ETAC Immedia TwinSheet4Glide-instructies
ETAC Immedia TwinSheet4Glide

Modellen

TwinSheet4Glide 2-delig : TwinSheet4Glide – lang

Modellen
Modellen
Modellen
Modellen
Modellen
Modellen
Modellen

Algemeen

Bedankt voor het kiezen van een Etac-product. 

Lees de handleiding aandachtig door om ongevallen en letsel bij het verplaatsen en hanteren van de producten te voorkomen.

De persoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven als "de gebruiker" is de persoon die op het product ligt of zit. De verzorgers zijn de mensen die het product manoeuvreren.

waarschuwingspictogram Dit symbool staat naast de tekst in de handleiding. Het vestigt de aandacht van de lezer op punten waarop een risico kan bestaan ​​voor de gezondheid en veiligheid van de gebruiker of verzorger.

Deze producten voldoen aan de normen die gelden voor Klasse 1-producten in de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Bij Etac streven we ernaar onze producten voortdurend te verbeteren en behouden ons daarom het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan producten aan te brengen. Alle afmetingen op afbeeldingen en soortgelijk materiaal zijn louter indicatief en Etac kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en defecten.

De informatie in deze handleiding, inclusief aanbevelingen, combinaties en maatvoering, is niet van toepassing op speciale bestellingen en aanpassingen. Als de klant aanpassingen, reparaties of combinaties uitvoert die niet vooraf door Etac zijn bepaald, zijn de Etac CE-certificering en Etac-garantie niet geldig. Neem bij twijfel contact op met Etac.

Garantie: Twee jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten, mits het product correct wordt gebruikt. Verwachte levensduur: Het apparaat heeft een verwachte levensduur van 1 tot 2 jaar bij normaal gebruik. De levensduur van het apparaat varieert afhankelijk van de gebruiksfrequentie, belasting en hoe vaak en hoe het wordt gewassen.

Voor meer informatie over het Etac transfer assortiment, zie www.etac.com.

Als zich een ongewenst voorval heeft voorgedaan met betrekking tot het apparaat, moeten incidenten tijdig worden gemeld aan uw plaatselijke dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De lokale dealer zal informatie doorsturen naar de fabrikant.

Symbolen in het algemeen

 • het wassen
  Symbolen
 • Niet bleken
  Symbolen
 • Droogtrommel
  Symbolen
 • Ijzer
  Symbolen
 • Niet chemisch reinigen
  Symbolen
 • Medisch apparaat
  Symbolen
 • Desinfecteren/afvegen
  Symbolen
 • Laat nooit op de grond liggen
  Symbolen
 • Risico op naar beneden glijden
  Symbolen
 • Blijf uit de zon
  Symbolen
 • Lees de gebruikershandleiding
  Symbolen
 • waarschuwing
  waarschuwingspictogram
 • Productiejaar, maand en dag
  Symbolen
 • Partijnr./Lotnr.
  Symbolen
 • Gebruikersmassalimiet = maximale nominale belasting
  Symbolen
 • Het product kan worden gesloopt volgens de nationale voorschriften
  Symbolen
 • Fabrikant
  Symbolen
 • CE-markering
  Symbolen
 • Blijf droog
  Symbolen
 • Niet steriel
  Symbolen
 • Artikelnummer
  Symbolen

Beoogde doel

TwinSheet4Glide is een incontinentie-draaimatras, dat het voor een verzorger gemakkelijk maakt om een ​​gebruiker op zijn zij te draaien voor het uitvoeren van hygiënetaken en baden, wondverzorging, etc.

Beoogde omgeving

Ziekenhuizen, instellingen, thuiszorg.

Praktische bediening

Positionering

Plaats 4WayGlide NylonSheet met vergrendelingssysteem op het bed. Het label "this side up" moet zich aan het hoofdeinde bevinden (Afbeelding 1). Bevestig de elastische band rond de bedmatras (Afbeelding 2). Vergrendel indien nodig het glijsysteem zodat het antislipmateriaal zichtbaar is. Monteer eerst het onderste deel van het onderste deel van de TwinSheet4Glide. Monteer vervolgens het bovenste deel van TwinSheet4Glide (Afbeelding 3) en sluit je aan bij het klittenband.
Positionering
Positionering
Positionering

Plaats de gebruiker zo dat de TwinSheet4Glide-naad dat niet doet
risico op doorligwonden (Afbeelding 4). Monteer indien nodig de hoekbanden om de hoeken van de matras. Plaats de gebruiker in het bed. Het product kan onder de gebruiker worden geplaatst als hij/zij permanent bedlegerig is – gebruik dezelfde methode als voor het verschonen van lakens.
Positionering

Te gebruiken

Belangrijk: Voer voor installatie en gebruik altijd een risicobeoordeling uit met de beoogde gebruiker!

2 verzorgers:
1 slot:

Om het systeem te ontgrendelen/vergrendelen, houdt één verzorger aan elke kant de
handgrepen bevestigd aan het nylon laken dat over het voeteneinde hangt
van het bed en trekt ze langzaam omhoog richting het hoofdeinde
einde (Afbeelding 5). Als de mantelzorgers weerstand voelen, moeten ze
stoppen met trekken. Dan pakt een verzorger de handvatten aan de
andere kant van het glijsysteem en de andere verzorger helpt
om het vergrendelingssysteem tot voorbij het heupgebied omhoog te trekken (afbeelding 6).
De verzorgers doen dan hetzelfde aan de overkant.
Het glijsysteem is nu ontgrendeld en de gebruiker kan naar binnen worden verplaatst
alle richtingen door aan de handgrepen onder de matras te trekken
schouders en heupen (Afbeelding 7).
Wanneer de verzorgers klaar zijn met het herpositioneren/verplaatsen van de zorgvrager,
het glijsysteem moet, indien nodig, opnieuw worden vergrendeld, tenzij het risico bestaat
beoordeling zegt iets anders (Afbeelding 8).
Te gebruiken
Te gebruiken
Te gebruiken

sluizen

2 sloten: 

Om het systeem te ontgrendelen/vergrendelen, pakt één verzorger aan elke kant de handgrepen vast die zijn bevestigd aan het nylon laken dat over het voeteneinde van het bed hangt, vouwt en trekt ze langzaam omhoog naar het hoofdeinde (Afbeelding 9). Een verzorger aan elke kant pakt de handgrepen vast die zijn bevestigd aan het nylon laken dat over het hoofdeinde van het bed hangt, en trekt dan langzaam omhoog naar het voeteneinde (Afbeelding 10). Het glijsysteem is nu ontgrendeld en de gebruiker kan alle kanten op worden bewogen door aan de handgrepen onder de matras bij de schouders en heupen te trekken (Afbeelding 7). Als de verzorgers klaar zijn met het herpositioneren/verplaatsen van de zorgvrager, moet het glijsysteem, indien nodig, opnieuw worden vergrendeld, tenzij de risicobeoordeling iets anders aangeeft.
sluizen
sluizen
3 sloten:
Om het systeem te ontgrendelen/vergrendelen, pakt één verzorger aan elke kant de handgrepen vast die aan het nylon slot zijn bevestigd van het nylon laken dat over de bedzijde hangt. Klap het nylon slot dicht en duw het nylon slot voorzichtig onder de gebruiker door. De verzorger aan de andere kant pakt de handgrepen vast en trekt langzaam aan de flap en maakt deze vast met het klittenband. Voer dezelfde procedure uit met alle 3 de sloten (afbeelding 11). Het glijsysteem is nu ontgrendeld en de zorgvrager kan in alle richtingen worden bewogen door aan de handgrepen onder de matras bij de schouders en heupen te trekken (afbeelding 7). Wanneer de verzorgers klaar zijn met het herpositioneren/verplaatsen van de zorgvrager, moet het glijsysteem, indien nodig, opnieuw worden vergrendeld, tenzij de risicobeoordeling iets anders aangeeft.
sluizen

Naar beneden glijden:
Ontgrendel het glijmatras (afbeeldingen 5+6 (1 slot) of 9+10 (2 sloten) of 11 (3 sloten)). De verzorgers pakken de riemen onder de zorgvrager vast bij de schouders (en eventueel heupen) en trekken de zorgvrager vervolgens langzaam omhoog door middel van gewichtsverplaatsing (Afbeelding 12).
Naar beneden glijden

Eenhandige zorg/“2 tot 1”/1 verzorger:
Ontgrendel het systeem zoals beschreven voordat een van de verzorgers van de ene naar de andere kant moet gaan en zet, indien vereist in de risicobeoordeling, de andere kant vast met de bedrail (Afbeelding 13). Eén verzorger kan de tillift gemakkelijk gebruiken om de zorgvrager te helpen draaien. Bevestig de functionele handgrepen van de matras aan het tiljuk. Breng de tillift enkele centimeters omhoog totdat het gewicht van de gebruiker is verlicht en ontgrendel het systeem. Breng de tillift omhoog totdat de gebruiker in de juiste horizontale positie staat. De verzorger kan het glijmatras naar beneden duwen of aan de handgrepen trekken om ervoor te zorgen dat de zorgvrager in het midden van het bed wordt gedraaid (afbeeldingen 14+15). Om de zorgvrager te ondersteunen tijdens persoonlijke verzorging, kan de verzorger het bovenste deel aan de tillift laten zitten en het onderste deel verwijderen om gemakkelijk toegang te krijgen tot de onderrug (Afbeelding 16).
Eenhandig
Eenhandig

Naar beneden glijden:
Ontgrendel het glijmatras (afbeeldingen 5+6 (1 slot) of 9+10 (2 sloten) of 11 (3 sloten)). De verzorgers schuiven de GlideMattress bij de heup en de schouder naar binnen en de zorgvrager verplaatst zich diagonaal naar de andere kant. Pak vervolgens de handgrepen bij de schouder en heupen vast en positioneer de zorgvrager in het midden van het bed. U kunt ook de handgrepen bij de schouder en heupen beetpakken en de zorgvrager naar u toe trekken en de zorgvrager weer in het midden van het bed plaatsen. Vergeet niet om gewichtsoverdracht te gebruiken (Afbeelding 17).
Naar beneden glijden
Rugligging:
Als de gebruiker op zijn/haar zij moet blijven voor persoonlijke verzorging of positionering, kan de gebruiker worden ondersteund met behulp van een positioneringswig of positioneringskussens die naar behoefte worden geplaatst (Egample in Afbeelding 18).
Liggende positionering
Na het verplaatsen van de zorgvrager is het vaak voordelig om het glijsysteem onder de zorgvrager glad te strijken. Trek hiervoor diagonaal op de hoeken, bij voorkeur laag voor laag

Zittende positionering:
Vergrendel het glijsysteem. Als in zittende positie verminderde bewegingsvrijheid van het bovenlichaam gewenst is, kunt u het glijsysteem aan beide zijden bij de schouders vergrendelen door hoekbanden om de matras te plaatsen (afbeelding 19). Vergeet niet eerst de knieën te buigen voordat u het hoofdeinde omhoog brengt (afbeelding 20). Het hoofdeinde kan nu omhoog, zonder dat de gebruiker naar beneden glijdt (Afbeelding 21).
Zittende positionering
Zittende positionering
De "5 glimlachen"-techniek:
Om de meest comfortabele houding (zittend of liggend) te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat de verzorgers eventuele spanning op de huid wegnemen wanneer het hoofd of de voeten van de gebruiker worden opgetild. Eerste glimlach: verplaats en verplaats het kussen (Afbeelding 22).
Zittende positionering

Tweede en derde glimlach: verlicht de huidspanning onder de schouders (afbeelding 23) aan elke kant. Gebruik de Immedia MultiGlide-handschoen en plaats de gehandschoende hand onder de gebruiker en beweeg deze langzaam naar beneden richting het bedeinde. Vierde en vijfde glimlach: verlicht de huidspanning onder de benen (afbeelding 24) been voor been. Gebruik de Immedia MultiGlide-handschoen en plaats de gehandschoende hand onder de billen en beweeg deze langzaam naar het bedeinde.
Te gebruiken
Te gebruiken

zittende positie:
Nadat de verzorger ervoor heeft gezorgd dat eventuele spanning op de huid wordt weggenomen, kan deze de zorgvrager in zittende/liggende positie ondersteunen met positioneringswiggen of positioneringskussens.

Opmerken

bijzondere kenmerken

Controleer het product altijd voor gebruik en na het wassen.

Gebruik nooit een defect product. Als het product tekenen van slijtage vertoont, moet het worden gesloopt. Lees deze instructies zorgvuldig door.

Het is belangrijk dat verzorgers instructies krijgen over handmatig hanteren. Etac biedt advies en training in het veilig gebruik van het product. Neem voor meer informatie contact op met Etac.

Gebruik altijd de juiste handmatige hanteringstechnieken

Moedig de gebruiker aan om te helpen waar mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker zich veilig voelt en elke handmatige activiteit soepel verloopt, moet u de handmatige afhandeling altijd vooraf plannen.

Symbolen Het risico bestaat dat de gebruiker eraf glijdt. Ga nooit weg
de gebruiker alleen op de rand van het bed.

Symbolen Laat TwinSheet4Glide of een nylon laken nooit op de vloer liggen.

waarschuwingspictogramVoer altijd een risicobeoordeling uit en zorg ervoor dat het hulpmiddel kan worden gebruikt voor de beoogde gebruiker en, in combinatie met andere apparaten, veilig is voor zowel de gebruiker als de verzorgers.

waarschuwingspictogramHet wordt aanbevolen om de vangrail op zijn plaats te houden wanneer de gebruiker op het glijsysteem wordt gelaten, tenzij een risicobeoordeling heeft uitgewezen dat de gebruiker veilig op het glijsysteem kan worden achtergelaten zonder de noodzaak van vangrails.

waarschuwingspictogramVergrendel het glijsysteem altijd als u klaar bent met de transfer.

waarschuwingspictogramGebruik TwinSheet4Glide niet als tilband. Om zijdelings wegglijden te verminderen, als het hoofdeinde verhoogd is, monteert u de hoekbanden rond de bedmatras.

waarschuwingspictogramVerwijder altijd de "Loop Washing Strap" na het wassen en drogen en voor gebruik.

waarschuwingspictogramZorg ervoor dat de 2 klittenbanddelen vastgemaakt kunnen worden.

Materiaal en reiniging

Materiaal

Absorptie: 2200 ml/m².

 • Microfiber bovenkant: Polyester
 • Tussenlaag: 80% polyester/20% viscose
 • Barrière: polyurethaan
 • Achterkant: nylon
 • Handgrepen: polyester
 • Montagesysteem: klittenband.

NylonBlad: Nylon, polyester.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur bij elk gebruik en vooral na het wassen.

Controleer of er geen schade is aan naden of stof.

waarschuwingspictogram Probeer nooit zelf een product te repareren. Gebruik nooit een defect product.

Was instructies:
Aanbevolen om het product voor gebruik te wassen. Krimpt 5%. Gebruik geen wasverzachter. Dit product kan worden gereinigd met een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 5 en 9, of een 70% desinfectieoplossing
Was instructies

waarschuwingspictogramTijdens het wassen en drogen moet het klittenband worden gemonteerd of de "Loop Washing Strap" worden gebruikt.

Producten en accessoires

tic nr Productomschrijving Grootte (mm)
IM150/75N Twinsheet4Glide – boven B1470xL850
M150/140N Twinsheet4Glide – naar beneden B1470xL1400
IM150/200N TwinSheet4Glide – lang B1470xL2000
IM85/200 4WayGlide NylonShee B850xL2050
IM85/200NS 4WayGlide nylon plaat B850xL2050
IM85/200LPL 4WayGlide NylonSheet LPL met slot B850xL2050
IM85/200LPLNS 4WayGlide NylonSheet LPL met slot B850xL2050
IM85/2002LPL 4WayGlide NylonSheet LPL met 2x slot B850xL2000
IM85/2003LPL 4WayGlide NylonSheet LPL met 3x slot B850xL2000
IM90/200NS 4WayGlide nylon plaat B900xL2050
IM120/200 4WayGlide nylon plaat W1200XL2050
IMLWS50 Lus wasband B50xL500

Zet de

Artikel nummer. Productbeschrijving Maat (mm)
IM4312 TwinSheet4Glide met slotset. Incl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/200LPLNS
IM4314 TwinSheet4Glide met 3x slotset. Incl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/2003LPLNS
IM4315 TwinSheet4Glide-set. Incl. IM150/75N + IM150/140N
IM4316 TwinSheet4Glide - lang met 3x slotset. Incl. IM150/200N + IM85/2003LPL
IM4317 TwinSheet4Glide – lange set met slot. Incl. IM150/200N + IM85/200LPLNS

Combinaties

Artikel nummer Productomschrijving Grootte (mm)
IM53NS Positioneringswig S B300xL530xH200
IM53/80NS Positioneringswig L B300xL800xH200

Service-informatie

Inspectie

Eerste inspectie:

 • • Is de verpakking intact?
  • Lees het etiket op de verpakking en controleer het artikelnr. en productbeschrijving
  • Controleer of er een korte instructie is bijgevoegd – bijgewerkte gebruikershandleiding/gebruiksaanwijzing kan worden gedownload van www.etac.com of neem contact op met uw Etac
  Klantenservice of de plaatselijke dealer.
  • Controleer het etiket op het product – staat het artikelnummer, de productbeschrijving, het lot-/batchnummer, de reinigingsinstructies en de naam van de leverancier erop?

Periodieke inspectie:

 • Zorg ervoor dat uw handmatige transfersysteem altijd in perfecte staat is.
 • Na het wassen – controleer altijd de materialen, stiksels, handvatten, gespen.
 • Als het product tekenen van slijtage vertoont, moet het onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld.

Symbool Visuele inspectie/Controleer het product:
Zorg ervoor dat de materialen, naden, stiksels, handvatten, gespen intact/foutloos zijn.

Symbool Mechanische belasting of spanning/Testhandgrepen:
Trek hard in de handvatten in tegengestelde richtingen en controleer het materiaal, de naden en het stiksel. Test gespen: vergrendel de gesp en trek in tegengestelde richtingen, controleer de gesp en het stiksel.

Controleren:
Handmatige transferhulpmiddelen met handvatten, riemen en gespen:
Symbool

SymboolStabiliteitstest:
Probeer het product te buigen en controleer of het stevig, stabiel en solide aanvoelt.

Symbool Test lage/hoge wrijving:
Plaats het product op een stevige ondergrond of een bed, plaats uw handen op het materiaal en test de wrijving door uw handen in het product te duwen. Lage wrijving – glijdt moeiteloos Hoge wrijving – niet schuiven/bewegen

Handmatige transferhulpmiddelen voor zittende en liggende transfers en transfers
met hoge of lage wrijving:
Symbool

SymbolenProductiejaar, maand en dag

Symbolen Het product kan worden gesloopt in overeenstemming met de nationale regelgeving

Symbolen Lees de gebruikershandleiding

Documenten / bronnen

ETAC Immedia TwinSheet4Glide [pdf] Instructies
Immedia TwinSheet4Glide, TwinSheet4Glide, Immedia

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *