GE-APPARATEN VTD56-7-4-cu-ft-Capaciteit-Elektrische-Droger-met-Sensor-Dry-logo

GE APPARATEN VTD56 7.4 cu. ft. Capaciteit Elektrische Droger met Sensor Droog

GE-APPARATEN VTD56-7-4-cu-ft-Capaciteit-Elektrische-Droger-met-Sensor-Droog-product-image

Schrijf hier het model- en serienummer:
Modelnummer _________________
Serienummer _________________
Ze staan ​​op het label aan de voorkant van de droger achter de deur.

GE is een handelsmerk van de General Electric Company.
Vervaardigd onder handelsmerklicentie.

GE-APPARATEN VTD56-7-4-cu-ft-Capaciteit-Elektrische-Droger-met-Sensor-Dry-01

DANK U DAT GE APPLIANCES EEN ONDERDEEL VAN UW BEDRIJF MAAKT.
Of je nu bent opgegroeid met GE Appliances, of dit je eerste is, we zijn blij je in de familie te hebben.
We zijn trots op het vakmanschap, de innovatie en het ontwerp dat in elk GE Appliances-product past, en we denken dat u dat ook zult doen. De registratie van uw toestel zorgt er onder andere voor dat wij u belangrijke productinformatie en garantiegegevens kunnen leveren wanneer u deze nodig heeft.
Registreer uw GE-apparaat nu online. Behulpzaam websites en telefoonnummers zijn beschikbaar in het gedeelte Consumentenondersteuning van deze gebruikershandleiding.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

WAARSCHUWING
Om het risico op brand, explosie, elektrische schok of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de basisvoorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende:

 • Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
 • Droog GEEN artikelen die eerder zijn gereinigd in, gewassen in, gedrenkt in of bevlekt met benzine, oplosmiddelen voor chemisch reinigen of andere ontvlambare of explosieve stoffen, omdat deze dampen afgeven die kunnen ontbranden of exploderen.
 • Plaats GEEN voorwerpen die zijn blootgesteld aan bakolie in uw droger. Artikelen die zijn verontreinigd met bakolie kunnen bijdragen aan een chemische reactie waardoor een lading vlam kan vatten. Om het risico op brand door verontreinigde ladingen te verminderen, vindt het laatste deel van de droogtrommelcyclus plaats zonder verwarming (afkoelperiode). Stop een droogtrommel niet voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.
 • Laat kinderen NIET op of in dit apparaat spelen. Nauwlettend toezicht op kinderen is noodzakelijk wanneer dit apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
 • Verwijder de deur van het droogcompartiment voordat het apparaat buiten gebruik wordt gesteld of weggegooid wordt.
 • Grijp NIET in het apparaat als de trommel in beweging is.
 • Installeer of bewaar dit apparaat NIET op een plaats waar het wordt blootgesteld aan weersinvloeden.
 • NIET doenamper met controles.
 • Klim of sta NIET op dit apparaat.
 • Repareer of vervang GEEN enkel onderdeel van dit apparaat en probeer GEEN onderhoud uit te voeren, tenzij specifiek aanbevolen in de gebruikersonderhoudsinstructies of in gepubliceerde gebruikersreparatie-instructies die u begrijpt en die u kunt uitvoeren.
 • Volg alle onderhoudsinstructies en waarschuwingen voor de stof om te voorkomen dat kledingstukken smelten of het apparaat beschadigd raakt.
 • Gebruik GEEN wasverzachters of producten om statische elektriciteit te elimineren, tenzij aanbevolen door de fabrikant van de wasverzachter of het product.
 • Droog GEEN artikelen die schuimrubber of soortgelijk gestructureerd rubberachtig materiaal bevatten.
 • Reinig het pluisfilter voor of na elke lading.
 • Gebruik de droger NIET zonder het pluisfilter op zijn plaats.
 • Bewaar GEEN brandbare materialen, benzine of andere brandbare vloeistoffen in de buurt van de droger. Houd het gebied rond de uitlaatopening en aangrenzende omliggende gebieden vrij van ophoping van pluisjes, stof en vuil.
 • De binnenkant van het apparaat en het afvoerkanaal moeten periodiek worden gereinigd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit voordat u onderhoud pleegt. Door op Start/Pauze ( te drukken, wordt de stroom NIET losgekoppeld.
 • Gebruik dit apparaat NIET als het beschadigd, defect of gedeeltelijk gedemonteerd is, of als het ontbrekende of kapotte onderdelen heeft, inclusief een beschadigd snoer of een beschadigde stekker.
 • Spuit NOOIT een type spuitbus in, op of in de buurt van de droger. Gebruik GEEN sprayreiniger bij het reinigen van de binnenkant van de droger. Er kunnen gevaarlijke dampen of elektrische schokken ontstaan.
 • Zie "ELEKTRISCHE AANSLUITING" in de installatie-instructies voor aardingsinstructies.
Correcte verwijdering van uw apparaat
 • Gooi uw apparaat weg of recycle het in overeenstemming met de federale en lokale regelgeving. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor milieuvriendelijke verwijdering of recycling van uw apparaat.
 • Overweeg recyclingopties voor het verpakkingsmateriaal van uw apparaat.

WAARSCHUWING
Lees de BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE voordat u dit apparaat gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen.

WAARSCHUWING
Brandgevaar

 • Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger.
 • Droog NOOIT iets dat ooit iets ontvlambaars heeft gehad (zelfs na het wassen).
 • Geen enkele wasmachine kan olie volledig verwijderen.
 • Droog GEEN voorwerpen waar ooit olie op heeft gezeten (inclusief bakolie).
 • Artikelen die schuim, rubber of plastic bevatten, moeten aan een waslijn worden gedroogd.
 • Volg alle onderhoudsinstructies en waarschuwingen voor de stof om te voorkomen dat kledingstukken smelten of het apparaat beschadigd raakt.
 • Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.
AANVULLENDE GAS DROGER WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING
Brand- of explosiegevaar
Het niet nauwkeurig opvolgen van veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel of materiële schade.

 • Bewaar of gebruik GEEN benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.
 • WAT TE DOEN ALS JE GAS RUIKT:
  • Probeer GEEN apparaat aan te steken.
  • Raak GEEN elektrische schakelaar aan; Gebruik GEEN telefoon in uw gebouw.
  • Ontruim de kamer, het gebouw of de ruimte van eventuele bewoners.
  • Bel onmiddellijk uw gasleverancier vanaf de telefoon van de buren. Volg de instructies van de gasleverancier.
  • Bel de brandweer als u uw gasleverancier niet kunt bereiken.
 • Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur, servicebureau of de gasleverancier.

Aan de slag

BELANGRIJK: Reinig het pluisfilter elke keer dat u de droger gebruikt.

GE-APPARATEN VTD56-7-4-cu-ft-Capaciteit-Elektrische-Droger-met-Sensor-Dry-02

 • EEN DROGEN— Deze commerciële droger gebruikt twee betaalmethoden:
  1. Een commerciële muntmeter voor wasgoed om met munten te betalen (apart verkrijgbaar). Om te bestellen, bel GE Appliances op
   1- 866-531-9828 of bezoek ons ​​op GEAppliances.com/commerciallaundry.
   Model Omschrijving
   VKAUNICBT Spaarpot
   VTA56CHKT Munt Meter Montage
   VTA56SCDT Enkele muntval
  2. Een app-gebaseerd betalingssysteem. Scan met uw smartphone de QR-code op het bedieningspaneel om de app te downloaden en een korte handleiding over de werking van de droger te bekijken, of ga naar GEAppliances.com/commerciallaundry voor meer informatie.
 • B TEMPERATUUR
  • LAAG Voor fijne was, synthetische stoffen en items met het label droogtrommel laag.
  • MEDIUM Voor synthetische stoffen, melanges, fijne was en items met het label permanent persen.
  • HOOG Voor normaal tot dik katoen.
  • GEEN WARMTE Voor delicate items zonder warmte. Gebruik een TIJD droogprogramma.
 • C TIJD—Sluit de deur van de droger en druk op een willekeurige knop om de droger te laten ontwaken op de standaardcyclus. Druk indien nodig op TIME om de gewenste droogtijd in te stellen.
 • D BEGIN— Sluit de deur van de droger. Selecteer Start/Pauze (SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14 ).
  NOTITIE: Het openen van de deur van de droger tijdens de werking zal de droger stoppen. Om de droger opnieuw te starten, sluit u de deur en drukt u op Start/Pauze (SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14) pad om de cyclus te voltooien.
  NOTITIE: De droger kan worden gepauzeerd door de deur te openen of door op Start/Pauze ( SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14) kussen. De droger stopt automatisch na 4 minuten als hij gepauzeerd is met de deur dicht en zonder input. De app informeert de gebruiker over de resterende tijd om de cyclus opnieuw te starten voordat de sessie wordt geannuleerd.
EIGENAAR INSTELLINGEN

Om naar de beheerdersmodus te gaan:

 1. De muntautomaat moet worden losgekoppeld en het servicedeksel moet worden aangesloten.
 2. Houd de TIME en Start/Pauze ( SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14) pads en laat ze na 10 seconden los. Bij het betreden van de beheerdersmodus zullen alle LED's knipperen. GE-APPARATEN VTD56-7-4-cu-ft-Capaciteit-Elektrische-Droger-met-Sensor-Dry-03

Kosten instellen (Kostendefinitiemodus): 

 1. Ga naar de beheerdersmodus - Zie bovenstaande sectie.
 2. "CD" knippert op het display. Druk op Start/Pauze (SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14) om naar de kostendefinitiemodus te gaan.
 3. Om de kosten te verhogen of te verlagen, drukt u op een van de vier beschikbare cyclustoetsen (HIGH, MEDIUM, LOW of NO HEAT).
 4. Druk op Start/Pauze (SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14) pad om de geselecteerde kosten in te stellen.

Droogtijden instellen (tijddefinitiemodus):

 1. Ga naar de beheerdersmodus - Zie bovenstaande sectie.
 2. "CD" knippert op het display. Druk op de TIME-toets om "TD" en Start/Pauze (SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14)-pad om naar de tijddefinitiemodus te gaan.
 3. Om de tijd te verlengen of te verkorten, drukt u op een van de vier beschikbare cyclustoetsen (HIGH, MEDIUM, LOW of NO HEAT).
 4. Druk op Start/Pauze ( SAMSUNG-SP-LSP3BLAXZA-De-Freestyle-Smart-Projector-14) pad om de geselecteerde tijden in te stellen.

Laden/ontluchten

Volg altijd het waslabel van de stoffabrikant bij het wassen.

Tips voor sorteren en laden

WAARSCHUWING
Brandgevaar

 • Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger.
 • Droog NOOIT iets dat ooit iets ontvlambaars heeft gehad (zelfs na het wassen).
 • Geen enkele wasmachine kan olie volledig verwijderen.
 • Droog GEEN voorwerpen waar ooit olie op heeft gezeten (inclusief bakolie).
 • Artikelen die schuim, rubber of plastic bevatten, moeten aan een waslijn worden gedroogd.
 • Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

Als algemene regel geldt dat als kleding goed is gesorteerd voor de wasmachine, ze ook goed is gesorteerd voor de droger.
Probeer ook items op maat te sorteren. Voor bijvampDroog een laken niet met sokken of andere kleine voorwerpen.
Voeg geen wasverzachtervellen toe als de lading warm is geworden.
Ze kunnen vlekken van wasverzachter veroorzaken.
Bounce® wasverzachter-droogvellen zijn goedgekeurd voor gebruik in deze droger, mits gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
Niet overbelasten. Dit verspilt energie en veroorzaakt rimpels.

De droger ontluchten
Voor de beste droogprestaties moet de droger goed worden geventileerd. De droger verbruikt meer energie en gaat langer mee als deze niet wordt geventileerd volgens de onderstaande specificaties. Volg zorgvuldig de details over Uitputting in de installatie-instructies.

 • Gebruik alleen stijve metalen kanalen met een diameter van 4 cm in de droogkast. Gebruik alleen onbuigzaam metalen of UL-gecertificeerde flexibele metalen buizen met een diameter van 10.2 cm voor afvoer naar buiten.
 • Gebruik geen kunststof of ander brandbaar leidingwerk.
 • Gebruik de kortst mogelijke lengte.
 • Niet verpletteren of instorten.
 • Laat het kanaal niet op scherpe voorwerpen rusten.
 • Ontluchting moet voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften.

GE-APPARATEN VTD56-7-4-cu-ft-Capaciteit-Elektrische-Droger-met-Sensor-Dry-04

WAARSCHUWING
Brandgevaar

 • Deze droger MOET naar buiten worden afgevoerd.
 • Gebruik alleen 4” (10.2 cm) stijve metalen kanalen voor het uitlaatkanaal.
 • Gebruik alleen een overgangskanaal van 4 inch (10.2 cm) van onbuigzaam metaal of een UL-goedgekeurde droger om de droger op de uitlaat aan te sluiten.
 • Gebruik GEEN kunststof ontluchting.
 • De afvoer NIET in een schoorsteen, keukenuitlaat, gasafvoer, muur, plafond, zolder, kruipruimte of verborgen ruimte van een gebouw.
 • Installeer GEEN scherm in of over het uitlaatkanaal.
 • Installeer GEEN boosterventilator in het uitlaatkanaal.
 • Gebruik GEEN kanaal langer dan gespecificeerd in de lengtetabel van de uitlaat.
 • Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of brand tot gevolg hebben.

Verzorging en reiniging

Interieur en kanaal

De binnenkant van het apparaat en het afvoerkanaal moeten eenmaal per jaar door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gereinigd.
Het uitlaatkanaal: Inspecteer en reinig het uitlaatkanaal minstens één keer per jaar om verstopping te voorkomen. Een gedeeltelijk verstopte uitlaat kan de droogtijd verlengen.

Volg deze stappen:

 1. Schakel de stroomtoevoer uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Koppel het kanaal los van de droger.
 3. Stofzuig het kanaal met de slangbevestiging en sluit het kanaal weer aan.

De afzuigkap: Controleer met een spiegel of de binnenflappen van de afzuigkap vrij kunnen bewegen tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat er geen dieren (vogels, insecten, enz.) in het kanaal of de kap nestelen.

Exterieur
Veeg of stof gemorste vloeistoffen of wasmiddelen met adamp lap. Het bedieningspaneel en de afwerkingen van de droger kunnen worden beschadigd door sommige vuil- en vlekverwijderingsproducten voor de voorbehandeling van wasgoed. Breng deze producten uit de buurt van de droger aan. De stof kan dan normaal gewassen en gedroogd worden. Schade aan uw droger veroorzaakt door deze producten valt niet onder uw garantie.

Pluisfilter

Reinig het pluisfilter voor elk gebruik.
Verwijder door recht omhoog te trekken. Ga met uw vingers over het filter. Er kan zich een wasachtige aanslag op het pluisfilter vormen door het gebruik van wasverzachterbladen die in de droger zijn toegevoegd.
Om deze opeenhoping te verwijderen, wast u het pluisscherm met een washandje dat is bevochtigd met warm zeepsop. Grondig afdrogen en vervangen.
Zuig de pluisjes uit het pluisfiltergebied van de droger als u merkt dat de prestaties van de droger veranderen.
GEBRUIK DE DROGER NOOIT ZONDER ZIJN FILTER.

GE-APPARATEN VTD56-7-4-cu-ft-Capaciteit-Elektrische-Droger-met-Sensor-Dry-05

RVS
Gebruik voor het reinigen van roestvrijstalen oppervlakken adamp doek met een milde, niet-schurende reiniger geschikt voor roestvrijstalen oppervlakken. Verwijder de reinigingsresten en droog ze vervolgens af met een schone doek.

Trommel van gelegeerd staal
Het gelegeerde staal dat wordt gebruikt om de droogtrommel te maken, biedt de hoogste betrouwbaarheid die beschikbaar is in een GE Appliances-droger.
Als de droogtrommel bij normaal gebruik bekrast of gedeukt wordt, zal de trommel niet roesten of corroderen. Deze onvolkomenheden aan het oppervlak hebben geen invloed op de functie of duurzaamheid van de trommel.

Tips voor het oplossen van problemen ... Voordat u de servicedienst belt

probleem Mogelijk Veroorzaken Wat Naar Do
Droger shakes or merken lawaai sommige trillen/geluid is Normaal. Droger mogen be zittend ongelijk. Verplaats de droger naar een gelijkmatige vloeroppervlakte, of pas de stelpoten indien nodig aan totdat deze gelijk zijn.
Kleding nemen ook lang naar drogen onjuist or belemmerd leidingen Controleer de installatie-instructies om er zeker van te zijn dat de ventilatie van de droger correct is.
Zorg ervoor dat de kanalen schoon, knikvrij en onbelemmerd zijn. Controleer of de buitenmuur dampe werkt gemakkelijk.
onjuist sorteer- Scheid zware items van lichtgewicht items (over het algemeen is een goed gesorteerde wasmachinelading een goed gesorteerde drogerlading).
Grote ladingen of zwaar stoffen (graag willen strand handdoeken) Grote, zware stoffen bevatten meer vocht en hebben meer tijd nodig om te drogen. Scheid grote, zware stoffen in kleinere ladingen om de droogtijd te versnellen.
Controls onjuist reeks Stem de bedieningsinstellingen af ​​op de lading die u aan het drogen bent.
pluis filter is vol Reinig het pluizenfilter voor elke lading.
geblazen zekeringen or struikelde circuit breker Vervang zekeringen of reset stroomonderbrekers. NOTITIE: Sommige elektrische drogers gebruiken 2 zekeringen/onderbrekers, zorg ervoor dat beide werken.
Overbelasting/combineren ladingen Plaats niet meer dan één wasbeurt tegelijk in de droger.
onderbelasting Als u slechts een of twee items droogt, voeg dan een paar items toe om ervoor te zorgen dat ze goed in de trommel draaien.
Droger niet begin Droger is unplugged Zorg ervoor dat de stekker van de droger volledig in het stopcontact is geduwd.
Zekering is geblazen/circuit breker is struikelde Controleer de zekering/stroomonderbrekerkast van het gebouw en vervang de zekering of reset de stroomonderbreker. NOTITIE: Sommige elektrische drogers gebruiken twee zekeringen/onderbrekers, zorg ervoor dat beide werken.
Droger niet warmte Zekering is geblazen/circuit breker is gestruikeld; het droger mogen tuimelen maar niet warmte Controleer de zekeringen-/stroomonderbrekerkast van het gebouw en vervang beide zekeringen of reset beide stroomonderbrekers. Uw droger kan in de war raken als slechts één zekering is doorgebrand of één stroomonderbreker is geactiveerd. NOTITIE: Sommige elektrische drogers gebruiken 2 zekeringen/onderbrekers, zorg ervoor dat beide werken.
Gas service is korting (gas modellen only) Zorg ervoor dat de gasafsluiting bij de droger en de hoofdafsluiting volledig open staan.
LP gas leveren tank is leeg

or er heeft geweest a utility onderbreking of natuurlijk gas

(gas modellen only)

Tank bijvullen of vervangen. De droger moet opwarmen wanneer de nutsvoorziening is hersteld.
Nee warmte temperatuur- gekozen Kies een andere kookstand
inconsequent drogen keer Type of laden en drogen voorwaarden De grootte van de lading, de soorten stof, de nattigheid van kleding en de lengte en staat van het uitlaatsysteem zijn van invloed op de droogtijden.
Kleding in gerimpeld Overproberen Verwijder items terwijl ze nog een kleine hoeveelheid vocht bevatten. Kies een minder droge stand.
Verhuur artikelen zitten in droger na cyclus eindigt Verwijder items wanneer de cyclus eindigt en vouw of hang ze onmiddellijk op.
Overbelasting Scheid grote ladingen in kleinere.
probleem Mogelijk Oorzaken Wat Naar Do
Kleding krimpen sommige stoffen wil natuurlijk krimpen wanneer gewassen. Overig wel be veilig gewassen, maar wil krimpen in het droger. Om krimp te voorkomen, moet u de waslabels exact volgen. Sommige items kunnen na het drogen weer in vorm worden gedrukt.

Als u zich zorgen maakt over krimp in een bepaald artikel, was het dan niet in de machine of droog het niet in de droogtrommel.

Vettig vlekken on kleren onjuist gebruiken of stof verzachter Volg de aanwijzingen op de verpakking van de wasverzachter.
Drogen vuil artikelen met schoon degenen Gebruik je droger om alleen schone items te drogen. Vuile items kunnen vlekken maken op schone items en de droger.
Kleding waren niet compleet schoon Soms verschijnen er na het drogen vlekken die niet zichtbaar zijn als de kleding nat is. Gebruik de juiste wasprocedures voor het drogen.
pluis on kleren pluis filter is vol Reinig het pluisscherm voor elke lading.
onjuist sorteer- Sorteer pluisproducenten (zoals chenille) van pluisverzamelaars (zoals corduroy).
Statisch elektriciteit wel trekken pluis Zie suggesties in dit gedeelte onder Statisch treedt op.
Overbelasting Scheid grote ladingen in kleinere.
Papier, zakdoek, enz., links in pockets Maak alle zakken leeg voordat u kleding wast.
Statisch treedt op Nee stof verzachter was gebruikt Probeer een wasverzachter.

Bounce® wasverzachter-droogvellen zijn goedgekeurd voor gebruik in alle GE Appliances-drogers, mits gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Overproberen Probeer een wasverzachter.

Kies een minder droge stand.

Synthetisch, blijvend pers en blends wel oorzaak statisch Probeer een wasverzachter.

GE Appliances Droger Beperkte garantie

GEAppliances. com
Om service online te plannen, bezoek ons ​​op: GEAppliances.com/commerciallaundryof bel GE Appliances op 1-866-531-9828. Zorg ervoor dat u uw serienummer en uw modelnummer bij de hand hebt wanneer u belt voor service.
Voor onderhoud aan uw apparaat kan het gebruik van de ingebouwde datapoort voor diagnose nodig zijn. Dit geeft een GE Appliances-fabrieksservicetechnicus de mogelijkheid om snel eventuele problemen met uw apparaat te diagnosticeren en helpt GE Appliances haar producten te verbeteren door GE Appliances informatie over uw apparaat te verstrekken. Als u niet wilt dat uw apparaatgegevens naar GE Appliances worden verzonden, dient u uw technicus te adviseren de gegevens niet naar GE Appliances te sturen op het moment van service.

Voor het periode van: We wil vervangen:
Vijf jaar
Vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop
Elke deel van de droger die defect raakt door een materiaal- of fabricagefout. Tijdens dit beperkt vijf jaar garantie, bent u verantwoordelijk voor eventuele arbeidskosten en gerelateerde servicekosten.

Wat valt er niet onder:

 • Servicereizen naar uw bedrijf om u te leren hoe u het product moet gebruiken.
 • Onjuiste installatie, levering of onderhoud.
 • Defect van het product als het is misbruikt, misbruikt, onderdelen zijn gestolen of voor een ander doel worden gebruikt.
 • Vervanging van zekeringen of resetten van stroomonderbrekers in uw bedrijf.
 • Producten die niet defect of kapot zijn, of die werken zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Schade aan het product veroorzaakt door een ongeval, brand, overstroming of overmacht.
 • Incidentele schade of gevolgschade veroorzaakt door mogelijke defecten aan dit apparaat.
 • Defecten of schade door gebruik bij vriestemperaturen.
 • Schade ontstaan ​​na levering.
 • Product niet toegankelijk om vereiste service te verlenen.
UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES

Uw enige en exclusieve rechtsmiddel is productreparatie zoals voorzien in deze beperkte garantie. Alle impliciete garanties, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot één jaar of de kortste wettelijk toegestane periode.

Deze beperkte garantie wordt uitgebreid tot de oorspronkelijke koper en elke volgende eigenaar voor producten die zijn gekocht voor gebruik in de VS.
In sommige staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. Raadpleeg uw plaatselijke of landelijke bureau voor consumentenzaken of de procureur-generaal van uw land om te weten wat uw wettelijke rechten zijn.
Garantieverlener: GE Appliances, een bedrijf van Haier
Louisville, KY 40225

Consumentenondersteuning
GE-apparaten Webwebsite
Heeft u een vraag of hulp nodig bij uw apparaat? Probeer de GE Appliances Website 24 uur per dag, elke dag van het jaar! GEAppliances.com/commerciallaundry

Registreer uw apparaat
Registreer uw nieuwe apparaat op uw gemak online! Tijdige productregistratie zorgt voor verbeterde communicatie en snelle service onder de voorwaarden van uw garantie, mocht dat nodig zijn. GEAppliances.com/register

Service plannen
Deskundige reparatieservice van GE Appliances is slechts één stap verwijderd van uw deur. Ga op elke dag van het jaar online en plan uw service wanneer het u uitkomt. GEAppliances.com/commerciallaundry of bel 1-866-531-9828 tijdens normale kantooruren.

Onderdelen en accessoires

Personen die gekwalificeerd zijn om hun eigen apparaten te onderhouden, kunnen onderdelen of accessoires rechtstreeks naar hun huis laten sturen (VISA-, MasterCard- en Discover-kaarten worden geaccepteerd). Bestel vandaag nog 24 uur per dag online.

 • GEApplianceparts.com of telefonisch op 1-866-531-9828 tijdens normale kantooruren.
 • De instructies in deze handleiding hebben betrekking op procedures die door elke gebruiker moeten worden uitgevoerd.
 • Ander onderhoud moet over het algemeen worden doorverwezen naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Voorzichtigheid is geboden, aangezien onjuist onderhoud een onveilige werking kan veroorzaken.

Klantenservice
Als u niet tevreden bent met de service die u van GE Appliances ontvangt, neem dan contact met ons op via onze Website met alle details, inclusief uw telefoonnummer, of schrijf naar:
Algemeen directeur, Klantenrelaties
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225 GEAppliances.com/contact

Documenten / bronnen

GE APPARATEN VTD56 7.4 cu. ft. Capaciteit Elektrische Droger met Sensor Droog [pdf] Gebruikershandleiding
VTD56 7.4 cu. ft. capaciteit elektrische droger met sensor droog, VTD56, 7.4 cu. ft. Capaciteit Elektrische Droger met Sensor Dry, Elektrische Droger met Sensor Dry, Sensor Dry

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *