GLOBAL INDUSTRIEEL.jpg

GLOBAL INDUSTRIAL GIDIFS24L All Freezer Gebruikershandleiding

GLOBAL INDUSTRIËLE GIDIFS24L Alle vriezers

Model: GIDIFS24L

LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK.

Schrijf hier de model- en serienummers (in de linker benedenhoek van de binnenkant van de kast):
Modelnr.: _______________________

Wereldwijd industrieel
Havenparklaan 11
Port Washington, NY 11050
www.globalindustrial.com

Felix Storch, Inc.
Een ISO 9001:2015 geregistreerd bedrijf
770 Garrison Avenue
Bronx, New York 10474
www.accucold.com

 

UITRUSTING VEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw apparaat veel belangrijke veiligheidsberichten gegeven. Lees en volg altijd alle veiligheidsberichten.

WAARSCHUWINGSPICTOGRAM Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING".

GEVAAR ICOON GEVAAR betekent dat het niet in acht nemen van deze veiligheidsverklaring kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.

vangen WAARSCHUWING betekent dat het niet in acht nemen van deze veiligheidsverklaring kan leiden tot uitgebreide productschade, ernstig persoonlijk letsel of de dood.

Alle veiligheidsberichten waarschuwen u voor het mogelijke gevaar, vertellen u hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en laten u weten wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Voordat de apparatuur wordt gebruikt, moet deze correct worden geplaatst en geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding, dus lees de handleiding zorgvuldig door. Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij het gebruik van deze apparatuur te verminderen, dient u de basisvoorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende:

WAARSCHUWINGSPICTOGRAM Voordat de apparatuur wordt gebruikt, moet deze correct worden geplaatst en geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding, dus lees de handleiding zorgvuldig door. Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij het gebruik van deze apparatuur te verminderen, dient u de basisvoorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende:

GEVAAR ICOON

 • Steek de stekker in een geaard stopcontact met drie pennen, verwijder de aardingspen niet, gebruik geen adapter en gebruik geen verlengsnoer.
 • Vervang alle panelen voor gebruik.
 • Het wordt aanbevolen om een ​​apart circuit te voorzien dat alleen uw apparaat bedient. Gebruik stopcontacten die niet kunnen worden uitgeschakeld door een schakelaar of trekketting.
 • Reinig de onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen. Deze dampen kunnen brandgevaar of explosie veroorzaken. En bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of explosie veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat de stroomkabel van het apparaat is losgekoppeld voordat u met reinigings- en onderhoudswerkzaamheden begint.
 • U mag de stekker niet met natte handen aansluiten of loskoppelen.
 • Haal de stekker uit het stopcontact of haal de stekker uit het stopcontact voordat u reinigt of onderhoud pleegt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of overlijden.
 • Probeer geen enkel onderdeel van uw apparaat te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze handleiding. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden doorverwezen naar een gekwalificeerde technicus.
 • Dit apparaat is CFK- en HFC-vrij en bevat een kleine hoeveelheid isobutaan (R600a), dat milieuvriendelijk maar brandbaar is. Het beschadigt de ozonlaag niet en versterkt het broeikaseffect niet. Tijdens het transport en het opstellen van de unit moet erop worden gelet dat er geen onderdelen van het koelsysteem worden beschadigd. lekkende koelvloeistof kan ontbranden en de ogen beschadigen.
 • Bij eventuele schade:
  o Vermijd open vuur en alles wat een vonk veroorzaakt,
  o Koppel los van het elektriciteitsnet,
  o Verlucht de ruimte waarin de unit enkele minuten is geïsoleerd, en
  o Neem voor advies contact op met de serviceafdeling.
 • Hoe meer koelvloeistof er in een unit zit, hoe groter de ruimte waarin deze moet worden geïnstalleerd. Bij lekkage, als de unit zich in een kleine ruimte bevindt, bestaat het gevaar dat zich brandbare gassen ophopen. Voor elk ons ​​koelmiddel is minstens 325 kubieke voet ruimte nodig. De hoeveelheid koelvloeistof in de unit staat vermeld op het typeplaatje in de unit. Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een geautoriseerd onderhoudspersoneel om onderhoud aan of reparaties aan dit apparaat uit te voeren.
 • Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren, verplaatsen en gebruiken van het apparaat om beschadiging van de koelmiddelslangen of een groter risico op lekkage te voorkomen.
 • Het vervangen van onderdelen en onderhoud moet worden uitgevoerd door door de fabriek geautoriseerd onderhoudspersoneel om het risico op mogelijke ontsteking als gevolg van onjuiste onderdelen of onjuist onderhoud tot een minimum te beperken.

vangen

 • VOLG DE ONDERSTAANDE WAARSCHUWINGEN ALLEEN INDIEN VAN TOEPASSING OP UW MODEL
 • Gebruik twee of meer mensen om de unit te verplaatsen en te installeren. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot rug- of ander letsel.
 • Om een ​​goede ventilatie van uw apparaat te garanderen, moet de voorkant van het apparaat volledig vrij zijn. Kies een goed geventileerde ruimte met temperaturen boven 60°F (16°C) en onder 90°F (32°C). [Voor optimale prestaties installeert u het apparaat op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 72º-78ºC (23º en 26ºF) ligt.] Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in een gebied dat beschermd is tegen de elementen, zoals wind, regen, opspattend water of druppels.
 • Het apparaat mag niet naast ovens, grills of andere warmtebronnen worden geplaatst.
 • De unit moet worden geïnstalleerd met alle elektrische, water- en afvoeraansluitingen in overeenstemming met de nationale en lokale codes. Een standaard elektrische voeding (alleen 115 V wisselstroom, 60 Hz), correct geaard in overeenstemming met de National Electrical Code en lokale codes en verordeningen, is vereist.
 • Knik of knijp niet in het netsnoer van het apparaat.
 • De grootte van de zekering (of stroomonderbreker) moet 15 . zijn amper.
 • Het is belangrijk dat de apparatuur waterpas staat om goed te kunnen werken. Mogelijk moet u verschillende aanpassingen maken om het waterpas te zetten.
 • Alle installaties moeten in overeenstemming zijn met de plaatselijke voorschriften voor loodgieterswerk.
 • Zorg ervoor dat de leidingen tijdens de installatie niet worden afgekneld, geknikt of beschadigd.
 • Controleer na aansluiting op lekken.
 • Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
 • Gebruik voor de binnenkant geen schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze reinigingsmiddelen kunnen het interieur beschadigen of verkleuren.
 • Gebruik deze apparatuur alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
 • Houd vingers uit de "knijppunt"-gebieden. De afstanden tussen de deur en de kast zijn noodzakelijkerwijs klein. Wees voorzichtig met het sluiten van de deur als er kinderen in de buurt zijn.

GEVAAR ICOON Gevaar voor beknelling van kinderen!
Kinderopsluiting en verstikking behoren niet tot het verleden. Afgedankte of achtergelaten apparaten zijn nog steeds gevaarlijk, zelfs als ze "maar een paar dagen in de garage blijven staan".

Voordat u uw oude koelkast weggooit:

o Doe de deuren eraf
o Laat de planken op hun plaats zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen

– BEWAAR DEZE INSTRUCTIES –

 

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Voordat u uw vriezer gebruikt

 • Verwijder de buitenste en binnenste verpakking.
 • Voordat u de vriezer op de stroombron aansluit, moet u deze ongeveer 2 uur rechtop laten staan. Dit verkleint de kans op een storing in het koelsysteem door het hanteren tijdens transport.
 • Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek.

Uw vriezer installeren

 • Dit apparaat is ontworpen om alleen vrijstaand te staan ​​en mag niet worden verzonken of ingebouwd.
 • Plaats uw vriezer op een oppervlak dat sterk genoeg is om het te dragen wanneer het volledig is geladen. Om uw apparaat waterpas te stellen, stelt u de stelpoot aan de onderkant van de vriezer af.
 • Laat ongeveer 5 cm ruimte vrij aan de achterkant en zijkanten van het apparaat en 12 cm aan de bovenkant. Hierdoor kan de juiste luchtcirculatie de compressor koelen.
 • Plaats het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (oven, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht kan de acrylcoating aantasten en warmtebronnen kunnen het elektriciteitsverbruik verhogen. Extreem lage omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de vriezer niet goed werkt.
 • Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes.
 • Steek de stekker van het apparaat in een exclusief, correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. Knip of verwijder in geen geval het derde (aarde) uitsteeksel van het netsnoer. Alle vragen over stroom en/of aarding moeten worden gericht aan een gecertificeerde elektricien of een erkend servicecentrum.
 • Nadat u de stekker van het apparaat in een stopcontact hebt gestoken, laat u het apparaat 2-3 uur afkoelen voordat u items in de kast plaatst.

Elektrische verbinding

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN waarschuwing
Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot het risico van een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door een erkend servicecentrum.

Dit apparaat moet voor uw veiligheid goed geaard zijn. Het netsnoer is uitgerust met een driepolige stekker die past op standaard driepolige wandcontactdozen om de kans op elektrische schokken te minimaliseren.

 • Knip of verwijder in geen geval de derde aardingspen van het bijgeleverde netsnoer.
 • Deze vriezer heeft een standaard 115 volt AC ~ 60 Hz stopcontact nodig met een geaard stopcontact met drie pinnen.
 • Om onopzettelijk letsel te voorkomen, moet het snoer achter het apparaat worden vastgemaakt en mag het niet bloot of bungelend worden gelaten.
 • Koppel de vriezer nooit los door aan het netsnoer te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
 • Gebruik geen verlengsnoer bij dit apparaat. Als het netsnoer te kort is, laat dan een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren.

Omkeren van de deurzwaai
Deze vriezer heeft de mogelijkheid om de deur zowel links als rechts te openen. De unit wordt aan u geleverd met de deuropening vanaf de linkerkant. Indien u de openingsrichting wenst om te keren, kunt u het onderstaande schema raadplegen. Als u een probleem hebt, belt u de ACCUCOLD®-klantenservice op 1-888-4-MEDLAB.

NOTITIE: Sommige deurstijlen zijn mogelijk niet omkeerbaar. Raadpleeg onze website voor details

 

Omkeren van de deurzwaai

 

UW APPARAAT BEDIENEN

Instellen van de temperatuurregeling

 • Om de interne temperatuur te regelen, past u de bedieningsknop aan de omgevingstemperatuur of het beoogde gebruik van de vriezer aan.
 • De eerste keer dat u het apparaat inschakelt, zet u de temperatuurregeling op Max.
 • Het bereik van de temperatuurregeling is van stand UIT tot Max. Pas na 24 tot 48 uur de temperatuurregeling aan naar de stand die het beste bij je past. De instelling Normaal zou geschikt moeten zijn voor de meeste omstandigheden.

NOTITIE: Als de vriezer is losgekoppeld, de stroom is uitgevallen of is uitgeschakeld, moet u 3 tot 5 minuten wachten voordat u het apparaat opnieuw start. Als u probeert te herstarten voor deze tijdvertraging, start de vriezer niet.

 

VERZORGING EN ONDERHOUD

Je vriezer schoonmaken

 • Zet de temperatuurregelaar op UIT, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de inhoud, inclusief planken en bakjes.
 • Was de binnenoppervlakken met een oplossing van warm water en zuiveringszout. De oplossing moet bestaan ​​uit ongeveer 2 eetlepels zuiveringszout op een liter water.
 • Was de plateaus en bakjes met een mild schoonmaakmiddel.
 • De buitenkant van de vriezer moet worden schoongemaakt met een mild reinigingsmiddel en warm water.
 • Wring overtollig water uit de spons of doek voordat u het gebied van de bedieningselementen of elektrische onderdelen reinigt.
 • Goed uitspoelen en droogwrijven met een schone zachte doek.

Uw vriezer ontdooien

 • Dit apparaat moet handmatig worden ontdooid. Voordat u het apparaat ontdooit, verwijdert u de inhoud van de vriezer en zet u de thermostaat op UIT (de compressor stopt met werken). Laat de deur open staan ​​totdat ijs en rijp volledig zijn gesmolten. Om het ontdooien te versnellen, kunt u een bak met warm water (ongeveer 125°F) in de kast plaatsen. Neem het smeltwater op met een schone handdoek of een spons en zorg ervoor dat de binnenkant droog is voordat u de thermostaat weer op de normale stand zet.

NOTITIE: Het is niet aan te raden om tijdens het ontdooien de binnenkant van de vriezer direct te verwarmen met heet water of een föhn, aangezien dit de binnenkant van de kast kan vervormen.

 • Gebruik nooit een scherp of metalen voorwerp om het ijs van de wanden van de vriezer te verwijderen, aangezien dit de verdamperspiralen kan beschadigen en uw garantie ongeldig kan maken. Gebruik in plaats daarvan de plastic schraper die bij de vriezer is geleverd.

Vakantietijd

 • Korte vakanties: Laat de vriezer werken tijdens vakanties van minder dan drie weken.
 • Lange vakanties: Als de vriezer enkele maanden niet zal worden gebruikt, verwijder dan de inhoud en trek de stekker uit het stopcontact. Maak de binnenkant goed schoon en droog. Om geur- en schimmelgroei te voorkomen, laat u de deur op een kier staan ​​en blokkeert u deze indien nodig.

Uw vriezer verplaatsen

 • Verwijder alle opgeslagen items en plak vervolgens alle losse items, zoals planken, stevig vast in uw vriezer. Plak de deur dicht.
 • Draai de nivelleerschroef tot aan de basis om schade te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat de vriezer tijdens transport stevig rechtop blijft staan. Bescherm ook de buitenkant van de vriezer met een deken of iets dergelijks.

Energiebesparende tips

 • De vriezer moet in het koelste gedeelte van de kamer worden geplaatst, uit de buurt van warmteproducerende apparaten en uit direct zonlicht.
 • Laat warme items afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in de vriezer plaatst. Overbelasting van de vriezer dwingt de compressor om langer te draaien.
 • Zorg ervoor dat u opgeslagen items goed verpakt en labelt en dat u containers droogveegt voordat u ze in de vriezer plaatst. Dit vermindert de vorming van ijs in het apparaat.
 • Vriesplanken mogen niet worden bekleed met aluminiumfolie, vetvrij papier of papieren handdoekjes. Liners belemmeren de circulatie van koude lucht, waardoor de vriezer minder efficiënt wordt.
 • Verwijder zoveel items als nodig in één keer en sluit de deur zo snel mogelijk.

 

PROBLEMEN OPLOSSEN

U kunt veel voorkomende problemen met het apparaat eenvoudig oplossen, waardoor u de kosten van een eventuele servicebeurt bespaart. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of u het probleem kunt oplossen voordat u de beheerder belt.

FIG 2 PROBLEEMOPLOSSING.JPG

Als uw apparaat andere symptomen vertoont dan hierboven beschreven, of als u alle items hebt gecontroleerd die als oorzaak worden genoemd en het probleem blijft bestaan, bel dan de ACCUCOLD®-klantenservice op 1-888-4-MEDLAB.

CALIFORNIË CARBISNAP OPENBAARMAKING
Dit product maakt gebruik van milieuvriendelijk koolwaterstofkoelmiddel en voldoet volledig aan de Californische CARB-voorschriften.
We zijn echter door de Californische wet verplicht om de volgende openbaarmakingsverklaring te verstrekken in elk product dat in Californië wordt verkocht.

Deze apparatuur mag in Californië niet worden gebruikt met koelmiddelen die voorkomen op de 'List of Prohibited Substances' voor dat specifieke eindgebruik, in overeenstemming met de California Code of Regulations, titel 17, sectie 95374. Deze openbaarmakingsverklaring is opnieuwviewopgesteld en goedgekeurd door Felix Storch, Inc. en Felix Storch, Inc. verklaren, op straffe van meineed, dat deze verklaringen waar en nauwkeurig zijn.”

Dit product gebruikt geen koelmiddelen die op de 'Lijst van Verboden Stoffen' staan.

 

BEPERKTE GARANTIE

EEN JAARLIJKE BEPERKTE GARANTIE
Binnen de 48 aaneengesloten Verenigde Staten, gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum, wanneer dit apparaat wordt bediend en onderhouden volgens de instructies die bij het product zijn bevestigd of die bij het product zijn geleverd, zal de garantiegever betalen voor door de fabriek gespecificeerde onderdelen en reparatiearbeid om defecten in materialen te corrigeren of vakmanschap. Service moet worden verleend door een aangewezen servicebedrijf. Buiten de 48 staten hebben alle onderdelen een jaar garantie op fabricagefouten. Plastic onderdelen, planken en kasten zijn gegarandeerd vervaardigd volgens commercieel aanvaardbare normen en zijn niet gedekt tegen schade tijdens het hanteren of breken.

5 JAAR COMPRESSORGARANTIE

 1. De compressor is gedekt voor 5 jaar.
 2. Vervanging is exclusief arbeid.

ARTIKEL GARANTIE ZAL NIET BETALEN VOOR:

 1. Serviceoproepen om de installatie van uw apparaat te corrigeren, om u te instrueren hoe u uw apparaat moet gebruiken, om zekeringen te vervangen of te repareren of om bedrading of leidingen te corrigeren.
 2. Serviceoproepen om gloeilampen of kapotte planken te repareren of te vervangen. Verbruiksonderdelen (zoals filters) zijn uitgesloten van garantiedekking.
 3. Schade als gevolg van een ongeval, wijziging, verkeerd gebruik, misbruik, brand, overstroming, overmacht, onjuiste installatie, installatie die niet in overeenstemming is met elektrische of sanitaire voorschriften, of gebruik van producten die niet zijn goedgekeurd door de garantiegever.
 4. Kosten voor vervangende onderdelen of reparatiekosten voor apparaten die buiten de Verenigde Staten worden gebruikt.
 5. Reparaties aan onderdelen of systemen die het gevolg zijn van ongeoorloofde wijzigingen aan het apparaat.
 6. Het verwijderen en opnieuw installeren van uw apparaat als het op een ontoegankelijke locatie is geïnstalleerd of niet is geïnstalleerd in overeenstemming met de gepubliceerde installatie-instructies.

AFWIJZING VAN IMPLICIETE GARANTIES – BEPERKING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN
DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE IS PRODUCTREPARATIE ZOALS HIERIN BESCHREVEN. IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT EEN JAAR. GARANTIE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF BEPERKING VAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID NIET TOEGESTAAN, DUS DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN HET IS MOGELIJK DAT U OOK ANDERE RECHTEN HEBT, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder nikkel
(Metallic) waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt,
Voor meer informatie ga naar www.P65Warning.ca.gov
Opmerking: Nikkel is een component in volledig roestvrij staal en enkele andere metaalsamenstellingen.

Wereldwijd industrieel
Havenparklaan 11
Port Washington, NY 11050
www.globalindustrial.com

Felix Storch, Inc.
Een ISO 9001:2015 geregistreerd bedrijf
770 Garrison Avenue
Bronx, New York 10474
www.accucold.com

AFBEELDING 3.JPG

Ga voor het bestellen van onderdelen en accessoires, probleemoplossing en handige tips naar:
www.accucold.com/support

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

GLOBAL INDUSTRIËLE GIDIFS24L Alle vriezers [pdf] Gebruikershandleiding
GIDIFS24L alle vriezers, GIDIFS24L, alle vriezers, vriezers

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *