HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad 
Gebruikershandleiding aluminium radiator

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator Gebruikershandleiding

 

waarschuwingspictogramBELANGRIJK

Deze instructies moeten zorgvuldig worden gelezen en bewaard voor toekomstig gebruik.
Let ook op de informatie op het apparaat.

BELANGRIJK VEILIGHEIDSADVIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:
BELANGRIJK – De bij het apparaat geleverde muurbeugel moet worden gebruikt.

WAARSCHUWING – GEBRUIK DEZE KACHEL NIET IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN EEN BAD, DOUCHE OF ZWEMBAD.

BELANGRIJK – Als de kachel wordt geïnstalleerd in een ruimte met een bad of douche, moet deze zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon die een bad of douche gebruikt.
Niet buitenshuis gebruiken.
Plaats de heater niet direct onder een vast stopcontact of aansluitdoos.

WAARSCHUWING – Dek de heater niet af om oververhitting te voorkomen. Plaats geen materiaal of kledingstukken op de heater, en belemmer de luchtcirculatie rond de heater niet, bijvoorbeeld door gordijnen of meubels, dit kan oververhitting en brandgevaar veroorzaken. Bedek of blokkeer NOOIT de warmte-uitlaatsleuven aan de bovenkant van de verwarmer of de luchtinlaatsleuven in de onderkant van de verwarmer.

kachel draagt ​​icoon De kachel heeft een waarschuwing 'NIET DEKKEN' om de gebruiker te waarschuwen voor het risico van brand dat bestaat als de kachel per ongeluk wordt afgedekt.

LET OP – Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en dat ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.

Houd er rekening mee dat u de nodige voorzichtigheid en aandacht moet betrachten bij het gebruik van deze verwarming in serie met een thermische regeling, een programmacontroller, een timer of enig ander apparaat dat de verwarming automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat wanneer de verwarming per ongeluk wordt afgedekt of verplaatst . Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING – Onderhoud en productreparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de door de fabrikant goedgekeurde serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, waarbij alleen exacte door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen worden gebruikt.

WAARSCHUWING – DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN

De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien en in strikte overeenstemming zijn met de huidige IEE-voorschriften voor elektrische apparatuur in gebouwen. De draden in dit netsnoer zijn gekleurd volgens de volgende code:

GROEN EN GEEL: AARDE
BLAUW: NEUTRAAL
BRUIN: LIVE

De kachel is voorzien van een stuk flexibele kabel van het type H05VV-F, afmeting 3 x 1.0 mm2 voor aansluiting op de vaste bedrading van het pand via een geschikte aansluitdoos die naast de kachel is geplaatst. In de vaste bedrading van het pand moet een middel voor ontkoppeling worden opgenomen in overeenstemming met de bedradingsregels. Het voedingscircuit naar de verwarming moet een dubbelpolige scheidingsschakelaar bevatten met een contactscheiding van minimaal 3 mm.

Deze heater is gevuld met een precieze hoeveelheid speciale olie. Reparaties waarbij het oliereservoir moet worden geopend, mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn serviceagent, met wie contact moet worden opgenomen als er olielekkage is.
De voorschriften betreffende het afvoeren van olie bij het afdanken van het apparaat moeten worden opgevolgd.

Aanvullende aardverbinding

Indien equipotentiaalaardverbinding vereist is, wordt de aardgeleider in het voedingssnoer geacht de aanvullende aardverbinding te leveren (zie voorschrift 544.2.5, 17e editie IEE-bedradingsvoorschriften).

Houd er rekening mee dat brandende sigaretten, kaarsen en oliebranders, in combinatie met het convectie-effect van elektrische kachels, roetafzettingen kunnen veroorzaken op het oppervlak direct boven en aan de zijkanten van de kachel. Dit ligt niet aan de verwarming. Het langdurig branden van kaarsen of roken in de gebruiksomgeving van dit product kan binnen enkele maanden na gebruik ernstige verkleuringen veroorzaken.

Veiligheid – Oververhittingsbeveiliging

Voor uw veiligheid is dit apparaat voorzien van een thermische beveiliging. In het geval dat het product om de een of andere reden oververhit raakt, voorkomt de uitschakeling te hoge temperaturen op het product door de stroom naar de verwarming uit te schakelen. Zodra de verwarming is afgekoeld, wordt deze automatisch gereset en blijft hij automatisch in- en uitschakelen totdat de reden voor oververhitting is verwijderd. Het scherm kan rood knipperen om aan te geven dat het product oververhit is. Om het display te resetten, verwijdert u het obstakel en houdt u Enter 10 seconden ingedrukt.

Introductie gebruiker

Dank u voor het kiezen van de Heatstore Dynamic Intelirad Aluminium Radiator. Wij produceren verwarmingsproducten van de hoogste kwaliteit voor gebruik in een grote verscheidenheid aan omgevingen. Dit product is ontworpen met de nieuwste, meest geavanceerde technologieën om u maximale controle over uw verwarming te geven. Het product maakt de eenvoudige instelling van de gewenste tijd en temperatuur mogelijk en bevat veel energiebesparende functies die automatisch werken om u voor minder geld warm te houden.
Lees de instructies aandachtig door voordat u het product voor het eerst gebruikt. Er is ook een snelstartgids op de volgende pagina als u een herinnering nodig heeft over het gebruik van de basisfuncties in de toekomst.

De Intelirad aluminium radiator heeft veel functies die zijn ontworpen om u geld te besparen. Het heeft een zelflerend vermogen en bewaakt voortdurend het effect van zijn acties op de kamertemperatuur. Dit betekent dat uw kachel weet hoe lang het duurt om een ​​bepaalde temperatuur te bereiken, of wanneer hij moet uitschakelen als hij een comfortabele temperatuur nadert.
Dit minimaliseert het energieverbruik en maximaliseert het comfort, waardoor u warm blijft tegen de laagst mogelijke kosten.

Inteli - Aluminium vintechnologie

De Intelirad aluminium radiator bevat vintechnologie die de warmteverdeling optimaliseert en de opwarmtijd verkort.

Inteli - Open raamtechnologie

Mocht een raam of deur per ongeluk open blijven staan, dan detecteert uw kachel de verandering in temperatuur en schakelt over naar de stand-bymodus en keert terug naar de normale werking wanneer het raam of de deur is gesloten. Dit voorkomt dat de kachel probeert de kamer te verwarmen terwijl er warmte uit ontsnapt, waardoor u geld bespaart.

Inteli – EcoStart (anticiperende regeling)

Nu we hebben geleerd hoe snel het uw kamer kan opwarmen, kan de Intelirad Aluminium Radiator precies op het juiste moment worden ingeschakeld om de kamer op een comfortabele temperatuur te krijgen wanneer u dat wilt. Voor bijvample, als je om 7 uur 's ochtends opstaat, zou je normaal gesproken moeten raden wanneer je de verwarming aan moet zetten om de kamer op tijd voor te verwarmen. Afhankelijk van hoe koud het buiten is, kan dit betekenen dat de kamer nog steeds koud is als je uit bed moet, of dat het al een half uur warm is voordat het nodig was. Inteli EcoStart houdt in dat als u om 21 uur 's ochtends 7 graden Celsius selecteert, de verwarming precies op het juiste moment wordt ingeschakeld om aan deze doelstelling te voldoen, kortere perioden draait als het zacht weer is en ervoor zorgt dat de kamer lekker warm is in de winter.

Deze functies worden later in meer detail uitgelegd en kunnen worden uitgeschakeld als de omgeving waarin de verwarming is geïnstalleerd, betekent dat ze niet nodig zijn.

Algemeen

De heater is ontworpen voor wandmontage met behulp van de meegeleverde muurbeugel. Het mag alleen worden gebruikt wanneer het rechtop staat, zoals afgebeeld – zie Afb. 1 en Afb. 2. Alle modellen zijn spatwaterdicht volgens IP24-norm en mogen worden gebruikt in badkamers, maar niet in de directe nabijheid van baden, douches, wateraansluitingen , wastafels of zwembaden. Controleer voordat u de kachel aansluit of de voedingsvoltage is gelijk aan die vermeld op de kachel.

Wall Mounting

BELANGRIJK – De bij het apparaat geleverde muurbeugel moet worden gebruikt. De verwarmer moet worden geplaatst met inachtneming van de minimale vrije ruimte rondom de verwarmer – zie Afb. 1 en Afb. 2.

Plaats de kachel NIET direct onder een vast stopcontact of aansluitdoos.

 1. Haal de wandmontagebeugels uit de beschermende verpakking en zoek het sjabloon voor wandmontage.
 2. Boor en plug met behulp van de mal de montagegaten die specifiek zijn voor uw specifieke model – zie Afb. 3.
 3. Bevestig de bovenste wandmontagebeugels stevig aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.
 4. De onderste wandmontagebeugels moeten op het product worden geklikt voordat het product aan de muur wordt gemonteerd.
 5. Het product kan nu aan de bovenste muurbeugel worden gehangen en vervolgens op zijn plaats worden vastgezet door de onderste muurbeugel(s) vast te zetten.

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad Aluminium Radiator - Afmetingen

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad Aluminium Radiator - Figuur 1,2,3

Quick Start Guide

Deze handleiding is alleen bedoeld als snelle referentie.
Raadpleeg het bedieningsgedeelte voor meer informatie.

Hoe werkt de verwarmingsregeling?

Met de bediening kies je zelf wanneer je warmte wilt en op welke temperatuur.
Bij gebruik van een timermodus (zie hieronder), wordt Comfort aan weergegeven op het startscherm om u te vertellen wanneer de verwarming de weergegeven temperatuur handhaaft. Comfort Uit wordt weergegeven wanneer de verwarming zich buiten een getimede verwarmingsperiode bevindt. Wanneer de modi Handmatig, Eco of Vorst worden gebruikt, handhaaft de verwarming altijd de temperatuur die wordt weergegeven op het startscherm.

De tijd instellen

Om de datum en tijd op de kachel in te stellen, drukt u op Menu en vervolgens op Enter met Tijd / Datum gemarkeerd. druk op omhoog icoon or omlaag pictogram totdat de juiste waarde wordt weergegeven, druk vervolgens op Enter om te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan. Herhaal totdat alle details correct zijn en Set wordt weergegeven, en druk vervolgens op Terug.
De tijd wordt in het voor- en najaar automatisch aangepast tussen Greenwich Mean Time (GMT) en British Summer Time (BST).

Stel de temperatuur in

De temperatuur die op het display wordt weergegeven, is het instelpunt voor de kamertemperatuur. Dit is de temperatuur die de heater tijdens de stookperiodes aanhoudt. Als de kamertemperatuur boven deze temperatuur ligt, zal de verwarming niet werken. De kachel verlaat de fabriek met deze temperatuur ingesteld op 21°C, wat overeenkomt met een typische, comfortabele kamertemperatuur. Als u een andere kamertemperatuur wenst, drukt u op een van beide omhoog icoon or omlaag pictogram totdat het display de gewenste temperatuur weergeeft.

Timermodi

Uw Heatstore Intelirad aluminium radiator is voorgeprogrammeerd met vier timermodi. Deze modi bepalen de perioden waarin de verwarming in de comfort-aan-modus werkt.
De vier modi zijn:

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Timermodi

Kinderslot

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Kinderslot

Als u de bedieningselementen moet vergrendelen zodat de instellingen niet kunnen worden gewijzigd, activeer dan het kinderslot. Om de bedieningselementen te vergrendelen, houdt u zowel de knop Terug als Enter drie seconden ingedrukt. Kinderslot verschijnt onderaan het scherm. Om de besturing te ontgrendelen herhaalt u de handeling door zowel de Terug-knop als de Enter-toets drie seconden ingedrukt te houden.

Welke timermodus is het beste voor mij?

De kachel verlaat de fabrieksinstelling in de modus De hele dag buiten. Als u overdag buiten bent en alleen 's ochtends en 's avonds warmte nodig heeft, past deze modus bij uw levensstijl en hoeft u niets te veranderen. Als u overdag binnen bent, moet u de modus Hele dag thuis selecteren, dit is een enkele verwarmingsperiode. De gebruikerstimermodus geeft u vier periodes van verwarming verdeeld over de dag. Als u voor langere tijd weg bent, kunt u gebruik maken van de vakantiemodus. Hiermee kunt u tijdens uw afwezigheid de verwarming verlagen en op de dag van terugkomst terugkeren naar de eerder geselecteerde modus.

Om een ​​timermodus te kiezen, drukt u op Menu gevolgd door Enter om Timermodus te selecteren. Selecteer de gewenste modus door op te drukken omhoog icoon or omlaag pictogram en
Binnenkomen. Voor de opties Hele dag buiten, Hele dag thuis en Gebruikertimer zijn er drie keuzes beschikbaar Selecteren, Preview en Wijzigen.

Selecteren - Kies deze timeroptie
Preview - View de tijden die momenteel zijn ingesteld
Wijzigen – Wijzig de momenteel ingestelde tijden

Zie pagina 14 'Een modus kiezen en instellen' in deze gebruiksaanwijzing voor informatie over het wijzigen van de geprogrammeerde tijden.

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Welke timermodus is het beste voor mij

Bevorderen

Soms ben je thuis terwijl je dat niet had gepland, of moet je vertrekken terwijl je de verwarming aan had willen hebben. U kunt de manier waarop u uw verwarming tijdelijk gebruikt wijzigen, deze tijdelijke wijziging wordt bereikt door de functie Vooruit te gebruiken.

Als er een timer is geselecteerd, kunt u met de Advance-functie eerder aan de volgende periode beginnen. Als de verwarming zich in een comfort-uit-periode bevindt en u wilt warmte, drukt u op de knop Verder. Staat de kachel in Comfort Aan en wil je geen warmte, druk dan op de Vooruit knop en hij gaat uit tot het begin van de volgende Comfort Aan periode.

Geavanceerde boost

De Advance-knop wordt ook gebruikt om de boost-modus in te schakelen die zorgt voor tijdelijke verwarming gedurende één, twee, drie of vier uur. Druk tweemaal op de Advance-knop om een ​​boost van een uur te starten. Blijf op de knop Verder drukken om de langere boostperiodes in te voeren.

Werking

De bedieningselementen bevinden zich rechtsboven op de kachel. De heater is voorzien van een instelbare elektronische besturing bestaande uit een beeldscherm en zes aanraaktoetsen.

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad Aluminium Radiator - Bediening

 1. Weergave Screen
 2. 'Menuknop
 3. 'Terug knop
 4. Pijlen 'omhoog en omlaag'
 5. 'Enter'-knop
 6. Verwarmingsstatus
 7. Knop 'Volgende'

De heater is voorzien van een zeer nauwkeurige elektronische thermostaat met Dynamic Efficiency + technologie. Met een nauwkeurigheid van slechts 0.2°C kan de kamertemperatuur worden geregeld. De minimale kamertemperatuur is 7°C. De maximale temperatuur is standaard ingesteld op 26°C, maar kan indien nodig worden verhoogd tot 32°C. Een temperatuur van 21ºC komt overeen met een normale kamertemperatuur.

Opmerking pictogramNOTITIE:

Als de verwarming niet werkt, kan dit komen doordat de kamertemperatuur hoger is dan de thermostaatinstelling.

Controlefuncties

De bedieningselementen van de verwarming kunnen eenvoudig worden aangepast met behulp van de zes knoppen op de gebruikersinterface.

 1. Het weergavescherm toont de beschikbare opties bij elke stage van aanpassing.
 2. Menu – geeft de lijst met hoofdopties weer;
  – Datum/Tijd – Stel de datum en tijd in.
  – Modus – Stel de bedrijfsmodus in.
  – Opties – Temperatuureenheden, zomertijd, slotinstellingen en service-informatie.
 3. Terug keert terug naar de vorige programmeringentage.
 4. De omhoog icoon en omlaag pictogram knoppen worden gebruikt om door de menu's te navigeren en instellingswaarden te wijzigen.
  De omhoog icoon en omlaag pictogram knoppen worden ook gebruikt om de gewenste kamertemperatuur op het hoofdscherm aan te passen. De schermkleur verandert op basis van de geselecteerde temperatuur, van diepblauw tot felrood.
  7C -16°C = blauw scherm
  17- 19°C = groen scherm
  20- 21°C = Wit Scherm
  22°C + = Rood scherm
 5. Enter wordt binnen de menu-opties gebruikt om instellingen te bevestigen. Op het hoofdscherm drukken
  Enter zal de ingeschakelde functies weergeven.
 6. Verwarmingsstatus zijn de getimede perioden waarin de verwarmer warmte afgeeft, gedefinieerd als Comfort aan (dit wordt onder aan het scherm weergegeven). Terwijl de standen voor constante verwarming actief zijn, wordt de werkingsmodus onderaan het scherm weergegeven, bijvoorbeeld Handmatig.
 7. De Advance-knop heft de verwarmingsinstellingen op en verandert de operationele status van de verwarming. Als een timermodus is geselecteerd, zorgt het indrukken van Vooruit ervoor dat de verwarming aan blijft tot de volgende Comfort-uit-periode, of uit tot de volgende Comfort-aan-periode.
  Als de heater in een constante bedrijfsmodus staat, kan Advance worden gebruikt om het apparaat in en uit te schakelen.
  Advance wordt ook gebruikt om naar de Boost-modus te gaan. De boost-modus levert gedurende één tot vier uur warmte.

Hoofdscherm

Na 30 seconden keert de verwarmer standaard terug naar het hoofdscherm. Hier wordt de gekozen temperatuur weergegeven samen met de werkingsmodus. Elk gebruik van de Advance-functie wordt hier weergegeven en als u op Enter drukt, worden de functies weergegeven die zijn ingeschakeld.

Als het gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, gaat dit scherm 'slapen' en verdwijnt de tekst.
Druk op een willekeurige knop om terug te keren.

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Hoofdscherm

Opmerking pictogram NOTITIE:
Het weergavescherm keert terug naar het hoofdscherm na een periode van 30 seconden inactiviteit

Opmerking pictogramNOTITIE:
Als u op enter drukt, worden de functies weergegeven die zijn ingeschakeld, bijvoorbeeld ES en OW hierboven. Zie pagina 17.

Datum en tijd instellen

De verwarming is voorzien van een realtime klok met kalenderfunctie. De prikklok heeft een back-up batterij die ervoor zorgt dat de klok blijft lopen in het geval van een stroomstoringtage.

Volg de onderstaande stappen om de tijd of datum aan te passen.

Druk op de menuknop. Selecteer Datum/Tijd door op Enter te drukken. Druk op en om de juiste dag van de maand te selecteren en druk op Enter om te selecteren.

Herhaal deze bewerking totdat de datum en tijd zijn ingesteld en zorg ervoor dat u op Enter drukt om te selecteren. Druk op de knop Terug om terug te keren naar het hoofdscherm zodra Set is weergegeven.

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Datum en tijd instellen

Werkingsmodi

De heater is voorgeprogrammeerd met een set verwarmingsprofileS. Er zijn vier opties beschikbaar: drie voorgeprogrammeerde en één door de gebruiker instelbare timer;

 1. De hele dag buiten (voorgeprogrammeerd) – heeft de volgende vooraf ingestelde tijden van maandag tot en met zondag, die desgewenst kunnen worden gewijzigd van 07.00 tot 08.30 uur 17.30 tot 22.00 uur
 2. Home All Day (voorgeprogrammeerd) – heeft de volgende vooraf ingestelde tijden van maandag tot zondag, die indien gewenst kunnen worden gewijzigd; 08.00 tot 21.00
 3. Vakantie (voorgeprogrammeerd voor 7 dagen bij 10°C) – stel het aantal benodigde dagen (van 1 tot 300) en de gewenste temperatuur in. 7°C wordt geadviseerd als u de woning tijdens uw afwezigheid gewoon tegen vorst wilt beschermen.
 4. Gebruikerstimer – biedt de gebruiker de grootste flexibiliteit. Er zijn gedurende de dag vier tijdvakken beschikbaar die voor elke dag van de week kunnen worden aangepast.

De verwarming kan ook een constante kamertemperatuur handhaven met behulp van de volgende modi;

 1. De handmatige modus verwarmt de kamer tot een comfortabele temperatuur van 21°C.
 2. De Eco-modus handhaaft een kamertemperatuur van 18°C. Door de kamertemperatuur iets te verlagen, kan een aanzienlijke energiebesparing worden bereikt. De groene displaykleur geeft aan dat de geselecteerde temperatuur zorgt voor een comfortabele kamertemperatuur terwijl het energieverbruik wordt verminderd.
 3. Frost Protect-modus handhaaft een kamertemperatuur van 7°C. Deze modus moet worden gebruikt om bescherming tegen vorst te bieden, zoals aangegeven door het blauwe display.

Selecteer Standby om het apparaat in de stand-bymodus te zetten. Er wordt niet voor verwarming gezorgd.
Druk op een van de knoppen om de werking in de eerder geselecteerde modus te hervatten.

Opmerking pictogram NOTITIE:

In alle modi, omlaag pictogram en omhoog icoon kan worden gebruikt om de gewenste kamertemperatuur aan te passen. In timermodi is deze wijziging tijdelijk en stelt de verwarming de kamertemperatuur in op basis van het opgeslagen verwarmingsproffiles.

Een modus kiezen en instellen

Timermodi
Druk op Menu en vervolgens op om een ​​timermodus te kiezen omlaag pictogram om Modus te selecteren. Druk vervolgens op Enter.
Selecteer vervolgens Timer Mode, opnieuw met de Enter-knop.

Selecteer de gewenste modus door op te drukken omhoog icoon or omlaag pictogram gevolgd door Enter.

Voor de opties Hele dag buiten, Hele dag thuis en Timer gebruiker zijn drie keuzes beschikbaar – Selecteren, Preview en Wijzigen.

 • Selecteren – kies deze timeroptie.
 • Preview - view de momenteel ingestelde tijden.
 • Wijzigen – wijzig de momenteel ingestelde tijden.

Wanneer Wijzigen is gekozen, selecteert en wijzigt u elke optie met behulp van de omhoog icoon, omlaag pictogram en Enter-knoppen.
Selecteer aan het einde van elke periode Volgende om naar de volgende periode te gaan. Wanneer een dag voltooid is, selecteert u Opslaan om deze bij te werken.

Nadat de eerste dag is ingesteld, is het mogelijk om deze instellingen naar opeenvolgende dagen of alle dagen te kopiëren door Volgende kopiëren of Alles kopiëren te kiezen.

Indien gewenst kan elke dag afzonderlijk worden gewijzigd en opgeslagen. Het is ook mogelijk om elke dag te wissen of Alle dagen te wissen. Opties zijn;

 • Opslaan - bespaar tijden voor één dag.
 • Kopieer volgende – kopieer tijden naar de volgende dag.
 • Alles kopiëren – kopieer de tijden naar alle zeven dagen.
 • Wissen - nul alle tijden die dag.
 • Alles wissen – nul keer voor alle zeven dagen.

Opmerking pictogram NOTITIE:
Na wijziging moet een programma worden geselecteerd als u het wilt gaan gebruiken.

Kies Selecteren en druk op Enter om een ​​modus te selecteren.

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Om een ​​modus te selecteren, kiest u Selecteren en drukt u op Enter

Als anticiperende regeling is uitgeschakeld, werkt de verwarming pas aan het begin van de verwarmingsperiode. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het instellen van de verwarmingsperiodes.

In de vakantiemodus kan het aantal dagen dat de ruimte onbezet is, samen met de gewenste ruimtetemperatuur worden ingesteld.

Media omhoog icoon en omlaag pictogram om een ​​vakantieperiode tussen 1 en 300 dagen te kiezen, druk dan op Enter.

Media omhoog icoon en omlaag pictogram om een ​​temperatuur te kiezen die gedurende deze periode moet worden aangehouden en druk op de
Enter-knop. Aan het einde van de vakantiestand keert de heater automatisch terug naar het eerder geselecteerde programma.

Constante warmtemodi
Druk op Menu en om een ​​constante verwarmingsmodus te kiezen omlaag pictogram om Mode te selecteren en druk op Enter.
Selecteer vervolgens de gewenste modus, opnieuw met de knop Enter.

Opmerking pictogram OPMERKING: Als de anticiperende regeling is ingeschakeld, zal de verwarming de ruimte gedurende de verwarmingsperiode op de gewenste temperatuur houden. Om dit te bereiken, begint de verwarming de kamer te verwarmen voordat de verwarmingsperiode begint, om ervoor te zorgen dat de kamer op de gewenste temperatuur is wanneer de periode begint.

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad aluminium radiator - Constante warmtemodi

Bevorderen

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad aluminium radiator - Advance

Met de Advance-functie kan de verwarmingsproffile van de verwarming tijdelijk worden gewijzigd. Wanneer een timer is geselecteerd, wordt de Advance-functie gebruikt om de volgende Comfort On-modus eerder te starten. Als de kachel in de comfort-uit-modus staat en er warmte nodig is, drukt u op de knop Verder.

Als de kachel in Comfort Aan staat en er geen verwarming nodig is, drukt u op de knop Verder en de kachel schakelt uit tot het begin van de volgende Comfort Aan-periode. Als de verwarmer in Handmatige, Eco-modus of Vorstbeveiliging staat en u drukt op de knop Vooruit, wordt de verwarmer uitgeschakeld. De verwarmer blijft uit tot er opnieuw op de Advance-knop wordt gedrukt.

boost

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad Aluminium Radiator - Boost

De Advance-knop wordt ook gebruikt om naar de Boost-modus te gaan, die zorgt voor tijdelijke verwarming gedurende één, twee, drie of vier uur. Druk tweemaal op de Advance-knop om een ​​boost van een uur te starten. Blijf op de Advance-knop drukken om een ​​langere boostperiode in te stellen.

Opties

 

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad Aluminium Radiator - Opties

Met het menu Opties kunnen de instellingen worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker. Dit zijn;

DST-regel - Selecteer uw instelling voor zomertijd. De verwarmingsklok wordt automatisch aangepast aan de zomertijd (Britse zomertijd zoals deze vaak wordt genoemd). Als er geen aanpassing nodig is, selecteert u geen.

DST-regel - Selecteer uw instelling voor zomertijd. De verwarmingsklok wordt automatisch aangepast aan de zomertijd (Britse zomertijd zoals deze vaak wordt genoemd). Als er geen aanpassing nodig is, selecteert u geen.

Auto Lock – Schakel de automatische vergrendelingsfunctie in of uit. Deze functie vergrendelt de interface als deze langer dan een minuut inactief blijft. Om het apparaat te ontgrendelen, houdt u Back en Enter twee seconden ingedrukt.

Geluid – Audiofeedback kan worden in- of uitgeschakeld.

Service-info – Service-informatie wordt weergegeven.

Temp Units – Kies of uw unit graden Celsius of Fahrenheit weergeeft.

Kinderslot

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Kinderslot 2

Om de bedieningselementen te vergrendelen, drukt u drie seconden op Back en Enter. Kinderslot verschijnt onderaan het scherm. Om de bediening te ontgrendelen, herhaalt u de actie door drie seconden op Back en Enter te drukken.

Opmerking pictogram NOTITIE:

De bedieningselementen kunnen niet worden aangepast wanneer het kinderslot actief is.

Informatie voor de gebruiker

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Gebruikersinformatie

Informatie voor de gebruiker
Houd Enter vijf seconden ingedrukt om het menu Gebruikersinformatie weer te geven;

SP Range maakt aanpassing van het maximale temperatuurbereik mogelijk.

Detectie open raam (OW), indien ingeschakeld, verlaagt de verwarming de beoogde kamertemperatuur om energieverspilling te beperken wanneer een open raam wordt gedetecteerd. Standaard ingeschakeld

EcoStart (ES) – om de gewenste temperatuur te bereiken aan het begin van de getimede Comfort Aan-periode, anticipeert het apparaat wanneer het moet beginnen met verwarmen voordat de getimede aan-periode begint. Kamer is bijvoorbeeld 16°C, met 21°C om 7 uur ingesteld op de timer. Met ES aan zal de regeling de kamer voor 7 uur 's ochtends gaan verwarmen en op dat moment 21°C bereiken. Als ES uit staat, begint de verwarming de kamer om 7 uur 's ochtends te verwarmen en zal na deze tijd 21°C bereiken. Standaard ingeschakeld.

Factory Reset zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

Tips voor energiebesparing

De energie die we gebruiken om onze huizen te verwarmen, te verlichten en van stroom te voorzien, draagt ​​voor meer dan een kwart bij aan de COXNUMX-uitstoot van het VK, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Ongeveer de helft van de energie die in huis wordt gebruikt, gaat naar verwarming en warm water, dus door uw verwarmingssysteem efficiënt te gebruiken, helpt u niet alleen het milieu, maar bespaart u ook geld.

Energiezuinige tips voor verwarming en warm water

 1. Zet de temperatuur niet te hoog...
  Door de thermostaatinstelling met slechts 1°C te verlagen, kunt u uw energieverbruik met maar liefst 10% verminderen. En als je in de winter weggaat, laat je de thermostaat op de vorstbeveiligingsstand staan ​​om tegen minimale kosten vorstbescherming te bieden.
 2. Gebruik het waar je het nodig hebt...
  Stel de juiste temperatuur op uw kachels in voor de kamer waarin ze zich bevinden; bijvoorbeeldampbijvoorbeeld, laat de thermostaat op een verwarming in een logeerkamer op een lagere stand staan.
 3. Gebruik het wanneer je het nodig hebt...
  Gebruik kachels met timers of gekoppeld aan centrale regelaars om de verwarming alleen aan te zetten als je hem nodig hebt en automatisch uit te schakelen als je dat niet doet.
 4. Gordijnen
  Sluit uw gordijnen in de schemering om te voorkomen dat de warmte door de ramen ontsnapt.
 5. Ramen
  Bijna 25% van het warmteverlies kan optreden door slecht geïsoleerde kozijnen en enkel glas.
  Als je het je niet kunt veroorloven om al je ramen dubbel glas te geven, ga dan voor de kamers die je het meest verwarmt.
 6. Behandel uw warmwaterboiler…
  Geef het een jas Een isolatiemantel voor warmwatertanks kost slechts een paar euro en is binnen enkele maanden terugverdiend. Plaats er een die minimaal 75 mm (3”) dik is en u kunt £ 10-15 per jaar besparen.
 7. Water
  Gebruik een douche als je die hebt om tijd, geld en water te besparen. Zet de thermostaat niet te hoog op uw boiler – 60°C/140°F is meestal voldoende voor baden en wassen.
  Steek de stekker in het stopcontact als er warm water in uw gootsteen loopt - hete kranen laten lopen is zowel verspillend als duur. Zorgen dat druppende kranen snel gerepareerd worden. In slechts één dag zou je genoeg water kunnen verspillen om een ​​bad te vullen.

Andere energiebesparende tips voor in en om het huis

 1. Verlichting
  Doe de lichten uit wanneer u een kamer langer dan tien minuten verlaat. Gebruik spaarlampen waar je maar kunt, want ze verbruiken minder dan een kwart van het elektriciteitsverbruik van gewone gloeilampen en gaan tien keer langer mee!
 2. Cooking
  Gebruik de juiste maat pan voor voedsel en kookplaat. Houd de deksels van de pannen erop - hierdoor kunt u het vuur lager zetten. Kook eerst water om in een waterkoker te koken.

belangrijk

Tijdens de eerste werking kan er enige geur worden opgemerkt vanwege de nieuwheid van de materialen die bij de fabricage zijn gebruikt. Dit is normaal en verdwijnt na een korte periode of gebruik. Het is echter raadzaam om de kamer goed geventileerd te houden.

Schoonmaak

WAARSCHUWING – KOPPEL ALTIJD DE VOEDING UIT VOORDAT U DE KACHEL REINIGT.

Haal de stekker uit het stopcontact en laat hem afkoelen voordat u begint met schoonmaken. Koppel de stroomtoevoer naar het apparaat los. De buitenkant kan gereinigd worden door er met een zachte doek overheen te wrijvenamp doek en vervolgens gedroogd. Gebruik geen schurende reinigingspoeders of meubelpolish, omdat dit de oppervlakteafwerking kan beschadigen. Om de heater van de muurbeugel los te maken voor reiniging of herinrichting, drukt u de vergrendeling op beide beugels in (zie afb. 3) en scharniert u naar voren.

verwijdering pictogramrecycling

Voor elektrische producten die binnen de Europese Gemeenschap worden verkocht. Aan het einde van de levensduur van het elektrische product mag het niet met het huisvuil worden weggegooid.
Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met een lokale overheid of winkelier voor recyclingadvies in uw land.

Garantie

De Heatstore Dynamic Intelirad-verwarmer wordt gedekt door de volgende garanties

3 jaar on-site garantie
3 jaar elektronicagarantie
10 jaar garantie op aluminium carrosserie

Na verkoop service

Als de Heatstore Intelirad bij ontvangst beschadigd lijkt of niet correct werkt, neem dan contact met ons op via telefoon 0117 923 5375 of e-mail vragen@heatstore.co.uk

Retourneer het product in eerste instantie niet, omdat dit ons kan vertragen om u een bevredigende service te bieden. ONOPZETTELIJKE SCHADE WORDT NIET GEDEKT ONDER DE GARANTIE

Uw product heeft een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Binnen deze periode verbinden wij ons ertoe dit product gratis te repareren of om te ruilen, op voorwaarde dat het is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze instructies.

Aan het einde van de 3 jaar geldt nog eens 7 jaar garantie, alleen voor de aluminium behuizing. Mocht u hulp nodig hebben met dit product, bel dan ons contactcentrum op 0117 923 5375 of e-mail vragen@heatstore.co.uk

Om je te helpen hebben we de volgende informatie nodig: modelnummer en serienummer (deze staan ​​op de achterkant van het apparaat). Originele aankoopbon, aard van het defect en aankoopdatum.

Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs.
Uw rechten onder deze garantie komen bovenop uw wettelijke rechten, die op hun beurt niet worden aangetast door deze garantie

HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad Aluminium Radiator - Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van aankoop

Gelinkt in qr-pictogram

youtube qr-codepictogram

ce,ukca icoon

Dit product voldoet aan de Europese veiligheidsnormen EN60335-2-30 en de Europese standaard elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN55014, EN60555-2 en EN60555-3. Deze dekken de essentiële vereisten van de EEG-richtlijnen 2006/95/EG en 2004/108/EG

 

Telefoonnummer: 0117 923 5375
Fax: 0117 923 5374
Heatstore, Unit 12, Access18, Bristol, BS11 8HT
www.heatstore.co.uk

 

 

HEATSTORE-logo

 

Documenten / bronnen

HEATSTORE HSDI330 Dynamische Intelirad Aluminium Radiator [pdf] Gebruikershandleiding
HSDI330, HSDI750, HSDI500, HSDI1000, dynamische Intelirad aluminium radiator, aluminium radiator, dynamische Intelirad radiator, Intelirad radiator, radiator

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *