Bright-022932-Schoenendroger-LOGO

Bright 022932 schoenendroger

Bright-022932-Schoenendroger-PRODACT-IMG

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

 • Sluit de schoenendroger aan op een netstroom voltage van slechts 230 V.
 • Dek de schoenendroger niet af met wasgoed of andere artikelen.
 • Blokkeer de heteluchtuitlaat niet.
 • Zorg ervoor dat het netsnoer de schoenendroger niet raakt wanneer deze is ingeschakeld.
 • Waarschuwing: Gebruik de schoenendroger niet in de badkamer, keuken of andere plekken waar water staat.
 • Dompel de schoenendroger nooit onder in water of een andere vloeistof. Haal de stekker direct uit het stopcontact als de schoenendroger in contact komt met water.
 • Schakel de schoenendroger uit en haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor het schoonmaken.
 • Raak de schoenendroger nooit aan als deze in gebruik is - hij wordt erg heet.
 • Gebruik de schoenendroger niet als deze beschadigd is of als het netsnoer beschadigd is. Breng het naar een erkend servicecentrum om het te laten repareren.
 • De schoenendroger is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
 • Stop geen vreemde voorwerpen in een van de ventilatieopeningen. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de schoenendroger.
 • Controleer of er geen andere elektrische apparaten zijn aangesloten op hetzelfde stroomcircuit als de schoenendroger.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicaps, of personen die geen ervaring of kennis hebben, als ze onder toezicht staan ​​of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen die ermee gepaard gaan met het gebruik ervan. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan acht jaar en onder toezicht staan.
 • Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de acht jaar.

SYMBOLEN

Bright-022932-Schoenendroger-FIG-1

TECHNISCHE GEGEVENS

 • nominale voltage 230 V ~ 50 Hz
 • Vermogen 2 x 4 W
 • Beschermingsgraad IP22
 • Veiligheidsklasse II

GEBRUIK

 1. Plaats een droger in elke schoen.
 2. Steek de stekker in het stopcontact.
 3. Het statuslampje op de schoenendroger gaat branden wanneer deze is aangesloten op het lichtnet.

ONDERHOUD

Controleer de schoenendroger regelmatig. Veeg de buitenkant van de schoenendroger af met adamp doek, indien nodig.

STORAGE

Als de schoenendroger niet in gebruik is, berg hem dan op een droge, stofvrije plaats op.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan ​​om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen en de handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze is in relatie tot het product. Raadpleeg voor de laatste versie van de gebruiksaanwijzing de Jula website.WWW.JULA.COM © JULA AB 2023-01-11 JULA AB BOX 363, 532 24 SKARA, ZWEDEN

Documenten / bronnen

Bright 022932 schoenendroger [pdf] Gebruiksaanwijzing
022932 schoenendroger, 022932, schoenendroger, droger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *