BOSCH-logoSMD8TC800E Vaatwasser
Gebruikershandleiding

Lees voor het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen veiligheidsinformatie.

Home Connect instellen

Tip: Verbind uw apparaat met een mobiel apparaat. Met de Home Connect app verander je alle instellingen gemakkelijk.

 1. Installeer de Home Connect app op je mobiele apparaat en volg de instructies.BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icoon
 2. Scan de QR-code met de Home Connect app.

BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - qr-codehttp://qr.home-connect.com

Overview instellingen voor waterhardheid

U kunt een over vindenview van de waterhardheidswaarden die hier kunnen worden geselecteerd.
Een tabel met landspecifieke eenheden vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Hardheidsbereik: mmol / l Waarde bepalen
Soft /Pastel 0 - 1.1 0 - 8
Soft /Pastel 1.2 - 1.4 10-Sep
Midden 1.5 - 1.8 12-Nov
Midden 1.9 - 2.1 13 - 15
Midden 2.2 - 2.9 16 - 20
Hard 3.0 - 3.7 21 - 26
Hard 3.8 - 5.4 27 - 38
Hard 5.5 - 8.9 39 - 62

Het wateronthardingssysteem instellen

1. druk opBOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon1 .
2. Om de basisinstellingen te openen, drukt u opBOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon2 voor ca. 3 seconden.
3. Druk herhaaldelijk op > tot op het display “Waterhardheid” verschijnt.
4. druk op - of + totdat de juiste waterhardheid is ingesteld.
5. Om de instellingen op te slaan, drukt u opBOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon2 voor ca. 3 seconden.

BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - Fig1

Programma's

De programmagegevens zijn in het laboratorium gemeten volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikscijfers zijn afhankelijk van het gekozen programma en de geselecteerde extra functie.
De looptijd verandert als het glansspoelsysteem wordt uitgeschakeld of als glansspoelmiddel moet worden toegevoegd.

BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon3 programma 1) Duur [u:min]
2) Energie [kWh]
3) Water [l]
Intensief 70 ° 1) 2:25 – 2:30
2) 1,150 – 1,250
3) 10,5 – 13,5
Auto 45-65 ° 1) 1:40 – 2:40
2) 0,680 – 1,300
3) 7,0 – 15,5
Eco 50 ° 1) 4 uur
2) 0,543
3) 9,5
BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon4 Intelligent 1) 2:25 – 2:30
2) 0,750 – 0,800
3) 11,5 – 12,0
BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon5 Stilte 50¹ 1) 4 uur
2) 0,800
3) 10,5
BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon6 Glas 40 ° 1) 1:40 – 1:45
2) 0,750 – 0,800
3) 11,1 – 13,7
BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon7 Druk 60° uit 1) 1 uur
2) 1,050
3) 11,0
BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon8 Machine zorg 1) 2 uur
2) 1,350
3) 15,0
BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon9 Favoriete 1) 0:15 – 0:15
2) 0,050 – 0,050
3) 4,0-4,0

¹Geschikt programma om 's nachts te draaien: het duurt langer, maar is extreem stil.

Hoe u uw apparaat gebruikt?

 1.  Laad het servies.
  Maak alleen schoon serviesgoed dat geschikt is voor de vaatwasser. Verwijder grote voedselresten van het servies. Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
 2. Wasmiddel toevoegen.
 3. Schakel het apparaat in BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - icon1.
 4. Selecteer het programma.
 5. Start het programma.
 6. Verwijder het servies aan het einde van het programma.
 7. Om het programma te annuleren, drukt u gedurende ca. 4 seconden. Het programma wordt afgebroken en eindigt na ca. 1 minuut.

Filters reinigen

 1. Controleer na elke wasbeurt de filters op resten.
 2. Draai het grove filter linksom 1 en verwijder het filtersysteem 2.BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - Filters reinigen
 3. Druk de vergrendelingspallen 1 samen en til het groffilter eruit2.
 4. Reinig de filterelementen onder stromend water.BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - Reinigingsfilters1
 5. Zet het filtersysteem weer in elkaar.
 6. Plaats het filtersysteem in het apparaat en draai het grove filter met de klok mee. Zorg ervoor dat de pijlmarkeringen overeenkomen.

Sproeiarmen reinigen

 1. Schroef de bovenste sproeiarm 1 los en trek deze naar beneden om hem te verwijderen 2 .BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - Reinigingsfilters1
 2. Trek de onderste sproeiarm omhoog om deze te verwijderen.
 3. Controleer de uitstroomopeningen op de sproeiarmen onder stromend water op verstoppingen en verwijder eventuele vreemde voorwerpen.
 4. Plaats de onderste sproeiarm.
  De sproeiarm klikt vast.
 5. Plaats de bovenste sproeiarm en schroef deze stevig vast.

Reinig de afvalwaterpomp

 1. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
 2. Verwijder het filtersysteem.
 3. Schep eventueel water eruit.
 4. Wrik het pompdeksel los met een lepel en pak het bij het dwarsstuk vast.BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - Schone afvalwaterpomp
 5. Til het pompdeksel schuin naar binnen en verwijder het.
 6. Verwijder voedselresten en vreemde voorwerpen in de buurt van de waaier.
 7. Plaats het pompdeksel 1 en druk het naar beneden 2.
  Het pompdeksel klikt op zijn plaats.BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - Schone afvalwaterpomp1
 8. Installeer het filtersysteem.

Probleem oplossen

Fout Oorzaak en probleemoplossing
E: 3200 of indicator voor watertoevoer licht op. De toevoerslang is geknikt.
▶ Monteer de toevoerslang zonder knikken.
Waterkraan is dichtgedraaid.
▶ Draai de waterkraan open.
De waterkraan zit vast of is dichtgeklemd.
▶ Draai de waterkraan open.
Het debiet moet minimaal 10 l / min zijn als de watertoevoer open is.
De filters in de wateraansluiting van de toevoer- of AquaStop-slang zijn verstopt.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Draai de waterkraan dicht.
4. Schroef de wateraansluiting los.
5. Verwijder het filter van de toevoerslang
BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser - Reinigingsfilters26. Maak het filter schoon.
7. Plaats het filter weer in de toevoerslang.
8. Schroef de wateraansluiting weer vast.
9. Controleer de wateraansluiting op lekkage.
10.Herstel de voeding.
11.Schakel het apparaat in.
E: 9240 licht op. Filters zijn vervuild of verstopt.
▶ Reinig de filters.
E: 6102 licht op. Afvalwaterpomp is geblokkeerd.
▶ Reinig de afvalwaterpomp.
Kap van de vuilwaterpomp zit los
▶ Zet het deksel van de afvalwaterpomp vast zodat deze vastklikt.
Voedselresten op tafelgerei. Het serviesgoed staat te dicht bij elkaar of de mand is te vol.
1. Zet het serviesgoed klaar met voldoende ruimte ertussen. De sproeistralen moeten de oppervlakken van het servies bereiken.
2. Vermijd contactpunten.
De rotatie van de sproeiarm is geblokkeerd.
▶ Zet het servies zo neer dat het de draaiing van de sproeiarm niet belemmert.
De sproeiers van de sproeiarm zijn verstopt.
▶ Reinig de sproeiarmen.
Filters zijn vervuild.
▶ Reinig de filters.
Filters zijn verkeerd geplaatst en / of niet ingeschakeld.
1. Plaats de filters op de juiste manier.
2. Schakel de filters in.
Wasprogramma te zwak gekozen.
▶ Kies een intensiever wasprogramma.
▶ Pas de gevoeligheid van de sensoren aan.
Er zijn verwijderbare strepen aanwezig op glazen, glaswerk met een metallic
uitstraling en bestek.
De te doseren hoeveelheid glansmiddel is te hoog ingesteld.
▶ Zet het glansspoelmiddelsysteem op een lagere stand.
Er is geen glansmiddel toegevoegd.
▶ Voeg glansspoelmiddel toe.
Roestplekken op bestek. Bestek is niet voldoende roestbestendig. Mesbladen worden vaak ernstiger aangetast.
▶ Gebruik roestbestendig servies.
Bestek kan ook roesten als het samen met roestende voorwerpen wordt gewassen.
▶ Was geen roestende voorwerpen.
Er zitten wasmiddelresten in het wasmiddelbakje of de tablet
opvangbak.
De sproeiarmen waren geblokkeerd door serviesgoed, zodat het wasmiddel niet werd uitgespoeld.
▶ Controleer of de sproeiarmen niet geblokkeerd zijn en vrij kunnen draaien.
Alle LED's branden of knipperen of het spoelprogramma loopt niet verder. Elektronica heeft een storing gedetecteerd.
▶ Houd de hoofdschakelaarknop ca. 4 seconden. Het apparaat wordt gereset en opnieuw gestart.

BOSCH-logo

 

Documenten / bronnen

BOSCH SMD8TC800E Vaatwasser [pdf] Gebruikershandleiding
SMD8TC800E Vaatwasser, SMD8TC800E, Vaatwasser

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *