Headsets-logo

Headsets BSNCH555 draadloze hoofdtelefoon

Headsets-BSNCH555-Draadloze-Hoofdtelefoon-product

FCC-informatie

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

Voorzichtigheid:
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Opmerking:
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Informatie over blootstelling aan straling
Dit apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereisten. Het apparaat kan onbeperkt worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

LITHIUM POLYMEER BATTERIJ WAARSCHUWINGEN
Dit apparaat bevat een niet-verwijderbare lithium-polymeerbatterij. De batterij moet op de juiste manier worden gerecycled of afgevoerd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over het recyclen of weggooien van batterijen.

Definities van beoordelingslabels
Gelijkstroom symbool.

 • Dit symbool geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpen natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.
 • Dit symbool geeft aan en verklaart dat deze apparatuur een batterijlading heeft die voldoet aan California CEC en energie-efficiëntie.
 • Dit symbool geeft aan dat dit een draadloos apparaat is dat wordt aangedreven door Bluetooth®-technologie. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., die onder licentie worden gebruikt.

Voordat je begint
LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMST

REFERENTIE
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt om een ​​veilig en juist gebruik te garanderen. Alleen gebruiken met door de fabrikant goedgekeurde batterijen, laders, accessoires en verbruiksartikelen.

 • DIT APPARAAT IS GEEN SPEELGOED, laat kinderen of huisdieren dit apparaat NIET gebruiken of ermee spelen.
 • Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet.
 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (hitte of kou), open vuur of vochtige of natte omstandigheden.
 • Niet onderdompelen in water.
 • Een laag stroomverbruik kan een slechte Bluetooth-verbinding of geluidsvervorming veroorzaken.
 • Laad de batterij niet te lang op.
 • Als u een USB-adapter gebruikt, zorg er dan voor dat de adapter niet beschadigd is.
 • Zorg ervoor dat de USB-poort of de connectoren van de meegeleverde USB-kabel niet worden blootgesteld aan stof of water, of in contact komen met geleidende materialen zoals vloeistoffen, metaalpoeders, enz.
 • Houd altijd rekening met uw omgeving wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
 • Gebruik nooit een hoofdtelefoon terwijl u een voertuig bestuurt, fietst of iets bedient dat uw onverdeelde aandacht vereist.

In de doos

 • BSNCH555 – Draadloze hoofdtelefoon (xl)
 • USB-oplaadkabel (xl)
 • Handleiding (xl)
 • Aux-kabel (xl)

Locatie van bedieningselementen

 1. ANC-knop
  Druk hierop om actieve ruisonderdrukking AAN/UIT te zetten
 2. LED-indicator
 3. USB-C-oplaadpoort
 4. Ingebouwde microfoon
 5. 3.5 mm audio-aansluiting
 6. – Volume omlaag/ Vorig nummer Indrukken om het volume aan te passen Lang indrukken om nummers over te slaan
 7. Multi-knop
  • Druk lang (3 seconden) om de hoofdtelefoon AAN/UIT te zetten. Druk om muziek AF TE SPELEN/PAUZEREN
  • Druk hierop om oproepen te beantwoorden/beëindigen
  • 2x drukken om een ​​inkomende oproep te weigeren
  • 2x drukken om toegang te krijgen tot de spraakassistent
 8. + Volume hoger / volgend nummer
  • Druk om het volume aan te passen
  • Lang indrukken om track over te slaanHeadsets-BSNCH555-Draadloze-Hoofdtelefoon-fig- (1)

De koptelefoon opladen

Steek de kleine connector van de meegeleverde oplaadkabel in de oplaadpoort aan de onderkant van de oorschelp van de hoofdtelefoon. Sluit de grote connector aan op een USB-voedingsbron, zoals de USB-poort van een computer, of een 5V USB-muuradapter (niet meegeleverd).

De LED-indicator op de hoofdtelefoon wordt ROOD tijdens het opladen en wordt BLAUW wanneer het opladen is voltooid.Headsets-BSNCH555-Draadloze-Hoofdtelefoon-fig- (2)

AAN / UIT zetten

 • Houd de Multi-knop 3 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon AAN te zetten.
 • Houd de Multi-knop 3 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon uit te schakelen.
 • Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, kan deze automatisch opnieuw verbinding maken met een eerder gekoppeld apparaat in de buurt waarop Bluetooth is ingeschakeld.

Bluetooth-koppeling

 1. Zet de hoofdtelefoon AAN.
 2. Stel uw mobiele apparaat in om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. Selecteer BSNCH555 in de lijst met gevonden apparaten.
 3. Na een succesvolle koppeling is er een stem te horen en zal de LED-indicator langzaam BLAUW knipperen.
  • Na een succesvolle koppeling zal de hoofdtelefoon automatisch opnieuw koppelen met het smartapparaat wanneer ze in de koppelingsmodus gaan en het apparaat in de buurt is met Bluetooth ingeschakeld.
  • Om het Bluetooth-koppelingsrecord te wissen, drukt u 5 keer achter elkaar op de Multi-knop.

In de Bluetooth-modus kunnen het afspelen en het volume worden aangepast met de bedieningselementen op het oor of met uw gekoppelde apparaat.

 • Druk op de Multi-knop om het afspelen te pauzeren en te hervatten.
 • Druk op de – en + knoppen om het volume aan te passen.
 • Druk lang op de knoppen – en + om nummers over te slaan.

Telefoongesprekken
Om de telefoonfuncties op de hoofdtelefoon te gebruiken, moet u verbonden zijn met een Bluetooth-apparaat.

 • Druk op de Multi-knop om telefoongesprekken te beantwoorden en te beëindigen. Het afspelen wordt automatisch onderbroken en hervat.
 • Druk 2x op de Multi-knop om een ​​inkomende oproep te weigeren.

ANC 

 • Druk op de ANC-knop om actieve ruisonderdrukking AAN te zetten. De LED-indicator wordt groen.
 • Druk nogmaals op de ANC-knop om actieve ruisonderdrukking UIT te schakelen. De LED-indicator gaat uit.

Afspelen en volume

 • Druk op de Multi-knop om muziek AF TE SPELEN/PAUZEREN
 • Druk op - om het volume te verlagen
 • Lang indrukken – om naar het vorige nummer te gaan
 • Druk op + om het volume te verhogen
 • Druk lang op + om naar het volgende nummer te gaan

Aansluiten met een 3.5 mm AUX-kabel

Sluit een connector van een 3.5 mm hulpkabel aan op de 3.5 mm aux-ingang aan de onderkant van de rechteroorschelp. Sluit de andere connector aan op de audio-uitgang van uw mediaspeler.

 • In de hulpmodus worden alle weergave en volume aangepast met de bedieningselementen op uw aangesloten apparaat.Headsets-BSNCH555-Draadloze-Hoofdtelefoon-fig- (3)

Garantie-informatie

90 dagen beperkte garantie

 • Grondgebied: Verenigde Staten/Canada

BEPERKTE GARANTIE VOOR DE ORIGINELE CONSUMENT
Dit product, zoals nieuw geleverd en gedistribueerd door een geautoriseerde detailhandelaar, wordt door Southern Telecom, Inc. als volgt gegarandeerd tegen defecten in materiaal en vakmanschap (“Garantie”) aan de oorspronkelijke koper van de consument:

Om garantieservice te verkrijgen:

 • Bezoek ons ​​klantenondersteuningsportaal: www.klantenondersteuning123.com.
 • Selecteer het merk en model van uw apparaat.
 • Selecteer "Serviceaanvraag" en vul het formulier in om uw aanvraag te starten.
 • Ruilen vereist een gedateerd aankoopbewijs van een geautoriseerde detailhandelaar.

Uw product wordt naar onze keuze gerepareerd of vervangen voor hetzelfde of een vergelijkbaar model van gelijke waarde als na onderzoek door het servicecentrum blijkt dat dit product defect is. Producten die beschadigd zijn ontvangen als gevolg van verzending, vereisen dat u dit doet file een claim bij de vervoerder.

Garantieservice niet geleverd
Deze garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie of bediening, gebrek aan redelijke zorg of ongeoorloofde wijziging, inclusief softwareaanpassingen zoals de installatie van aangepaste firmware. Deze garantie vervalt in het geval dat een onbevoegde persoon dit product opent, wijzigt of repareert. Alle producten die voor reparatie naar het geautoriseerde servicecentrum worden teruggestuurd, moeten op de juiste manier worden verpakt.

GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERS DAN DEZE UITDRUKKELIJK BESCHREVEN HIERBOVEN, ZIJN VAN TOEPASSING. DE DISTRIBUTEUR WIJST VERDER ALLE GARANTIES AF NA DE HIERBOVEN VERMELDE UITDRUKKELIJKE GARANTIEPERIODE. GEEN ENKELE ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE OF GARANTIE GEGEVEN DOOR EEN PERSOON, BEDRIJF OF ENTITEIT MET BETREKKING TOT HET PRODUCT ZAL BINDEND ZIJN VOOR DE DISTRIBUTEUR.

REPARATIE, VERVANGING. OF TERUGBETALING VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS - NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN DE DISTRIBUTEUR - ZIJN DE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE CONSUMENT. IN GEEN GEVAL ZAL DE DISTRIBUTEUR OF HAAR FABRIKANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE. INDIRECT. SPECIALE, BESTRAFFENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSDERVING, BESPARINGEN, GEGEVENS OF OPSLAGEN) VEROORZAAKT DOOR GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN BEHALVE ZOALS HIERIN VERMELD, GEEN ANDERE GARANTIES ZIJN VAN TOEPASSING NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, KAN DE CONSUMENT OP DE DISTRIBUTEUR DE AANKOOPPRIJS VAN HET DOOR DE DISTRIBUTEUR VERKOCHTE PRODUCT NIET OVERSCHRIJDEN. DEZE GARANTIE GELDT NIET VOOR ANDERE DAN DE OORSPRONKELIJKE CONSUMENT DIE HET PRODUCT HEEFT GEKOCHT EN IS NIET OVERDRAAGBAAR.

Sommige landen, staten of provincies staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe of staan ​​beperkingen op garanties niet toe, zodat beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u nog andere rechten die van staat tot staat of provincie tot provincie kunnen verschillen. Neem contact op met uw erkende detailhandelaar om te bepalen of er een andere garantie van toepassing is.

Gedrukt in China.

Documenten / bronnen

Headsets BSNCH555 draadloze hoofdtelefoon [pdf] Gebruiksaanwijzing
LKC001NR08, 2A988-LKC001NR08, 2A988LKC001NR08, BSNCH555 Draadloze Hoofdtelefoon, BSNCH555, Draadloze Hoofdtelefoon, Hoofdtelefoon

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *