BISSELL-logo3599H Spotclean Max draagbare dieptereiniger
HandleidingBISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner 1BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 1

SPOTCLEAN™ MAX
DRAAGBARE DIEPREINIGING
MODELLEN 3599H, 3582FBISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 2

Product voorbijview

BISSELL 3599H Spotclean Max draagbare dieptereiniger

1. Aan / uit-knop
2. Schoon waterreservoir
3. Formuletank
4. Spoelschakelaar
5. Vuilwatertank
1. Aan / uit-knop
2. Schoon waterreservoir
3. Formuletank
4. Spoelschakelaar
5. Vuilwatertank
SYMBOOL UITLEG
waarschuwing 2 Voorzichtigheid.
Lees ICOON Lees de gebruikershandleiding.
MORRIS W72121SD KOELKAST - Icoon Risico op brand.
Elektrisch waarschuwingspictogram Risico op elektrische schokken.
milwaukee M12 SLED Spotlamp - Icon 1 Alleen voor Gebruik binnenshuis.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 3 Maak het tapijt niet te nat. Alleen gebruiken op tapijt dat tijdens het reinigingsproces is bevochtigd.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 4 Gebruik alleen BISSELL® reinigingsformules die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 5 Schakel de stroom uit voordat u onderhoud pleegt.
WEE-verwijdering-icon.png Dit symbool op het product en/of begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. Breng dit product naar de aangewezen inzamelpunten voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 6 Gebruik warm water, temperatuur tot 60°C.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 7 Controleer de fabrikant tag voordat u textiel reinigt. "Won de tag zoals afgebeeld betekent dat u uw reiniger kunt gebruiken.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 8 Niet bevriezen.
SALEEY FJ48.V5 Farm Jacks - ICON 4 Recyclen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees ICOON LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 9WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 • Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, uit de buurt van kinderen houden.
 • Vloer glad als het nat is.
 • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
 • Gebruik alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
 • Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen: probeer het niet te bedienen en laat het repareren bij een erkend servicecentrum.
 • Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
 • Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
 • Gebruik niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals petroleum, of gebruik het niet in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
 • Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 • Zuig geen giftig materiaal op (chloorbleekmiddel, ammoniak, drainagereiniger, enz.).
 • Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die worden afgegeven door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenwerende stoffen, ontvlambaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
 • Pak de stekker vast, niet de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
 • Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
 • Sluit altijd aan op een goed geaard stopcontact. Pas de geaarde stekker niet aan.
 • Vloeistof mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat.
 • Niet onderdompelen. Alleen gebruiken op oppervlakken die bevochtigd zijn door het reinigingsproces. Gebruik alleen schoonmaakproducten van BISSELL die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine.
 • Alleen gebruiken op tapijt dat is bevochtigd door het reinigingsproces.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
ORIGINELE INSTRUCTIES.
ALLEEN VOOR GEBRUIK OP EEN 220-240 VOLT AC 50-60 HZ VOEDING.
DIT MODEL IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DIT APPARAAT VERVALT DE GARANTIE VAN DE FABRIKANT.
BELANGRIJKE INFORMATIE

 • Houd het apparaat op een vlakke ondergrond.
 • Om het risico op lekken te verkleinen, mag u het apparaat niet op een plaats bewaren waar bevriezing kan optreden. Dit kan schade aan interne componenten tot gevolg hebben.
 • Kunststof tanks zijn niet vaatwasmachinebestendig. Plaats tanks niet in de vaatwasser.
 • Zet uw apparaat pas AAN als u vertrouwd bent met alle instructies en bedieningsprocedures.

Wat zit er in de doos?

Standaardaccessoires kunnen per model verschillen. Om te bepalen wat er bij uw aankoop moet worden geleverd, raadpleegt u de lijst "Inhoud van de doos" op de bovenste flap van de doos.      BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - the Box

bijeenkomst

Avantree BTHT-4186 Bluetooth-zender en hoofdtelefoonset-Video Ga naar global.BISSELL.com voor montagevideo's.
Opmerking: Water is gebruikt als onderdeel van de normale kwaliteitstesten om de volledige werking van uw machine te garanderen.
Als gevolg hiervan kunnen er waterdruppels in de machine aanwezig zijn.

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Assembly 1 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Assembly 2 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Assembly 3
1. Installeer de slangklem. Het zal op zijn plaats klikken. 2. Monteer de gereedschapsclip. Het zal op zijn plaats klikken. 3. Wikkel de slang om de machine.
Zet slang en gereedschap vast in klemmen.

De schoonwatertank vullen BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 10

Deze machine is compatibel met BISSELL® formules voor draagbare dieptereinigers. Gebruik altijd echte BISSELL-formules in uw machine. Andere formules kunnen de machine beschadigen.
Opmerking: Vul met warm (140°F/60°C MAX) kraanwater en voeg de juiste BISSELL-formule toe. Gebruik geen kokend water. Verwarm geen water of tank in de magnetron.

  BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Clean Water Tank 1 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Clean Water Tank 2
1. Kies je formule.*
Scan de QR-code of bezoek wereldwijd.BISSELL.com voor formules.
2. Verwijder schoon water en formuletanks. 3. Vul het waterreservoir met warm water (140° F/60° C MAX) en draai de dop vast. Geen kook- of magnetronwater.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Clean Water Tank 3 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Clean Water Tank 4
4. Voeg formule toe aan de vullijn op de tank en draai de dop vast. Optioneel: Voeg 30 ml BISSELL Boost toe. 5. Plaats de tanks voor schoon water en formules terug.

*Compatibele formules van BISSELL zijn: Oxy Boost, Pro Stain & Odour, Pet Stain & Odour, Stain & Odor

waarschuwing 2 WAARSCHUWING Om het risico op brand en elektrische schokken als gevolg van interne schade aan onderdelen te verminderen, mag u alleen BISSELL-voeding gebruiken die bedoeld is voor gebruik met deze machine. Het gebruik van reinigingsformules die eucalyptus-, citroen- of dennenolie bevatten, kan dit apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken. Chemische vlekreinigers of vuilverwijderaars op basis van oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt. Deze producten kunnen reageren met de plastic materialen die in uw tapijtwasmachine worden gebruikt, waardoor barsten of putjes ontstaan.

Klaar om schoon te maken BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 11

Voor het reinigen het gebied stofzuigen om los vuil te verwijderen. Spuit een BISSELL®-formule voor het voorbehandelen van vlekken op vervuilde plekken en laat het een paar minuten intrekken.

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Cable Wrap BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - hose BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - tool adapter
1. Draai de Quick Release-kabelwikkel om de kabel los te maken. Ontspan en steek de stekker in het stopcontact. 2. Maak de flexibele slang los van de slanggreepbeugel en wikkel hem af. 3. Gereedschapsadapter aansluiten. Sluit het gewenste gereedschap aan
adapter.

De tools gebruiken BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 12

Hulpmiddelen verschillen per model. Bezoek global.BISSELL.com voor aanvullende tools.
Tough Stain Tool, 15 cm Tool en Spleetzuigmond

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - spot or BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - spray trigger
1. Richt het gereedschap boven de vlek of vlek en druk op de spuittrekker. 2. Laat de sproeiknop los en schrob de vlek voorzichtig.

Vlekvanger

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Stain Trapper 1 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Stain Trapper 2 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Stain Trapper 3
1. Richt het gereedschap boven de plek of vlek en druk op de spuittrekker. Zuig vlek op door het gereedschap op het oppervlak te plaatsen en langzaam naar achteren te bewegen. 2. Draai met de klok mee om de gereedschapstank te legen. Giet vuile vloeistof in de gootsteen of het toilet en spoel de tank door. Geef de tijd om aan de lucht te drogen. 3. Plaats de tank terug in het gereedschap door de groeven uit te lijnen en op zijn plaats te draaien.

De tools gebruiken (vervolg)
HydroRinse™ zelfreinigend slanghulpmiddel

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Stain Trapper 4 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Stain Trapper 5 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Stain Trapper 6
4. Zet de machine in de Spoelmodus en zet AAN. 5. Houd de slang en het gereedschap rechtop terwijl de machine AAN staat. Houd de trekker 30 seconden ingedrukt. 6. Laat de trekker los en laat de machine 30 seconden draaien om het water in de slang te verwijderen. Leeg de vuilwatertank na gebruik.

Onderhoud na het reinigen BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 13

De vuilwatertank legen

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Dirty Water Tank 1 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Dirty Water Tank 2 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Dirty Water Tank 3
1. Verwijder de vuilwatertank. 2. Draai de dop en verwijder de scheidingsstapel. 3. Leeg en spoel de tank.
BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Dirty Water Tank 4 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Dirty Water Tank 5 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Dirty Water Tank 6
4. Handwastank met mild afwasmiddel. Droog gedurende 24 uur voordat u het weer in elkaar zet.
Opmerking: Deze tank is niet vaatwasmachinebestendig.
5. Scheidingsstapel en dop op vuilwatertank plaatsen en stevig vastdraaien. 6. Plaats de tank terug.

Uw machine opslaan BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - icon 13

BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Storing Your Machine BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Storing Your Machine 1 BISSELL 3599H Spotclean Max Portable Deep Cleaner - Storing Your Machine 2
1. Wikkel de slang om de machine.
Wikkel het koord om de koordwikkels.
2. Laat de machine in de spoelmodus staan ​​voor opslag. 3. Bewaar de machine op een koele, droge plaats.

Probleem oplossen

Hieronder staan ​​enkele van de problemen die u kunt tegenkomen. Als u het probleem dat u ondervindt hieronder niet ziet, gaat u naar wereldwijd.BISSELL.com.

probleem Mogelijke oorzaak Remedies
Minder of geen zuigkracht Vuile tank vol of niet goed geplaatst. Maak de tank leeg en plaats hem terug door het bovenste deksel op zijn plaats te klikken.
Verstopping of opeenhoping in de slang. Zuig heet water op om de slang schoon te maken.
Losse slangaansluiting. Zorg ervoor dat de slang op zijn plaats is vergrendeld.
Minder spuiten of niet spuiten Flesvoeding of watertank is leeg. Tanks controleren en bijvullen.
De spuittip is verstopt. Spoel het gereedschap af met warm water en gebruik een zachte borstel op de spuittips.
Losse slangaansluiting. Zorg ervoor dat de slang op zijn plaats is vergrendeld. Houd de trekker ingedrukt totdat er water uitkomt.
Verloren prime. Zet de machine UIT. Vul de tanks indien nodig bij. Zet de machine AAN en houd de trekker ingedrukt totdat het spuiten wordt hervat.
Het water heeft de vuilwatertank niet bereikt. Zuig water op totdat het in de tank verschijnt.
lekkende Pakking vuilwatertank niet op zijn plaats of beschadigd. Pakking correct plaatsen (ingekerfd); Vervang de pakking als deze beschadigd is.
Losse slangaansluiting. Zorg ervoor dat de slang op zijn plaats is vergrendeld. Houd de trekker ingedrukt totdat er water uitkomt.
Beschadigde of gescheurde slang. Laat een geautoriseerde technicus de machine repareren.
De dop van de schoonwatertank is niet goed vastgedraaid. Verwijder de schoonwatertank, draai de dop los, plaats de dop terug op de tank en draai stevig vast.

Opmerking: Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
LET OP: Om het risico op lekken te verminderen, niet bewaren op plaatsen waar bevriezing kan optreden. Schade aan interne componenten kan het gevolg zijn. Bewaar de machine in een beschermde, droge ruimte bij kamertemperatuur (4°C – 40°C).

Beperkte garantie

Deze beperkte garantie wordt verstrekt door BISSELL® International Trading Company BV (“BISSELL”) en is van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Het geeft je specifieke rechten. Het wordt aangeboden als een extra voordeel naast uw wettelijke rechten. U hebt ook andere rechten onder de Australische consumentenwetgeving of de Nieuw-Zeelandse consumentenwetgeving, afhankelijk van wat op u van toepassing is. U kunt meer te weten komen over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen door contact op te nemen met uw lokale consumentenadviesdienst. Niets in deze garantie zal uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen vervangen of verminderen. Als u aanvullende instructies nodig hebt met betrekking tot deze garantie of vragen hebt over wat deze garantie inhoudt, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care of met uw lokale distributeur.
Deze garantie wordt gegeven aan de huidige eigenaar van het product met de originele aankoopbon. Op de originele kassabon moeten de gekochte producten, de datum van aankoop en het land van nieuwe aankoop vermeld staan. U moet de aankoopdatum kunnen aantonen en kunnen aantonen dat het product in Australië of Nieuw-Zeeland is gekocht om aanspraak te kunnen maken op deze garantie. U ontvangt de garantie die van toepassing is in het land waar uw product oorspronkelijk is gekocht, zoals weergegeven op de originele aankoopbon. Als u het product gebruikt buiten het land waar het is gekocht, kan uw garantie naar eigen goeddunken van BISSELL komen te vervallen. Het kan nodig zijn om enkele van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, zoals een postadres, om aan de voorwaarden van deze garantie te voldoen. Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van BISSELL, dat te vinden is op global.BISSELL.com/privacybeleid.

Beperkte garantie van 2 of 3 jaar (verschilt per model)
Model 3599H: Beperkte 3-jaar garantie
Model 3582F: Beperkte 2-jaar garantie
Gedurende de hierboven vermelde perioden vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper, onder voorbehoud van de *Garantievoorwaarden die hieronder worden vermeld, zal BISSELL naar goeddunken van BISSELL repareren of vervangen (met nieuwe, opgeknapte, licht gebruikte of gereviseerde onderdelen of producten) , gratis, elk defect of defect onderdeel of product.
BISSELL raadt aan om de originele verpakking en het originele aankoopbewijs met de aankoopdatum en het land van aankoop gedurende de garantieperiode te bewaren voor het geval u tijdens de garantieperiode van de garantie gebruik wilt maken. Het bewaren van de originele verpakking helpt bij het eventueel opnieuw verpakken en vervoeren, maar is geen garantievoorwaarde.
Als uw product onder deze garantie door BISSELL wordt vervangen, profiteert het nieuwe artikel van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product is gerepareerd of vervangen.

*Garantievoorwaarden
Deze garantie is van toepassing op producten die worden gebruikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. Verbruiksonderdelen en hulpstukken zoals filters, riemen, schelpen, watertanks, schraapstrips, borstels en dweilpads, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden vervangen of onderhouden, vallen niet onder deze garantie. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot de verkorting van de ontlaadtijd van de batterij als gevolg van veroudering of gebruik. Schade of storing veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij als gevolg van een ongeluk, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, wordt niet gedekt door deze garantie. Een niet-geautoriseerde reparatie (of poging tot reparatie) kan deze garantie ongeldig maken, ongeacht of er schade is veroorzaakt door die reparatie/poging. Verwijderen of tampAls u het productbeoordelingslabel op het product vermeldt of het onleesbaar maakt, vervalt deze garantie.
Behalve zoals hieronder uiteengezet, zijn BISSELL en zijn distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is of voor incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van dit product, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zaken, onderbreking, gemiste kans, leed, ongemak of teleurstelling. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zal de aansprakelijkheid van BISSELL de aankoopprijs van het product niet overschrijden.
BISSELL sluit zijn aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; (c) of voor enige andere aangelegenheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.
Neem voor het indienen van een claim onder deze garantie contact op met BISSELL Australia PTY LTD (details hieronder). Neem contact op met BISSELL voordat u goederen retourneert. Indien overeengekomen, zal BISSELL een redelijke postage / administratiekosten (indien van toepassing) voor het retourneren van goederen aan BISSELL. Om onkosten te claimen die zijn gemaakt bij het indienen van een claim onder deze garantie, dient u BISSELL een kopie van het ontvangstbewijs van de onkosten per e-mail of per post te verstrekken.

Alleen voor Australische consumenten: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en vergoeding voor enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect.

Belangrijke opmerkingen
Bewaar uw originele aankoopbon. Het biedt een bewijs van de aankoopdatum en waar het is gekocht in het geval van een garantieclaim. Zie garantie voor details.
Houd er rekening mee dat het gebruik van uw BISSELL-machine buiten het land van oorspronkelijke aankoop en/of gebruik met een stroomomvormer schade kan toebrengen aan uw BISSELL-machine en schade veroorzaakt door niet-overeenkomende voedingsvolumes.tage wordt niet gedekt door uw garantie.
Houd er rekening mee dat het gebruik van azijn, bleekmiddel, afwasmiddel, wasmiddel, zelfgemaakte zeep en andere niet-BISSELL-producten in uw BISSELL-machine uw BISSELL-machine kan beschadigen. Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-BISSELL-producten in uw machine wordt niet gedekt door uw garantie.

Klantenservice
Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft of een claim wilt indienen onder onze beperkte garantie, neem dan contact met ons op.
Australië
Telefoon: 1300 247 735
Website: BISSELL.com.au
Adres: 789 Springvale Road, Mulgrave, Victoria 3170
E-mail: consumercareau@bissell.com
Nieuw Zeeland
Telefoon: 0800 247 735
Website: www.BISSELL.co.nz
Adres: 789 Springvale Road, Mulgrave, Victoria 3170
E-mail: consumentcarenz@bissell.com

BISSELL-logo 1

© 2022 BISSELL Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onderdeelnummer 1631636 07/22 RevD

Documenten / bronnen

BISSELL 3599H Spotclean Max draagbare dieptereiniger [pdf] Gebruikershandleiding
3599H, 3582F, 3599H Spotclean Max Draagbare Dieptereiniger, Spotclean Max, Draagbare Dieptereiniger, Spotclean Max Draagbare Dieptereiniger, 3599H Spotclean Max Dieptereiniger, Dieptereiniger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *