Cloud-logoVA-SERIE AMPLIFIERS
MODELLEN VA2120 EN VA4120Cloud VA2120 VA-serie Power Ampverliezer-

INSTALLATIE GIDS

WAARSCHUWING:
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen.
LET OP:
Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van andere dan de gespecificeerde procedures kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Wolk -pictogram WAARSCHUWING: SCHOKGEVAAR – NIET OPENEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE – NO PAS OUVRIR
voorzichtigheid De bliksemflits met het pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltagzich in de behuizing van het product bevinden die groot genoeg kan zijn om een ​​risico op elektrische schokken te vormen.
waarschuwing 4 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie bij het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 6. Maak alleen schoon met een droge doek.
 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 9. Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. Het brede mes of de derde tand zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor het vervangen van het verouderde stopcontact.
 10. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld kan raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 11. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 12. coocaa S5 Serie LED TV - SEMBLY Gebruik alleen met de kar, standaard, driepoot, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of wordt verkocht met het apparaat. Als een kar wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie van kar en apparaat om letsel door kantelen te voorkomen.
 13. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt , of is verwijderd.
waarschuwing 4 Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
waarschuwing 4 De netstekker wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat en moet tijdens het beoogde gebruik gemakkelijk toegankelijk blijven. Om het apparaat van het lichtnet te scheiden, moet de stekker volledig uit het stopcontact worden gehaald.
waarschuwing 4 Dit apparaat is van klasse 1 constructie en mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aarding.
waarschuwing 4 Aansluitingen gemarkeerd met deWolk -icoon1 symbool kan klasse 2 bedrading gebruiken, maar voltages op deze klemmen kunnen groot genoeg zijn om een ​​risico op elektrische schokken te vormen. De externe bedrading die op deze klemmen is aangesloten, vereist installatie door een geïnstrueerd persoon of het gebruik van vooraf gemaakte kabels of snoeren.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsopmerkingen met betrekking tot installatie

 • Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
 • Stel het apparaat niet bloot aan open vuur.
 • Blokkeer of beperk geen ventilatieopeningen.
 • Gebruik het apparaat niet bij omgevingstemperaturen boven 35°C
 • Raak geen enkel onderdeel of terminal met het symbool voor gevaar onder spanning aan terwijl de unit van stroom wordt voorzien.
 • Voer geen interne aanpassingen uit tenzij u gekwalificeerd bent om dit te doen en de gevaren die verbonden zijn aan op het lichtnet aangesloten apparatuur volledig begrijpt.
 • Het apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Als de gegoten stekker om welke reden dan ook van het netsnoer wordt afgesneden, vormt de afgedankte stekker een potentieel gevaar en moet op een verantwoorde manier worden verwijderd.

CE-SYMBOOL Conformiteiten
Dit product voldoet aan de volgende Europese EMC-normen:
EN 55032:2015 – Emissies
EN 55035:2017 – RF-immuniteit
EN 61000-3-3:2013 – Voedingsvoltagde tolerantie
EN 61000-3-2:2018 – Harmonischen
EN 62368-1:2018 – Elektrische veiligheid

Veiligheidsoverwegingen en informatie
Cloud VA-serie ampluchtverversers moeten geaard zijn. Zorg ervoor dat de netvoeding een effectieve aardverbinding biedt met behulp van een driedraadsafsluiting.
Let op – Hoog volumetage
Raak geen enkel onderdeel of terminal met het symbool voor gevaar onder spanning aan terwijl de unit onder stroom staat. Terminals waarnaar het symbool voor gevaar onder spanning verwijst, moeten door een gekwalificeerd persoon worden geïnstalleerd.
Let op – Netzekering
De overstroombeveiliging van het net wordt geleverd door de door de gebruiker vervangbare zekering in het IEC-contactdoos. Vervang deze zekering alleen door een zekering van hetzelfde type en vermogen:

230 V-versies 115 V-versies
Type zekering T4AH tijdvertraging T8AH tijdvertraging
Grootte zekering 5 mm diameter x 20 mm
Zekeringswaarde 4 A 8 A

Let op – Onderhoud
Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Voer geen onderhoud uit tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent. Koppel de voedingskabel los van het apparaat voordat u het bovenpaneel verwijdert en voer geen interne aanpassingen uit terwijl het apparaat is ingeschakeld. Monteer de unit alleen met bouten/schroeven die identiek zijn aan de originele onderdelen.

belangrijk
Lees dit voordat u de amplifier naar het lichtnet

VA-reeks ampliifiers zijn vooraf geconfigureerd in de fabriek om te werken op een 115 V of een 230 V AC netvoeding. Controleer voordat u het apparaat van stroom voorziet het achterpaneel om er zeker van te zijn dat de versie die u heeft correct is ingesteld voor uw lokale voedingsvolumetage.
Het MAINS VOLTAGE SELECTOR-schakelaar op het achterpaneel geeft 230 V of 115 V aan, zoals hieronder weergegeven. De waarschuwingssticker boven de schakelaar bevestigt de fabrieksinstelling.

Cloud VA2120 VA-serie Power Amplifier-fig1

VERBIND UW VA-SERIE NIET AMPLIFIER NAAR EEN AC-TOEVOER ZONDER EERST HET VOL TE CONTROLERENTAGE-INSTELLING.

Introductie

De Cloud VA2120 en VA4120 zijn kosteneffectieve audio-power ampluchtfilters voor gebruik in alle soorten commerciële ruimten. Ze zijn ontworpen om zo eenvoudig mogelijk te installeren en te bedienen.
De twee modellen zijn qua voorzieningen identiek en verschillen alleen in het aantal kanalen: twee (VA2120) of vier (VA4120). Elk kanaal kan 120 W leveren ampluidsprekers kunnen ofwel luidsprekers met een lage impedantie rechtstreeks aansturen (minimaal 4 ohm) of 25/70/100 V-line luidsprekerdistributiesystemen via de getapte secundaire wikkeling van de intern aangebrachte lijntransformator. Beide modellen van de amplifier worden geleverd klaar voor aansluiting op 25/70/100 V-line-systemen. Instructies voor het omzetten van de uitgangen voor laagohmige werking vindt u op pagina 8.
De ampLifiers bevatten een limiter in elk kanaal om zowel de output stage en luidsprekers. Dit vermindert overmatige signaalniveaus om ervoor te zorgen dat er geen clipping optreedt. Verdere beveiligingsschakelingen schakelen de uitgang uit als de maximaal toegestane interne temperatuur wordt overschreden, of als DC wordt gedetecteerd op de uitgangsklemmen.
Alle aansluitingen worden gemaakt op het achterpaneel, met behulp van afneembare connectoren met schroefaansluiting (Phoenix-compatibel). Elk kanaal heeft een vooraf ingestelde niveauregeling en een schakelbaar hoogdoorlaatfilter om het effect van transformatorverzadiging bij lage frequenties te verminderen bij het aansturen van 25/70/100 V-lijnsystemen.
Het voorpaneel heeft een set LED's voor elk kanaal, die de aanwezigheid van het signaal, een te hoog niveau en ampliifier bescherming activiteit. Beide modellen worden met geforceerde lucht gekoeld door ventilatoren die op het achterpaneel zijn gemonteerd; luchtstroom is van voor naar achter.

Achterpaneel – aansluitingen en bediening

Cloud VA2120 VA-serie Power Amplifier-fig2 Cloud VA2120 VA-serie Power Amplifier-fig3
 1. INGANG 1, INGANG 2 (beide modellen) en INGANG 3, INGANG 4 (alleen VA4120) – gebalanceerde lijningangen voor elk amplifier-kanaal, met behulp van 3-pins, 3.5 mm-schroefklemconnectoren. Passende connectoren worden meegeleverd. Sluit gebalanceerde of ongebalanceerde bronnen aan volgens onderstaande schema's:
  Cloud VA2120 VA-serie Power Amplifier-fig4
 2. NIVEAU 1, NIVEAU 2 (beide modellen), en NIVEAU 3, NIVEAU 4 (alleen VA4120) – vooraf ingestelde niveauregelingen voor elk kanaal. Met de besturing volledig tegen de klok in, zal het kanaal effectief uit zijn: met de besturing volledig met de klok mee, zal het kanaal zijn volledige nominale vermogen leveren voor een ingang van 0 dBu (0.775 Vrms). De juiste instelling voor de niveauregeling verschilt per installatie, maar wordt bepaald door het aantal en het vermogen van de gebruikte luidsprekers en ook van de bronapparatuur. Als algemene richtlijn stelt u de niveauregelaars zo in dat het geluidsniveau niet vervormd of luider is dan vereist, met eventuele niveauregelaars op de bronapparatuur op hun maximale instelling.
  NOTITIE
  voorzichtigheidVoor elk kanaal hebben de twee uitgangsconnectoren ([3] en [4] hieronder) een enkele verwijderbare veiligheidskap die moet worden verwijderd (twee schroeven) om de verbindingen te maken en vervolgens opnieuw moet worden aangebracht.
 3. LAGE IMPEDANTIE – een uitgang per kanaal voor het aansturen van luidsprekers met een lage impedantie. Het type connector is een 2-pins schroefklem met een spoed van 5 mm: er wordt een bijpassende connector meegeleverd. Als meerdere luidsprekers worden aangesloten, moeten installateurs ervoor zorgen dat de totale impedantie van de belasting op elk kanaal niet minder dan 4 ohm is. Deze uitgangen zijn niet operationeel wanneer de amplifier wordt verzonden. Ze kunnen operationeel worden gemaakt door interne connectoren te verplaatsen – zie pagina 8.
 4. CV-UITGANGEN – uitgang per kanaal voor het aansturen van 25/70/100 V-line luidsprekerdistributiesystemen. Het connectortype is een 4-pins 5 mm-pitch schroefterminaltype: een bijpassende connector wordt meegeleverd. Maak alleen verbindingen met de 0V-klem en een andere, afhankelijk van de voltage classificatie van het gebruikte systeem. Dit zijn de ampde standaarduitgangen van lifier.
  voorzichtigheidProbeer geen verbindingen te maken met deze uitgang terwijl de mixer amplifier wordt aangedreven, aangezien er voltags aanwezig op de klemmen van voldoende sterkte om een ​​elektrische schok te veroorzaken.
  BELANGRIJK
  Alleen de LAGE IMPEDANTIE uitgang [3] of de CV-UITGANG [4] voor elk kanaal kan op elk moment actief zijn. De twee uitgangstypes kunnen niet tegelijkertijd voor één kanaal worden gebruikt.
 5. 65 HZ HPF - deze drukknoppen maken een intern, per kanaal hoogdoorlaatfilter mogelijk, waardoor de LF-inhoud van het signaal wordt beperkt om de mogelijkheid van transformatorkernverzadiging te verminderen.
 6. STROOMINGANG – sluit hier het lichtnet aan met behulp van de meegeleverde kabel, die een netstekker heeft die geschikt is voor uw gebied. Gebruik alleen een 3-draads aansluiting om ervoor te zorgen dat de unit geaard is (geaard). De POWER INPUT-connector bevat een zekeringhouder – zie pagina 4 voor zekeringgegevens.
 7. Ventilatoren – VA-serie ampLifiers worden met geforceerde lucht gekoeld: de VA2120 heeft een enkele ventilator en de VA4120 heeft er twee. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte aan de achterkant van het chassis is voor de luchtstroom en dat de ventilatoren niet worden belemmerd. Het interne beveiligingscircuit bevat temperatuurwaarneming en de ampliifier wordt uitgeschakeld in het geval van oververhitting.

Interne instellingen

waarschuwing 4 WAARSCHUWING – GEVAAR
Voor het wijzigen van de interne instellingen moet de unit worden geopend. Voordat de unit wordt geopend, moet de unit worden losgekoppeld van de AC-voeding. Werkzaamheden aan een open unit mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd, gecertificeerd personeel.

Uitgangsconfiguratie (hi-voltage/lage impedantie)
Elk kanaal van een VA-serie ampDe versterker kan OFWEL worden geconfigureerd voor het aansturen van luidsprekers met een lage impedantie (minimaal 4 ohm). of voor het aansturen van 25/70/100 V-line luidsprekersystemen.
AmpLifiers worden geleverd met alle kanalen geconfigureerd voor het aansturen van 25/70/100 V-line-systemen. Om een ​​kanaal om te zetten in een lage impedantiewerking:

 • Koppel de los amplichtnet uit het stopcontact.
 • Verwijder het bovendeksel.
 • Identificeer de uitgangstransformator(en) voor het (de) te converteren kanaal(en) uit de onderstaande diagrammen:

Cloud VA2120 VA-serie Power Amplifier-fig5

De wikkelingen van elke transformator eindigen in een paar in-line, meerpolige connectoren. De primaire wikkeling (rode en zwarte draden) eindigt in een 2-pins vrouwelijke connector en de secundaire wikkeling (blauwe, witte, gele en paarse draden) eindigt in een 4-pins vrouwelijke connector. Koppel de 2-pins connector los: het bijbehorende mannelijke deel ervan (ook rode en zwarte draden) is de voeding amplifier uitgang. Zie onderstaand schema:

Cloud VA2120 VA-serie Power Amplifier-fig6

 • Identificeer het rode en zwarte paar draden van de low-Z-uitgangsaansluitingen: deze eindigen ook in een 2-pins vrouwelijke connector, die momenteel niet is aangesloten. Steek deze in de mannelijke amplifier-uitgangsconnector uit de vorige stap.
 • Herhaal de bovenstaande procedure voor alle andere kanalen die moeten worden omgebouwd naar een werking met lage impedantie.
 • Plaats het bovendeksel terug.

Als het op enig moment nodig is om een ​​uitgang met lage impedantie terug om te zetten naar 25//70/100 V-lijnwerking, voer dan de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit en sluit de amplifier-uitgang naar de primaire transformator.

Frontpaneel – aansluitingen en bediening

Cloud VA2120 VA-serie Power Amplifier-fig7

 1. SIGNAAL – een groene LED voor elk kanaal die oplicht wanneer het signaalniveau van het kanaal hoger is dan -45 dB ten opzichte van het maximale uitgangsvermogen. In de meeste installaties kan het worden gebruikt om te bevestigen dat de bron van het kanaal actief is.
 2. CLIP – een amberkleurige LED voor elk kanaal die oplicht wanneer het signaalniveau van het kanaal binnen 1 dB van het nominale piekvermogen ligt. Als deze LED meer dan af en toe knippert, geeft dit waarschijnlijk aan dat de limiter actief is en dat het signaalniveau moet worden verlaagd, ofwel op de LEVEL-regelaar op het achterpaneel van het kanaal of op de bron zelf.
 3. PROTECT – een rode LED voor elk kanaal die een storing aangeeft: deze licht op wanneer de beveiligingsschakeling van het kanaal actief is. Als dit gebeurt, worden de uitgangsklemmen tijdelijk losgekoppeld totdat de storingstoestand is verdwenen. Het beveiligingscircuit wordt geactiveerd door een te hoge temperatuur binnen de amplifier of door de detectie van DC op de uitgangsklemmen.
 4. POWER – draait de mixer ampversterker aan en uit. Als het aan is, brandt de groene POWER-LED.
 5. Luchtinlaten – luchtstroom door de mixer amplifier is van voor naar achter. De VA2120 heeft een enkele ventilatie op het voorpaneel, de VA4120 heeft er twee. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd raken, omdat te hoge temperatuur ervoor zal zorgen dat het beveiligingscircuit de ampverliezer naar beneden.

Technische specificaties

Lijn ingangen
Frequentierespons 20 Hz tot 20 kHz, ±1 dB
ingangsimpedantie 47 kohm
Hoofdruimte 16 dB
Geluid <-85 dB (22 kHz bandbreedte)
luidsprekeruitvoer
Uitgangsvermogen

(1 kHz continue sinusgolf)

VA2120 2 x 120 watt
VA4120 4 x 120 watt
 

Minimale belasting

Lage Z-uitgang 4 ohm
 

Hoge Z-uitgang

25 V-lijn 5.2 ohm
70 V-lijn 41 ohm
100 V-lijn 83 ohm
Frequentierespons Lage Z-uitgang 20 Hz tot 20 kHz, ±1 dB
Hoge Z-uitgang 20 Hz tot 20 kHz, ±1 dB (hi-pass filter uit)
THD + N < 0.05% @ 1 kHz
Bescherming Signaalbegrenzer met vast niveau: DC-, overstroom- en oververhittingsbeveiliging;
Algemeen
Opgenomen vermogen Selecteerbaar 115 VAC of 230 VAC, ±10%; 45 – 65 Hz
Zekeringdetails 5 x 20 mm, tijdvertraging 230 V-modellen 4 A
115 V-modellen 8 A
Normale bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C (Opmerking: prestaties en specificaties kunnen buiten dit bereik niet worden gegarandeerd)
Koeling Geforceerde luchtkoeling: 1 x 80 mm dia. ventilator (VA2120); 2x 80 mm doorsnee. ventilatoren (VA4120). Luchtstroomrichting: van voren naar achteren
Energieverbruik Inactief1 VA2120 14 W (20.8 VA)
VA4120 27.5 W (39.8 VA)
1/8e Macht2 VA2120 206 W (260 VA)
VA4120 418 W (525 VA)
1/3e Macht3 VA2120 230 W (280 VA)
VA4120 562 W (685 VA)
Warmteverlies Inactief1 VA2120 50 KJ/uur (47.5 BTU/uur)
VA4120 99 KJ/uur (93.9 BTU/uur)
1/8e Macht2 VA2120 630 KJ/uur (598 BTU/uur)
VA4120 1,288 KJ/uur (1,221 BTU/uur)
1/3e Macht3 VA2120 683 KJ/uur (648 BTU/uur)
VA4120 1,591 KJ/uur (1,508 BTU/uur)
Afmetingen (B x H x D)  

Netto

VA2120 482.6 mm x 88 mm (2U) x 310 mm 19” x 3.5” x 12.2”
VA4120 482.6 mm x 88 mm (2U) x 408 mm 19” x 3.5” x 16.1”
Verzending (bruto) VA2120 570 mm x 170 mm x 430 mm
22.5 "x 6.7" x 16.9 "
VA4120 580 mm x 170 mm x 545 mm
22.8 "x 6.7" x 21.5 "
 

gewichten

Netto VA2120 10.9 kg (24.4 lbs)
VA4120 18.2 kg / 40.8 pond
Verzending (bruto) VA2120 13 kg (29.1 lbs)
VA4120 20.3 kg / 45.5 pond

Opmerkingen over metingen van energieverbruik en warmteverlies:
Alle metingen bij 230 VAC 50 Hz ingangsvermogen

 1. Idle: amplifier actief, maar geen audio-uitgang
 2. 1/8e. Vermogen: constant geluidsniveau bij een achtste maximale nominale output per kanaal (audio voornamelijk schoon, slechts af en toe knippen)
 3. 1/3e. Vermogen: constant geluidsniveau bij een derde maximale nominale output per kanaal (audio begint gecomprimeerd te worden, beperkt of sterk afgekapt)

www.cloud.co.uk
Cloud-logo
www.cloudusa.pro 
Installatiehandleiding VA-serie V1.1

Documenten / bronnen

Cloud VA2120 VA-serie Power Ampverliezer [pdf] Installatiehandleiding
VA2120, VA4120, VA-serie Vermogen Amplader, kracht Ampluchtverfrisser, VA2120, Ampverliezer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *