Bissell BGUS1500, BGUS1500B commerciële schrobzuigmachine

Bissell BGUS1500, BGUS1500B commerciële schrobzuigmachine

INLEIDINGEN


Opgelet!
Lees de handleiding

 • ORIGINELE INSTRUCTIEHANDLEIDING EN ONDERDELENGIDS. “BEWAAR DEZE INSTRUCTIES”
 • OORSPRONKELIJKE HANDLEIDING ISTRUZIONI EN LIJST VAN RICAMBIO-ONDERDELEN “CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI”
 • ORIGINELE BEDIENUNGSANLEITUNG UND ERSATZTEILE „DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN“
 • HANDLEIDING ORIGINEEL ET WIJZIGINGEN « BEWAAR INSTRUCTIES »
 • ORIGINELE HANDLEIDING MET INSTRUCCIONES EN REPUTATIELIJST "BEWAAK DE ESTAS INSTRUCCIONES"

BIJ GEBRUIK VAN EEN ELEKTRISCH APPARAAT, MOETEN ALTIJD BASISVOORZORGSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN DE VOLGENDE
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door

 1. Gebruik de machine op harde oppervlakken die alleen bevochtigd zijn door het reinigingsproces.
 2. Niet onderdompelen.
 3. Sluit de machine aan op een elektriciteitsnet van voltage staat op het classificatielabel.
 4. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is en voordat u onderhoud of reiniging van de machine uitvoert.
 5. De stekker mag niet overmatig worden belast door aan de voedingskabel te trekken.
 6. Steek niets in de koelspleten en controleer regelmatig de filters.
 7. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de risico's ervan hebben begrepen.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 8. Bewaar wasmiddelen buiten het bereik van kinderen
 9. Houd handen, haar, voeten en kleding altijd uit de buurt van de bewegende borstel
 10. Stofzuig niet over het elektriciteitssnoer, het kan beschadigd raken en elektrische gevaren veroorzaken.
 11. Als het snoer beschadigd is of als de machine defect lijkt, mag u deze niet gebruiken. Breng het terug naar een erkende Bissel-dealer voor onderhoud.
 12. Zuig niet op lucifers, as of sigaretten die nog branden
 13. Zuig geen brandbare vloeibare materialen op.
 14. Gebruik of zuig geen bleekmiddel, wasmiddelen voor afvalwater of grenen producten
 15. Lucht de kamers wanneer u de machine gebruikt met wasmiddelen
 16. Vermijd het stofzuigen van harde, lange of scherpe voorwerpen om schade aan de zuigmonden en verstopping van het zuigcircuit te voorkomen.
 17. Gebruik de machine alleen waarvoor deze is gebouwd en zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
 18. Gebruik en bewaar deze machine in een droge omgeving en bij een temperatuur tussen +5°C  +35°C (+41°F  +95°F)
 19. Niet blootstellen aan de zon en UV-stralen

Waarschuwing!

 1. Batterijtype toegestaan ​​Gebruik alleen originele Bissel Commercial lithium-ion batterijen. Alleen deze batterijen zorgen voor een lange levensduur. Veiligheidsmaatregelen voor batterijgebruikers voor het gebruik van Li-ion-batterijen.
 2. Opladen Gebruik lithium-ionbatterijen aanbevolen door de fabrikant. Het gebruik van verschillende batterijen kan leiden tot verwondingen en brand.
 3. Houd u aan de speciale voorschriften met betrekking tot transport, opslag en gebruik van lithium-ionbatterijen. Bewaar in een droge ruimte met een temperatuur tussen 10°C en 30°C (50°F – 95°F
 4. Volg ook de instructies voor het gebruik van de batterij. Lees het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant voor de batterij
 5. De voedingsklemmen hoeven niet te worden kortgesloten.
 6. Stel de lithium-ionbatterijen niet bloot aan hoge temperaturen of vuur. Er bestaat explosiegevaar.
 7. Het is verboden om de lithiumionbatterijen te breken, te verpletteren of in brand te steken. Anders bestaat er gevaar voor brand, explosie en corrosie.
 8. Het is verboden om beschadigde Lithium-ion batterijen op te laden of opnieuw te gebruiken (bijv. batterijen met barsten, kapotte of losgekomen onderdelen, verbogen of naar binnen geduwde en/of uitwendige contacten).
 9. Gebruik geen lithium-ionbatterijen als stroombron voor ander niet-gespecificeerd gebruik.
 10. Als een lithium-ionbatterij extreem warm is, kan deze defect zijn. Haal de accu uit de machine en plaats deze op een niet brandbare plaats, voldoende geventileerd en uit de buurt van brandbare materialen, waar hij onder controle kan worden gehouden terwijl hij afkoelt. Neem contact op met het Bissel Commercial-servicecentrum als de lithium-ionbatterij is afgekoeld.
 11. Houd de batterijen schoon en droog. Laad de lithium-ion batterij alleen op met de originele Bissel Commercial lader. Bij oneigenlijk gebruik bestaat brandgevaar.
 12. Voordat u de lithium-ionbatterij plaatst, moet u ervoor zorgen dat de contacten van de batterij en de contacten met de machine vrij zijn van vreemde voorwerpen.
 13. Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, moeten de accu's een volledige oplaadcyclus ondergaan voordat ze worden opgeborgen.

Noteer het model- en serienummer van uw machine en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

FABRIKANT
– COSTRUTTORE
– HERSTELLER
– CONSTRUCTEUR
– CONSTRUCTEUR

ALLEEN VOOR DE COMMERCILE MARKT IN DE VS en CANADA

Alleen aansluiten op een goed geaard stopcontact. Zien

aardingsinstructies:

AARDINGSINSTRUCTIES IN COMMERCIËLE SITUATIES WAARSCHUWING

Dit apparaat moet geaard zijn. Mocht het defect raken of defect raken, dan biedt aarding een laatste weerstandspad voor elektrische stroom om het risico op een elektrische schok te verminderen. Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardgeleider en een geaarde stekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.

WAARSCHUWING – Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van de apparatuur kan leiden tot een risico op een elektrische schok. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het stopcontact goed geaard is. Pas de stekker die bij het apparaat is geleverd niet aan – als deze niet in het stopcontact past, laat dan een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik op een circuit van nominaal 120 V en heeft een geaarde stekker die lijkt op de stekker die is afgebeeld in schets A.
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker. Bij dit apparaat mag geen adapter worden gebruikt.

Een tijdelijke adapter die eruitziet als de adapter geïllustreerd in schets BC kan worden gebruikt om deze stekker aan te sluiten op een 2-polig stopcontact zoals weergegeven in schets B als er geen goed geaard stopcontact beschikbaar is. De tijdelijke adapter mag alleen worden gebruikt totdat er geen goed geaard stopcontact beschikbaar is. Het groengekleurde stijve oor, lipje of iets dergelijks dat uit de adapter steekt, moet worden aangesloten op een permanente aarding, zoals een goed geaard stopcontact. Wanneer de adapter wordt gebruikt, moet deze op zijn plaats worden gehouden door een metalen schroef.

 

 • Vervang de stekker als de aardingspin beschadigd of gebroken is.
 • De groene of (groen/gele) draad in het snoer is de aarddraad.
 • Bij het vervangen van een stekker mag deze draad alleen aan de aardingspin worden bevestigd.
 • Verlengsnoeren die op deze machine worden aangesloten, moeten drieaderige snoeren van 12 gauge zijn met driepolige stekkers en stopcontacten. Gebruik geen verlengsnoer dat langer is dan 50 meter

Overzicht

NU UW MACHINE

MONTAGE-INSTRUCTIES

Steek de vrouwelijke connector aan de binnenkant van de handgreep/het elektrische paneel op de mannelijke connector bovenop het verticale lichaam totdat de twee veiligheidshaken aan de zijkant vastklikken.

Plaats de handgreep/het elektrische paneel bovenop de verticale behuizing en zorg ervoor dat u de waterslangen en elektrische snoeren niet doorboort.


Draai de 4 bijgevoegde schroeven vast:
2 op de voorkant


en 2 schroeven aan de achterkant

Plaats de esthetische rubberen cups bovenop de 4 schroeven.

Haak het koord in de bovenste antistresshaak die zich onder de draaibare bovenste koordhaak bevindt.

Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact en wikkel het snoer tussen de bovenste en onderste snoerhaak aan de achterkant van de machine.
Leeg na gebruik altijd de schoon- en vuilwatertanks en was ze zorgvuldig zoals later uitgelegd.

GEBRUIKSAANWIJZING

A. Vul de tank met drinkbaar water op omgevingstemperatuur tot het aangegeven niveau (2,6 lt.)

B. Vul de doseerdop tot het aangegeven niveau (26ml = 1%) met het Bissel Commercial wasmiddel geschikt voor de te wassen vloer. Giet de inhoud van de dop in de schoonwatertank en sluit de tank met dezelfde dop.

C. Plaats de tank terug in de machine door hem in de onderste geleider te plaatsen en hem te draaien totdat de bovenste blokkeerhaak vastklikt.
BISSEL COMMERCIËLE REINIGINGSMIDDELEN VOOR HARDE VLOEREN
Alle producten zijn geconcentreerd en moeten worden verwaterd1/100 Bekijk de beschikbare Bissel Commercial-reinigers SCHUIMVRIJ geschikt voor deze machine.
AANDACHT:
als u de Bissel Commercial-wasmiddelen niet bij de hand hebt, wast u de vloeren alleen met water.

Zet de machine in de werkstand, plaats het waterreservoir en zorg ervoor dat de haak helemaal BOVEN staat

BORSTELHOOGTE AANPASSEN

Uw Bissel Commercial-schrobmachine heeft verschillende veiligheidsvoorzieningen om de componenten te beschermen tegen schade door overbelasting. Het elektronische circuit dat het rode lampje op de basis activeert, geeft aan dat de motor overbelast is omdat er te veel druk op de borstelrol staat.
Bij overbelasting schakelt het circuit de borstelmotor uit en blijft het rode lampje branden.

JUISTE BORSTELDRUK AFSTELLING

STAP 1: Terwijl de machine AAN staat en de hendel in de bedrijfsstand staat, draait u de borstelafstellingsknop langzaam naar de Pos. MAX.
STAP 2: als tijdens het schrobben het rode lampje AAN gaat, draai de knop dan langzaam tegen de klok in totdat het rode lampje UIT gaat.
NOTITIE: de afstelling is correct met rood licht UIT of onderbroken. Alleen als het rode lampje constant AAN is, pas dan de borsteldruk aan zoals in STAP 2.

CORRECT GEBRUIK VAN DE BISSEL COMMERCIËLE SCRUBBER

Na het inschakelen van alle 3 de schakelaars kan het wassen beginnen volgens de richting van de pijlen (afbeelding 1) zonder op één plaats te blijven staan ​​met de machine aan. Op deze manier zal het wassen en drogen perfect zijn zonder natte plekken achter te laten.
Om tot 50% wasmiddel te besparen, is het bij het wassen van glanzende, delicate en niet erg vuile vloeren mogelijk om de pomp in te schakelen bij het vooruit gaan en uit te schakelen bij het achteruit gaan. Bij ruwe vloeren, voor buiten of hygroscopisch zoals poreuze tegels etc. is het raadzaam de pomp altijd aan te laten staan.
Bij grote oppervlakken is het raadzaam om te wassen volgens de procedure in afbeelding 2.
Wanneer het schone water op is, schakelt u de pomp/elektroklep UIT om oververhitting te voorkomen.

SPUIT- / EXTRACTIEKIT

(optioneel alleen ELEKTRISCHE versie) Uw schrobzuigmachine is ook een handige bekledingswasser.
Draai de connectorblokkeerhendel naar boven. Trek de connector energicall eruit.

VERWIJDER NOOIT DE CONNECTOR DOOR AAN DE FLEXIBELE SLANG TE TREKKEN

Steek de connector aan het uiteinde van de wasslang voor bekleding erin. Draai de haakhendel naar beneden.
Schakel de hoofd-, de pomp- en de zuigschakelaar in.
Zo is de machine klaar om je bekleding te wassen.

Zodra het wassen van de bekleding is voltooid, schakelt u de hoofdschakelaar van de machine uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het water onder druk weglopen door op de hendel onder de handgreep te drukken.
Verwijder de slangaansluiting in tegenovergestelde richting van de montage-instructies en monteer de zuigslang van de machine.

Met behulp van de verlengslangen die beschikbaar zijn in de wasset voor bekleding, is het mogelijk om met het injectie-/extractiesysteem niet kwetsbare tapijten en tapijten te wassen.

SPRAY / EXTRACTIE KIT (optioneel)

De set op de foto bevat:
– Flexibele slang met handvat
– N° 2 verlengslangen
- Klein mondstuk met injector - Ruitenwisser

INDICATIES BATTERIJLADER

 1. Groen lampje aan = Lage batterij
 2. Groen lampje knippert = Batterij 100% opgeladen
 3. Rood op = Batterij defect, aan vervanging toe
 4. Rood lampje knippert = Te heet. Lader wacht op afkoeling

BATTERIJ VERVANGING

Om veiligheidsredenen wordt de batterij geleverd met een maximale lading van 30%. Volledig opladen voor gebruik.

 1. Schuif een opgeladen batterij in de sleuf totdat deze vastklikt
 2. Als de batterij leeg is, schakelen de elektronische kaarten in de machine de machine UIT. Je ziet de twee elektronische borden, een op de basis en de tweede op de achterste handgreep, oplichten.
 3. Verwijder de batterij door op de knop te drukken en plaats deze in de originele lader van Bissel Commercial om volledig op te laden

LAAD DE BATTERIJ NA GEBRUIK ALTIJD OP

LET OP!

ONTKOPPEL ALTIJD HET NETSNOER ALVORENS ENIG ONDERHOUD AAN DE MACHINE UIT TE VOEREN.

Na gebruik van de machine is het belangrijk om enkele eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren om een ​​lange levensduur van de machine te garanderen

NA GEBRUIK ALTIJD DE TANKS LEGEN EN HET VOLGENDE DOEN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN:

 1. TANK WASSEN Verwijder de tank uit de machine. Leeg het vuile water volledig in een WC of in afvalwater.

  Haak de hendels voor en achter het filterhuis los en scheid de tank van het filterhuis.
  Was de binnenkant van de tank met water op kamertemperatuur en een niet-schurende spons Spoel zowel het schone water als de vuilwatertank goed af.
 2. WASSEN VAN DE MOTORBESCHERMINGSFILTER
  Het filter wordt in het filterhuis boven de tank geplaatst.
  Haak het transparante filterdeksel los en verwijder het filter.

  Was het filter onder stromend water op kamertemperatuur en wring het uit zodat het water eruit kan lopen. Om het drogen te versnellen, kunt u gebruik maken van gecomprimeerde ontvochtigde lucht.
  Plaats het filter niet terug voordat het volledig droog is.
 3. WASSEN VAN HET FILTERHUIS / VLOTTERSYSTEEM
  Was na het verwijderen van het motorbeschermingsfilter ook het hele filterhuis met water op kamertemperatuur, zowel aan de bovenzijde (filterzone) als aan de onderzijde (vlottersysteemzone).
  Plaats na het wassen de tank terug in de machine.

  HET FILTERHUIS OPNIEUW MONTEREN IN DE TANK Steek het filterhuis volledig in totdat de pakking perfect aan de tank hecht en haak de achter- en
  voorste hendels.
 4. DE POMPBESCHERMINGSFILTERS WASSEN
  Verwijder het waterreservoir.
  Verwijder met een dreun het plastic filter en vervolgens het lichtblauwe sponsfilter. Was beide filters A elke 3 keer dat u de machine gebruikt en vervang de filterset indien nodig.

  Als je niet de originele wasmiddelen van Bissel Commercial gebruikt, kunnen de filters vaker verstopt raken.
  Filter B moet minimaal één keer per jaar worden vervangen.
 5. HET WASSEN VAN DE ZUIGSTUKKEN
  Na elk gebruik worden de zuigmonden vuil. Haar zal worden tegengehouden en zal moeten worden verwijderd.
  Verwijder de bovenste afdekking van de basis door de twee vergrendelingen aan de zijkant los te maken.
 6. . VERVANGING VAN DE BORSTELROL
  VERWIJDER DE TANK
  Zet de machine aan de linkerkant. Draai de zijsteun linksom.

  Duw de borstelrol tegen de steun en verwijder de steun. Plaats de borstelrol terug in de borstelbehuizing en trek deze er langs onder uit.

  Om de borstelrol weer te monteren, plaatst u deze van onderaf met de witte aandrijfkoppeling van de borstelrol aan dezelfde kant als de witte aandrijfkoppeling van de basis.
  Draai het totdat het in de juiste positie komt. Plaats de zijsteun terug en haak hem vast door hem met de klok mee te draaien totdat hij blokkeert.
 7. VERSTOPPING
  In geval van verstopping is het eenvoudig om het hele zuigcircuit te controleren:
  a. verwijder de tank en controleer of het motorbeschermingsfilter schoon is. Als het vuil is, was het dan onder stromend water, wring het uit en laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst.
  b. draai de rode clip en verwijder de transparante omvormerkap. Controleer de binnenkant van de zuigomvormer en zorg ervoor dat deze volledig vrij is van vuil.
  Plaats het deksel terug en haak de rode clip vast.
 8. c. haak de zuigaansluiting los door eerst de haakhendel naar boven te draaien.
  d. haak de slang los van de mondstukgroep en controleer of de slang vrij is van vuil.
  Als de slang helemaal verstopt is, steek er dan een klein flexibel slangetje met afgeronde punt in en laat het er doorheen lopen tot het er aan de andere kant weer uitkomt.

BISSEL CONNERCIAL

V 120/60 - Klasse I
SCHAKELSCHEMA

 1. Klemmenblok
 2. Hoofdschakelaar
 3. Vacuümschakelaar
 4. Pomp schakelaar
 5. Kabelset elektrisch paneel
 6. Kabelset bovenhuis
 7. Persstation
 8. Pomp
 9. Pomp met thermische beveiliging Klemmenblok
 10. Bypass-vacuümvocht
 11. Microschakelaar
 12. Draden kit basis
 13. Printplaat
 14. Borstelmotor
 15. Draadset vac / basis

SCHAKELSCHEMA

 1.  accu
 2. Hoofdschakelaar
 3. Vacuümschakelaar
 4. Elektro klepschakelaar DC
 5. Kabelset elektrisch paneel
 6. Dradenset bovenste behuizing
 7. Elektroventiel
 8. Klemmenblok
 9. Bypass vacuU1m-motor 36V DC
 10. Microschakelaar
 11. CircuH board Vacuümmotor
 12. Borstelmotor 36V DC
 13. Printplaat Borstelmotor
 14. FWire kit vac / basis
 15. gebruik 10A

SPECIFICATIES

Zuiglichaam

-Voltage (zie gegevensplaats op de machine)
– Totaal vermogen – 1100W
– Batterij 520W
– By-Pass Vacuümmotor
Ingangsvermogen - 800W
– Accu 36V – 350W
– Rotor gemonteerd op twee kogellagers
- Dubbele isolatie 
– Bescherming: IPX 4
Aardingsdraad voor de VS en Canada
– Waterpomp 27W
– Elektroklep 9W op Batterij
Power hoofd
– Ingangsvermogen 250 W (150 W batterij)
- Bartype commutator
– Rotor gemonteerd op twee kogellagers
– Elektronische toerental- en overbelastingsregeling
– Hoogteverstelling borsteldruk
– Breedte: 15”(380)

CONFORMITEITSVERKLARING

Voldoet aan de volgende normen: IEC 60335-2-2: 2009 (zesde editie) + A1:
2012 in combinatie met IEC 60335-1:2010 (vijfde editie) (incl.
Rectificatie 1: 2010)
EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
NL 62233:2008; EN60335-1(ed.5)
EN60335-2-2(ed.6);am1
EMC-norm IEC 61000-3-2:2014 (Ed. 4);
CEI 61000-3-3:2013 (ed. 3);
CISPR 14-1:2005
(Red. 5) + A1:2008+ A2:2011; CISPR 14-2:2015 (Ed. 2) Producten die voldoen aan de essentiële eisen van LVD 2006/95/EC LW30 –ion – LW38 L-ion
NL-60335 1: 2012;
EN 60335-2-69;
EN61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013;
EN 55014-1: 2006+A1: 2012;
EN 55014-2: 2015; UN 3480 -3481 LITHIUM IONBATTERIJ
Richtlijnen van verwijzing: 2006/42/EG; 2014/30/EU, CEE 89/336; 2002/95 CE (ROHS)

GOEDKEURINGEN:
VS en Canada

Voldoet aan ansi/ul 1017-2002
Certificeert aan
CSA C22.2 243-01

Overzicht

Garantie – BISSELL BigGreen commerciële stofzuiger

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. Als u aanvullende instructies nodig heeft met betrekking tot deze garantie of vragen heeft over de mogelijke dekking, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care via e-mail, telefoon of gewone post, zoals hieronder beschreven.
Beperkte garantie van twee jaar
Onder voorbehoud van de * UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN die hieronder worden vermeld, zal BISSELL na ontvangst van het product gedurende twee jaar kosteloos repareren of vervangen (met nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten), naar keuze van BISSELL, vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. elk defect of slecht functionerend onderdeel. Zie de onderstaande informatie over "Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft".
Deze garantie is niet van toepassing op ventilatoren of onderdelen voor routineonderhoud zoals filters, riemen, bumpers, tassen of borstels. Schade of storing veroorzaakt door nalatigheid, misbruik, verwaarlozing, niet-geautoriseerde reparatie of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, wordt niet gedekt.
Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft:
Neem contact op met de klantenservice van BISSELL om een ​​erkend BISSELL-servicecentrum bij u in de buurt te vinden. Als u informatie nodig heeft over reparaties of vervangende onderdelen, of als u vragen heeft over uw garantie, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care.
Website www.bissellcommercial.com

Of bel:
BISSELL Commercial Consumer Care 1-800-242-1378 maandag – vrijdag 8 – 6 uur ET
BISSELL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BISSELL ZAL DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT NIET OVERSCHRIJDEN.
Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.
* UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK. ELKE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT WETGEVING, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT EEN DUUR VAN EEN JAAR VANAF DE BOVENSTAANDE AANKOOPDATUM.
Sommige staten staan ​​geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.


Via België,22 – Zona Ind.
35127 PADOVA – ITALI
vacuüm@lindhaus.it

Website
www.bissellcommercial.com
Of bel:
BISSELL-commercieel
1-800-242-1378

Documenten / bronnen

Bissell BGUS1500, BGUS1500B commerciële schrobzuigmachine [pdf] Instructies
BGUS1500, BGUS1500B, BGUS1500 BGUS1500B Commerciële schrobzuigmachine, BGUS1500 Commerciële schrobzuigmachine, BGUS1500B Commerciële schrobzuigmachine, Commerciële schrobzuigmachine, Commerciële schrobzuigmachine, Schrobzuigmachine, Droger, Schrobzuigmachine

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *