FG 5188 ICON Keukenkraan

ICON
NL Installatie- en servicehandleiding DE Installations- und Serviceanleitung FR Handleiding d`installation et d`entretien NL Installatie- en onderhoudshandleiding IT Manuale per l`installazione e il servizio di assistenza ES Manual de instalación y servicio PT Manual de instalação e de assistência EL DA Installatie- en servicevejledning NO Installasjons- en servicemanual SV Installations- en servicehandbok FI Asennus- ja huolto-ohje LT Montavimas ir technin priezira LV Uzstdsanas un apkopes rokasgrmata ET Paigaldus- ja hooldusázanian CS a Obluhu SL Prirocnik za namestitev in servisiranje SR Prirucnik za installaciju i servisiranje HU Szerelési és szerviz útmutató HR Prirucnik za installaciju i servis RO Manual de installare i service BG UK RU TR Kurulum ve AR

Keukenkraan Küchenmischer Robinet de cuisine
Keukenkraan Rubinetto cucina
Grifo de cocina Misturadora de cozinha
Køkkenblandingsbatteri
Kjøkkenkran Koksblandare
Keittiöhana Virtuvinis maisytuvas Virtuves jaucjkrns
Köögikraan Kuchyská batterij Bateria kuchenna Kuchynský kohútik
Kuhinjska pijp Kuhinjska slavina Mosogató csaptelep Kuhinjska slavina Robinet de buctrie Mutfak Musluu

Tik op Pictogram Draaien
A
120 °

Tik op Pictogram uittrekken
B
360 °

334

341

287
A
25 20
184

Ø28

85 32.5
50 50

261

Ø50 Ø35

579

3

G3/8″ G3/8″

40 MAX

34 58 119 133

237

24

98

B

73

20° 200 100° 74

Ø24

355

Ø28 25°
Ø48

260

43

Ø33.5

510

L=1700G3/8″

MAX 45

4

1

2

A

ø35 mm max. 40 mm
3
R max > 50 mm 19 mm
5

2.5 mm

1
B
ø35 mm max. 45 mm
2
40mm
6

3
420 gram 60-70 mm

13 mm R max > 50 mm
19 mm

7

4A

5A

6A

4B

5B

6B

Cl
8

A

2,5mm

20 mm Koppel 8 N*m

B

20 mm Koppel 8 N*m

9

2,5 mm www.franke.com

EN

12

Periodieke controles XWControleer de aansluit- en doucheslangen periodiek op het volgende:

Waterdichtheid

Corrosie

Mechanische schade

XWGebruik alleen originele reserveonderdelen. XWVervang damp of druppelslangen. XW Vervang slangen met roestige of geoxideerde oppervlakken. XW Vervang slangen die tekenen van mechanische schade vertonen.

XWSpoel alle leidingen grondig door vóór installatie.

Bedrijfsgegevens Bedrijfsdruk (ideaal) Bedrijfsdruk (max.)* Bedrijfsdruk (min.)* Watertemperatuur (ideaal) Watertemperatuur (max.) * Gelijke druk wordt aanbevolen.

Waarde 3 bar 5 bar 1 bar 60°C 70°C

45 psi 70 psi 14.5 psi 140°F 158°F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

DE

12

Regelmäßige Kontrolle XWDie Anschluss- en Brausenschläuche periodisch

op volgende Punkte kontrollieren:

Dichtheit

Korrosionsschäden

Mechanische Beschädigung

XWNur Originalersatzteile verwenden. XWFeuchte of troffende Schläuche ersetzen. XW Schläuche mit rostiger of oxidierter Oberfläche ersetzen. XW Schläuche, die een mechanische Beschädigung aufweisen, ersetzen.

XWVor der matage: Alle Leitungen gründlich spülen.

bedrijfsgegevens

Waarde

Betriebsdruck (ideaal)

3 bar

Betriebsdruck (max.)*

5 bar

Betriebsdruck (min.)*

1 bar

Wassertemperatur (ideaal)

60 ° C

Watertemperatuur (max.)

70 ° C

* Druckgleichheit empfehlenswert.

10

12

Periodieke controles XWControleer de flexibiliteit van het raccordement en de douche-periodiquement

sur les punten suivants :

étanchéité à l'eau

corrosie

dommage mécanique

XWUtilisez exclusivement des pièces détachées d'origine. XWRemplacez flexibele vocht of gouttent. XWVerplaats de flexibele oppervlakken die geroteerd of geoxydeerd zijn. XWRemplacez flexibels die des signes de dommage mécanique.

XWRincer tous les tuyaux fond avant l'installation.

Données de functie

waarde

Press de service (ideale)

3 bars

Pressie de service (max.)*

5 bars

Pressie de service (min.)*

1 bar

Température de l'eau (ideale)

60 ° C

Température de l'eau (max.)

70 ° C

* Une pression constantest conseillée.

12

Periodieke controles XWControleer regelmatig de aansluit- en doucheslangen op de volgende:

Waterdichtheid

Corrosie

Mechanische schade

XW Gebruik uitsluitend originele onderdelen. XWVervanging vochtige lucht of druipende slangen. XWVervang slangen met roestige of geoxideerde oppervlakken. XWVervang slangen die mechanische schade-eigenschappen.

XWSpoel alle slangen vóór het installeren van een zorgvuldige deur.

Werkingsgegevens Bedrijfsdruk (ideaal) Bedrijfsdruk (max.)* Bedrijfsdruk (min.)* Watertemperatuur (ideaal) Watertemperatuur (max.) *gelijke druk aanbevolen.

Waarde 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C
11

FR NL

IT

12

Periodieke controle XWE werkt regelmatig en regelt meerdere collega's

de flessibile della doccetta:

Tenuta zotagna

Corrosie

Danni meccanici

XWUtilizzare solo parti di ricambio originali. XWSostituire in flessibili che risultano umidi of gocciolano. XWSostituire in de huidige oppervlakkige arrugginite of ossidate. XWSostituire in flessibili che presentano segni di danni meccanici.

XWEr is veel meer water in tutti en tubi prima dell'installazione.

Datum van funzionamento Funzionamento-druk (ideaal) Funzionamento-pressie (max)* Funzionamento-drukken (min)* Acqua temperatuur (ideaal) Acqua temperatuur (max) * Gelijk aan pressione uniforme.

Valore 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

ES

12

Comprobaciones periodicas XWen los caños de ducha en los latiguillos de conexión, compruebe period

het volgende:

Estanqueidad

Corrosie

Daño mecanico

XWGebruik exclusieve originelen. XWSi los van de breedte en het bereik van de meest populaire, duurzame. XWSi los latiguillos of caños presentan zonas oxidadas or herrumbrosas, Sustituyalos. XWSi los van de huidige technische kenmerken van de caños, die blijven bestaan.

XWEnjuague a fondo todos los tubos antes de procedure con la installation.

Functionele gegevens

waarde

Presión de funcionamiento (ideaal) 3 bares

Functiedruk (máx.)* 5 bar

Presión de funcionamiento (min.)* 1 bar

Temperatura del agua (ideaal)

60 ° C

Temperatura del agua (max.)

70 ° C

* Zie aanbeveling una presión homogenea.

12

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

PT

12

Controleer de periodieke XWVerifieer de tubo's van de ligação en de periodieke chuveiro-reeksen:

Estanqueidade à água

Corrosão

Danos mechanica

XWGebruik apenas peças sobresselentes originais. XWSubstitua os tubos que estejam humidos or a pingar. XWSubstitua os tubo's met superfícies ferrugentas of oxidadas. XWSubstitueert de tubo's die het meest van de volgende mecânico's zijn.

XWLaat alle apparaten voor installatie installeren.

Operaço Operaço Pressão de operação (ideaal) Pressão de operação (max.)* Pressão de operação (min.)* Temperatura da água (ideaal) Temperatura da água (max.) * É recomendada uma pressão igual.

Valor 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

EL

12

XW

:

­

­

­

XW. XW. XW. XW.

XW.

() (.)* (.)* () (.) * .

3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C
13

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

DA

12

Periodieke controle XWUndersøg forbindelse en bruseslanger periodisk for følgende:

Vandtæthed

Tring

Mekanisk-skade

XWBrug udelukkende originele gereserveerde. XWUdskift fugtige of dryppende jargon. XWUdskift slanger met roestvaste of oxiderede overflader. XWUdskift jargon met tegn op mekanische schaats.

XWSkyl alle basiselementen voor installatie.

Driftsdata Driftstryk (ideelt) Driftstryk (mak.)* Driftstryk (min.)* Vandtemperatur (ideel) Vandtemperatur (mak.) * Ens tryk anbefales.

Vrdi 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

NEE

12

Jevnlige controle XWKontroller koblinger en dusjslanger jevnlig voor volgende:

Vanntetthet

Korrosjon

Mekanisk-skade

XWBeveel origineel gereserveerd. XWSkift u fuktige of droge jargon. XWSkift u met rust of oksiderte overflater. XWSkift is een manier om te kijken naar de mekanische schaats.

XWSkyll grundig biedt alle opties voor installatie.

Driftsdata Driftstrykk (ideelt) Driftstrykk (mak.)* Driftstrykk (min.)* Vanntemperatur (ideell) Vanntemperatur (maks.) * Likt trykk anbefales.

Verdi 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

14

300 kPa 500 kPa 100 kPa

SV

12

Regelbundna controle XWKontrollera regelbundet anslutningen en duschjarnana

med avseende door följande:

Vattentäthet

Korrosie

Mekanisk skada

XWanvänd endast originele reservering. XWByt is fuktiga of droppanded jargon. XWByt gebruikt jargon met rostiga of oxiderade. XWByt is een jargon dat je kunt zien als een mekanische skada.

XWSpola heeft alle mogelijkheden voor installatie.

Driftdata Driftstryck (ideaal) Driftstryck (max.)* Driftstryck (min.)* Vattentemperatur (ideaal) Vattentemperatur (max.) * Lika tryck aanbevolen.

Varde 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

FI

12

Määräaikaistarkastukset XWTarkasta liitokset en suihkuletkut säännöllisesti seuraavien seikkojen varalta:

Vesitiviys

Korroosio

Mekaaniset vauriot

XWKäytä ijdel alkuperäisiä varaosia. XWVaihda kosteat tai valuvat letkut uusiin. XWVaihda letkut, joiden pinta on ruosteessa tai hapettunut. XWVaihda letkut, joissa näkyy mekaanisia vaurioita.

XWHuuhtele kaikki putket huolellisesti ennen asennusta.

Käyttötiedot Käyttöpaine (sopivin) Käyttöpaine (maksimi)* Käyttöpaine (minimum)* Veden lämpötila (sopivin) Veden lämpötila (maksimi) * Tasainen paine on suositeltava.

Arvo 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

15

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

LT

12

Regelmatig patikrinimai XWPeriodiskai patikrinkite, er zijn veel dingen die mogelijk zijn:

Nesandarumas

Korozija

Mechaniniai pazeidimai

XWNaudokite tik originalias atsargines dalis. XWDrgnas ar vanden geleidziancias zarnas pakeiskite. XWPakeiskite zarnas, kuri pavirsius surdijs arba oksidavsis. XWPakeiskite mechanini pazeidim pozymius turincias zarnas.

XWPries montavim visus vamzdzius gerai praplaukite.

Eksploataciniai duomenys Darbinis slgis (idealus) Darbinis slgis (maks.)* Darbinis slgis (maz.)* Vandens temperatra (ideaal) Vandens temperatra (didz.) * Rekomenduojamas vienodas slgis.

Groen 3 barai 5 barai 1 bara 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

LV

12

Reguliere prbaudes XWSavienojumiem un dusas stenm regulri jprbauda:

densnecaurlhulpba;

korozijas pazmes;

mehnisku bojjumu pazmes.

XWIzmantojiet tikai oriinls rezerves daas. XWNomainiet verstevigt verschillende haarstijlen. XWNomainiet stenes, ja uz to virsmas redzamas rsas vai oksidcijas pdas. XWNomainiet stenes, ja tm redzamas mehnisku bojjumu pda's.

XWPirms heeft een aantal visa-overzichten.

Tehniskie dati Geïntegreerde weergave (ideaal) Gedetailleerde weergave (maks.)* Gedetailleerde weergave (min.)* De temperatuur van het huis (ideaal) De temperatuur van de computer (mak.) * Ieteicams vienmrgs spiediens.

Vrtba 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

16

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

ET

Geperiodiliseerde controle 12 XWKontrollige controles en dus wekelijkse periodieke controles:
veetihedus korrosioon mehaanilised kahjustused
XWKasutage ainult orgineelvaruosi. XWAsendage niisked või tilkuvad voolikud. XWAsendage roostese või oksüdeerunud pinnaga voolikud. XWAzend mehaaniliste kahjustustega voolikud.
XWLoputagen een paigaldamist torud korralikult läbi.

Tööandmed Töösurve (ideaal) Töösurve (max)* Töösurve (min)* Vee temperatuur (ideaalne) Vee temperatuur (max) * soovituslik on võrdne surve.

Väärtus 3 baki 5 baki 1 bak 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

CS

12

Pravidelné kontroly XWPravideln kontrolujte pipojovací hadicky and hadicky sprsek:

zda jsou vodotsné;

zda nejsou zkorodované;

zda nejsou mechanicky poskozené.

XWPoezívejte pouze originální náhradní dily. XWVymte vlhké nebo kapající hadicky. XWVymte hadicky's rezavým nebo zoxidovaným povrchem. XWVymte hadicky, které vykazují známky mechanického poskození.

XWPed montází dkladn propláchnte vsechny trubky.

Provozní údaje Provozní tlak (ideaal) Provozní tlak (max.)* Provozní tlak (min.)* Teplota vody (ideaal) Teplota vody (max.) * Doporucuje se vyrovnaný tlak.

Hodnota 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

17

PL

12

Kontrole okresowa XWSprawdza we przylczeniowe i we do wyciganej wylewki pod ktem:

wodoszczelnoci,

korozji,

uszkodze mechanicznych.

XWUywa wylcznie oryginalnych czci zamiennych. XWymieni nasiknite lub nieszczelne we. XWymieni wij, których powierzchnia jest skorodowana lub utleniona. XWWymieni wij, met behulp van de mechanische techniek.

XWPrzed montaem dokladnie przepluka wszystkie rury.

Dane exploatacyjne

Het is het waard

Cinienie Robocze (optymaal)

3 maten

Cinienie robocze (mak.)*

5 barow

Cinienie robocze (min.)*

1 bar

Temperatuur hout (optymalna)

60 ° C

Temperatuur houtachtig (mak.)

70 ° C

* Wartoci cinienia powinny door jednakowe.

SK

12

Pravidelné kontroly XWPravidelne preverte spojovacie and sprchovacie hadice vzhadom na:

Vodotesnos

Koróziu

Mechanicé poskodenie

XWPouzívajte iba originálne náhradné diely. XWVymete vlhké alebo netesniace hadice. XWVymete hadice heeft alebo zoxidovaným povrchom. XWVymete hadice, ktoré majú známky mechanického poskodenia.

XWD heeft een prepláchnite vssetky hadice pred instaláciou.

Prevádzkové údaje Prevádzkový tlak (ideaal) Prevádzkový tlak (max.)* Prevádzkový tlak (min.)* Teplota vody (ideaal) Teplota vody (max.)

Hodnota 3 bary 5 barov 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

18

SL

12

Intervalni pregledi XWPovezavo in cevi tusa preverite glede naslednjega:

vodotennost;

korozija;

mehanske poskodbe.

XWUporabljajte samo originalne rezervne dele. XWZamenjajte vlazne cevi oz. cevi, ki puscajo. XWZamenjajte cevi z zarjavelimi ali oksidiranimi povrsinami. XWZamenjajte cevi, ki kazejo znake mehanskih poskodb.

XW Pred nametitvijo vse cevi temeljito izperite.

Delovni podatki Delovni tlak (idealen) Delovni tlak (najv.)* Delovni tlak (najm.)* Temperatura vode (idealna) Temperatura vode (najv.) * Priporocen je enakomeren tlak.

Vrednost 3 bari 5 barov 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

SR

12

Redovne provenre XWKod prikljucka i creva tusa redovno proofravati sledee:

Vodootpornost

Korozija

Mehanicko osteenje

XWKorstiti samo oorspronkelijk aangevraagd delove. XWZameniti creva za paru ili kapanje. XWZameniti creva sa zaralim ili oksidiranim povrsinama. XWZameniti creva na kojima postoje znakovi mehanickog osteenja.

XWTemeljno is prati sva creva pre instalacije.

Radni parametri Radni pritisak (idealni) Radni pritisak (mak.)* Radni pritisak (min.)* Temperatura vode (idealna) Temperatura vode (mak.) * Preporucuje se podjednaki pritisak.

Vrednost 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

19

300 kPa 500 kPa 100 kPa

HU HR

12

XWRendszeresen ellenrizze a csatlakozót és a zuhanytömlt a következk

tekinteteben:

vízszivárgás

korrózió

mechanikus sérülés

XWKizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon. XWCserelje ki a szivárgó vagy csöpög tömlket. XWCserélje ki a rozsdás vagy oxidált felület tomlket. XWCserélje ki a tömlket, ha mechanikus sérülés of rajtuk.

XWSzerelés kunnen niet worden gebruikt om een ​​tömket te maken.

Üzemi adatok Üzemi nyomás (ideális) Üzemi nyomás (max.)* Üzemi nyomás (min.)* Vízhmérséklet (ideális) Vízhmérséklet (max.) * Állandó nyomás biztosítása ajánlot.

Temperatuur 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 psi 70 psi 14,5 psi 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

12

Povremene provjere XWPovremeno provjerite spoj i crijeva za tuseves obzirom na sljedee:

Vodonepropusnost

Korozija

Mehanicka osteenja

XWUpotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove. XWZamijeniet kan genezen of genezen. XWZamijeniet krijeva s havim ili oksidiranim povrsinama. XWZamijeniet crjeva koja pokazuju znakove mehanickog osteenja.

XWPrijs installatie temeljito is perite sve cijevi.

Radni podaci Radni tlak (ideaal) Radni tlak (maks.)* Radni tlak (min.)* Temperatura vode (ideaal) Temperatura vode (maks.) * Preporucuje se jednak tlak.

vrijgemaakt

3 bar

45 PSI

5 bar

70 PSI

1 bar

14,5 PSI

60 °C 140 °F

70 °C 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

20

12

Periodieke verificatie XWVerificai periodic conexiunile i orificiile duului pentru urmtoarele:

etanite

Coroziune

Defeciuni mecanice

XWUtilizai numai piesele originale de schimb. XWÎnlocuii verder verslechteren sau care picur. XWÎnlocuii furtunurile ruginite sau cu suprafaa oxidat. XWÎnlocuii furtunurile care arat semne deteriorare mecanic.

XWÎnainte the installare evacuai complete apad din conducte.

Datum van de opera Presiunea de operare (ideaal) Presiunea de operare (max.)* Presiunea de operare (min.)* Temperatura apei (ideaal) Temperatura apei (max.) *Zie de aanbevolen presiune constante.

Valoare 3 bari 5 bari 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

12

XW

:

­

­

­

XW. XW. XW. XW.

XW.

() (.)*

3 5

45 psi 70 psi

(.)*

1

() 60°C

14,5 PSI 140 °F

(.)

70 °C 158 °F

*.

21

300 kPa 500 kPa 100 kPa

RO BG

Britse RU

12

XW '

:

;

;

.

XW. XW, . XW, . XW.

XW.

-

() (.)* (.)*

3 5 1

45 /. 70 /. 14,5/.

() 60°C 140°F

(.)

70°C 158°F

*.

300 500 100

12

XW

: ; ; .

XW. XW. XW. XW.

XW.

-

()

3 45 /.

(.)*

5 70 /.

(.)*

1 14,5 /.

()

60°C 140°F

(.)

70°C 158°F

* . 22

300 500 100

TR

12

Periyodik kontroler XWBalanti ve du hortumlarini periyodik olarak aaidakiler bakimindan controle edin:

Su geçirmezlik

Korozion

Fiziksel hasar

XWSadece orijinal yedek parçalari kullanin. XWNemli veya su damlatan hortumlari deitirin. XWYüzeyleri pasli veya oksitlenmi olan hortumlari deitirin. XWFiziksel hasar belirrtisi gösteren hortumlari deitirin.

XWMonte etmeden eens tüm boulari iyice yikayin.

Çalima verileri Çalima bekkenci (ideaal) Çalima bekkenci (maks.)* Çalima bekkenci (min.)* Su sicaklii (ideaal) Su sicaklii (maks.) * Eit bekkenç tavsiye edilir.

Hert 3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

45 PSI 70 PSI 14,5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

XW uit 12
­ ­ ­
XW XW XW XW
XW

* * *

3 bar 5 bar 1 bar 60 °C 70 °C

23

45 PSI 70 PSI 14.5 PSI 140 °F 158 °F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

ZH

TH

12

XW:

­

­

­

XW XW XW XW

XW

( ) ( )* ( )* ( ) ( ) *

3 5 1 60°C
70 ° C

45 psi 70 psi 14.5 psi 140°F
158 ° F

300 kPa 500 kPa 100 kPa

24

::

WW

. W

. ….. WWWWWW

. w

300 300

500 500

100 100

45 45 70 70 14.5 14.5 140 140 158 158

3 3
5 5
1 1
60 60 70 70

. W. W
)( )(
*) ( *) (
*) ( *) (
)( )( ) ( ) ( . * . *

AR
12

25

Een pictogramwartel

7

3

6

2

1

5 4

8

26

B-pictogram Uittrekken
7 13
10 9
4
16 15

8 14

5

1

2

3

11

6

12

27

© Franke Technology and Trademark Ltd., Zwitserland | 2020-11 | V01 | ID: 20198415

www.franke.com

Argentinië

Egypte

Marokko

Zweden

Industries Spar

Franke Keukensystemen Franke Keukensysteem SARL Franke Futurum AB

San Luis SA Buenos Aires 1008 Telefoon +54 11 4311 7655
Australië Franke Aus. Pty. Ltd. (PR Kitchen Systems) Melbourne 3175 Telefoon +61 3 9700 9100
België Franke NV 9400 Ninove Telefoon +32 54 310 111
Brazilië Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda. 89219-512 Joinville, SC Telefoon +55 47 3431 0501
Canada Franke Kindred Canada Ltd. Midland, ON L4R 4K9 Telefoon +1 866 687 7465
China

Egypte SAE 6 oktober City Hotline 16828
Finland Franke Finland Oy 76850 Naarajärvi Telefoon +358 15 341 11
Frankrijk Franke Frankrijk SAS 60230 Chambly Telefoon +33 130 289 400
Duitsland Franke GmbH 79713 Bad Säckingen Tel. +49 7761 52 0
Griekenland Franke Hellas SA 19003 Markopoulo Attikis (Athene) Tel. +30 22991 500 00
Hong Kong SAR Franke Azië Hong Kong Causeway Bay Telefoon +852 3184 1900

21 000 Casablanca Telefoon +212 522 674 200
Noorwegen Franke KS Noorwegen 8520 Lystrup, Denemarken Tel. +47 35 566 450
Polen Franke Polska Sp. z oo 05-090 Raszyn Telefoon +48 22 711 6700
Portugal Franke Portugal SA 2735-531 Cacém Telefoon +351 21 426 9670
Roemenië Franke Romania SRL Pantelimon 077145 Tel. +40 21 350 1550
Rusland Franke Russia GmbH 199106 St. Petersburg Telefoon +7 812 703 1540

930 47 Byske Telefoon +46 912 405 00
Zwitserland Franke Küchentechnik AG 4663 Aarburg Telefoon +41 800 583 243
Thailand Franke (Thailand) Co., Ltd. Bangkok 10110 Telefoon +66 2 013 7900
Nederland Franke Nederland BV 5700 AD Helmond Telefoon +31 492 585 111
Turkije Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS 41400 Gebze Kocaeli Telefoon +90 262 644 6595
Oekraïne Franke Ukraina LLC 02081 Kiev

Franke (China) Keuken

Systems Co., Ltd. Heshan, Guangdong, 529700 Hotline 400 882 9898

India Franke Faber India Pvt Ltd. Aurangabad – 431 136 Telefoon 1800 209 3484

Slowakije Franke Slowakije sro 010 01 Zilina Telefoon +421 41 733 6200

Telefoon + 38 044 492 0015
Verenigde Arabische Emiraten Franke LLC Ras Al Khaimah

Tsjechië Franke sro 190 00 Praha 9 Telefoon +420 281 090 411

Italië Franke SpA

Zuid-Afrika Franke Zuid-Afrika

37019 Peschiera del Garda Durban 4052

Numero Verde 800 359 359 Telefoon +27 31 450 6300

Telefoon + 971 7 203 4700
Verenigd Koninkrijk Franke UK Ltd. Manchester M22 5WB

Denemarken Franke KS Denemarken 8520 Lystrup Telefoon +45 8624 9024

Kazachstan Franke Kazachstan Ltd. 040918 Almaty City Telefoon +7 727 297 3812

Spanje

Telefoon + 44 161 436 6280

Franke España SAU

08174 Sant Cugat del Vallès Telefoon +34 93 565 3535

VS Franke Kitchen Systems LLC Smyrna, TN 37167

Telefoon 800 626 5771

Documenten / bronnen

FRANKE FG 5188 ICON Keukenkraan [pdf] Gebruiksaanwijzing
FG 5188 ICON Keukenkraan, Keukenkraan, FG 5188 ICON, Kraan, FG 5188, ICON
FRANKE FG 5188 ICON Keukenkraan [pdf] Gebruiksaanwijzing
FG 5188 ICON Keukenkraan, FG 5188, ICON Keukenkraan, Keukenkraan, Kraan
FRANKE FG 5188 ICON Keukenkraan [pdf] Gebruiksaanwijzing
FG 5188 ICON Keukenkraan, FG 5188, ICON Keukenkraan, Keukenkraan, Kraan

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *