HARMAN-logo

HARMAN NTG7 Infotainmentsysteem

HARMAN NTG7 Infotainmentsysteem

Model: NTG7 PREMIUMPLUS
Merk: Mercedes-Benz

Technische informatie

Materialen

a VDA 260, respectieve EN ISO 1043. Verklaring van overeenstemming met de RED-regelgeving

Verklaring van overeenstemming met RED-regelgeving 2014/53/EU

Conformiteitsverklaring (DoC)
Hierbij verklaart Harman Becker Automotive Systems GmbH dat de radioapparatuur van het type NTG7 PREMIUMPLUS in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: (*1)
http://www.harman.com/compliance

Gebruikt Frequentiespectrum
 • Bluetooth: 2400-2483.5 MHz <10dBm
 • WLAN: 2,4 GHz (2400 MHz – 2483.5 MHz) <20dBm
 • WLAN: 5 GHz (5725 MHz – 5875 MHz) <14dBm
 • GNSS: 1575,42 MHz +/- 2 MHz (alleen ontvangen)
 • AM: 531-1602 kHz (alleen ontvangen)
 • FM: 87.5-108 MHz (alleen ontvangen)
 • SCHAR: 174-240 MHz (alleen ontvangen)
 • DVB: 170-230 MHz (alleen ontvangen) 470-694 MHz (alleen ontvangen)

Fabrikant
Harman Becker Automotive Systems GmbH Becker-Goering-Strasse 16 76307 Karlsbad, Duitsland

FCC/ISED-verklaringen (Noord-Amerika)

Wijzigingsverklaring:
De partij die verantwoordelijk is voor de naleving heeft geen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat door de gebruiker goedgekeurd. Eventuele wijzigingen of aanpassingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Draadloze kennisgeving:
Dit apparaat voldoet aan de FCC/ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn uiteengezet voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de ISED-regels voor blootstelling aan radiofrequentie (RF). Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Dit apparaat zal in specifieke carlines worden geïnstalleerd met behulp van drie zendantennes. Voor alle autolijnen zullen antennes op drie specifieke locaties worden geïnstalleerd, wat resulteert in een onderlinge afstand van veel meer dan 20 cm. Elke autopassagier heeft slechts één specifieke antenne in de buurt van zijn stoel:

 • "Pin2/Ext.Antenne" zal altijd op een afstand van meer dan 20 cm van elke autopassagier voor alle carlines worden geïnstalleerd.
 • De "Pin3/Co-piloot"-antenne wordt geïnstalleerd op afstanden tussen 13.17 cm en meer dan 20 cm tot de dichtstbijzijnde autopassagier, afhankelijk van het carline-model.
 • "Pin4/Pilot"-antennes worden geïnstalleerd op afstanden tussen 17.125 cm en meer dan 20 cm tot de dichtstbijzijnde autopassagier, afhankelijk van het carline-model.

KAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Kennisgeving FCC Klasse B digitaal apparaat
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Japanse MIC-verklaring:
Om te voorkomen dat gebruikers apparaten per ongeluk rechtstreeks op telecommunicatielijnen aansluiten zonder enige goedkeuring, moet deze opmerking worden verleend: Dit product kan niet rechtstreeks worden aangesloten op de telecommunicatielijnen (of openbare draadloze LAN's) van telecommunicatiedragers (bijv. , vaste communicatiedragers of internetproviders). als u dit product met internet verbindt, zorg er dan voor dat u het via een router verbindt

Documenten / bronnen

HARMAN NTG7 Infotainmentsysteem [pdf] Gebruiksaanwijzing
NTG7PREPLUS, T8GNTG7PREPLUS, NTG7 Infotainmentsysteem, NTG7, Infotainmentsysteem
HARMAN NTG7 Infotainmentsysteem [pdf] Gebruiksaanwijzing
NTG7MID, T8GNTG7MID, NTG7 Infotainmentsysteem, NTG7, Infotainmentsysteem
HARMAN NTG7 Infotainmentsysteem [pdf] Gebruiksaanwijzing
NTG7RSU, T8GNTG7RSU, NTG7 infotainmentsysteem, NTG7, infotainmentsysteem
HARMAN NTG7 Infotainmentsysteem [pdf] Gebruiksaanwijzing
NTG7HIGH, T8GNTG7HIGH, NTG7 Infotainmentsysteem, Infotainmentsysteem

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *