Bissell Powerforce 2156 Gebruikershandleiding

Bissell Powerforce 2156

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW CANISTER VACUUM GEBRUIKT.
Sluit altijd aan op een gepolariseerd stopcontact (de ene sleuf is breder dan de andere). Haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en voordat u onderhoud uitvoert. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Sluit altijd aan op een gepolariseerd stopcontact (de ene sleuf is breder dan de andere). Pas de gepolariseerde stekker niet aan voor een niet-gepolariseerd stopcontact of verlengsnoer.
 • Laat de stofzuiger niet achter als deze is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt en voordat u onderhoud gaat plegen.
 • Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
 • Niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
 • Gebruik het niet voor een ander doel dan beschreven in deze gebruikershandleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen, laat het dan repareren bij een erkend servicecentrum.
 • Trek niet aan het koord of draag het niet, gebruik het koord niet als handvat, sluit de deur niet aan het koord en trek het koord niet rond scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over het snoer lopen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Raak de stekker of stofzuiger niet met natte handen aan.
 • Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; houd openingen vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
 • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
 • Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stofzuiger aansluit of loskoppelt.
 • Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
  Gebruik niet om ontvlambare of brandbare materialen (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, enz.) Op te zuigen of in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
 • Gebruik de stofzuiger niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die vrijkomen door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenbestendige stoffen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Niet gebruiken om giftig materiaal op te zuigen (chloor, ammoniak, drainagereiniger, etc.).
 • Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 • Niet gebruiken zonder filters.
 • Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten enz.
 • Alleen gebruiken op droge oppervlakken binnenshuis.
 • Zet het apparaat op een vlak oppervlak.
 • Draag de stofzuiger niet terwijl deze in werking is.
 • Houd de stekker vast bij het terugspoelen op de snoerhaspel. Laat de plug niet kloppen tijdens het terugspoelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Dit model is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

 • Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Buiten bereik van kinderen houden om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 • Sluit uw stofzuiger pas aan als u bekend bent met alle instructies en bedieningsprocedures.
 • Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, zet u de stroomschakelaar uit en haalt u de gepolariseerde stekker uit het stopcontact VOORDAT u onderhouds- of probleemoplossingscontroles uitvoert.

DIT APPARAAT HEEFT EEN GEPOLARISEERDE STEKKER

Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, heeft dit apparaat een gepolariseerde stekker (het ene blad is breder dan het andere). Deze stekker past maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een ​​geschikt stopcontact te installeren. Verander de stekker op geen enkele manier.

Plug

 

Verpakkingsinhoud

Bissell Powerforce 2156-instructies      inducties    Vloertool    Slang
Borstel     inducties      toverstaf   Bissell Powerforce 2156-instructies

Productkaart

Bissell Powerforce 2156 instructies

Bissell Powerforce 2156-motor
Powerforce 2156-motor

bijeenkomst

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: Sluit uw stofzuiger pas aan als u vertrouwd bent met alle instructies en bedieningsprocedures.

Bissell Powerforce 2156 Deel 1 monteren       Bissell Powerforce 2156 Deel 2 monteren       Bissell Powerforce 2156 Deel 3 monteren       Bissell Powerforce 2156 Deel 4 monteren        Bissell Powerforce 2156 Deel 5 monteren     Bissell Powerforce 2156 Deel 6 monteren        Bissell Powerforce 2156 Deel 7 monteren        Bissell Powerforce 2156 Deel 8 monteren

Onderhoud

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: Om het risico op een elektrische schok te verminderen, schakelt u de stroomschakelaar uit en haalt u de gepolariseerde stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.

Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 1    Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 2  Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 3  Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 4  Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 5  Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 6    Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 7   Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 8   Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 9   Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 10  Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 11  Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 12Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 13   Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 14  Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 15    Onderhoud Bissell Powerforce 2156 Deel 16

Probleem oplossen

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, zet u de stroomschakelaar uit en haalt u de gepolariseerde stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of probleemoplossingscontroles uitvoert.

 probleem

Mogelijke oorzaken

Remedies

 

 

 

 

 

 

 

De stofzuiger zuigt geen vuil op.

Filters zijn vuil Verwijder en spoel de pre-motor en post-motor filters. Geef ze voldoende tijd om goed te drogen voordat u ze weer terugplaatst.
De hoofdslang is niet aangesloten. Zoek de hoofdslang en sluit deze opnieuw aan door op de slangaansluiting te drukken om de vergrendeling vast te zetten.
Er zit een barst of gat in de hoofdslang Als er een scheur of gat is, bestel dan een nieuwe hoofdslang van de BISSELL website.
Er zit een verstopping in het vacuüm. Verwijder vuil en andere verwikkelingen die de aanzuiging kunnen belemmeren.
De vuilcontainer is niet goed geplaatst. Druk op de ontgrendelingsknop om de vuilcontainer te verwijderen. Om opnieuw goed te plaatsen, plaatst u eerst de onderkant van de vuilcontainer en drukt u vervolgens totdat u de bovenkant op zijn plaats hoort klikken.
 

 

 

Vuil ontsnapt uit het vacuüm.

De vuilcontainer is vol. Leeg de vuilcontainer.
Filters ontbreken. Controleer of de pre-motor- en post-motorfilters op hun plaats zitten
De vuilcontainer is niet goed geplaatst. Druk op de vrijgaveknop en verwijder de vuilcontainer. Plaats eerst de bodem en draai de vuilcontainer in de richting van het vacuüm. Luister naar een "klik" -geluid dat aangeeft dat het op zijn plaats klikt.

Garantie

Als u aanvullende instructies nodig heeft met betrekking tot deze garantie of vragen heeft over de mogelijke dekking, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care via e-mail of telefoon, zoals hieronder beschreven.

Beperkte garantie van één jaar
Behoudens de *UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN hieronder vermeld, zal BISSELL na ontvangst van het product, naar keuze van BISSELL, kosteloos repareren of vervangen (met nieuwe of opnieuw vervaardigde onderdelen of producten) vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper, voor één elk defect of slecht functionerend onderdeel.
Zie onderstaande informatie over "Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft".

Deze garantie is van toepassing op producten die worden gebruikt voor persoonlijke, en niet voor commerciële of verhuurservices. Deze garantie is niet van toepassing op ventilatoren of componenten voor routineonderhoud
zoals filters, banden of borstels. Schade of defect veroorzaakt door nalatigheid, misbruik, verwaarlozing, ongeautoriseerde reparatie of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, wordt niet gedekt.

BISSELL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BISSELL ZAL DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT NIET OVERSCHRIJDEN.

 • UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK. ELKE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT WETGEVING, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT EEN DUUR VAN EEN JAAR VANAF DE AANKOOPDATUM, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

OPMERKING: Bewaar uw originele aankoopbewijs. Het levert een bewijs van de datum van aankoop in geval van garantieclaim.

Service

Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft:
Neem contact op met de klantenservice van BISSELL om een ​​erkend BISSELL-servicecentrum bij u in de buurt te vinden.
Als u informatie nodig heeft over reparatie of vervangende onderdelen, of als u daar vragen over heeft
uw garantie, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care.

Website: VS: www.BISSELL.com
Canada : www.BISSELL.ca
E-mail:
VS: www.BISSELL.com/email-us
Canada: www.BISSELL.ca/email-us

Bel: BISSELL Klantenservice
VS: 1-800-237-7691
Canada: 1-800-263-2535
maandag - Vrijdag 8 - 10 uur ET
zaterdag 9 - 8 uur ET
zondag 10 - 7 uur ET

Retourneer dit product niet naar de winkel.
Ander onderhoud of service die niet in de handleiding staat, moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
Voor enige vragen of zorgen, BISSELL is gelukkig om van te zijn service te halen.
Neem rechtstreeks contact met ons op: VS: 1-800-237-7691 / Canada: 1-800-263-2535

Klantenservice

Retourneer dit product niet naar de winkel.
Ander onderhoud of service die niet in de handleiding staat, moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Voor vragen of opmerkingen, BISSELL is u graag van dienst.
Neem direct contact met ons op op: Consumentenzorg BISSELL VS: 1-800-237-7691
BISSELL Canada Consumentenzorg: 1-800-263-2535

 

Bissell Powerforce 2156 Gebruikershandleiding – Download [geoptimaliseerd]
Bissell Powerforce 2156 Gebruikershandleiding – Downloaden

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *