ecler-LOGO

ecler CA40 AV Integratie Micro Ampverliezer

ecler-CA40-AV-Integratie-Micro-Amplifier-PRODUCT

BELANGRIJKE OPMERKING

LET OP: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN

 • WAARSCHUWING: SCHOKGEVAAR – NIET OPENEN
 • LET: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR.
 • De bliksemflits met het pijlpuntsymbool, in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde “gevaarlijketage” in de behuizing van het product die groot genoeg kan zijn om een ​​risico op elektrische schokken voor personen te vormen.
 • Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie bij het apparaat.
 • WAARSCHUWING (Indien van toepassing): De terminals die zijn gemarkeerd met het symbool “ ” kunnen groot genoeg zijn om een ​​risico op elektrische schokken te vormen. De externe bedrading die op de klemmen is aangesloten, vereist installatie door een geïnstrueerd persoon of het gebruik van kant-en-klare kabels of snoeren.
 • WAARSCHUWING: Stel deze apparatuur niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of schokken te voorkomen.
 • WAARSCHUWING: Een apparaat met een klasse I-constructie moet worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aarding.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 6. Reinig alleen met een droge doek.
 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 9. Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere. Een aardingsstekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. Het brede mes of de derde tand zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
 10. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld raakt, vooral bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar ze uit het apparaat komen.
 11. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 12. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens blikseminslag of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
 13. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt, of is gevallen.
 14. Loskoppelen van het elektriciteitsnet: Wanneer u de POWER-schakelaar uitschakelt, worden alle functies en lichtindicatoren van het apparaat gestopt, maar het apparaat volledig loskoppelen van de netspanning gebeurt door de stekker uit het stopcontact te halen. Om deze reden zal het altijd gemakkelijk toegankelijk blijven.
 15. Apparatuur wordt door middel van een netsnoer aangesloten op een stopcontact met aarding.
 16. De markeringsinformatie bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
 17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

NOTITIE: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storing. In dat geval moet de gebruiker de storing op eigen kosten verhelpen.
WAARSCHUWING: Dit product mag in geen geval als ongesorteerd stadsafval worden weggegooid. Breng naar het dichtstbijzijnde verwerkingscentrum voor elektrisch en elektronisch afval.
NEEC AUDIO BARCELONA, SL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan ontstaan ​​aan mensen, dieren of voorwerpen door het niet naleven van bovenstaande waarschuwingen.

BELANGRIJKE OPMERKING

 • Dank u voor het kiezen van onze Ecler CA40 Integratie Micro-ampverliezer!
 • Het is ZEER BELANGRIJK om deze handleiding zorgvuldig te lezen en de inhoud ervan volledig te begrijpen voordat u verbinding maakt om uw gebruik te maximaliseren en de beste prestaties uit deze apparatuur te halen.
 • Om een ​​optimale werking van dit apparaat te garanderen, raden we ten zeerste aan om het onderhoud ervan te laten uitvoeren door onze geautoriseerde technische diensten.
 • Ecler CA40 wordt geleverd met 3 jaar garantie.

NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN

 • De CA40 micro amplifier voldoet aan de volgende internationale normen:

EN55103-1 Elektromagnetische compatibiliteit.

 • Productfamiliestandaard voor audio-, video-, audiovisueel en entertainmentverlichtingsregelapparatuur voor professioneel gebruik Deel 1: Emissie

EN55103-2 Elektromagnetische compatibiliteit.

 • Productfamiliestandaard voor audio-, video-, audiovisueel en amusementsverlichtingsregelapparatuur voor professioneel gebruik Deel 2: Immuniteit
 • EN60065: Audio, video en soortgelijke elektronische apparaten. Veiligheidseisen Voldoen aan de eisen van de richtlijnen 73/23/EG en 2004/108/EG

INLEIDING

De CA40 is een zeer kleine stereo amplifier met talrijke op afstand bedienbare functies (RS-232 seriële poort, infraroodontvanger, 0-10 VDC afstandsbedieningspoort), en is ideaal voor het integreren van audiovisuele toepassingen met andere apparaten: educatieve klassen, vergaderzalen en multimediapresentaties, bedrijfsruimten, enz.

belangrijkste eigenschappen
 • 2 x 20 W RMS @ 4 ampverliezer
 • Universele externe stroombron
 • AUTO STANDBY-functie: bij afwezigheid van een audiosignaal gaat het apparaat automatisch in de STANDBY-modus, waardoor het stroomverbruik wordt geminimaliseerd
 • Lichtgewicht, stil, krachtig amplifier (ventilatorvrije convectiekoeling)
 • Geschikt voor stereo, parallel en gebrugd mono gebruik
 • 1 gebalanceerde microfooningang, met hoogwaardige preampversterker, fantoomvoeding, noise gate en "talkover"-functie of voorrang op de rest van de input
 • 2 stereolijnen (niet gebalanceerd)
 • 2-bands onafhankelijke toonregeling (Bass, Treble) voor de microfooningang en 1&2 line-in-aansluiting.
 • Hulpuitgang voor verbinding met anderen ampversterkers of externe audioapparaten
 • Lokale bediening door digitale draaiknop (“encoder”)
 • Afstandsbediening door infrarood afstandsbediening
 • Afstandsbediening via WpaVOL of WpaVOL-SR (0-10 VDC) wandpaneel
 • RS-232-besturingspoort
 • MUTE-poort om de hele unit uit te schakelen door extern contact te sluiten

INSTALLATIE

WAARSCHUWING: Het niet naleven van de instructies of het negeren van waarschuwingen kan leiden tot storingen of zelfs schade aan het apparaat:

 1. Zet het apparaat niet aan zonder dat de luidsprekers op de uitgangen zijn aangesloten en zonder de volume-/versterkingsregelaars vooraf op het minimumniveau te hebben ingesteld.
 2. Gebruik altijd afgeschermde kabels om verbindingen tussen apparaten te maken.
 3. In een ampluidspreker, plaats de luidsprekeruitgangskabels dan niet dicht bij andere signaalkabels (micro, line...). Hierdoor kan het systeem gaan oscilleren, waardoor de ampversterker en luidsprekers.

Locatie en montage

 • De CA40 is geschikt voor installatie aan een muur of onder een oppervlak (tafel, plank, kast, enz.), dankzij het ontwerp en de lay-out van de connectoren, bedieningselementen en LED-indicatielampjes.

Netaansluiting

 • De amplifier wordt gevoed door wisselstroom via de externe voedingsbron: 100-240 VAC en 50-60 Hz.
 • Dit apparaat moet worden geaard via de voedingskabel (aardweerstand, Rg = 30 , of lager). De atmosfeer moet zo droog en stofvrij mogelijk zijn. Stel het apparaat niet bloot aan regen of waterspatten. Plaats geen vloeistofcontainers of gloeiende voorwerpen zoals kaarsen bovenop het apparaat.
 • Als er werkzaamheden of aan-/afkoppelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet u de unit altijd loskoppelen van de netvoeding. Er zijn geen elementen die door de gebruiker kunnen worden gemanipuleerd in de ampverliezer.
 • Om zoemgeluid te voorkomen, mag de voedingskabel niet verstrengeld raken met de afgeschermde kabels die het audiosignaal transporteren.
Audio-ingangsaansluitingen

De CA40 accepteert twee soorten signalen in zijn ingangskanalen:

 • Microfoon (MIC): heeft een gebalanceerde Euroblock- of jack-type aansluiting, klaar om een ​​signaalniveau tussen -20dBV en –50dBV te accepteren, met instelbare gevoeligheid met de ADJ-regelaar
 • NOTITIE: de microfooningang heeft een fantoomvoeding om condensatormicrofoons van stroom te voorzien, geactiveerd door een interne brug (zie paragraaf 11. CONFIGURATIESCHEMA).
 • Lijnseinen (LIJN 1, LIJN 2): ze hebben een ongebalanceerde minijack of dubbele RCA-stereoaansluitingen. Ze zijn voorbereid voor invoer tussen -6dBV en 0dBV, met invoergevoeligheid die kan worden aangepast door de interne poort (zie sectie 11. CONFIGURATIESCHEMA). Op deze aansluitingen kunt u signalen aansluiten van cd-spelers, radiotuners, mengpanelen, mediaspelers, de audio-uitgangen van pc's en tablets etc.
 • NOTITIE: Draaitafels KUNNEN NIET rechtstreeks op dit apparaat WORDEN AANGESLOTEN omdat geen van de ingangen een RIAA pre . heeftamp.
 • De CA40 heeft de volgende bedrijfsmodi volgens de ingangsbronnen die als actief zijn geselecteerd
 • LIJN 1: alleen de LINE 1-ingang wordt naar de aanstaande mixbus gestuurd ampopgewaardeerd en geleverd aan de L- en R OUT-uitgangen
 • LIJN 2: alleen LINE 2 wordt naar de aanstaande mixbus gestuurd ampopgewaardeerd en geleverd aan de L- en R OUT-uitgangen
 • MIC: alleen de microfooningang (MIC) wordt naar de te mixen bus gestuurd ampopgewaardeerd en geleverd aan de uitgangen OUT L en R
 • LIJN 1 + MICROFOON: de LINE 1- en MIC-ingangen zijn gemengd, ampgesynchroniseerd en geleverd aan de L- en R OUT-uitgangen. Als de talkover-functie actief is, verzwakt het microfoonsignaal tot dat van de lijn wanneer het de activeringsdrempel overschrijdt
 • LIJN 2 + MICROFOON: de LINE 2- en MIC-ingangen zijn gemengd, ampgesynchroniseerd en geleverd aan de L- en R OUT-uitgangen. Als de talkover-functie actief is, verzwakt het microfoonsignaal tot dat van de lijn wanneer het de activeringsdrempel overschrijdt
 • Selecteer een van de 5 werkmodi in speciale selectiemodus met de draaiknop aan de voorkant (zie paragraaf 7.2. Speciale selectiemodus van actieve bronnen en instellingen aanpassen voor details van de volledige procedure).

Audio-uitgangsaansluitingen

 • De ampLified output (OUT L en R) hebben Euroblock-connectoren.
 • De verbindingskabel die de CA40-connectoren en de luidsprekers verbindt, moet van goede kwaliteit zijn, met een geschikte doorsnede en zo kort mogelijk.
 • De uitgangen kunnen in stereomodus werken, mono (hetzelfde signaal L+R en beide kanalen) of brug (signaal L+R ampdoor beide kanalen als één gekoppeld). Deze worden geselecteerd met behulp van de microschakelaars STEREO-BRIDGE-MONO op het achterpaneel (zie sectie 9. SCHEMA'S en FUNCTIELIJST voor meer informatie).
 • In bridge-modus wordt de uitgangssignaalverbinding tot stand gebracht via de positieve aansluitingen van elk van de L- en R-connectoren, waarbij de positieve aansluiting overeenkomt met het L-kanaal van de brug.
 • Onthoud dat de minimale werkimpedantie voor de ampversterkers in mono- of stereomodus is 4, en in bridge-modus is dit 8. Voor een correcte werking van de CA40 mag u in geen geval werken met lagere impedanties dan hierboven gespecificeerd.
 • Aandacht: in bridge-modus mogen alleen de aansluitingen die zijn aangegeven op de zeefdruk op de apparatuur worden gebruikt voor het aansluiten van de luidsprekers.
 • Bovendien heeft de CA40 een onampgeschakelde aux-uitgang (AUX OUT) die het mogelijk maakt om deze aan te sluiten op: ampversterkers of met andere externe apparaten. De aux-uitgang AUX OUT heeft een lijnniveausignaal (0dBV) dat een onampgemodelleerde replica van het signaal geleverd aan de terminals OUTPUT L y R.

Opties voor afstandsbediening

 • REMOTE-poort: met de RJ-45 REMOTE-type connector kan een WpaVOL of WpaVOL-SR (controle 0-10 VDC) wandbedieningspaneel worden aangesloten om het algemene uitvoervolume te regelen en/of om een ​​van de vijf actieve werkbronmodi te selecteren (LINE 1 , LIJN 2, MIC, LIJN 1 + MIC, LIJN 2 + MIC). De verbinding wordt gemaakt door een standaard CAT5 kabel tussen het WpaVOL of WpaVOL-SR wandpaneel en de REMOTE CA40 connector.
 • Omdat er zowel een CA40 Wpa-type besturing is als andere soorten besturing (frontknop, infraroodbesturing en seriële poortbesturing) zullen de meest recente aanpassingen door een van deze methoden prevaleren. Voor bijvampAls er bijvoorbeeld een actieve bron is geselecteerd en/of het volume is aangepast met behulp van het WpaVOL-Sr-wandpaneel dat is aangesloten op de REMOTE-poort, en vervolgens deze instellingen zijn aangepast met behulp van de bediening aan de voorzijde, heeft de aanpassing die is gemaakt met de bediening aan de voorzijde voorrang. In dit geval, wanneer de positie van het wandpaneel opnieuw wordt aangepast, zal de CA40 veranderen naar de aangegeven waarden, enzovoort, enzovoort.
 • MUTE-poort: De MUTE-connector maakt het mogelijk om een ​​stroomvrij contact aan te sluiten om de CA40 volledig te dempen als een extern apparaat erop werkt (bijv.ample: een alarmsysteem voor noodgevallen en gecentraliseerd ontruiming).
 • RS-232-poort: de seriële communicatiepoort RS-232 maakt beheer op afstand van de CA40 mogelijk vanaf een computer of extern besturingssysteem dat dit protocol ondersteunt. Zie de handleiding van het CA-NET-protocol voor gedetailleerde informatie over de verbinding en syntaxis van de ondersteunde opdrachten. De aansluiting heeft de volgende specificaties:
  • Baudrate: 9600 (vast, zonder automatische onderhandeling)
  • Gegevensbits: 8
  • parity: Geen
  • Stop bits: 1
  • Stroomregeling: Geen
BEDRADING RS-232 – DB9
RS-232 CA40 DB9
Tx Pen 2 (RxD)
Rx Pin 3 (TxD)
God Pin 5 (Signaal Gnd)
 • Ontvanger IR: de ingebouwde IR-ontvanger geeft algemene volumeregeling van de CA40 en zijn MUTE ON / OFF-functie vanaf de REVO-IR-afstandsbediening die bij het apparaat wordt geleverd.

BEDIENING EN GEBRUIK

Opstarten en standaardmodus

 • Start de CA40 door de apparatuur aan te sluiten op een externe voedingsbron waarop de DC 24V-connector van de CA40 al is aangesloten. De LED-indicator ON/STBY licht onmiddellijk op het voorpaneel op. We raden u aan alle apparaten in de volgende volgorde in te schakelen: geluidsbronnen, mixer, equalizers, actieve filters en processors en tot slot de voeding ampverliezers. Uitschakelen moet worden gedaan door de exacte omgekeerde volgorde te volgen. Na deze volgorde zal het geïntroduceerde geluid door het in- of uitschakelen van de apparaten geen invloed hebben op die verderop in de keten en zal het onhoorbaar zijn.
 • Het systeem staat standaard in de modus voor het aanpassen van het volume. In deze modus werkt de VOL/MUTE-knop op het voorpaneel op het algemene uitgangsvolume van de CA40. Deze controller heeft maximaal 64 stappen tussen het minimale en maximale volume van het apparaat. Als het wordt gedraaid, past het het volume aan terwijl het LED LEVEL-lampje knippert. Wanneer de controller naar links of naar rechts wordt gedraaid, knippert deze terwijl het uitgangsvolume toeneemt of afneemt. Het lampje stopt met knipperen wanneer het een van de uiteinden van de schaal bereikt en het is niet langer mogelijk om het volume van het apparaat te verhogen of te verlagen.
 • Druk snel op de VOL/MUTE-controller om de mute-functie van het apparaat te activeren/deactiveren (MUTE ON/OFF). De MUTE-LED brandt wanneer de mute-functie is geactiveerd.
 • Als u het volume aanpast met behulp van de infraroodafstandsbediening, zijn de visuele indicatoren van LED LEVEL y MUTE precies dezelfde als die u ziet wanneer u deze aanpast met de knoppen op het voorpaneel.

Speciale actieve bronselectiemodus en instellingsaanpassingen

 • Gebruik de knop op het voorpaneel om toegang te krijgen tot speciale modi voor het selecteren van actieve bronnen en het aanpassen van niveaus en egalisatie (bas en treble). U krijgt toegang tot deze modi door de knop een bepaalde tijd ingedrukt te houden en vervolgens te draaien. Door het niveau van elke bron aan te passen, kunt u het signaal van de microfoon en een andere lijn mixen, en het resultaat van deze mix wordt bepaald door het algemene uitvoervolume van het apparaat samen, met andere woorden, met inachtneming van de niveaus van elke bron.
 • De volledige procedure voor toegang tot en bediening in deze speciale modi en de beschikbare opties in elke modus zijn weergegeven in de volgende grafiek:

CA40-afstelling met frontknopbrowserecler-CA40-AV-Integratie-Micro-Amplifier-FIG-1

 • SP: Short Press (druk kort op de VOUMUTE-knop, minder dan 0,5 s)
 • LP: Lang indrukken (houd de VOUMUTE-knop langer dan 2,5 s ingedrukt)

Opmerkingen:

 1. Als het apparaat gedurende 10 seconden in de speciale modus staat en de knop aan de voorzijde niet wordt aangeraakt, keert het apparaat automatisch terug naar de VOL/MUTE-modus.
 2. Als u in de toonregelingsmodus de knop in een van beide richtingen draait, knippert hij snel terwijl de versterking van de betreffende toon toeneemt. Wanneer een van de uiteinden van de schaal is bereikt (-10 ó +10dB) of wanneer deze door het middelpunt gaat (0dB), knippert het langzamer.

AUTO STANDBY-functie

 • De AUTO STANDBY-functie (inactieve of lage verbruiksmodus) betekent dat u de CA40 op ontoegankelijke plaatsen kunt installeren en het apparaat voor onbepaalde tijd op het elektriciteitsnet aangesloten kunt laten, want wanneer er geen signaal wordt gedetecteerd, gaat het automatisch in de stand-bymodus, waardoor energie wordt bespaard.
 • Om AUTO STANDBY in te schakelen, gebruikt u de gelijknamige microschakelaar op het achterpaneel van het apparaat (zie paragraaf 9. DIAGRAMMEN en FUNCTIELIJST). Indien geactiveerd en er is geen audiosignaal in een van de ingangen (of het signaal is erg zwak, onder de activeringsdrempel), gaat de CA40 automatisch in de STANDBY-modus en wordt ON/STBY op het voorpaneel van het apparaat oranje . Wanneer een geldig audiosignaal wordt gedetecteerd in een van de ingangen, verlaat de CA40 de stand-bymodus en begint hij weer normaal te werken en wordt de ON/STBY-LED groen.
 • Wanneer u de AUTO STANDBY-modus inschakelt met de microschakelaar (stand AAN) gebeurt er een van twee dingen:
  a) Er is GEEN audiosignaal in de ingangen. Resultaat: de amplifier gaat onmiddellijk in de AUTO STANDBY-modus
 • b) Er is een audiosignaal in de ingangen. Resultaat: de amplifier blijft actief
 • Wanneer de amplifier in de AUTO STANDBY-modus gaat, gaan alle LED-indicatoren uit met uitzondering van ON/STBY. Als de amplifier in de STANDBY-node staat en u draait aan de VOL/MUTE-knop om het volume aan te passen of de MUTE-functie te activeren, de LED-lampjes gaan even aan en gaan dan weer uit. Onthoud dat de eerste keer dat u op de VOL/MUTE-knop drukt, alleen de LED-indicatoren worden gereset en geen enkele instelling wordt gewijzigd.
 • Als het apparaat in een speciale modus staat (bronselectie of instellingsaanpassing), gaan de LED-indicatoren niet uit, zelfs niet als de amplifier staat in de AUTO STANDBY-modus.

LED-indicatoren

 • SP: Te signaalaanwezigheid of SP LED-indicator geeft aan dat er een signaal in de amplifier ingang. Deze licht op wanneer het ingangsniveau de vastgestelde detectiedrempel bereikt.
 • CLIP: De verzadigings- of CLlP LED-indicator gaat branden wanneer het signaal dat naar de luidsprekers wordt gestuurd, dicht bij de amphet clipping- of verzadigingsniveau van de lifier. Ingangssignalen moeten zo worden ingesteld dat de CLIP-indicatoren (saturation or cut off) nooit aan blijven, maar dat ze dat hoogstens op het ritme van de laagste geluidsfrequenties doen. Anders de amplified signaal zal worden vervormd met lage kwaliteit en lage integriteit.
 • DEMPEN: Dit licht op als de MUTE-functie actief is (stille modus)
 • AAN/STBY: het groene lampje gaat branden wanneer het apparaat in de normale bedrijfsmodus staat en het wordt oranje wanneer het in de stand-by- of laagverbruikmodus (STANDBY) staat.
 • NIVEAU: Deze knippert wanneer u het algemene niveau van het apparaat aanpast. Het licht ook op tijdens speciale aanpassingsmodi, ingangsniveaus (zie paragraaf 7.2. Speciale actieve bronselectiemodus en instellingsaanpassingen)
 • BAS: Dit licht op tijdens speciale instelmodi basfrequenties (zie paragraaf 7.2. Speciale actieve bronselectiemodus en instellingsaanpassingen)
 • TREBLE: Dit licht op tijdens speciale instelmodi, hoge frequenties (zie paragraaf 7.2. Speciale actieve bronselectiemodus en instellingsaanpassingen)
 • LIN 1, LIN 2, MIC: Deze lichten op tijdens speciale modi, selectie van actieve bronnen en aanpassingen (zie paragraaf 7.2. Speciale actieve bronselectiemodus en instellingsaanpassingen)

Microschakelaars op het achterpaneel

 • AFSTAND: Schakel de afstandsbediening in (AAN) vanaf het WpaVOL- of WpaVOL-SR-wandpaneel dat is aangesloten op de REMOTE-poort.
 • GELUIDSPOORT: Schakel de noise gate-functie voor de microfooningang in (ON) of uit. Wanneer deze functie actief is, wordt de microfooningang gedempt terwijl er geen signaal is boven de activeringsdrempel van de functie, zodat het apparaat achtergrondgeluid onderdrukt dat wordt opgevangen door de microfoon die erop is aangesloten.
 • PRAAT OVER: (AAN) of uit volgens de prioriteit van de microfoon boven de lijningangen. Wanneer de talkover-functie is ingeschakeld, zal het microfoonsignaal verzwakken naar de geselecteerde lijn (LINE 1 of 2) wanneer de ingestelde activeringsdrempel is bereikt.
 • ZELFSTANDBY: Schakel de AUTO STANDBY-functie in (ON) of uit. Als de functie is ingeschakeld, gaat de CA40 automatisch in de STANDBY-modus of in de modus voor laag verbruik als er geen audiosignalen in de ingangen zijn.
 • BRIDGE / MONO (en STEREO): Selecteer de werkmodus van de ampgelieerde uitgangen van de unit:
  • BRUG y MONO UIT: Werk in stereomodus L / R
  • BRIDGE ON (en MONO in ON of OFF, onduidelijk): Werk in brugmodus, amphet L+R-signaal door beide kanalen samen als één kanaal te laten lopen ampverlader met gezamenlijke kracht.
  • BRUG UIT y MONO AAN: Werk in MONO-modus, beide kanalen onafhankelijk en elk van hen amphet L+R signaal versterken.

Gesloten modus

Om de CA40-vergrendelingsmodus in of uit te schakelen, houdt u de VOL/MUTE-knop 10 seconden ingedrukt vanuit de VOL/MUTE-modus. De LED SETTING-indicatoren knipperen 3 keer om aan te geven dat de vergrendelingsmodus nu is ingeschakeld. In de vergrendelingsmodus kan het apparaat niet worden beheerd met de VOL/MUTE-knop (het zal drie keer knipperen om aan te geven dat het zich in die modus bevindt wanneer u aan de knop draait). Dit beschermt de apparatuur tegen ongewenst gebruik totdat deze weer normaal functioneert nadat u de VOL/MUTE-knop nog eens 10 seconden ingedrukt houdt (de LED SETTING-indicatoren knipperen twee keer om aan te geven dat de vergrendelingsmodus is uitgeschakeld).
Opmerking: zodra de vergrendelingsmodus is geactiveerd, blijft deze geactiveerd, zelfs wanneer de apparatuur wordt uit- en weer ingeschakeld. Het blijft in de vergrendelingsmodus totdat de VOL/MUTE-knop opnieuw 10 seconden wordt ingedrukt.

Standaardinstellingen herstellen en firmware bijwerken

Als u de CA40 naar de fabrieksinstellingen wilt herstellen, volgt u deze procedure:

 1. Schakel het apparaat uit en houd de knop ingedrukt.
 2. Schakel het apparaat weer in zonder de knop los te laten. De MUTE LED-indicator zal knipperen.
 3. Wacht een paar seconden en schakel de CA40 dan weer uit.
 4. De volgende keer dat u hem inschakelt, staan ​​de fabrieksinstellingen in het geheugen.

Opmerking: voor instructies over het updaten van de firmware van het apparaat, zie het product web pagina op www.ecler.com, waar u het hulpprogramma voor de updatesoftware vindt en instructies over hoe u verder moet gaan.

SCHOONMAKEN

 • De CA40 mag niet worden gereinigd met oplosmiddelen of schurende stoffen die de afdrukken kunnen beschadigen. Reinig met een doek die is bevochtigd met water en een neutraal vloeibaar wasmiddel en droog vervolgens af met een schone doek. Laat in geen geval water in een van de openingen van de apparatuur komen.

DIAGRAMMEN en FUNCTIELIJSTecler-CA40-AV-Integratie-Micro-Amplifier-FIG-2

 1. NIVEAU-indicatielampje
 2. BASS-indicatielampje
 3. REBLE-indicatielampje
 4. LIN 1 indicatielampje
 5. LIN 2 indicatielampje
 6. MIC-indicatielampje
 7. VOL/MUTE-knop
 8. Aanwezigheidsindicatielampje SP ingangssignaal
 9. CLIP-indicatielampje
 10. MUTE-indicatielampje
 11. ON/STBY aan of stand-by indicatielampje
 12. AFSTANDSBEDIENING, ontvanger voor afstandsbediening
 13. AFSTANDSBEDIENING microschakelaar
 14. NOISE GATE-microschakelaar
 15. TALKOVER-microschakelaar
 16. AUTO STANDBY microschakelaar
 17. BRIDGE / STEREO microschakelaar
 18. MONO / STEREO microschakelaar
 19. DC24V-stroomconnector
 20. MUTE afstandsbediening
 21. RJ-45, REMOTE-connector
 22. UIT L ampgelieerde output
 23. UIT R ampgelieerde output
 24. Afstandsbediening via protocol CA-NET, RS-232
 25. Mini-jack ingangslijn, LINE 1
 26. Microfooningang, MIC
 27. Microfoonaansluiting, MIC
 28. Instelling MIC-ingangsgevoeligheid
 29. AUX-UITGANG
 30. RCA-ingangslijn, LIJN 2
 31. Mute-toets
 32. Toets volume omhoog
 33. Volume omlaag toets

BLOKDIAGRAMecler-CA40-AV-Integratie-Micro-Amplifier-FIG-3

CONFIGURATIESCHEMA:

JUMPERS FABRIEKSAANPASSING

Spook ON
Gevoeligheid -6dBecler-CA40-AV-Integratie-Micro-Amplifier-FIG-4

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CA40                                                                                                                                          
Power
STEREO 2x18W@4Ω 1% THD
  2x22W@4Ω 10% THD
  2x10W@8Ω 1% THD
  2x12W@8Ω 10% THD
MONO -
BRUG 1x36W@8Ω 1% THD
  1x44W@8Ω 10% THD
Frequentierespons 20Hz - 50kHz (-3dB)
THD+ruis @ 1kHz Volledig Pwr. SPKR OUT <0.15%
THD+ruis AUX OUT <0.02%
Kanaaloverspraak @ 1kHz > 55dB
Ingangen Gevoeligheid nom/Impedantie:  
LIJN 1 0dBV (-6dBV*)/>8kΩ
LIJN 2 0dBV (-6dBV*)/>8kΩ
MICROFOON (BAL) -20 tot -50dBV/>1kΩ
CMRR  
MICRO (BAL) >65dB @ 1kHz
Hoogdoorlaatfilter -
Uitgangen niveau/minimale belasting  
AUX-UITGANG >-6dBV/10kΩ
Toonregeling (LINE & MIC)  
BASS 100Hz ±10dB
TREBLE 6 kHz ± 10 dB
Signaal-ruisverhouding  
LINE > 85dB
MICROFOON (BAL) > 65dB
Overleg  
TIJD 2 sec.
DIEPTE -30dB
Microfoon Noise Gate 40dB onder max.
fantoom voltage +24VDC/10mA max.*
RS-232  
BAUDRATE 9600 (vast)
GEGEVENS 8 beetjes
PARITEIT GEEN
STOPPEN 1
STROOM-CTRL GEEN
ANALOGE AFSTANDSBEDIENING (op basis van 0-10V) Volume- en invoerselectie
INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING Volume & Dempen
Netvoeding (met behulp van Meanwell GS60A24-P1J) 100-240VAC + Externe PSU 24VDC
Stroomverbruik  
roze ruis, 1/8 vermogen 21VA / 7W
roze ruis, 1/3 vermogen 32VA / 13W
Stand-by (tijd 2 minuten)
Algemeen  
Afmetingen BxDxH 155x155x45mm
Gewicht 650g

CA-NET RS-232 afstandsbedieningsprotocol

 • De ingebouwde RS-232-poort in het achterpaneel van de apparaten uit de CA- en DAM-serie maakt communicatie met externe apparaten mogelijk via een seriële verbinding. Dit soort verbinding maakt gebruik van een syntaxis die erg lijkt op die van het Ecler TP-NET-protocol: het laat een clientapparaat de waarden van verschillende parameters van een CA/DAM-apparaat ophalen en/of instellen (bijvoorbeeld de CA40 digitaal ampversterker, zoals volumes, mutes, egalisatietonen, enz.
 • De RS-232 seriële communicatie moet aan de volgende specificaties voldoen:
 • Baudrate: 9600 (vast, geen automatische onderhandeling)
 • Gegevensbits: 8
 • Pariteit: geen
 • Stop bits: 1
 • Stroomregeling: Geen
 • Het is niet toegestaan ​​om meer dan één gelijktijdige toegang van meerdere clients tot hetzelfde CA/DAM-apparaat te hebben via de RS-232-verbinding.
 • Het protocol is eenvoudig en direct, syntaxisvriendelijk, waardoor het gemakkelijk is om de gegenereerde code te lezen, schrijven en wijzigen. Het is gebaseerd op berichten zonder beginscheidingsteken: elk bericht wordt zelfbegrensd door de RS-232-pakketgrootte, die is gedefinieerd met maximaal 80 ASCII-tekens, en altijd inclusief het teken LF (0x0A) aan het einde van elk bericht . Alle berichten moeten in HOOFDLETTERS worden geschreven.
 • Om sommige besturingssystemen (zoals EXTRON®, CRESTRON®, AMX®, RTI®, VITY®, MEDIALON®, enz.) de berichten gemakkelijker te laten verwerken, voegt het CA/DAM-apparaat het teken LF (0x0A) toe aan het einde van elk bericht dat het verzendt. Op deze manier kan de client van het CA/DAM-apparaat de ontvangen berichten bufferen om ze, indien nodig, te verwerken. Het CA / DAM-apparaat kan ook meerdere berichten verwerken die in een enkel RS-232-pakket worden ontvangen door het LF-scheidingsteken te gebruiken.
 • De beschikbare berichten zijn opgebouwd uit een of meer velden gescheiden door spaties (=spatie):ecler-CA40-AV-Integratie-Micro-Amplifier-FIG-5
 • Het eerste veld (TYPE) definieert het berichttype en vervolgens de vereiste parameters ervoor (elk soort bericht vereist een bepaald aantal parameters). Het veld TYPE kan deze waarden hebben:
 • GET
 • SET
 • GEGEVENS
 • FOUT
 • Aan het einde van dit document vindt u een tabel met alle beschikbare berichten en hun parameters voor elk model CA-NET-compatibel apparaat.
 • De GET & SET-berichten kunnen vanaf de client (besturingssysteem) naar het CA/DAM-apparaat worden verzonden. De DATA & ERROR berichten kunnen gewoon vanaf het CA/DAM device naar de client gestuurd worden.
 • De SET-berichten die van een client-apparaat komen, hebben geen automatische bevestiging met een DATA-bericht dat door het CA / DAM-apparaat wordt verzonden nadat het het SET-commando heeft verwerkt. De client moet de waarden zelf bijwerken door het benodigde GET-bericht te verzenden om de waarde van een parameter op te vragen wanneer dit door het apparaat moet worden bevestigd.
 • Aan de andere kant, wanneer een lokale besturing in de CA / DAM-eenheid plaatsvindt (bijvoorbeeld met behulp van de bedieningselementen op het voorpaneel of een infraroodafstandsbediening), zal het CA / DAM-apparaat automatisch het bijbehorende DATA-commando verzenden via de RS-232-interface , om de synchronisatie met het clientapparaat te behouden.
 • OPMERKINGEN voor CA40:
 • Een paar speciale parameters voor de GET- en SET-commando's vereisen een gedetailleerde uitleg:
 1. AUTOLOAD_PRESET1: de waarde (ON/OFF) bepaalt of preset nummer 1 moet worden opgeroepen of niet elke keer dat het CA-apparaat wordt ingeschakeld, en definieert op deze manier de standaard werkmodus bij het opstarten
 2. PANEL_LOCKED: de waarde (ON/OFF) bepaalt of de bedieningselementen op het voorpaneel (de roterende encoder in het geval van de CA40) zijn ingeschakeld (PANEL_LOCKED=OFF) of uitgeschakeld (PANEL_LOCKED=ON) voor lokaal beheer van het apparaat. (zie de gebruikershandleiding van de CA40 voor meer details)
 • De numerieke waarden zijn altijd gehele getallen zonder komma's of puntsymbolen
 • zijn tekstreeksen (zonder spaties) die een audio-invoer van een CA-apparaat identificeren:
 • Voor de CA40 zijn er 5 mogelijke ingangsnamen:
  • LIJN 1
  • LIJN 2
  • MICRO
  • LINE1_AND_MICRO
  • LINE2_AND_MICRO
 • is een numerieke waarde die één beschikbare preset identificeert die is opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Het kan binnen het [1..5] bereik zijn.
 • zijn numerieke waarden in het bereik [0…64] die waarden definiëren in een schaal gelijk aan [-inf…Maximum_Volume] in stappen van 1.25 dB.
 • zijn numerieke waarden in het bereik [-10…10] die waarden definiëren in een schaal gelijk aan [-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10] dB. Als de numerieke waarde niet in deze lijst staat, zal het apparaat antwoorden met een foutmelding.
 • zijn numerieke waarden in het bereik [0…64] die een waarde definiëren in een schaal gelijk aan [Increment Value]x(1.25) dB, gebruikt om de huidige absolute waarde van een niveau te verhogen of te verlagen.
 • de toegestane numerieke waarden in dit veld zijn slechts 3 [20, 25, 30]. Het definieert een waarde in een schaal gelijk aan [20, 25, 30] dB onder de nominale niveauwaarde voor een bepaalde audio-ingang. Als de numerieke waarde niet in deze lijst staat, zal het apparaat antwoorden met een foutmelding.
 • de toegestane numerieke waarden in dit veld zijn slechts 4 [20, 30, 60, 80]. Het definieert een waarde in een schaal gelijk aan [20, 30, 60, 80] dB. Als de numerieke waarde niet in deze lijst staat, zal het apparaat antwoorden met een foutmelding.
 • de toegestane numerieke waarden in dit veld zijn slechts 4 [50, 100, 200, 300]. Het definieert een waarde in een schaal gelijk aan [50, 100, 200, 300] milliseconden. Als de numerieke waarde niet in deze lijst staat, zal het apparaat antwoorden met een foutmelding.
 • de toegestane numerieke waarden in dit veld zijn slechts 5 [300, 500, 1000, 2000, 3000]. Het definieert een waarde in een schaal gelijk aan [300, 500, 1000, 2000, 3000] milliseconden. Als de numerieke waarde niet in deze lijst staat, zal het apparaat antwoorden met een foutmelding.
 • zijn tekstreeksen (zonder spaties) die de functie identificeren van de analoge (0 – 10 VDC) afstandsbedieningsschakelaar die is aangesloten op een fysieke "REMOTE"-poort in het apparaat.
 • In het geval van de CA40 zijn er slechts twee mogelijke tekenreekswaarden voor deze parameter:
 • INGANGEN
 • PRESETS
 • In de CA40 maakt een enkele REMOTE-poort de aansluiting mogelijk van een WpaVOL-SR-eenheid, die een volumeregelknop en een draaischakelaar of keuzeschakelaar met 5 standen heeft. De selector kan in een van deze twee modi worden gebruikt:
  • ingangen: om de actieve audiobron(nen) te selecteren (LINE1, LINE2, MICRO, LINE1_AND_MICRO of LINE2_AND_MICRO).
  • VOORINSTELLINGEN: om een ​​van de 5 presets in het geheugen van het apparaat op te roepen, waarin de volledige configuratie van het apparaat is opgeslagen, inclusief volumes, EQ, enz.
 • De standaard fabrieksmodus van de selector is INPUTS, en deze kan eenvoudig worden gewijzigd in PRESETS door middel van een RS-232-verbinding.
 • zijn tekststrings (zonder spaties) die een zone identificeren waar de opdracht zal werken.
 • ZA (uitvoer gelabeld als ZA of L)
 • ZB (uitvoer gelabeld als ZB of R)
 • zijn tekstreeksen (zonder spaties) die de MIC-ingangen in het apparaat identificeren.
  • MICRO1
  • MICRO2
 • zijn tekenreeksen (zonder spaties) die de amplifier's uitvoer werkmodus.

In de CA40 zijn er slechts drie mogelijke waarden voor deze parameter:

  • STEREO
  • MONO
  • BRUG
 • is een tekenreeks die de aangepaste naam voor een zone bevat. De maximale lengte voor deze tekenreeks is 17 tekens, waarbij de tekens die deze limiet overschrijden, worden genegeerd. Blanco tekens zijn niet toegestaan. Een geldig example: MAIN_HALL
 • zijn tekstreeksen (zonder spaties) die de werkmodus van het LCD-scherm identificeren.
  • ON
  • GEDIMMERD
  • UIT
  • zijn numerieke waarden in het bereik [0…100] die het contrastniveau van het LCD-scherm definiëren.
  • zijn tekstreeksen (zonder spaties) die de toewijzing van de functie Talkover / Pager voor een MIC-ingang naar de uitgangen van het apparaat identificeren.
  • UIT
  • ZA
  • ZB
  • ZA-B
  • PAGER
 • is een numerieke waarde die de prioriteit van de Talkover-functie definieert van één MIC-ingang vóór de andere ingangen in het apparaat.
 • is een numerieke waarde voor een foutcode.
 • “ ” is een tekstketen tussen dubbele aanhalingstekens, die een foutbeschrijving bevat.
CA40 AMPLIFIER
TYPE PARAM1 PARAM2 PARAM3 PARAM4 PRODUCTBESCHRIJVING
GET ALLE       Dumpt huidige apparaatstatus (met DATA-berichten)
PRESET_NUMBER       Krijgt het huidige PRESET-nummer
OUTPUT_MODE       Krijgt de stroom ampLifier UITVOERMODUS
INVOER       Krijgt de huidige actieve INPUT's
MUTE       Krijgt de huidige MUTE-status
MASTER_VOL       Krijgt het huidige MASTER VOLUME
LINE1_VOL       Krijgt het huidige LINE1 VOLUME
LINE2_VOL       Krijgt het huidige LINE2 VOLUME
MICRO_VOL       Krijgt het huidige MICRO VOLUME
LINE1_BASS       Krijgt het huidige LINE1 BASS LEVEL
LINE2_BASS       Krijgt het huidige LINE2 BASS LEVEL
MICRO_BASS       Krijgt het huidige MICRO BASS-NIVEAU
LINE1_TREBLE       Krijgt het huidige LINE1 TREBLE LEVEL
LINE2_TREBLE       Krijgt het huidige LINE2 TREBLE LEVEL
MICRO_TREBLE       Krijgt het huidige MICRO TREBLE-NIVEAU
GATE       Krijgt de huidige NOISE GATE ON/OFF-status
GATE_THRESHOLD       Krijgt het huidige NOISE GATE THRESHOLD-NIVEAU
OVERSPRAAK       Krijgt de huidige TALKOVER ON/OFF-status
TALKOVER_THRESHOLD       Krijgt het huidige TALKOVER-DREMPELNIVEAU
TALKOVER_ATTACK       Krijgt de huidige TALKOVER ATTACK TIME
TALKOVER_RELEASE       Krijgt de huidige TALKOVER RELEASE TIME
TALKOVER_DEPTH       Krijgt de huidige TALKOVER DEPTH (demping)
AFSTAND       Krijgt de huidige REMOTE ON/OFF-status
REMOTE_SELECTOR       Krijgt de huidige REMOTE SELECTOR-functie
AUTO_STANDBY       Krijgt de huidige status AUTO STANDBY AAN/UIT
AUTOLOAD_PRESET1       Krijgt de huidige AUTOLOAD_PRESET1 bij Startup-functie
PANEEL_VERGRENDELD       Verkrijg de huidige status van PANEL_ LOCKED (voorknop).
  INFO_MODEL       Krijgt de naam van het apparaatmodel
INFO_VERSIE       Haalt de huidige firmwareversie op
SET LOAD_PRESET     Roept een PRESET op en activeert deze
OPSLAAN_PRESET     Slaat de huidige PRESET op
INVOER     Stelt de huidige actieve INPUT(s) in
MUTE AAN UIT     Stelt de huidige MUTE-status in
MASTER_VOL     Stelt het huidige MASTER VOLUME in
LINE1_VOL     Stelt het huidige LINE1 VOLUME in
LINE2_VOL     Stelt het huidige LINE2 VOLUME in
MICRO_VOL     Stelt het huidige MICRO VOLUME in
LINE1_BASS     Stelt het huidige LINE1 BASS LEVEL in
LINE2_BASS     Stelt het huidige LINE2 BASS LEVEL in
MICRO_BASS     Stelt het huidige MICRO BASS LEVEL in
LINE1_TREBLE     Stelt het huidige LINE1 TREBLE LEVEL in
LINE2_TREBLE     Stelt het huidige LINE2 TREBLE LEVEL in
MICRO_TREBLE     Stelt het huidige MICRO TREBLE NIVEAU in
GATE_THRESHOLD     Stelt het huidige NOISE GATE THRESHOLD NIVEAU in
TALKOVER_THRESHOLD     Stelt het huidige TALKOVER-DREMPELNIVEAU in
TALKOVER_ATTACK     Stelt de huidige TALKOVER ATTACK TIME in
TALKOVER_RELEASE     Stelt de huidige TALKOVER RELEASE TIJD in
TALKOVER_DEPTH     Stelt de huidige TALKOVER DEPTH (demping) in
MASTER_VOL_INC     Verhoogt het huidige MASTER VOLUME
MASTER_VOL_DEC     Verlaagt het huidige MASTER VOLUME
REMOTE_SELECTOR     Stelt de huidige REMOTE SELECTOR functie in
AUTOLOAD_PRESET1 AAN UIT     Stelt de huidige AUTOLOAD_PRESET1 in bij de opstartfunctie
PANEEL_VERGRENDELD AAN UIT     Stelt de huidige PANEL_ LOCKED (voorknop) status in
GEGEVENS PRESET_NUMBER     Toont de huidige PRESET
PRESET_DONE       Toont dat de laatste SET LOAD_PRESET n opdracht heeft

verwerkt: de preset is geladen en actief

  OUTPUT_MODE     Toont de huidige ampLifier UITVOERMODUS

(MONO/STEREO/BRUG)

INVOER     Toont de huidige actieve INPUT(s)
MUTE AAN UIT     Toont de huidige MUTE-status
MASTER_VOL     Toont het huidige MASTER VOLUME
LINE1_VOL     Toont het huidige LINE1 VOLUME
LINE2_VOL     Toont het huidige LINE2 VOLUME
MICRO_VOL     Toont het huidige MICRO VOLUME
LINE1_BASS     Toont het huidige LINE1 BASS LEVEL
LINE2_BASS     Toont het huidige LINE2 BASS LEVEL
MICRO_BASS     Toont het huidige MICRO BASS-NIVEAU
LINE1_TREBLE     Toont het huidige LINE1 TREBLE LEVEL
LINE2_TREBLE     Toont het huidige LINE2 TREBLE LEVEL
MICRO_TREBLE     Toont het huidige MICRO TREBLE-NIVEAU
GATE AAN UIT     Toont de huidige NOISE GATE AAN/UIT-status
GATE_THRESHOLD     Toont het huidige NOISE GATE-DREMPELNIVEAU
OVERSPRAAK AAN UIT     Toont de huidige TALKOVER ON/OFF-status
TALKOVER_THRESHOLD     Toont het huidige TALKOVER-DREMPELNIVEAU
TALKOVER_ATTACK     Toont de huidige TALKOVER AANVALTIJD
TALKOVER_RELEASE     Toont de huidige TALKOVER RELEASE TIJD
TALKOVER_DEPTH     Toont de huidige TALKOVER DEPTH (demping)
AFSTAND AAN UIT     Toont de huidige status AFSTAND AAN/UIT
REMOTE_SELECTOR     Toont de huidige REMOTE SELECTOR functie
AUTO_STANDBY AAN UIT     Toont de huidige status van STANSBY ON/OFF
AUTOLOAD_PRESET1 AAN UIT     Toont de huidige AUTOLOAD_PRESET1 bij opstartfunctie
PANEEL_VERGRENDELD AAN UIT     Toont de huidige status van PANEL_ LOCKED (voorknop).
INFO_MODEL     Toont het apparaatmodel
INFO_VERSIE     Toont de huidige firmwareversie
FOUT “ ”     Informeert over een fout
 • Alle productkenmerken zijn onderhevig aan variaties als gevolg van productietoleranties. NEEC AUDIO BARCELONA SL behoudt zich het recht voor om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in het ontwerp of de fabricage die van invloed kunnen zijn op deze productspecificaties.
 • Neem voor technische vragen contact op met uw leverancier of distributeur of vul het contactformulier in op onze website, in Ondersteuning / Technische verzoeken.
 • Motors, 166‐168 08038 Barcelona ‐ Spanje ‐ (+34) 932238403
 • informatie@ecler.com
 • www.ecler.com 

Documenten / bronnen

ecler CA40 AV Integratie Micro Ampverliezer [pdf] Gebruikershandleiding
CA40 AV-integratie Micro Amplifier, CA40, AV Integratie Micro Amplifier, Integratie Micro Ampverwerker, Micro Ampverliezer, Ampverliezer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *