HARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-fig-7HARMAN WCME125 Automotive draadloze opladermoduleHARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-product

Disclaimer
De informatie in dit document is eigendom van Harman Becker Automotive Systems GmbH (HBAS) in de Connected Car Division van HARMAN.HBAS stelt alles in het werk om de kwaliteit van de informatie die het beschikbaar stelt te waarborgen. Niettegenstaande het voorgaande, geeft HBAS geen enkele garantie met betrekking tot de hierin opgenomen informatie, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen door het gebruik van of het vertrouwen op de informatie. HBAS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de toepassing van de apparaten die in dit document worden beschreven, en merkt op dat de toepassing van het apparaat moet voldoen aan de VEILIGHEIDSnormen van het betreffende land en, indien van toepassing, aan de relevante bedradingsregels. HBAS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, toevoegingen en verwijderingen aan dit document aan te brengen als gevolg van typografische fouten, onnauwkeurige informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen zullen niettemin worden opgenomen in nieuwe edities van dit document.

Introductie Draadloze oplaadmodule

Beoogd gebruik
De WCM is een draadloze autolader die alle basisfuncties van een Qi-compatibel biedt.HARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-fig-1

CPM-FerrariHARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-fig-2

 •  Nr. 1 Hoes
 •  Nr. 1 koellichaam
 •  No. 1 Coil met Coil-ondersteuning
 •  Nr. 1 Connector Molex type – 8 pinnen
 •  HW en SW met functies die in de volgende paragrafen worden beschreven:

CPM-FerrariHARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-fig-3HARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-fig-4

CPM-Ferrariss-oplader-module-fig-5

 •  Het bord heeft drie zendspoelen voor de beste zender-ontvanger koppeling en positievrijheid. Het bevat een slimme interface die communiceert met de meest voorkomende autobussen en continu de laadstatus bewaakt. Het beschikt ook over geavanceerde Foreign Object Detection (FOD).
 •  Het bord is compatibel met zowel low power (5W) als medium power (15W) WPC Qi-standaarden en ondersteunt toch de meest populaire gepatenteerde snelladende algoritmen (Apple, Samsung).
 •  De draadloze oplaadmodule is ontworpen om in de auto te werken. Het bord combineert de 15 W draadloze Qi-positievrije zender, een robuust ingangsstroombeheercircuit, volledig compatibel met de automobielnormen, LED-indicatoren (alleen optie niet geïmplementeerd) en gewone voertuigcommunicatiebussen in een enkele compacte printplaat (PCB , 4 lagen).
Belangrijkste kenmerken
 •  Vrije positionering met drie-array stroomoverdrachtspoelen
 •  MP-A13 Qi-zendertopologie
 •  Verbeterde detectie van vreemde voorwerpen (FOD) met "open FOD", detectie van objecten vóór de vermogensoverdracht, door middel van Q-factormetingen met spoelen.
 •  Op maat gemaakte oplaadprofile afhankelijk van de fabrikant van de telefoon:
 •  Samsung Fast Charge officiële compatibiliteit (tot 10W)
 •  Apple Fast Charge (tot 7.5 W)
 •  15 W oplaadmogelijkheden (WPC mid-power)
 •  Breed ingangsbedrijfsvolumetage (6-16V)
 •  Verbeterd stroomtoevoerbeheer om draadloos opladen tijdens het starten te garanderen
 •  Unieke hardware-ontvanger-ID-detectie voor gebruikersherkenning zonder NFC
 •  CISPR-25 Klasse 3 Naleving (15W), Klasse 4 (5W)
 •  Gebruik met vaste frequentie voor de beste compatibiliteit met het voertuig

Gebruikershandleiding

 •  Plaats een ondersteund mobiel apparaat op de oplader. Als uw mobiele apparaat draadloos opladen niet ondersteunt, bevestigt u de hoes voor draadloos opladen op uw mobiele apparaat.
 •  Wanneer het mobiele apparaat volledig is opgeladen, haalt u het uit de draadloze oplader. Gebruik de draadloze opladermodule op een afstand van meer dan 20 cm van het menselijk lichaam

Voltage Bedrijfsmodus
Dienovereenkomstig om Battery Vol . te leverentagOp het niveau activeert de WCM de volgende functies:

Voltage niveau Communicatie Wireless

Opladen

VBT < 3V invalide invalide
3V <VBAT <6V Actief invalide
6V <VBAT <16V Actief Actief
VBT > 16V invalide invalide

Ladingsbeheer:

Parameter Voorwaarde min Type Max Eenheid
Ingangsvolumetage   6 12 18 V
Slaapstand huidige VIN=12V   30 100 mA
Stand-by stroom VIN=12V     2 mA
Ping stroom VIN=12V     182 mA
Gemiddelde stroom VIN=12V   73   mA
15W Opladen VIN=12V   1.75 2 A
Opstartpiek

actueel

 

VIN=12V

     

2.56

 

A

Frequenties en maximaal radiofrequentievermogen
Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt:

 

Nee

Frequentie

RANGE

1 120kHz
2 127.7 kHz

Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt: Afbeelding van draadloze oplaadmoduleHARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-fig-6

CPM-FerrariHARMAN-WCME125-Automobiel-Draadloze-Oplader-Module-fig-7

Verklaring van overeenstemming (DoC in korte vorm)

Hierbij verklaart Harman Becker Automotive Systems GmbH dat de draadloze oplaadmodule van het type radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: (*1)

Fins:
Harman Becker Automotive Systems GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi draadloze oplaadmodule op direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: (*1)

FCC-ID: T8GWCME125

Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde zender (s) / ontvanger (s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1.  Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken

Draadloze kennisgeving
Dit apparaat voldoet aan de FCC / ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de ISED-regels voor blootstelling aan radiofrequentie (RF). Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.
Voorzichtigheid: Om aan de richtlijn voor blootstelling aan RF te blijven voldoen, moet u het apparaat op ten minste 10 cm van personen in de buurt plaatsen.

Kennisgeving FCC Klasse B digitaal apparaat
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 •  Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 •  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 •  Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 •  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

De gebruikershandleiding moet in het Spaans zijn geschreven en voldoende, duidelijke en waarheidsgetrouwe informatie bevatten en mag de consument niet verwarren in termen van artikel 32 van de federale wet op consumentenbescherming (LFPC). Artikel 32 LFPC: De informatie of reclame voor goederen of diensten die op welke manier dan ook worden verspreid, moet waarheidsgetrouw, controleerbaar en vrij zijn van teksten, dialogen, geluiden, afbeeldingen en andere beschrijvingen die leiden of kunnen leiden tot misleidende of verwarrende onjuist zijn. Volgens de Mexicaanse officiële norm 'NOM-024-SCFI-2013, commerciële informatie voor verpakking, instructie en garanties van elektronische, elektrische en huishoudelijke apparaten, die eisen stelt aan producten die aan de eindverbruiker worden verkocht, moet de gebruikershandleiding de volgende informatie in het Spaans: Als onderdeel van de gebruikershandleiding of op een apart blad moet de leverancier de gebruikers de garantie van het product geven die moet voldoen aan de federale wet voor bescherming van de consument (Ley Federal de Protección del Consumidor) en NOM-024-SCFI-2013. Het garantieblad moet minimaal de volgende informatie bevatten:

 • Naam en adres van de importeur of Mexicaanse fabrikant die verantwoordelijk is voor het product.
 • Merknaam en modelnaam van het product
 • Naam en adres van de plaatsen waar de garantie kan worden verleend.
 • naam en adres van de plaatsen waar reserveonderdelen, verbruiksartikelen en accessoires te verkrijgen zijn.
 • Garantieperiode (niet minder dan drie maanden voor elektrische en elektronische producten en één jaar voor elektrische apparaten)
 • Artikelen die onder de garantie vallen en de mogelijke beperkingen of uitzonderingen
 • Garantieprocedure:

Documenten / bronnen

HARMAN WCME125 Automotive draadloze opladermodule [pdf] Gebruikershandleiding
WCME125, T8GWCME125, WCME125 Automotive draadloze opladermodule, Automotive draadloze opladermodule, draadloze opladermodule, opladermodule

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *