingsmeter

Druk op de oplaadmeterknop op de
Batterij om de resterende looptijd te controleren.

Resterende looptijd (bij benadering)
Ladingsmeter

Opmerking: Als de oplaadmeter niet wordt weergegeven wanneer de knop voor de oplaadmeter wordt ingedrukt, laadt u de batterij op.

De Battery Pack schakelt zichzelf uit zodra deze volledig is ontladen. Laad het Battery Pack op wanneer dit gebeurt.

Koud weer

Om een ​​zeer koude accu op te warmen, gebruikt u het gereedschap langzaam of in een lichte toepassing gedurende enkele minuten totdat de accu opwarmt.

batterij Storage

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Om ernstig letsel te voorkomen, mag u het volgende niet met de Battery Pack doen:

 • Openen,
 • Laten vallen,
 • Kortsluiting,
 • lekke band,
 • Verbranden, of
 • Blootstellen aan temperaturen hoger dan 140°F
 1. Bewaar batterijen op een droge plek binnenshuis bij kamertemperatuur, buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van metalen voorwerpen (bijv. paperclips, munten) om kortsluiting te voorkomen.
  LET OP: De batterij kan beschadigd raken als deze wordt bewaard bij hoge temperaturen (meer dan 140°F).
 2. Laad de Battery Pack minstens één keer per jaar op.

WERKING VAN DE LADER

WaarschuwingspictogramLees het GEHELE gedeelte BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE aan het begin van deze handleiding, inclusief alle tekst onder subkopjes daarin, voordat u dit product installeert of gebruikt.

Wanneer opladen?

 1. Laad het Battery Pack op wanneer het u uitkomt.
 2. Het Battery Pack hoeft voor het opladen niet volledig leeg te zijn. Het zal geen "geheugen" ontwikkelen als het wordt opgeladen terwijl het nog gedeeltelijk vol is.
 3. Om de Battery Pack te helpen beschermen, moet deze worden opgeladen wanneer het laadniveau bijna leeg is. Als een lithium-ionbatterij volledig wordt ontladen, kan deze kapot gaan.

Opladen

OPLADEN ICOON OPLADEN
Rood constant groen knipperend

OPLADEN ICOON OPGELADEN
Rood Uit Groen Constant

Tarmametar-pictogram WARM/KOUD VERTRAGING
Rood knipperend Groen knipperend

OPLADEN ICOON PROBLEEMPAKKET OF OPLADER
Rood Knipperend Groen Uit

Afbeelding A: oplaadindicatoren

 1. Plaats het batterijpakket op een droog, vuurvast oppervlak in een ruimte met een temperatuur tussen 50 en 104° F.
  Opmerking: Als u een pas verbruikte Battery Pack oplaadt, laat deze dan volledig afkoelen voordat u hem oplaadt.
 2. Onderzoek het batterijpakket. Het moet onbeschadigd zijn, en een 12 of 20 volt, Lithium-ion type Battery Pack. Laad geen gebarsten, open of lekkende Battery Pack op, of laad geen niet-aanbevolen type Battery Pack op.
 3. De aansluitpunten van het batterijpakket zijn speciaal ontworpen om op deze oplader te passen. Als het batterijpakket niet goed in de oplader past, probeer het dan niet te plaatsen.
  Forceer een Battery Pack niet in de oplader.
 4. Sluit de oplader aan op een geaard stopcontact van 120 VAC, 60 Hz.
 5. Schuif het batterijpakket op de oplader.
  Hercules-batterijpakket Oplaadtijd
  12v 2.0Ah 30 min
  12v 4.0Ah 35 min
  20v 2.5Ah 40 min
  20v 5.0Ah 45 min
  20v 4.0Ah 21700 48 min
  20v 8.0Ah 21700 75 min
  20v 12Ah 21700 105 min

  Opmerking: Als het Battery Pack heet of koud is, kunnen de oplaadindicatoren beide knipperen, wat aangeeft dat de oplader wacht tot de temperatuur genormaliseerd is voordat
  Opladen. Het opladen start automatisch zodra de
  Battery Pack bereikt de juiste temperatuur.

 6. Tijdens het opladen kunnen het batterijpakket en de oplader warm aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een probleem.
 7. De rode LED brandt constant en de groene LED knippert wanneer de Battery Pack wordt opgeladen. De groene LED zal continu branden en de rode LED zal uitgaan wanneer de batterij is opgeladen. Koppel de oplader los en koppel deze los van het batterijpakket als u klaar bent.
 8. Laat het Battery Pack volledig afkoelen voordat u het gebruikt.
 9. Druk op de ontgrendelingsknop om de batterij uit de oplader te halen.

LADER ONDERHOUD EN SERVICE

WaarschuwingspictogramProcedures die niet specifiek in deze handleiding worden uitgelegd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING
OM ERNSTIG LETSEL DOOR ONBEDOELDE WERKING TE VOORKOMEN: Verwijder de accu en haal de stekker uit het stopcontact voordat u inspectie-, onderhouds- of reinigingsprocedures uitvoert.

OM ERNSTIG LETSEL DOOR GEREEDSCHAP DEFECT TE VOORKOMEN: Gebruik geen beschadigde apparatuur.
Als er schade wordt geconstateerd, moet u het probleem vóór verder gebruik laten verhelpen.

 1. Inspecteer VOOR ELK GEBRUIK de algemene staat van de oplader. Controleren op:
  • losse hardware,
  • verkeerde uitlijning of binding van bewegende delen,
  • gebarsten of gebroken onderdelen,
  • beschadigde elektrische bedrading, en
  • elke andere omstandigheid die de veilige werking ervan kan beïnvloeden.
 2. Wrijf NA GEBRUIK de buitenkant van de oplader af met een schone doek.
 3. Koppel het batterijpakket los en bewaar de oplader en eventuele batterijpakketten in een droge binnenruimte bij kamertemperatuur, buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van metalen voorwerpen (zoals paperclips, munten) om kortsluiting te voorkomen

WAARSCHUWING! OM ERNSTIG LETSEL EN DOOD DOOR ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN:
Open de oplader niet. Voer geen onderhoud uit aan interne onderdelen.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Harbor Freight Tools kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Noteer hier het serienummer van het product:___________
Opmerking: Als het product geen serienummer heeft, noteert u in plaats daarvan de maand en het jaar van aankoop.
Vervangende onderdelen zijn niet beschikbaar.

BEPERKTE GARANTIE VAN 3 JAAR

Dit Hercules-gereedschap wordt aan de oorspronkelijke koper gegarandeerd vrij te zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van aankoop. Bezoek uw plaatselijke Harbor Freight-winkel om garantieservice te verkrijgen. Garantieregistratie is niet vereist. Het product of onderdeel moet aan ons worden geretourneerd met een aankoopbewijs (bijv. kassabon of pakbon/factuur) en kan door de koper naar een servicecentrum worden verzonden op kosten van de koper. Als onze inspectie tijdens de garantieperiode een gedekt defect in materiaal of vakmanschap bevestigt, zullen we, naar onze keuze, het defecte product repareren of vervangen. We zullen gerepareerde producten op onze kosten binnen een redelijke termijn retourneren, maar als we vaststellen dat er geen defect is, of dat het defect het gevolg is van oorzaken die niet binnen het bereik van onze garantie vallen, dan zullen we het product aan u retourneren als u de retourkosten betaalt. verzendkosten.

Deze garantie dekt geen storing of schade waarvan wij vaststellen dat deze direct of indirect te wijten is
normale slijtage, verkeerd gebruik, gebruik niet voor het beoogde doel of niet in overeenstemming met de
producthandleiding, misbruik, ongeval, verhuur, modificatie of wijziging, niet-geautoriseerde reparatie, onjuist
installatie, verwaarlozing, gebrek aan onderhoud of enige andere storing die niet het gevolg is van defecte materialen of
vakmanschap. Frauduleuze retourzendingen of claims worden afgewezen. De hierin beschreven reparatie of vervanging
garantie is uw enige en exclusieve rechtsmiddel.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE WORDT AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ANDERSZINS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE HIERIN. HARBOUR FREIGHT IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE GARANTIE OF HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZODAT DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

Bezoek onze website op: http://www.harborfreight.com
E-mail onze technische ondersteuning op: productsupport@harborfreight.com
Bel voor technische vragen 1-888-866-5797

Copyright© 2022 door Harbor Freight Tools®. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding of enig artwork hierin mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Harbor Freight Tools. Diagrammen in deze handleiding mogen niet proportioneel worden getekend. Als gevolg van voortdurende verbeteringen kan het werkelijke product enigszins afwijken van het hierin beschreven product. Gereedschap dat nodig is voor montage en service wordt mogelijk niet meegeleverd.

HERCULES-LOGO

26677 Agoura-weg

 • Calabasas, CA 91302
 • 1-888-866-5797

Documenten / bronnen

HERCULES HC07 Ventilator Gekoeld Dual Voltage Oplader [pdf] Gebruikershandleiding
HC07, ventilatorgekoeld dubbel voltage Oplader, HC07 ventilatorgekoeld dubbel voltage Lader, Dual Voltage Lader, Lader, 58922

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *