Bissell Crosswave 110V draadloze stofzuiger 

INLEIDINGEN

SYMBOOL UITLEG

Voorzichtigheid.
Lees de gebruikershandleiding.
Alleen voor Gebruik binnenshuis.
Bescherming tegen bewegende delen.
Risico van automatisch opstarten.
Afneembare voedingseenheid.
Dit symbool betekent recyclen. Meng batterijen niet met algemeen huishoudelijk afval. Recycle gebruikte batterijen bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum.
 

 

Dit symbool op het product en/of begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng dit product voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling naar de aangewezen inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.
Gebruik alleen BISSELL® reinigingsformules die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine.
Niet bevriezen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

Symbolen.png WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen betrokken. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen van het apparaat en de accessoires.
 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • als de voedingskabel van de oplader beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
 • Verbrand het apparaat niet, ook niet als het ernstig beschadigd is. Bij brand kunnen de batterijen ontploffen.
 • De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.
 • Onder zware omstandigheden kan vloeistof uit de batterij worden gespoten; Vermijd contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als er vloeistof in de ogen komt, zoek dan ook medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
 • Laad alleen op met de oplader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere accu
 • De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt.
 • Bij het verwijderen van de accu moet het apparaat van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.
 • Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt, voordat u het apparaat reinigt, onderhoudt of er service aan geeft, en als uw apparaat een accessoire heeft met een bewegende borstel, voordat u het apparaat aansluit of loskoppelt.
 • Dit apparaat mag alleen worden geleverd met een extra laag voltage overeenkomt met de markering op het apparaat.
 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd.
 • WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd.
 • Dit product bevat een draadloos apparaat. Verwijzen naar website voor informatie over regelgeving.
 • Schakel alle bedieningselementen UIT voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek of draag de oplader niet aan een kabel, gebruik de kabel niet als handvat, sluit de deur van de kabel niet en trek de kabel niet rond scherpe randen of hoeken.
 • Houd de oplaadkabel uit de buurt van hete oppervlakken.
 • Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker van de oplader vast, niet de kabel.
 • Raak de stekker van de oplader of het apparaat niet met natte handen aan.
 • Laad het apparaat niet buitenshuis op.
 •  Bij het verwijderen van de accu moet het apparaat van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.
 • Niet opladen, demonteren, verhitten boven 60°C of verbranden.
 • Stop batterijen nooit in de mond. Neem bij inslikken contact op met uw arts of plaatselijke gifbestrijding.
 • Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-stand staat voordat u het apparaat oppakt of draagt. Als u het apparaat draagt ​​met uw vinger op de schakelaar of het apparaat dat onder spanning staat met de schakelaar aan, leidt dit tot ongelukken.
 • Gebruik geen apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
 • Stel het apparaat niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.
 • Volg alle oplaadinstructies en laad het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt vermeld. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
 • Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt gehandhaafd.
 • Pas het apparaat niet aan en probeer het niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud.
 • Houd het temperatuurbereik tussen 4-40°C bij het opladen van de batterij, het opbergen of tijdens gebruik.
 • Gebruik apparaten alleen met speciaal daarvoor bestemde accupacks. Het gebruik van andere accu's kan leiden tot letsel en brand.
 • Als de accu niet in gebruik is, houd hem dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene aansluiting naar de andere kunnen maken. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
 • Leg de kabels van andere apparaten buiten de te reinigen ruimte.
 • Gebruik de stofzuiger niet in een kamer waar een baby of kind slaapt.
 • Gebruik de stofzuiger niet in een ruimte waar brandende kaarsen of breekbare voorwerpen op de te reinigen vloer staan.
 • Gebruik de stofzuiger niet in een kamer met brandende kaarsen op meubels waar de stofzuiger per ongeluk tegenaan kan stoten.
 • Laat kinderen niet op de stofzuiger zitten.
 • Plaats het dockingstation niet in de buurt van trappen of afgrond.
 • Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Buiten bereik van kinderen houden om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 • Gebruik alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
 • Gebruik niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals petroleum, of gebruik het niet in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
 • Zuig geen giftig materiaal op (chloorbleekmiddel, ammoniak, drainagereiniger, enz.).
 • Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die vrijkomen door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenbestendige stoffen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten enz.
 • Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 • Niet gebruiken zonder filters.
 • Niet buitenshuis gebruiken.
 • Niet gebruiken met een beschadigde kabel of oplader. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen, breng het dan terug naar een servicecentrum.
 • De uitgangsaansluitingen van de accu en het laadstation mogen niet worden kortgesloten.

NATTE MOPMODUS VOOR HARDE OPPERVLAKKEN

 • Niet onderdompelen. Alleen gebruiken op oppervlakken die bevochtigd zijn door het reinigingsproces. Gebruik alleen BISSELL®-reinigingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine
 • Gebruik alleen het type en de hoeveelheid vloeistoffen die zijn gespecificeerd in het gedeelte Bediening van deze handleiding.

DROOG VACUÜM MODUS

 • Gebruik de stofzuiger niet op een nat oppervlak
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ORIGINELE INSTRUCTIES.
ALLEEN VOOR GEBRUIK OP EEN 220-240 VOLT AC 50-60 HZ VOEDING.
DIT MODEL IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

BELANGRIJKE INFORMATIE

 • De software die bij dit product wordt geleverd, bevat open source-software. De open source-licenties die aan dit product zijn gekoppeld, kunnen worden verkregen door naar www.BISSELL.com/opensource.
 • Een beperkte uitwisseling van persoonlijke informatie is vereist om alle functies van de robot te gebruiken.
 • Ga voor informatie over de EU-conformiteitsverklaring naar www.BISSELL.eu

Consumentengarantie

Deze garantie geldt alleen buiten de VS en Canada. Het wordt geleverd door BISSELL® International Trading Company BV (“BISSELL”). Deze garantie wordt verstrekt door BISSELL. Het geeft je specifieke rechten. Het wordt aangeboden als een extra voordeel bovenop uw wettelijke rechten. U hebt ook andere wettelijke rechten die van land tot land kunnen verschillen. U kunt meer te weten komen over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen door contact op te nemen met uw lokale consumentenadviesdienst. Niets in deze garantie zal uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen vervangen of verminderen. Als u aanvullende instructies nodig hebt met betrekking tot deze garantie of vragen hebt over wat deze garantie inhoudt, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care of met uw plaatselijke distributeur. Deze garantie wordt gegeven aan de oorspronkelijke koper van het product vanaf nieuw en is niet overdraagbaar. U moet de aankoopdatum kunnen aantonen om aanspraak te kunnen maken op deze garantie.
Het kan nodig zijn om enkele van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, zoals een postadres, om te voldoen aan de voorwaarden van deze garantie. Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van BISSELL, dat u kunt vinden op global.BISSELL.com/privacy-policy.

Beperkte garantie van 2 jaar (vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke koper)
Behoudens de *UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN die hieronder worden vermeld, zal BISSELL naar goeddunken van BISSELL elk defect of defect onderdeel of product gratis repareren of vervangen (met nieuwe, opgeknapte, licht gebruikte of gereviseerde onderdelen of producten).
BISSELL raadt aan om de originele verpakking en het bewijs van de aankoopdatum gedurende de garantieperiode te bewaren voor het geval het nodig is om binnen de periode aanspraak te maken op de garantie.
Het bewaren van de originele verpakking zal helpen bij eventueel herverpakken en transport, maar is geen garantievoorwaarde. Als uw product onder deze garantie door BISSELL wordt vervangen, profiteert het nieuwe artikel van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product wordt gerepareerd of vervangen

*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN
Deze garantie is van toepassing op producten die worden gebruikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. Verbruiksonderdelen zoals filters, riemen en dweilpads, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden vervangen of onderhouden, vallen niet onder deze garantie.
Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normale slijtage. Schade of storing veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij, hetzij als gevolg van een ongeval, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, wordt niet gedekt door deze garantie.
Een niet-geautoriseerde reparatie (of poging tot reparatie) kan deze garantie ongeldig maken, ongeacht of er schade is veroorzaakt door die reparatie/poging. Verwijderen of tampDoor het productbeoordelingslabel op het product te vermelden of onleesbaar te maken, vervalt deze garantie.
OPSLAAN ZOALS HIERONDER BESCHREVEN BISSELL EN HAAR DISTRIBUTEURS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE NIET TE VOORZIEN IS OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD DIE VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINSTVERLIES , VERLIES VAN KANS, NOOD, ONGEMAK OF TELEURSTELLING. OPSLAAN ZOALS HIERONDER BESCHREVEN BISSELL'S AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT NIET OVERSCHRIJDEN.
BISSELL sluit zijn aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperkt deze niet voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (c) of voor enige andere kwestie die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

NOTITIE: Bewaar uw originele aankoopbon. Het biedt een bewijs van de aankoopdatum in het geval van een garantieclaim. Zie garantie voor details.

Klantenservice

Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft of aanspraak maakt op onze beperkte garantie, neem dan als volgt contact met ons op:
Website: wereldwijd.BISSELL.com


 

Documenten / bronnen

Bissell Crosswave 110V draadloze stofzuiger [pdf] Gebruikershandleiding
Crosswave 110V, Draadloze Stofzuiger, Crosswave 110V Draadloze Stofzuiger, Stofzuiger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *