BOSCH-LOGO

BOSCH GBH 18V-36 C Professionele accuboorhamer

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Snoerloze-Roterende-Hammer

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.
Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en / of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst naar uw op het elektriciteitsnet aangesloten (met snoer) elektrisch gereedschap of op een batterij (snoerloos) elektrisch gereedschap.

Veiligheid op de werkplek

 • Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden nodigen uit tot ongelukken.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
 • Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.
  Electrische veiligheid
 • Stekkers voor elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers bij geaard (geaard) elektrisch gereedschap. Ongemodificeerde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
 • Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.
 • Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.
 • Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, eraan te trekken of om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
 • Als u elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
 • Als u een elektrisch gereedschap in adamp locatie onvermijdelijk is, gebruik dan een voeding met aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok. Persoonlijke veiligheid u Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming die voor geschikte omstandigheden wordt gebruikt, zal persoonlijk letsel verminderen.
 • Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de stroombron en / of accu, oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap waarbij de schakelaar is ingeschakeld, kan tot ongelukken leiden.
 • Verwijder een afstelsleutel of moersleutel voordat u het elektrische gereedschap aanzet. Een sleutel of sleutel die aan een draaiend deel van het elektrisch gereedschap is bevestigd, kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
 • Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en in evenwicht blijft. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
 • Kleed u naar behoren. Draag geen losse kleding of sieraden.
  Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
 • Als er apparaten zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofopvang kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

 • Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger doen in het tempo waarvoor het is ontworpen.
 • Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan- en uitzet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Haal de stekker uit het stopcontact en/of de accu van het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies niet met het elektrische gereedschap werken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.
 • Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden.
  Als het beschadigd is, laat het elektrische gereedschap dan vóór gebruik repareren.
  Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te bedienen.
 • Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits enz. In overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.
  Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere werkzaamheden dan waarvoor het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschap

 • Laad alleen op met de oplader die door de fabrikant is gespecificeerd.
  Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een ander accupakket.
 • Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan een risico op letsel en brand veroorzaken.
 • Als de batterij niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene aansluiting naar de andere kunnen maken.
  Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
 • Onder verkeerde omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen; Vermijd contact. Als er per ongeluk contact is, spoel dan met water. Als vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan ook medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
  Service
 • Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.
  Veiligheidswaarschuwingen voor de hamer
 • Draag oorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgreep(pen), indien meegeleverd met het gereedschap. Verlies van controle kan persoonlijk letsel veroorzaken.
 • Houd het elektrische gereedschap vast bij de geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij het snijaccessoire in contact kan komen met verborgen bedrading. Als het snijaccessoire in contact komt met een draad die onder spanning staat, kunnen blootliggende metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan ​​en kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
 • Gebruik geschikte detectoren om te bepalen of er verborgen toevoerleidingen zijn of neem contact op met het plaatselijke nutsbedrijf voor hulp. Contact met elektrische kabels kan brand en elektrische schokken veroorzaken. Beschadigde gasleidingen kunnen tot explosie leiden.
  Brekende waterleidingen veroorzaken materiële schade.
 • Wacht altijd tot het elektrisch gereedschap volledig tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Het aanbrenggereedschap kan vastlopen en ervoor zorgen dat u de controle over het elektrische gereedschap verliest.
 • Zet het werkstuk vast. een werkstuk clamped met clampapparaten of in een bankschroef wordt veiliger vastgehouden dan met de hand.
 • Bij beschadiging en oneigenlijk gebruik van de batterij kunnen er dampen vrijkomen. De batterij kan in brand vliegen of exploderen.
  Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is en roep medische hulp in als u nadelige effecten ondervindt. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
 • Open de batterij niet. Er bestaat een risico op kortsluiting.
 • De batterij kan worden beschadigd door puntige voorwerpen zoals spijkers of schroevendraaiers of door kracht die van buitenaf wordt uitgeoefend.
  Er kan een interne kortsluiting optreden, waardoor de batterij kan verbranden, roken, exploderen of oververhit raken.
 • Gebruik de batterij alleen met producten van de fabrikant.
  Alleen zo kunt u de accu beschermen tegen gevaarlijke overbelasting.
  Bescherm de accu tegen hitte, bijv. tegen continu intens zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.
 • Houd het elektrisch gereedschap met beide handen stevig vast en zorg dat u stabiel staat. Het elektrische gereedschap kan met beide handen veiliger worden geleid.
 • Voorzichtigheid! Bij gebruik van het elektrische gereedschap met Bluetooth® kan er een storing optreden in andere apparaten en systemen, vliegtuigen en medische apparaten (bijv. pacemakers, gehoorapparaten). Ook schade aan mensen en dieren in de directe omgeving is niet geheel uit te sluiten. Gebruik het elektrische gereedschap met Bluetooth® niet in de buurt van medische apparaten, benzinestations, chemische fabrieken, gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer of in gebieden met explosieven. Gebruik het elektrisch gereedschap met Bluetooth® niet in vliegtuigen. Gebruik het product niet gedurende langere tijd in de buurt van uw lichaam.

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Robert Bosch Power Tools GmbH is onder licentie.

Productbeschrijving en specificaties

Lees alle veiligheidsinstructies en algemene instructies.
Het niet naleven van de veiligheidsinstructies en algemene instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en / of ernstig letsel.
Neem a.u.b. de afbeeldingen aan het begin van deze bedieningshandleiding in acht.

Beoogd gebruik
Het elektrische gereedschap is bedoeld voor hamerboren in beton, metselwerk en steen, evenals voor lichte en middelzware beitelwerkzaamheden.
Als de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 is geplaatst, kunnen gegevens en instellingen van elektrisch gereedschap worden overgedragen tussen elektrisch gereedschap en een mobiel apparaat door middel van Bluetooth® draadloze technologie.

Producteigenschappen

De nummering van de productkenmerken verwijst naar het diagram van het elektrische gereedschap op de grafische pagina.

 1. SDS max boorhouder
 2. SDS max gereedschapshouder
 3. Stofbeschermingskap
 4. Vergrendelingshuls
 5. Combischakelaar voor bedrijfsmodi en rechts-/linksomdraaiend
 6. Trilling dampING
 7. Vergrendelknop voor aan / uit-schakelaar
 8. Handgreep (geïsoleerd grijpvlak)
 9. Aan / uit schakelaar
 10. BatterijA)
 11. Hoes voor GCY 42 Bluetooth® Low Energy-module
 12. Werk licht
 13. Extra handgreep (geïsoleerd grijpvlak)
 14. Ontgrendelknop batterijA)
 15. Gebruikersinterface
 16. Indicator batterijlading (gebruikersinterface)
 17. Snelle uitschakelindicator (KickBack-besturing) (gebruikersinterface)
 18. Indicator werkmodi (gebruikersinterface)
 19. Knop om de werkmodus te selecteren (gebruikersinterface)
 20. Statusindicator elektrisch gereedschap (gebruikersinterface)
 21. Smartphone-indicator (gebruikersinterface)
 22. Temperatuurindicator (gebruikersinterface)
  A) Getoonde of beschreven accessoires zijn niet standaard bij het product inbegrepen. Het complete assortiment accessoires vindt u in ons assortiment accessoires.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-1

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-2

Technische gegevens

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-8BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-9

 • A) Afhankelijk van de gebruikte batterij
 • B) Beperkte prestatie bij temperaturen <0 °C
 • C) De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®
  Low Energy-apparaten (versie 4.2) en ondersteunen de Generic Access Profile (GAT).
 • D) Het signaalbereik kan sterk variëren, afhankelijk van externe omstandigheden, inclusief het gebruikte ontvangende apparaat. Het Bluetooth®-bereik kan aanzienlijk zwakker zijn in gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, rekken, kasten, enz.).

Informatie over geluid / trillingen
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 60745-2-6.
Typisch is het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap:
Geluidsdrukniveau 90 dB(A); geluidsvermogensniveau
101 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Draag gehoorbescherming!
Trillingstotaalwaarden ah (triax vectorsom) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-6:
Hamerboren in beton: ah = 12 m/s2, K = 1.5 m/s2,
Beitelen: ah = 9.5 m/s2, K = 2.3 m/s2,
Het trillingsniveau dat in deze instructies wordt vermeld, is gemeten volgens een gestandaardiseerde meetprocedure en kan worden gebruikt om elektrisch gereedschap te vergelijken. Het kan ook worden gebruikt voor een voorlopige schatting van de blootstelling aan trillingen.
Het vermelde trillingsniveau geldt voor de belangrijkste toepassingen van het elektrisch gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter voor verschillende toepassingen wordt gebruikt, met ander gereedschap of slecht wordt onderhouden, kan het trillingsniveau verschillen. Dit kan de blootstelling aan trillingen gedurende de totale werkperiode aanzienlijk verhogen.
Om de blootstelling aan trillingen nauwkeurig in te schatten, moet ook rekening worden gehouden met de tijden dat het gereedschap is uitgeschakeld of dat het draait maar niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit kan de blootstelling aan trillingen gedurende de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.
Implementeer aanvullende veiligheidsmaatregelen om de operator te beschermen tegen de effecten van trillingen, zoals onderhoud aan het elektrische gereedschap en toepassingsgereedschap, het warm houden van de handen en het correct organiseren van workflows.

bijeenkomst

Alvorens werkzaamheden aan het elektrische gereedschap uit te voeren (bijv. onderhoud, gereedschapswissel, enz.) en tijdens transport en opslag, drukt u op de vergrendelknop om de aan/uit-schakelaar te vergrendelen. Er bestaat gevaar voor letsel door onbedoeld indrukken van de aan/uit-schakelaar.

De Bluetooth® Low Energy-module GCY 42 plaatsen (accessoire)
Lees de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

Batterij opladen

 • Gebruik alleen de opladers die in de technische gegevens worden vermeld. Alleen deze opladers zijn afgestemd op de lithium-ion-accu van uw elektrisch gereedschap.
  Opmerking: De batterij wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Verzekeren
  volledige accucapaciteit, laad de accu dan volledig op in de oplader voordat u uw elektrisch gereedschap voor de eerste keer gebruikt.
  De lithium-ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Het onderbreken van het laadproces beschadigt de accu niet.
  De lithium-ion-accu is door de “Electronic Cell Protection (ECP)” tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt het elektrische gereedschap uitgeschakeld door middel van een beveiligingsschakeling: het opbrenggereedschap draait niet meer.
 • Blijf niet op de aan/uit-schakelaar drukken nadat het elektrisch gereedschap automatisch is uitgeschakeld. De batterij kan beschadigd raken.
  Volg de instructies voor correcte verwijdering.

De batterij verwijderen
De batterij (10) is uitgerust met twee vergrendelingsniveaus om te voorkomen dat de batterij eruit valt als de batterijontgrendelingsknop (14) onbedoeld wordt ingedrukt. Zolang de batterij in het elektrisch gereedschap is geplaatst, wordt deze door middel van een veer op zijn plaats gehouden.

 • Om de batterij (10) te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop (14) en trekt u de batterij uit het elektrisch gereedschap. Gebruik hiervoor geen geweld.

Indicator batterijlading
De groene LED's op de laadindicator van de batterij geven de laadstatus van de batterij aan. Om veiligheidsredenen is het alleen mogelijk om de laadtoestand te controleren wanneer het elektrische gereedschap niet in gebruik is.
Druk op de knop voor de laadindicator van de batterij of om de laadstatus weer te geven. Dit is ook mogelijk wanneer de batterij is verwijderd.
Brandt er na het indrukken van de knop voor de acculaadindicatie geen LED, dan is de accu defect en moet deze worden vervangen.

Opmerking: De laadtoestand van de batterij wordt ook weergegeven op de gebruikersinterface (15) Statusindicaties.

Batterijmodel GBA 18V…

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-10

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-11

Batterijmodel ProCORE18V…

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-12

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-13

Extra handgreep

 • Gebruik uw elektrische gereedschap niet zonder de extra handgreep (13).

De extra handgreep draaien (zie afbeelding A)
U kunt de extra handgreep (13) in elke gewenste hoek draaien voor een veilige werkhouding die vermoeidheid tot een minimum beperkt.

 • Draai het onderste greepuiteinde van de extra handgreep (13) linksom en draai de extra handgreep (13) in de gewenste stand. Draai vervolgens het onderste grijpuiteinde van de hulphandgreep (13) rechtsom om hem weer vast te zetten.
  Zorg ervoor dat de bevestigingsband van de extra handgreep in de overeenkomstige groef van de behuizing valt.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-3

Boorkoppen en gereedschappen selecteren
Voor hamerboren en beitelen heeft u SDS max-gereedschappen nodig, die in de SDS max-boorkop worden geplaatst.

Het gereedschap wijzigen
De stofbeschermkap (3) verhindert grotendeels het binnendringen van boorstof in de gereedschapshouder tijdens het gebruik. Let er bij het plaatsen van het gereedschap op dat de stofbeschermkap (3) niet beschadigd raakt.

 • Vervang een beschadigde stofkap onmiddellijk.
  Het is aan te raden hiervoor een dienst na verkoop in te schakelen.

Het gereedschap wisselen (SDS max)

De Application Tool plaatsen (zie figuur B)
Met de SDS-max-gereedschapshouder wisselt u het inzetgereedschap eenvoudig en eenvoudig zonder extra hulpmiddelen.

 • Reinig en vet het insteekeinde van het aanbrenggereedschap licht in.
 • Plaats het applicatiegereedschap in de gereedschapshouder terwijl u het draait totdat het automatisch vergrendelt.
 • Controleer de vergrendeling door aan het gereedschap te trekken.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-4

Applicatietool verwijderen (zie figuur C)

 • Duw de borghuls (4) terug en verwijder het applicatiegereedschap.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-5

Afzuiging van stof / spanen
Het stof van materialen zoals loodverf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.
Het aanraken of inademen van dit stof kan allergische reacties veroorzaken en/of luchtwegaandoeningen veroorzaken bij de gebruiker of bij mensen in de directe omgeving.
Bepaalde stofsoorten, zoals eiken- of beukenstof, worden geclassificeerd als kankerverwekkend, vooral in combinatie met houtbehandelingsadditieven (chromaat, houtconserveringsmiddel). Asbesthoudende materialen mogen alleen door specialisten worden bewerkt.

 • Gebruik zoveel mogelijk een stofafzuigsysteem dat geschikt is voor het materiaal.
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
 • Het is raadzaam om een ​​ademmasker van P2-filterklasse te dragen.

De voorschriften voor het te bewerken materiaal die gelden in het land van gebruik, moeten in acht worden genomen.

 • Voorkom stofophoping op de werkplek. Stof kan gemakkelijk ontbranden.

Werking

Start-up

 • Zorg ervoor dat het deksel (11) van de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 tijdens bedrijf gesloten is. Zo voorkom je dat er stof in komt.

De batterij plaatsen

 • Gebruik alleen originele Bosch lithium-ion-accu's met de voltage vermeld op het typeplaatje van uw elektrisch gereedschap.
  Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot verwondingen en brandgevaar opleveren.
 • Druk op de vergrendelknop (7) om het elektrische gereedschap te beschermen tegen onbedoeld inschakelen.
 • Schuif de opgeladen accu (10) in het elektrische gereedschap tot de accu goed vastzit.

De bedrijfsmodus instellen (zie afbeelding D)
Met de combischakelaar (5) kunt u de bedrijfsmodus van het elektrische gereedschap selecteren.

Opmerking: Wijzig de bedrijfsmodus alleen als het elektrische gereedschap is uitgeschakeld. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-6

Opmerking: Als u overschakelt naar een andere bedrijfsmodus terwijl de aan/uit-schakelaar is vergrendeld, wordt het elektrische gereedschap uitgeschakeld.

 • Om de bedrijfsmodus te wijzigen, draait u de combischakelaar (5) in de gewenste stand totdat deze hoorbaar vastklikt.

Positie voor hamerboren in beton of steen

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-14
Linksom draaien om het inzetgereedschap los te maken van het werkstuk

Vario-Lock-positie voor het wijzigen van de beitelpositie.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-15

Positie voor beitelen

In- / uitschakelen

 • Laat indien nodig de vergrendelknop (7) van de aan/uit-schakelaar los.
 • Om het elektrisch gereedschap in te schakelen, drukt u op de aan/uit-schakelaar (9).
  De lamp licht op wanneer de aan/uit-schakelaar (9) licht of volledig wordt ingedrukt, wat betekent dat het werkgebied wordt verlicht bij slechte lichtomstandigheden.
 • Om het elektrisch gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (9) los.

De snelheid / impactsnelheid aanpassen
U kunt de snelheid/slagsnelheid van het elektrisch gereedschap aanpassen wanneer het is ingeschakeld door de aan/uit-schakelaar (9) in verschillende mate in te drukken.
Door lichte druk op de aan/uit-schakelaar (9) uit te oefenen, wordt het toerental/de slagsnelheid laag. Door toenemende druk op de schakelaar uit te oefenen, neemt de snelheid/slagsnelheid toe.
U kunt de snelheid ook regelen op de gebruikersinterface en/of via een smartphone-app (zie “De werkmodus selecteren”,pagina 20).

Veranderen van de beitelpositie (Vario-Lock)
Je kunt de beitel in 16 verschillende standen vergrendelen, zodat je voor elke taak de optimale werkhouding kunt kiezen.

 • Steek de beitel in de gereedschapshouder.
 • Zet de combischakelaar (5) in de stand “boren”.
 • Draai het applicatiegereedschap in de gewenste beitelpositie.
 • Zet de combischakelaar (5) in de stand “beitelen”.
  Hiermee wordt de gereedschapshouder vergrendeld.

Beitelen met vergrendelingsfunctie
Om langdurig te beitelen zonder de aan/uit-schakelaar (9) in te drukken, vergrendelt u de aan/uit-schakelaar in de bedrijfsmodus "beitelen".

 • Om het elektrische gereedschap te vergrendelen, drukt u de aan/uit-schakelaar (9) helemaal naar beneden terwijl u tegelijkertijd de vergrendelschakelaar (7) indrukt.
 • Om de vergrendeling uit te schakelen, drukt u nogmaals op de vergrendelknop (7).
  Opmerking: Als u overschakelt naar een andere bedrijfsmodus terwijl de aan/uit-schakelaar is vergrendeld, wordt het elektrische gereedschap uitgeschakeld.

Overbelastingskoppeling

 • Als het applicatiegereedschap vastloopt of blijft haken, wordt de krachtoverbrenging naar de boorspil onderbroken. Houd het elektrische gereedschap altijd stevig met beide handen vast om de krachten die hierdoor kunnen ontstaan ​​te weerstaan ​​en neem een ​​stabiele positie in.
 • Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit en verwijder het applicatiegereedschap als het elektrische gereedschap verstopt raakt.

Inschakelen wanneer het boorgereedschap is geblokkeerd, kan hoge koppelreacties veroorzaken.

Snelle uitschakeling (KickBack Control)
De snelle uitschakelfunctie (KickBack Control) geeft de gebruiker meer controle over het elektrisch gereedschap en biedt hem een ​​betere bescherming dan elektrisch gereedschap zonder KickBack Control. Draait het elektrische gereedschap plotseling en onvoorzien om de booras, dan schakelt het uit en gaat de sneluitschakelindicatie (17) branden en gaat de werklamp (12) knipperen.
Als de snelle uitschakeling is geactiveerd, knippert de statusindicator (20) rood.

 • Om het gereedschap weer in te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (9) los en drukt u deze opnieuw in.

Elektronische precisieregeling (EPC)
EPC helpt u bij het werken met impact door te zorgen voor een langzame opstart van de werksnelheid voor nauwkeurig werken.
Adaptieve snelheidsregeling in bedrijfsmodus "Beitelen".
Voor een betere controle en nauwkeurige positionering start het elektrische gereedschap met een laag toerental en loopt dan snel op tot het maximale toerental.
Adapted Speed ​​Control wordt automatisch gestart wanneer het elektrisch gereedschap wordt ingeschakeld.

Gebruikersinterface (zie figuur E)
De gebruikersinterface (15) wordt gebruikt om de werkmodus te selecteren en de status van het elektrisch gereedschap aan te geven.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-7

Statusindicaties

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-16

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-17

De werkmodus selecteren:

 • Druk herhaaldelijk op de knop (19) voor het selecteren van de werkmodus tot de gewenste werkmodus oplicht.

Opmerking: In de werkmodus Favoriet worden de functies geconfigureerd via de smartphone-app, terwijl de functies vooraf zijn ingesteld in de werkmodi Auto en Soft.

BOSCH-GBH-18V-36 C-Professional-Cordless-Rotary-Hammer-18

Connectiviteitsfuncties
In combinatie met de GCY 42 Bluetooth® Low Energy-module zijn de volgende connectiviteitsfuncties beschikbaar voor het elektrische gereedschap:

 • Registratie en personalisatie
 • Statuscontrole, uitvoer van waarschuwingsberichten
 • Algemene informatie en instellingen
 • Management
  Lees de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

De smartphone-indicator (21) licht op als het elektrische gereedschap informatie (bijv. een temperatuurwaarschuwing) via Bluetooth® draadloze technologie naar een mobiel apparaat stuurt.
Praktisch advies

 • Met de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 is het elektrische gereedschap uitgerust met een radio-interface. Lokale exploitatiebeperkingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht worden genomen.
 • In gebieden waar de Bluetooth® draadloze technologie niet mag worden gebruikt, moeten de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 en de knoopcel worden verwijderd.

Opmerking: Het deksel (11) kan alleen veilig worden gesloten als de
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 en de knoopcel bevinden zich in het elektrisch gereedschap.

 • Om de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 te deactiveren, draait u de knoopcel of plaatst u isolatiemateriaal tussen de knoopcel en de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.
 • Sluit het deksel (11) om te voorkomen dat er vuil in komt.

Trilling dampING
De geïntegreerde vibratie damping functie vermindert de gegenereerde trillingen.

 • Gebruik het elektrische gereedschap niet meer als dampingelement is beschadigd.

Aanbevelingen voor een optimale omgang met de batterij
Bescherm de accu tegen vocht en water.
Bewaar de batterij alleen binnen een temperatuurbereik van -20 tot 50 °C. Laat de accu in de zomer niet in uw auto liggen, bijvampze.
Reinig af en toe de ventilatiesleuven op de batterij met een zachte borstel die schoon en droog is.
Een aanzienlijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan dat de batterij is versleten en moet worden vervangen.
Volg de instructies voor correcte verwijdering.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

 • Verwijder de accu uit het elektrische gereedschap voordat u werkzaamheden aan het elektrische gereedschap uitvoert (bijv. onderhoud, gereedschapswissel enz.). De batterij moet ook worden verwijderd voor transport en opslag. Door onbedoeld indrukken van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.
 • Om een ​​veilige en efficiënte werking te garanderen, dient u het elektrische gereedschap en de ventilatiesleuven altijd schoon te houden.
 • Vervang een beschadigde stofkap onmiddellijk.
  Het is aan te raden om hiervoor een dienst na verkoop in te schakelen.
  • Reinig de gereedschapshouder (2) na elk gebruik.

Klantenservice en applicatieservice
Onze after-sales service beantwoordt uw vragen over het onderhoud en de reparatie van uw product en reserveonderdelen. Explosietekeningen en informatie over reserveonderdelen vindt u op: www.bosch-pt.com
Het Bosch-productgebruiksadvies-team helpt u graag met al uw vragen over onze producten en hun accessoires.
Vermeld in alle correspondentie en bestellingen van reserveonderdelen altijd het 10-cijferige artikelnummer dat op het typeplaatje van het product staat.

Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacifische eilanden
Robert Bosch Australië Pty. Ltd.
Power Tools
Gesloten tas 66

Clayton Zuid VIC 3169
Klantcontactcentrum
Binnen Australië:
Telefoon: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Binnen Nieuw-Zeeland:
Telefoon: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Buiten AU en NZ:
Telefoon: + 61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Groot Brittanië
Robert Bosch Ltd. (BSC) Postbus 98 Broadwater Park North Orbital Road Denham Uxbridge UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk u kunt reserveonderdelen bestellen of de ophaling regelen van een product dat onderhoud of reparatie nodig heeft.
Telefoonnummer Onderhoud: (0344) 7360109
E-mail: boschservicecentre@bosch.com

Ierland
Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive Magna Business Park City West Dublin 24
Telefoonnummer Onderhoud: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Zuid Afrika
Klantenservice
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Servicecentrum
35 Roper Street, Nieuw centrum Johannesburg
Tel .: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Servicecentrum
Eenheid E, Almar Center 143 Crompton Street Pinetown
Tel .: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-mail: bsc.dur@za.bosch.com

Westkaap – BSC Servicecentrum
Democracy Way, Prosperity Park Milnerton
Tel .: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-mail: bsc@zsd.co.za

Hoofdkwartier van Bosch
Midrand, Gauteng
Tel .: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Armenië, Azerbeidzjan, Georgië
Robert Bosch B.V.
David Agmashenebeli Ave. 61 0102 Tbilisi, Georgië
Tel. + 995322510073
www.bosch.nl

Kirgizië, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan
TOO "Robert Bosch" Elektrisch gereedschap, After Sales Service
Muratbaev Avenue, 180
050012, Almaty, Kazachstan
Service Email: service.pt.ka@bosch.com
Officiële Webplaats: www.bosch.nl, www.bosch-pt.com

transport
De meegeleverde lithium-ionbatterijen zijn onderworpen aan de vereisten van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen. De accu's zijn zonder verdere beperkingen geschikt voor transport over de weg door de gebruiker. Bij verzending door derden (bijv. per luchttransport of expeditiebedrijf) moeten speciale eisen aan verpakking en etikettering in acht worden genomen. Voor de voorbereiding van het item dat wordt verzonden, is het raadplegen van een expert voor gevaarlijke stoffen vereist. Verstuur accupacks alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak open contacten af ​​of plak ze af en verpak de accu zodanig dat deze niet kan verschuiven in de verpakking. Houd ook rekening met de mogelijkheid van meer gedetailleerde nationale voorschriften.

Beschikking

Elektrisch gereedschap, oplaadbare batterijen, accessoires en verpakkingen dienen gesorteerd te worden voor milieuvriendelijke recycling.
Gooi elektrisch gereedschap en batterijen/accu's niet bij het huisvuil!
Alleen voor EU-landen:
Volgens Richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens Richtlijn 2006/66/EG defecte of gebruikte accupacks/accu's gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.
Batterijpakketten/batterijen:
Li-ion:
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk over transport in acht (zie “Transport”, pagina 22).

Documenten / bronnen

BOSCH GBH 18V-36 C Professionele accuboorhamer [pdf] Gebruiksaanwijzing
GBH 18V-36 C, professionele draadloze boorhamer, draadloze boorhamer, professionele boorhamer, boorhamer, hamer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *