Goon logo

Goon Technology TX60RF Silent Disco Headphones 

Goon Technology TX60RF Silent Disco Headphones

ONDERDELEN

Goon Technology TX60RF Silent Disco Headphones 1

 1. Channel switching button
 2. Kanaal-LED
 3. Microfoonindicator
 4. Microphone power switch button
 5. Volumeknop microfoon
 6. Microfooningang
 7. OAudio input jack
 8. Oplaadstatusindicator
 9. Stroomschakelaar
 10. Charging power input socket
 11. Batterij Hoes
 12. Portable buckle

Technische specificaties

 1. System: UHF/RF
 2. Modulation: frequency modulation
 3. Mode: stereo
 4. Transmitter channel: three channels
 5. Operating distance:> 300m
 6. Stereokanaalscheiding: 50dB
 7. Vervorming: <1%
 8. Frequentiebereik: 30hz-15khz
 9. Charging adapter: DC12V 1.3A
 10.  Batterij oplaadtijd: ongeveer 4 uur
 11. Battery continuous service time: more than 10 hours

How to use the transmitter

Transmissie: turn on the power switch , connect the audio input at the audio input jack D, match the transmitter
with the headphone channel, and then listen to the transmitted audio signal.

Kanaal schakelen: tap the channel switching buttonto switch the channel display LED . Charging: turn off the power switch , connect the charging adapter at the charging power input jack, the charging indicator ®is on, the charging state indicator is red and the full charge indicator is green

Charging while working: connect the charging adapter at the charging power input socket , turn on the power switch . and the charging indicator is on and always showed red. At this time, it means that the transmitter is charging while working. Only after turning off the power switch , if the battery is fully charged, the charging indicator is showed green, otherwise it is showed red, indicating that it is charging.

Microfoon: in microphone input jack. press microphone switch button. indicator is on, and the transmitter will give priority to transmitting microphone audio signal. Press microphone switch button again, indicator Ois off, turn off the microphone, and the transmitter will switch back to the original state.
Waarschuwing: Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

NOTITIE: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp

Documenten / bronnen

Goon Technology TX60RF Silent Disco Headphones [pdf] Gebruikershandleiding
TX60RF, 2BAIJ-TX60RF, 2BAIJTX60RF, TX60RF Silent Disco Headphones, TX60RF, Silent Disco Headphones, Disco Headphones, Headphones

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *