claber-logo

Claber 90821 Aqua Radio Modulo RF

claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-productafbeelding

INSTALLATIE.

De besturingsmodule is volledig waterdicht en functioneert zelfs als deze permanent onder water is geïnstalleerd op een diepte van maximaal een meter
(bescherming tegen binnendringen IP68). Het kan in de open lucht of in een kopje onder de grond worden geïnstalleerd. Om ervoor te zorgen dat het waterdicht is, moet u ervoor zorgen dat de besturingseenheid is uitgelijnd en in de geleiders is geplaatst, en dat het doorzichtige deksel volledig is vastgeschroefd tot aan de afdichting, die correct moet worden geplaatst.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-1

De besturingseenheid kan één of twee 9V bistabiele magneetventielen aansturen. De aansluiting op de magneetventielen kan ondergronds of bovengronds worden gemaakt. Sluit de groene draad aan op de negatieve pool (zwarte draad) van elke magneetklep (gemeenschappelijk). Sluit de witte draad aan op de pluspool (rode draad) van magneetventiel A. Sluit de bruine draad aan op de pluspool van magneetventiel B.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-2

De besturingseenheid kan één of twee 9V bistabiele magneetventielen aansturen. De aansluiting op de magneetventielen kan ondergronds of bovengronds worden gemaakt. Sluit de groene draad aan op de negatieve pool (zwarte draad) van elke magneetklep (gemeenschappelijk). Sluit de witte draad aan op de pluspool (rode draad) van magneetventiel A. Sluit de bruine draad aan op de pluspool van magneetventiel B.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-3

DE BATTERIJ PLAATSEN.

Schroef het transparante deksel los en verwijder de besturingseenheid. Draai de dop van de batterijbehuizing los. Sluit de batterij aan, let op de juiste polariteit en plaats deze terug in de behuizing. Draai de dop weer vast en controleer of de verzegeling correct op zijn plaats zit. Plaats de besturingseenheid terug zoals aangegeven en plaats het doorzichtige deksel terug, waarbij u controleert of de afdichting goed in de groef zit. Belangrijk: vergeet niet de batterij aan het begin van elk seizoen te vervangen.

claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-4

Bij het plaatsen van de batterij licht het display 4 seconden op, sluiten de magneetventielen en wordt de timerklok automatisch op 00:00 gezet.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-5

DE TIJD INSTELLEN.

Druk op de middelste ENTER-knop; "OK" verschijnt op het scherm om aan te geven dat u nu de tijd kunt invoeren. Druk op een van de pijltjes om de tijd in te stellen. Houd de pijl ingedrukt om het programmeren te versnellen. Nadat u de tijd hebt ingevoerd, drukt u op ENTER om te bevestigen.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-6

PROGRAMMERING.

Met de timer kunt u langs twee lijnen besproeien, A en B. Op elke lijn kunnen maximaal 3 programma's worden ingesteld: lijn A, programma's 1-3-5; lijn B,
programma's 2-4-6, voor in totaal 6 dagelijkse irrigatieprogramma's. Let op: alle programma's worden op dezelfde manier ingesteld. Programma's moeten ingevoerd worden
chronologische volgorde, binnen een tijdsbestek van 24 uur. De timer loopt automatisch 1 minuut vooruit ten opzichte van de ingestelde tijd, zowel bij OPEN als bij
GESLOTEN. Opmerking: als het symbool knippert, betekent dit dat de timer wacht op een commando. Druk op een knop.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-7

PROGRAMMEERREGEL A (programma's 1-3-5) OPEN.

Druk na het instellen van de dag en tijd op de pijl naar rechts om de pagina voor programma 1 online te openen
A. De tijd 00:00 verschijnt, voorafgegaan door een 1 (voor programma 1). Druk op de middelste ENTER-knop. U ziet "OK" op het scherm, wat betekent dat de openingstijd kan worden ingesteld met behulp van de pijlen (bijv. 05:00). Bovenin het scherm zie je een 1 (voor programma 1). Bevestig de tijd door op ENTER te drukken.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-8

PROGRAMMEERREGEL A (programma's 1-3-5) SLUIT.

Druk op de pijl naar rechts om naar de pagina “GESLOTEN” te gaan. De timer stelt automatisch een afsluiting voor
tijd 1 minuut na de ingestelde openingstijd (bijv. opening om 05:00, voorgestelde sluitingstijd 05:01). De tijd heeft een 1 ervoor (voor programma 1). druk op
BINNENKOMEN. U ziet "OK" op het scherm, wat betekent dat de sluitingstijd kan worden ingesteld met behulp van de pijlen (bijv. 05:20). Bevestig de tijd door op ENTER te drukken.

claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-9

PROGRAMMEERREGEL B (programma's 2-4-6) OPEN.

Druk op de pijl naar rechts om de eerste programmeerpagina (programma 2) voor regel B te openen. Op het scherm verschijnt de tijd 00:00 OPEN, voorafgegaan door een 2 (voor programma 2). Druk op Enter. U ziet "OK" op het scherm, wat betekent dat de openingstijd kan worden ingesteld. De timer stelt automatisch een openingstijd voor 1 minuut na de ingestelde sluitingstijd (voor programma 1, 05:21). Druk op ENTER en gebruik de pijlen om de gewenste openingstijd te kiezen (bijv. 05:50). Bovenin het scherm zie je een 2 (voor programma 2). Bevestig de tijd door op ENTER te drukken. Om programma 2 af te sluiten, volgt u dezelfde procedure als voor programma 1. Om de openings-/sluitingstijden voor de overige programma's (3-5 A; 4-6 B) in te stellen, herhaalt u de bovenstaande stappen.

claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-10

WEKELIJKSE PROGRAMMERING.

Druk op de pijl naar rechts totdat de wekelijkse programmeringspagina wordt weergegeven. Druk op ENTER om de dagen te selecteren waarop u wilt irrigeren. Alle dagen van de week zijn standaard geselecteerd. Gebruik de pijlen om de cursor onder de dag te plaatsen die u wilt in- of uitschakelen en druk op ENTER.
Opmerking: de daginstellingen gelden voor beide lijnen. Dag 1 is de dag waarop de timer voor het eerst wordt ingesteld en wordt gebruikt als referentie. Example: Als donderdag = dag 1 en het is de bedoeling om de besproeiing op vrijdag over te slaan, dan is dag 2 de selectiedag. Plaats de cursor onder EXIT. Druk op ENTER om de wekelijkse programmeringspagina te verlaten.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-11

HANDMATIGE PROGRAMMERING.

Plaats de cursor onder EXIT. Druk op ENTER om de wekelijkse programmeerpagina te verlaten en op de pijl naar rechts om de handleiding te openen
programmeer pagina. Handmatig programmeren is handig om een ​​extra gietbeurt te laten lopen, zonder de ingestelde programma's te wissen. De timer
stelt automatisch een irrigatielooptijd van 5 minuten in. Druk op Enter. Gebruik de linkerpijl om te beginnen met irrigeren. Om de cyclus voor het einde te onderbreken, drukt u op de pijl naar rechts en vervolgens op ENTER. Druk op de pijl naar rechts om de handmatige programmeerpagina voor regel B te openen. Gebruik de pijl naar rechts om terug te keren naar de beginpagina (dag/tijd).claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-12

EEN PROGRAMMA VERWIJDEREN.

Om een ​​programma te verwijderen, gaat u naar de modus GESLOTEN voor het programma dat u wilt verwijderen. Druk op ENTER en druk vervolgens op de twee pijlen tegelijk.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-13

RESETTEN VAN DE TIMER.

Om de timer volledig te resetten, houdt u de twee pijltjestoetsen tegelijk minstens 10 seconden ingedrukt, totdat 00:00 op het display verschijnt.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-14

REINIGING EN ONDERHOUD.

Aan het einde van het seizoen, vóór de wintervorst, sluit u het water af en laat u het systeem leeglopen door de kleppen handmatig te openen om het resterende water af te voeren.
Schroef het doorzichtige deksel los en verwijder de besturingseenheid. Draai de dop op het batterijvak los en haal de batterij eruit. Draai de dop er weer op,
controleren of de verzegeling goed op zijn plaats zit. Verplaats de controle-unit met behulp van de geleider en plaats het doorzichtige deksel terug, controleer of de verzegeling goed op zijn plaats zit. Plaats aan het begin van het nieuwe seizoen een nieuwe batterij.claber-90821-Aqua-Radio-Modulo-RF-15

Voor regeleenheid (code): 90821

Documenten / bronnen

Claber 90821 Aqua Radio Modulo RF [pdf] Gebruikershandleiding
90821 Aqua Radio Modulo RF, 90821, Aqua Radio Modulo RF, Radio Modulo RF, Modulo RF

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *