DRAPER-LOGO

DRAPER 09708 Gravity Feed HVLP-luchtspuitpistool

DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-Air-Spray-Gun-PRO

inleiding

Dit zijn de originele productinstructies. Dit document maakt deel uit van het product; bewaar het gedurende de levensduur van het product en geef het door aan volgende houders. Lees deze handleiding volledig door voordat u probeert dit product te monteren, bedienen of onderhouden. Deze handleiding van Draper Tools beschrijft het doel van het product en bevat alle nodige informatie om een ​​correct en veilig gebruik te garanderen. Door alle instructies en richtlijnen in deze handleiding op te volgen, wordt de veiligheid van zowel het product als de gebruiker gegarandeerd en wordt de levensduur van het product verlengd. Alle foto's en tekeningen in deze handleiding zijn geleverd door Draper Tools om de juiste werking van het product te illustreren. Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding juist is. Draper Tools behoudt zich echter het recht voor om dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Gebruik altijd de laatste versie van de producthandleiding.

Productreferentie

 • Gebruikershandleiding voor: HVLP-luchtspuitpistool met vultrechter met zwaartekrachttoevoer, 100 ml
 • Voorraad nr: 09708, 09709
 • Onderdeelnr: GSG5-100, GSG5-COMP-100

Herzieningen

 • Versie 1: Januari 2010Eerste uitgave
 • Versie 2: Oktober 2022 Los van gecombineerde handleiding Algemene opmaak en inhoudsupdates Aangezien onze handleidingen voortdurend worden bijgewerkt, zorg er dan voor dat altijd de laatste versie wordt gebruikt. Ga naar drapertools.com/manuals voor de nieuwste versie van deze handleiding en de bijbehorende onderdelenlijst, indien van toepassing.

De veiligheidsinhoud van deze handleiding begrijpen

 • WAARSCHUWING! - Situaties of acties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of de dood.
 • VOORZICHTIGHEID! – Situaties of handelingen die kunnen leiden tot schade aan het product of de omgeving.
 • Belangrijk: - Informatie of instructies van bijzonder belang.

Copyright © Kennisgeving
Auteursrecht © Draper Tools Limited. Toestemming wordt verleend om deze handleiding UITSLUITEND voor persoonlijk en educatief gebruik te reproduceren. Commercieel kopiëren, herdistribueren, huren of uitlenen is ten strengste verboden. Geen enkel deel van deze handleiding mag zonder schriftelijke toestemming van Draper Tools Limited worden opgeslagen in een ophaalsysteem of op enige andere manier worden verzonden. In alle gevallen moet deze copyrightvermelding intact blijven.

product Introductie

strekking
Dit product is een door zwaartekracht gevoed spuitpistool met hoge snelheid en lage druk (HVLP) voor gebruik met persluchtsystemen en is geschikt voor gebruik met alle soorten verf, met name verf op waterbasis. HVLP-spuitpistolen leveren meer vloeistof bij een lagere druk en zijn ontworpen voor een fijnere afwerking dan andere soorten spuitpistolen.

Dit product maakt deel uit van ons kernassortiment en is geschikt voor regelmatig gebruik door zowel liefhebbers als vakmensen.

WAARSCHUWING! Dit product is geen speelgoed en moet gerespecteerd worden.
Lees deze handleiding volledig door voordat u probeert het product in elkaar te zetten, te bedienen of te onderhouden, en bewaar de handleiding voor later gebruik.

Specificaties

Voorraad Nr. 09708 09709
Part No GSG5-100 GSG5-COMP-100
Nozzle maat: 1.0mm 1.0mm
Cup capaciteit: 100 ml 100 ml
Luchtdruk: 1.4–2.0 bar (20–30 psi) 1.4–2.0 bar (20–30 psi)
Max. Hoogte luchtdruk: 2.0bar (30psi) 2.0bar (30psi)
Gemiddeld. luchtverbruik: 57–142L/min 57–142L/min
Luchtinlaat: 1/4" BSP 1/4" BSP
Vloeibaar leveringstarief: 50–80 ml/min 50–80 ml/min
Geluidsdruk niveau: 67dB (A) 71dB (A)
Geluidsvermogenniveau: 78dB (A) 82dB (A)
Trillingsniveau: <2.5 m/s2 <2.5 m/s2
Netto gewicht: 0.34 kg 0.248 kg

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Belangrijk: Lees alle gezondheids- en veiligheidsinstructies voordat u probeert dit product te gebruiken, te onderhouden of te repareren. Het niet naleven van deze instructies kan letsel of schade aan de gebruiker of het product tot gevolg hebben.

Algemene gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

 • Alleen geautoriseerd personeel dat deze handleiding zorgvuldig heeft gelezen en begrepen, mag dit product bedienen, afstellen en repareren.
 • Neem alle standaard veiligheidsmaatregelen en goede praktijken in acht bij het werken met luchtgereedschap.
 • Draag altijd voldoende oogbescherming en een gezichtsmasker bij gebruik van dit product.
  • Sommige producten die geschikt zijn voor gebruik met dit product kunnen chemicaliën of giftige componenten bevatten.
  • Vermijd inademing of contact met materialen die met dit product zijn gebruikt.
  • Als contact optreedt, dient u zo snel mogelijk medisch advies in te winnen.
 • Draag oorbeschermers en beschermende handschoenen tijdens het gebruik van dit product.
 • Houd uw werkomgeving overzichtelijk en goed verlicht, met omstanders op veilige afstand.
 • Gebruik dit product ALLEEN in goed geventileerde ruimtes om de opbouw van dampen te voorkomen en verfdeeltjes te laten verspreiden.
 • Buiten bereik van kinderen.
 • Inspecteer het gereedschap voor elk gebruik op ontbrekende, kapotte, loszittende of gecorrodeerde onderdelen.
  Belangrijk: Gebruik dit product NIET als het op enigerlei wijze beschadigd is. Neem contact op met Draper Tools om reparatie- en vervangingsopties te bespreken.
 • Zorg ervoor dat alle accessoires en hulpstukken goed vastzitten voor gebruik.
 • Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
 • Wijzig dit product op geen enkele manier.
 • Gebruik UITSLUITEND reserveonderdelen geleverd door Draper Tools.
 • Blijf te allen tijde alert; Gebruik dit product NIET als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of andere medicijnen.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor luchtgereedschap

 • Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken.
  • Schakel ALTIJD de luchttoevoer uit en koppel deze los voordat u aanpassingen aan het product uitvoert of het onbeheerd achterlaat.
  • Richt dit product NOOIT op uzelf of anderen.
  • Zorg ervoor dat perslucht niet wordt geblokkeerd door of in contact komt met enig deel van uw lichaam.
 • Gebruik UITSLUITEND schone, droge en gereguleerde perslucht.
  WAARSCHUWING! Gebruik NOOIT zuurstof, brandbare gassen of andere gassen in flessen als toevoer voor dit product. Het gebruik van deze stoffen kan het product doen ontploffen.
 • Draper Tools raadt het gebruik aan van een hulpslang tussen het gereedschap en de luchttoevoer om trillingen te verminderen.
  LET OP! Zwevende slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd op beschadigde of losse slangen en fittingen en vervang deze.
 • Controleer voor gebruik of het product compatibel is met de luchttoevoer.
 • Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten.
 • Overschrijd de maximaal vermelde luchtdruk NIET.
  • De druk van de aangesloten luchttoevoer MAG NIET hoger zijn dan 10% van de nominale druk van het product.
 • Hinder NIET het vermogen van de trekker om los te laten als deze eenmaal is ingedrukt.
 • Draag het gereedschap NOOIT bij de luchtvaartmaatschappij.
 • Sommige delen van het spuitpistool kunnen tijdens gebruik heet worden.
  • Laat het mondstuk en de verfbeker na gebruik afkoelen voordat u ze vastpakt of afstelt.
 • Spuit NOOIT ontvlambare stoffen in de buurt van open vuur of hitte- en ontstekingsbronnen.
  • NIET roken in de buurt van dit product.
 • Gebruik dit gereedschap NIET bij temperaturen die niet binnen 0–40°C vallen.

WAARSCHUWING! Het gebruik van oplosmiddelen die gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten in systemen onder druk met aluminium of gegalvaniseerde onderdelen kan chemische reacties veroorzaken die een explosie tot gevolg hebben. Dit product bevat componenten die worden beïnvloed door de aanwezigheid van gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Gebruik GEEN gehalogeneerde koolwaterstoffen met dit product. Veel gehalogeneerde koolwaterstoffen kunnen worden geïdentificeerd door de aanwezigheid van reducties van fluor (bijv. fluor-), broom (bijv. broom-), chloor (bijv. chloor-) of jodium (bijv. jood-).

Identificatie en uitpakken

Product voorbijviewDRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (1)

 1. Lucht pet
 2. Luchtregelknop
 3. Airline inlaat
 4. Vloeistofregelknop
 5. Vloeibare naald
 6. opknoping haak
 7. verstuiver
 8. Verfbeker
 9. Verf inlaat
 10. Spray regelknop
 11. Controle van de spuitrichting
 12. Trigger

Wat zit er in de doos?
Haal het product voorzichtig uit de verpakking en onderzoek het op tekenen van schade die tijdens de verzending kunnen zijn ontstaan. Voordat u het product monteert, legt u de inhoud neer en vergelijkt u deze met de hieronder getoonde onderdelen. Als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem dan contact op met de Draper Hulplijn; contactgegevens vindt u achterin deze handleiding.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (2)

 • (A) 1 x spuitpistoollichaam
 • (B) 1 x 100 ml verfbeker
 • (C) 1 x verffilter
 • (D) 1 x 1/4″ BSP luchtleidingkoppeling
 • (E) 1 x Borstel
 • (F) 1 x steeksleutel
  • (F1) 8 mm (M5) steeksleutel
  • (F2) 9 mm moersleutel
  • (F3) 10 mm (M6) steeksleutel
  • (F4) 11 mm (M7) steeksleutel
  • (F5) 12 mm ringsleutel
  • (F6) 13 mm (M8) steeksleutel
  • (F7) 14 mm moersleutel

Verpakking
Bewaar de productverpakking gedurende de garantieperiode voor het geval het product moet worden geretourneerd voor reparatie.
WAARSCHUWING! Bewaar verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Verwijder de verpakking op de juiste en verantwoorde manier en in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Bereidingsinstructies

De luchttoevoer voorbereiden voor gebruik
Dit luchtgereedschap werkt op max. druk van 2bar (30psi). Het persluchtsysteem moet worden aangestuurd door een combinatie van drukregelaar en vochtfilter; dit zorgt te allen tijde voor een constante toevoer van droge lucht, mits deze goed wordt onderhouden.
Belangrijk: Controleer voor gebruik altijd de werkdruk van de machine.
Water in de compressortank kan aanzienlijke corrosie van luchtgereedschap veroorzaken; de compressor moet dagelijks worden afgetapt om overmatig water in de luchttoevoer te voorkomen. Vuile of natte lucht kan de levensduur van het product aanzienlijk verkorten. Bij gebruik van een persluchtgereedschap met een slang van meer dan 25 m lang, raadt Draper Tools aan om de boring van de slang te vergroten tot de volgende grootste beschikbare maat (dwz vergroot 3/8” tot 1/2”). Dit zorgt voor voldoende druk en luchtvolume om het gereedschap aan te drijven.

LET OP! Smeer de luchtleiding NIET bij gebruik van verfspuitpistolen. Zorg ervoor dat alle olievoorzieningen zijn verwijderd en dat alle achtergebleven olie uit het systeem is verwijderd voordat u het spuitpistool aansluit.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (3)

Het product en de accessoires reinigen voor het eerste gebruik
Voor het eerste gebruik moet het spuitpistool grondig worden gereinigd om alle olie, vet en beschermende film te verwijderen die voor verzending zijn aangebracht.

 1. Demonteer het spuitpistool en dompel alle onderdelen en accessoires onder in spuitpistoolreinigingsvloeistof.
 2. Week de onderdelen een paar minuten.
 3. Laat de onderdelen drogen en veeg ze vervolgens schoon met adamp kleding.
 4. Monteer het spuitpistool (zie 7.3) en vul de verfbeker (8) voor de helft met verdunner.
  Belangrijk: Sluit het spuitpistool op dit moment NIET aan op de regelaar of luchtleiding.
 5. Knijp de trekker (12) in om de verdunners door het spuitpistool te spoelen totdat de verfbeker leeg is.
 6. Dompel het geassembleerde spuitpistool nog een paar minuten onder in de reinigingsvloeistof.
 7. Laat de onderdelen drogen en veeg ze schoon.

Montage, vullen en aansluiten
Belangrijk: Draper Tools raadt aan om een ​​hulpslang met 1/4″ BSP-draad (voorraadnr. 54438) te gebruiken om het spuitpistool aan te sluiten op een luchtleiding om trillingen te verminderen.

 1. Steek het verffilter (C) volledig in de verfinlaat van het spuitpistool (9) met de naald naar beneden gericht.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (4)
 2. Bevestig de verfbeker (8) aan de inlaat van het spuitpistool.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (5)
 3. Draai de vloeistofregelknop (4) zo ver mogelijk met de klok mee om de vloeistofklep te sluiten.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (6)
 4. Wikkel een stuk PTFE-tape rond de inlaat van de luchtleiding van het spuitpistool (3).DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (7)
  Belangrijk: Voor een veiligere afdichting moet de PTFE-tape in de tegenovergestelde richting van de schroefdraad worden gewikkeld.
 5. Schroef de 1/4″ luchtslangkoppeling (D) op de luchtinlaat van het spuitpistool.
  Belangrijk: Als u een hulpslang gebruikt, bevestig dan een parallelle wartelmoer (voorraadnr. 25823) in plaats van de luchtleidingkoppeling. Wikkel een stuk PTFE-tape rond de schroefdraad van de hulpslanguitlaat en bevestig deze aan de parallelle wartelmoer.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (8)
 6. Sluit de luchtleiding aan op de luchtleidingkoppeling of hulpslang.
 7. Schroef het deksel van de verfbeker los en giet de benodigde hoeveelheid verf erin.
  Belangrijk: Zorg er ALTIJD voor dat de verf wordt gemengd en verdund volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 8. Breng de luchtleiding onder druk wanneer u klaar bent om te beginnen.

Gebruiksaanwijzing

Belangrijk: Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies in deze handleiding voordat u dit product gebruikt. Maak GEEN aanpassingen aan het spuitpistool terwijl de trekker is ingedrukt.

De luchtregelknopDRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (9)
De luchtdruk kan fijn worden afgesteld door de luchtregelknop (2) op het spuitpistool te verstellen. Dit wordt gebruikt om kleine aanpassingen aan de luchtstroom aan te brengen nadat de vereiste luchtdruk is ingesteld door de regelaar van de luchtvaartmaatschappij.

 • Om de luchtstroom te verhogen: Draai de knop met de klok mee.
 • Om de luchtstroom te verminderen: Draai de knop tegen de klok in.

Belangrijk: De luchtregelknop moet normaal gesproken in de volledig open stand blijven staan ​​om de volledige luchtstroom in het spuitpistool mogelijk te maken, maar hij kan worden gebruikt om kleine aanpassingen te maken voor specifieke bewerkingen. De wijzerplaat klikt wanneer deze is opgewonden tot de volledig geopende positie.

De vloeistofregelknopDRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (10)
De vloeistofregelknop (4) regelt de hoeveelheid verf die vrijkomt in de luchtstroom en de dichtheid van de spray wanneer de trekker volledig wordt ingedrukt:

 • Om de verfhoeveelheid en dichtheid te verhogen: Draai de spuitmondregelaar tegen de klok in.
  • De hoeveelheid verf moet worden verhoogd wanneer het spuitpistool verder van het oppervlak wordt geplaatst of wanneer het verfmengsel een hogere viscositeit heeft.
 • Om de verfhoeveelheid en dichtheid te verminderen: Draai de spuitmondregelaar met de klok mee.
  • De hoeveelheid verf moet worden verminderd wanneer het spuitpistool dichter bij het oppervlak wordt geplaatst of wanneer het verfmengsel een lagere viscositeit heeft.

De Spray Control-knopDRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (11)
De straalregelaar (10) regelt de vorm van de verfstraal die uit de spuitmond komt. De straalregelknop kan meer dan 360° worden gedraaid.

 • Voller, vlakker patroon: draai de knop met de klok mee.
 • Smaller, ronder patroon: draai de knop tegen de klok in.

De luchtkap
De luchtkap (1) heeft drie soorten openingen die het patroon van de vloeistofspray beïnvloeden:

 • Een gat voor de mondstukkop waaruit de vloeistof wordt verspreid (13).
 • Vernevelingsluchtgaten (14) die de vloeistof in een fijne straal breken.
 • Luchthoorngaten (15) die het sproeipatroon naar wens vormen.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (12)

Zodra het spuitpatroon is ingesteld met behulp van de bedieningsknop, draait u de luchtkap om de oriëntatie van de straal te wijzigen.
Belangrijk: Zorg er ALTIJD voor dat de luchtkap stevig vast blijft zitten na het aanpassen van de richting.

De trekkerDRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (13)
Verf komt uit het spuitpistool door de trekker (12) in te drukken:

 1. Knijp eerst de trekker in totdat u weerstand voelt; dit opent de luchtklep.
 2. Knijp de trekker helemaal in om de vloeistofpen terug te trekken en de verf uit de spuitmond te laten lopen.

Belangrijk: Draper Tools raadt aan om de spuituitvoer te testen op een stuk afvalmateriaal voordat u aan het echte oppervlak gaat werken. Pas de bedieningsknoppen aan om een ​​gelijkmatige stroom in het gewenste patroon te produceren. Laat ALTIJD de trekker los voordat u aanpassingen aan het spuitpistool uitvoert.

Opmerkingen over gebruik

 • Houd het spuitpistool tijdens gebruik op een afstand van 6 - 12 cm van het oppervlak.
 • Begin met het bewegen van het spuitpistool VOORDAT u de trekker overhaalt om opeenhoping van verf op het startpunt te voorkomen.
 • Beweeg het spuitpistool met een vloeiende beweging, waarbij u het te allen tijde loodrecht op en op een constante afstand van het oppervlak houdt.
 • Het spuitpistool NIET schudden of draaien, omdat dit een ongelijkmatige dekking van het oppervlak zal opleveren.
 • Houd het spuitpistool NIET in een statische positie terwijl de trekker is ingedrukt, omdat dit een ongelijkmatige dekking zal opleveren.
 • Laat de bewegingen van het spuitpistool enigszins overlappen om een ​​gelijkmatige verdeling aan de randen van elke slag te garanderen.
 • Gebruik een stuk afvalmateriaal aan de randen van het gebied om overspray te voorkomen en andere oppervlakken te beschermen.
 • Wijzig de snelheid van de beweging, de afstand tot het oppervlak en de instelling van de vloeistofregelknop om de dikte van de op het oppervlak aangebrachte verf aan te passen.
 • Laat de trekker los VOORDAT de beweging van het spuitpistool is voltooid aan het einde van de laatste slag om ophoping van verf op het eindpunt te voorkomen.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (14)

Onderhoud en probleemoplossing

Belangrijk: Lees alle gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze handleiding voordat u probeert dit product te onderhouden. Al het onderhoud mag UITSLUITEND worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel.

Algemeen onderhoud

 • Houd de spuitpistolen schoon en droog wanneer ze niet in gebruik zijn.
 • Bescherm het product tegen ongunstige weersomstandigheden, zowel tijdens gebruik als tijdens opslag.
  LET OP! Smeer het spuitpistool of de accessoires NOOIT met olie, vet of een ander product op basis van siliconen.

Het spuitpistool reinigen
Belangrijk: Zorg er ALTIJD voor dat de borstels schoon zijn voor elk onderdeel van het spuitpistool. Gebruik GEEN scherpe voorwerpen om openingen in het spuitpistool schoon te maken, aangezien dit de interne onderdelen kan beschadigen.
LET OP! Laat onderdelen NIET te lang in oplosmiddelen of reinigingsvloeistoffen weken, aangezien langdurige blootstelling schade aan de afdichtingen en andere componenten kan veroorzaken.

 1. Gebruik perslucht om de binnenkant van de luchtinlaat te reinigen.
 2. Reinig de verfbeker en vloeistofkamer:
  • a. Verwijder het deksel van de verfbeker (8) en giet de resterende vloeistof in een geschikte container.
  • b. Vul de verfbeker voor de helft met een geschikte verdunner en plaats het deksel terug.
  • c. Knijp de trekker in en spuit alle vloeistof door het gereedschap.
   Belangrijk: Spuit de reinigingsvloeistof ALTIJD veilig in een geschikte container.
  • d. Herhaal dit proces als de reinigingsvloeistof niet helemaal schoon is bij het afvoeren.
   Belangrijk: Als de vloeistof na verschillende pogingen niet schoon is, verwijdert u het verffilter uit de verfinlaat van het spuitpistool en dompelt u het onder in de verdunner om er zeker van te zijn dat het schoon is.
  • e. Veeg de verfbeker schoon.
 3. Reinig de luchtkap en de kop van het mondstuk:
  • A. Draai de luchtkap (1) linksom om deze te verwijderen.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (15)
   B. Gebruik de 8 mm sleutel (F1) om de spuitmondkop (16) te verwijderen.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (16)
   C. Week de onderdelen in een oplosmiddel om verstopte gaten of openingen te verwijderen en spoel ze daarna schoon.
   D. Reinig de binnen- en buitenkant van de luchtkap en de sproeikop met behulp van de borstel (E).
   LET OP! Zorg ervoor dat u tijdens het reinigen de openingen in de luchtkap en de sproeikop niet beschadigt, omdat dit het spuitpatroon beïnvloedt.
 4. Reinig de vloeistofnaald en kamer:
  • a. Draai de vloeistofregelknop (4) tegen de klok in totdat deze loskomt van het spuitpistoolhuis.DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (17)
  • b. Verwijder de veer (17) en de vloeistofnaald (5) uit de kamer via de achterkant van het spuitpistool.
  • c. Week de onderdelen in het oplosmiddel en spoel ze schoon.
  • d. Reinig alle onderdelen van de vloeistofnaald met het borsteltje.
 5. Dompel het spuitpistool in het oplosmiddel, spoel het af en reinig het met een borstel.
 6. Zet het spuitpistool weer in elkaar:
  • a. Bevestig de mondstukkop weer.
  • b. Steek de vloeistofnaald met de punt naar voren in de kamer via de achterkant van het spuitpistool.
   Belangrijk: Zorg ervoor dat het borduurpunt uitgelijnd is met en door de trekkercilinder gaat wanneer deze wordt ingebracht.
  • c. Leid de veer over het platte uiteinde van de vloeistofnaald en schroef de vloeistofregelknop weer op zijn plaats.
  • d. Plaats de luchtkap terug en test de trekker om een ​​soepele werking te garanderen.

Het product opslaan
Wanneer het spuitpistool en zijn accessoires niet in gebruik zijn:

 • Schakel de luchtleiding uit, ontkoppel deze en maak deze los van de regelaar.
 • Verwijder de regelaar van het gereedschap.
 • Reinig het gereedschap grondig voordat u het opbergt.
 • Bewaar het gereedschap op een schone en droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

Probleem oplossen

DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (18)DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (19)DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (20)

Reserveonderdelen, retouren en verwijdering

Voor reserveonderdelen, onderhoud en reparatie- en vervangingsopties kunt u contact opnemen met de producthulplijn van Draper Tools voor informatie over uw dichtstbijzijnde geautoriseerde vertegenwoordiger. Draper Tools zal zich inspannen om reserveonderdelen, indien van toepassing, gedurende zeven jaar vast te houden vanaf de datum waarop het laatste overeenkomende voorraadartikel wordt verkocht. Onderhoud of reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel of installatie van reserveonderdelen die niet door Draper Tools zijn geleverd, maakt uw garantie ongeldig.
Belangrijk: Om veiligheidsredenen dient u het product ALTIJD te ontdoen van alle verf, verdunners of andere substanties voordat u het terugstuurt naar Draper Tools of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Bewaar deze materialen in geschikte containers en gooi ze weg in overeenstemming met de lokale regelgeving. Draper Tools en haar vertegenwoordigers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de afvoer van deze stoffen.
Voer het product aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften af. Waar mogelijk recyclen. Voer verf en gebruikte verdunners afzonderlijk en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften af; Laat ze NIET achter in het milieu.

Verklaring van symbolen

DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (21)DRAPER-09708-Gravity-Feed-HVLP-luchtspuitpistool- (22)

Garantie

De producten van Draper Tools worden vóór verzending zorgvuldig getest en geïnspecteerd en zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten. Mocht het gereedschap een defect vertonen, stuur het complete gereedschap dan terug naar uw dichtstbijzijnde distributeur of neem rechtstreeks contact op met Draper Tools. De contactgegevens vindt u achterin deze handleiding. Er moet een aankoopbewijs worden overlegd. Als bij inspectie blijkt dat het defect te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten, wordt de reparatie gratis uitgevoerd. Deze garantieperiode dekt onderdelen en arbeid gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum. Wanneer gereedschap is verhuurd, is de garantieperiode 90 dagen vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen, batterijen of normale slijtage, en dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onzorgvuldige of onveilige behandeling, wijzigingen, ongelukken of reparatiepogingen of uitgevoerd door ander personeel dan de geautoriseerde Draper Tools reparatie middel. Neem in alle gevallen contact op met of breng het product terug naar de plaats van aankoop om een ​​claim in te dienen voor defect vakmanschap of materiaal binnen de standaard garantieperiode. Er kan een aankoopbewijs vereist zijn. Als de plaats van aankoop niet langer actief is of als u problemen ondervindt met uw garantie, neem dan contact op met de klantenservice met de productgegevens en uw aankoopbewijs. De contactgegevens vindt u achterin deze handleiding. Als het gereedschap niet wordt gedekt door de voorwaarden van deze garantie, worden reparatie- en transportkosten in rekening gebracht en dienovereenkomstig in rekening gebracht. Deze garantie vervangt alle andere expliciete of impliciete garanties en variaties op de voorwaarden zijn niet toegestaan. Uw garantie van Draper Tools gaat pas in als u op verzoek een gedateerd ontvangstbewijs of factuur kunt overleggen om uw aankoop binnen de garantieperiode te verifiëren. Houd er rekening mee dat deze garantie een bijkomend voordeel is en geen invloed heeft op uw wettelijke rechten.

Contactgegevens

Draper Tools
Draper Tools Limited
Husley Road
Chandler's Ford
Eastleigh
Hampgraafschap
SO53 1YF
UK

Delta Internationaal
Delta International B.V
Oude Graaf 8
6002 NL
Weert
Nederland

Website: drapertools. com
E-mail: verkoop@drapertools.com
Producthulplijn: +44 (0) 23 8049 4344
Telefoon Verkoopbalie: +44 (0) 23 8049 4333
Algemene inlichtingen: +44 (0) 23 8026 6355
Algemene fax: +44 (0) 23 8026 0784

Neem contact op met de producthulplijn van Draper Tools voor vragen over reparatie en onderhoud.

Documenten / bronnen

DRAPER 09708 Gravity Feed HVLP-luchtspuitpistool [pdf] Gebruiksaanwijzing
09708 Gravity Feed HVLP-luchtspuitpistool, 09708, Gravity Feed HVLP-luchtspuitpistool, Feed HVLP-luchtspuitpistool, HVLP-luchtspuitpistool, luchtspuitpistool, spuitpistool, pistool

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *