bose-logoQUIETCOMFORT-OORDOPJES II
Oplaadgeval

bose quietcomfort earbuds ii oplaadetui-

Rustig comfort Earbuds II oplaadetui

Lees en bewaar alle veiligheids-, beveiligings- en gebruiksinstructies.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over uw Bose Quiet Comfort
Earbuds II (inclusief accessoires en vervangende onderdelen) bij support.Bose.com/QCEii of neem contact op met de Bose-klantenservice voor een gedrukt exemplaar.
CE-SYMBOOLDit product voldoet aan alle toepasselijke eisen van de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: www.Bose.com/compliance
uk ca icoonDit product voldoet aan alle toepasselijke regelgeving voor elektromagnetische compatibiliteit van 2016 en alle andere toepasselijke Britse regelgeving. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

Maak alleen schoon met een droge doek.
Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt , of is gevallen.

bose -icoon WAARSCHUWINGEN / LET OP
bose-icon1 Dit product bevat magnetisch materiaal. Overleg met uw arts of dit van invloed kan zijn op uw implanteerbare medische apparaat.

 • Stel dit product NIET bloot aan regen, druppels, spatten of vocht en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen ​​op
  of in de buurt van het product.
 • Breng GEEN ongeoorloofde wijzigingen aan dit product aan.
 • Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het product.
 • Gebruik dit product alleen met een door de overheid goedgekeurde LPS-voeding die voldoet aan de plaatselijke wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).
 • De batterij die bij dit product wordt geleverd, kan bij verkeerd gebruik een risico op brand of chemische brandwonden opleveren.
 • Als de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als er contact wordt gemaakt, zoek dan medisch advies.
 • Stel producten met batterijen niet bloot aan overmatige hitte (bijv. Door opslag in direct zonlicht, vuur en dergelijke).
 • Plaats of installeer niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, warmteroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.

Regelgevende en juridische informatie

NOTITIE: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats het ontvangende product of de antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van ISED Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Kastmodel: 435911
KAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
WEE-verwijdering-icon.png Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden afgeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het verwijderen en recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Probeer NIET de oplaadbare lithium-ionbatterij uit dit product te verwijderen. Neem voor verwijdering contact op met uw lokale Bose-dealer of een andere gekwalificeerde professional.
bose-icon2Gooi gebruikte batterijen op de juiste manier weg volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

bose-icon3
Vervaardigingsdatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan; "2" is 2012 of 2022.
China importeur: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang-district, Shanghai 201100
EU-importeur: Bose Products BV, Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Mexico importeur: Bose de México S. de RL de CV, Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11000
Telefoonnummer: + 5255 (5202) 3545
Taiwan importeur: Bose Limited Taiwan Branch (HK), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei-stad 10480,
Telefoonnummer Taiwan: + 886-2-2514 7676
UK importeur: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Verenigd Koninkrijk
Invoerclassificatie: 5V p 1.2 A
Uitgangsvolumetage: 5 VDC
Output Current: 0.16A x 2
Uitvoercapaciteit: 680 mAh

Informatie over veiligheid
bose-icon4 Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om automatische beveiligingsupdates te ontvangen, moet je het productconfiguratieproces in de Bose Music-app voltooien en het product verbinden met internet. Als u het installatieproces niet voltooit, bent u verantwoordelijk voor het installeren van beveiligingsupdates die Bose beschikbaar stelt.
Het privacybeleid van Bose is beschikbaar op wereldwijd.Bose.com/privacypolicy
Bose en Quiet Comfort Earbuds zijn handelsmerken van Bose Corporation.
Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639
© 2022 Bose Corporation. Geen enkel deel van dit werk mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Garantie-informatie
Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van Bose. Ga voor garantiedetails naar wereldwijd.Bose.com/Warranty

bose -qrhttp://bose.life/QCEii?r=qr
support.Bose.com/QCEiibose-icon5wereldwijd.Bose.com/Warrantybose -br© 2022 Bose Corporation
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 VS
AM880634-0010 Rev.00

Documenten / bronnen

BOSE Quietcomfort Earbuds II oplaadetui [pdf] Gebruikershandleiding
Quietcomfort Earbuds II oplaadetui, Earbuds II oplaadetui, II oplaadetui, oplaadetui, etui

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *