DOMO-logo

DOMO DO338IP Inductiekookplaat - icong6

DO338IP
Instructieboekje
Inductie kookplaat
PRODUCT VAN LINEA
2000
DOMO DO338IP Inductiekookplaat - icoon

DOMO DO338IP Inductiekookplaat - icoon 1 Lees aandachtig alle – bewaarplicht voor instructies.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

 • Lees alle instructies aandachtig door. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
 • Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen en reclamestickers zijn verwijderd voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal kunnen spelen.
 • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
 • personeelskeukenruimten in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 • boerderijen;
 • door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 • bed & breakfast-achtige omgevingen.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.
 • Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn aftersalesservice.
 • Elk letsel of schade veroorzaakt door het niet naleven van deze regels is op eigen risico. Noch de fabrikant, importeur of leverancier kan aansprakelijk worden gesteld.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

 •  Om gevaar te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer of een afzonderlijke afstandsbediening, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.
 • Het apparaat moet worden losgekoppeld van de stroombron wanneer het niet in gebruik is, tijdens service en bij het vervangen van onderdelen. Laat afkoelen voordat u onderdelen aan- of uittrekt en voordat u het apparaat reinigt. Om de verbinding te verbreken, draait u de bedieningselementen naar de stand "OFF" of "0" en verwijdert u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer of het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Controleer zorgvuldig of de voltage en frequentie van het stroomnet komen overeen met de aanduidingen op het typeplaatje van het apparaat.
 • De stekker moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale normen en vereisten.
 • Laat het netsnoer niet over de rand van een aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
 • Houd het netsnoer uit de buurt van hete onderdelen en dek het apparaat niet af.
 • Wikkel het snoer volledig uit om oververhitting van het snoer te voorkomen. Laat het netsnoer niet onder of rond het apparaat lopen.
 • Het apparaat mag niet worden gebruikt met een verlengsnoer of een stekkerdoos.
 • Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker of in het geval dat het apparaat niet goed werkt of op enigerlei wijze is beschadigd. Retourneer het apparaat naar de DOMO-serviceafdeling of zijn serviceagent voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Waarschuwingspictogram INSTALLATIE

 • Niet in de buurt van brandbare materialen, gassen of explosieven plaatsen.
 • Gebruik of bewaar dit apparaat niet buitenshuis.
 • Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, droge en vlakke ondergrond.
 • Plaats dit apparaat nooit in de buurt van een gasfornuis of elektrisch fornuis of op een plaats waar het in contact kan komen met een warm apparaat.

Waarschuwingspictogram  GEBRUIK

 • Gebruik dit apparaat niet voor een ander dan waarvoor het bedoeld is.
 • Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die het gevolg zijn van onjuist gebruik van het apparaat of het niet opvolgen van de instructies beschreven in deze handleiding.
 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in werking is.
 • Gebruik het apparaat niet met natte handen.
 • Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik alleen het keukengerei dat bij het apparaat is geleverd.

Waarschuwingspictogram SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

 • Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof om u te beschermen tegen elektrische schokken of brandwonden.
 • Als dit apparaat niet schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloeden en mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.

Waarschuwingspictogram PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

beko TAM 8402 B Broodrooster - 10 Het apparaat kan tijdens gebruik heet worden. Houd het netsnoer uit de buurt van hete onderdelen en dek het apparaat niet af.

 • Plaats het apparaat nooit op metaal of een brandbaar oppervlak (bijv. tafelkleed, tapijt, enz.).
 • Blokkeer de ventilatiesleuven van het apparaat niet. Hierdoor kan het apparaat oververhit raken. Houd een min. afstand van 10 cm (2.5 inch) tot muren of andere items.
 • Plaats de inductiekookplaat niet naast apparaten of voorwerpen die gevoelig reageren op magnetische velden (bijv. radio's, tv's, cassetterecorders, enz.).
 • Plaats inductiekookplaten niet naast open vuur, kachels of andere warmtebronnen.
 • Zorg ervoor dat de netaansluitkabel niet beschadigd of platgedrukt wordt onder het apparaat.
 • Zorg ervoor dat de netaansluitkabel niet in contact komt met scherpe randen en/of hete oppervlakken.
 • Schakel het apparaat uit als het oppervlak gebarsten is om de kans op elektrische schokken te voorkomen.
 • Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, omdat deze heet kunnen worden.
 • Plaats geen magnetische voorwerpen zoals creditcards, cassettes enz. op het glazen oppervlak terwijl het apparaat in werking is.
 • Plaats geen aluminiumfolie of metalen platen op het apparaat om oververhitting te voorkomen.
 • Steek geen voorwerpen zoals draden of gereedschap in de ventilatiesleuven. Let op: dit kan elektrische schokken veroorzaken.
 • Raak het hete oppervlak van de plaat niet aan. Let op: tijdens het koken warmt de inductiekookplaat niet zelf op, maar de temperatuur van het kookgerei verwarmt de kookplaat!
 • Verwarm geen ongeopende vormen op de inductiekookplaat. Een verwarmd blik kan exploderen; verwijder daarom in ieder geval vooraf het deksel.
 • Wetenschappelijke tests hebben aangetoond dat inductiekookplaten geen risico vormen. Personen met een pacemaker dienen echter een minimale afstand van 60 cm tot het apparaat aan te houden terwijl het in werking is.
 • Het bedieningspaneel reageert op aanraking en vereist geen enkele druk.
 • Elke keer dat een aanraking wordt geregistreerd, hoort u een signaal of pieptoon.
 • Verwarm nooit lege potten of pannen. Lege verpakkingen kunnen beschadigd of vervormd raken.
  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK 

ONDERDELEN

1. Glasplaat
2. Kookzone 1
3. Kookzone 2
4. controleur
CONTROLLER
5. tonen
6. Stroomindicatielampje
7. Temperatuurindicatielampje
8. Timerindicatielampje
9. Aan-uit-indicatielampje
10. Maximumknop
11. Minimumknop
12. Verlagen-knop
13. Verhogen-knop
14. Modusknop
15. Aan / uit-knop

DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig2DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig3

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

 •  Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen en reclamestickers zijn verwijderd voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
 • Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, droge en vlakke ondergrond.
 • Gebruik potten en pannen die geschikt zijn voor inductiekookplaten. Dit kan eenvoudig worden getest.DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig4De bodem van je potten en pannen moet magnetisch zijn. Neem een ​​magneet en plaats deze op de bodem van je pot of pan, als deze blijft plakken is de bodem magnetisch en is de pot geschikt voor keramische kookplaten.
 • De kookzone heeft een diameter van 18 cm. De diameter van je pot of pan moet minimaal 12 cm zijn, maar niet groter dan 26 cm.
 • Zorg ervoor dat de bodem van je pot niet vervormd is. Als de bodem hol of bol is, zal de warmteverdeling niet optimaal zijn. Als de kookplaat hierdoor te heet wordt,
  kan breken.

DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig5

GEBRUIK

Het bedieningspaneel is voorzien van touchscreen bediening. U hoeft geen enkele knop in te drukken - het apparaat reageert op aanraking. Zorg ervoor dat het bedieningspaneel altijd schoon is. Elke keer dat het wordt aangeraakt, reageert het apparaat met een signaal.DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig6

VERBINDEN
Wanneer je de stekker in het stopcontact steekt, hoor je een signaal. Op het display van kookzone 1 ziet u dan 'UIT' staan.
GEBRUIK

 1. Zet bij het bedienen van het apparaat eerst een pan/pot op. Let op: Plaats de pot of pan altijd in het midden van de kookplaat.
 2. Houd de aan-uitknop ingedrukt om de kookplaat aan te zetten. U hoort een signaal en er verschijnen 4 streepjes [—-] op het display. Het aan-uit-indicatielampje gaat branden. Het apparaat schakelt automatisch uit als je na 60 seconden geen instelling hebt ingevoerd.
 3. Druk op de modusknop om te beginnen met verwarmen. De standaard vermogensinstelling is ingeschakeld en de voedingsindicator brandt. De standaard voor kookzone 1 is 1200 W en 1000 W voor kookzone 2.
 4. U past de instelling aan met behulp van de toetsen voor verlagen/verhogen. U kunt kiezen uit verschillende instellingen.DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig8 De geselecteerde instelling wordt weergegeven op het display.
 5.  Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. De ventilatie blijft nog even aanstaan ​​om af te koelen.DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig10

Waarschuwingspictogram Aandacht: het apparaat klinkt meerdere keren als de juiste pan niet op de kookplaat staat en schakelt na een minuut automatisch uit. Het display toont de foutmelding [E0].

TEMPERATUUR
In plaats van weergave in vermogensstand kun je er ook voor kiezen om in temperatuur uitgedrukt in °C weer te geven.

 1. Voordat u het apparaat inschakelt, moet u eerst een pot of pan op het kookoppervlak plaatsen. Let op: plaats de pot of pan altijd in het midden van de kookplaat.
 2. Houd de aan-uitknop ingedrukt om de kookplaat aan te zetten. U hoort een signaal en er verschijnen 4 streepjes [—-] op het display. Het aan-uit-indicatielampje gaat branden. Het apparaat schakelt automatisch uit als je na 60 seconden geen instelling hebt ingevoerd.
 3. Druk driemaal op de functieknop om het verwarmen te starten. De standaardinstelling van 180°C is ingeschakeld en het temperatuurcontrolelampje brandt.
 4. U past de instelling aan met behulp van de toetsen voor verlagen/verhogen. Je kunt kiezen uit 10 verschillende standen. De geselecteerde instelling wordt weergegeven op het display.
  60 ° C 80 ° C 100 ° C 120 ° C 140 ° C 160 ° C 180 ° C 200 ° C 220 ° C 240 ° C
 5. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. De ventilatie blijft nog even aanstaan ​​om af te koelen.
  DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig10

TIMER

 • Stel eerst het gewenste vermogen of de gewenste temperatuur in zoals eerder beschreven.
 • Druk op de functieknop om de timer in te stellen. Het timer-indicatielampje gaat branden. U ziet dan '[00]' op het display.
 • Stel de gewenste tijd in door op de toetsen voor verlagen/verhogen te drukken. Je kunt de timer instellen tussen de 1 en 180 minuten. Het is niet nodig om de gewenste instelling te bevestigen. Als u enkele seconden geen instellingen meer invoert, is de timer ingesteld.
 • Na het instellen van de gewenste tijd verschijnt op het display afwisselend de timer en de gekozen temperatuurstand of powerstand. De lampjes power/temperatuur en timer lichten ook afwisselend op.
 • Als u de timer wilt uitschakelen, zet u deze op 0.
 • Als de timer klaar is, schakelt de kookplaat automatisch uit.

DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig11MINIMUM/MAXIMUM KNOP
De kookplaat is voorzien van twee sneltoetsen

 • DOMO DO338IP Inductiekookplaat - icon6 Druk op de minimumknop om het apparaat op minimaal vermogen te laten werken, namelijk 200 W.
 • DOMO DO338IP Inductiekookplaat - icong6 Druk op de maximum-toets om het apparaat op maximaal vermogen te laten werken, d.w.z. 2000 W voor kookzone 1 en 1500 W voor kookzone 2.

KINDERSLOT
Druk tegelijkertijd op de afname- en toenametoetsen om het kinderslot te activeren. U ziet dan 'L' op het display. Alleen de aan-uitknop werkt als deze functie is ingeschakeld. Andere knoppen reageren niet. Om deze functie uit te schakelen, houdt u de toetsen voor verlagen en verhogen opnieuw ingedrukt.DOMO DO338IP Inductiekookplaat - ico11

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Screenshot van je foutmelding Veroorzaken
E0  · Er staat geen pot of pan op de kookplaat.
· De gebruikte pot of pan is niet geschikt voor inductie.
E01  · Temperatuur is te hoog.
· Er is kortsluiting opgetreden omdat de temperatuur te hoog was.
E02  · Temperatuur is te hoog.
· Er is kortsluiting opgetreden omdat de temperatuur te hoog was.
E03 Het elektriciteitsnet voltage komt niet overeen met het apparaat
voltage.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

 • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Laat het apparaat afkoelen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
 • Om uzelf tegen elektrische schokken te beschermen, mag u het apparaat, de kabels en de stekker nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
 • Veeg het oppervlak af met advertentieamp doek of gebruik een milde, niet-schurende zeepoplossing.
 • Veeg de behuizing en het bedieningspaneel af met een zachte doek of een mild schoonmaakmiddel.
 • Gebruik geen benzineproducten om de kunststof onderdelen en de behuizing/het bedieningspaneel niet te beschadigen.
 • Gebruik geen ontvlambare, zure of alkalische materialen of stoffen in de buurt van het apparaat, omdat dit de levensduur van het apparaat kan verkorten en kan leiden tot deflagratie wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
 • Zorg ervoor dat de bodem van het kookgerei niet over het oppervlak van het keramische veld schraapt, hoewel een bekrast oppervlak het gebruik van het apparaat niet belemmert.
 • Zorg ervoor dat het apparaat goed is schoongemaakt voordat u het op een droge plaats opbergt.
 • Zorg ervoor dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is. Laat geen voorwerpen op de kookplaat liggen.

MILIEU-RICHTLIJNEN

WEE-verwijdering-icon.png Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het naar het desbetreffende inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.
SALEEY FJ48.V5 Farm Jacks - ICON 4De verpakking is recyclebaar. Gelieve de verpakking ecologisch te behandelen.

GARANTIE

Dit apparaat heeft een garantieperiode van twee jaar. Gedurende deze periode is de fabrikant verantwoordelijk voor eventuele storingen die het directe gevolg zijn van constructiefouten. Wanneer deze storingen optreden, wordt het apparaat indien nodig gerepareerd of vervangen. De garantie is niet geldig wanneer de schade aan het apparaat is veroorzaakt door verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de instructies of reparaties uitgevoerd door een derde partij. De garantie wordt afgegeven met de originele kassabon. Alle onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie.
Als je apparaat binnen de garantieperiode van 2 jaar kapot gaat, kun je het apparaat samen met je kassabon terugsturen naar de winkel waar je het hebt gekocht.
De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage is slechts 6 maanden.
De garantie en verantwoordelijkheid van leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

 • Als de instructies in deze handleiding niet zijn gevolgd.
 • Bij verkeerde aansluiting, bijv. elektrische voltage dat is te hoog.
 • Bij onjuist, ruw of abnormaal gebruik.
 • Bij onvoldoende of onjuist onderhoud.
 • Bij reparaties of wijzigingen aan het apparaat door de consument of niet-geautoriseerde derden.
 • Indien de klant onderdelen of accessoires heeft gebruikt die niet zijn aanbevolen of geleverd door de leverancier/fabrikant.

Geachte cliënt ,
Al onze producten worden altijd onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole voordat ze aan u worden verkocht.
Mocht u toch problemen ondervinden met uw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.
In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice.
Onze medewerkers helpen u graag verder.
DOMO DO338IP Inductiekookplaat - icoon 2 +32 14 21 71 91
info@linea2000.be
Maandag – Donderdag: 8.30 – 12.00 en 13.00 – 17.00
Vrijdag: 8.30 – 12.00 en 13.00 – 16.30
Webshop
BESTEL de originele Domo accessoires en onderdelen online op:
webwinkel.domo-elektro.be

DOMO DO338IP Inductiekookplaat - fig13DOMO DO338IP Inductiekookplaat - qrhttp://webshop.domo-elektro.be

LINEA 2000 BV – Dompel 9 – 2200 Herentals – België
– Tel: +32 14 21 71 91 –
Fax: + 32 14 21 54 63

Documenten / bronnen

DOMO DO338IP Inductiekookplaat [pdf] Gebruiksaanwijzing
DO338IP Inductiekookplaat, DO338IP, Inductiekookplaat, Kookplaat, Plaat

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *