BISSELL Revolution Pet Pro rechtopstaande tapijtreiniger uit de 3588-serie Gebruikershandleiding
BISSELL Revolution Pet Pro rechtopstaande tapijtreiniger uit de 3588-serie

Product voorbijview

 1. Bovenste handgreep
 2. Spuittrigger
 3. Koord Clip
 4. Gemakkelijk te vullen / formuledop
 5. Schoon waterreservoir
 6. Carry Handle
 7. Schakelaar reinigingsmodus
 8. Knoop van de macht
 9. Tank voor vuil water
 10. Zwevende stapel
 11. CleanShot®-knop
 12. Leun pedaal
 13. Toegangsdeur voor riem
 14. verstuiver
 15. Voet
  Product voorbijview

Maak kennis met uw nieuwe BISSELL-product! 

Ga naar ondersteuning.BISSELL.com voor een uitgebreid overzicht van uw nieuwe aankoop, inclusief video's, tips, ondersteuning en meer. Direct aan de slag? Deze handleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om uw nieuwe product in te stellen. Laten we kijken…
Maak kennis met uw nieuwe BISSELL-product

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Opmerking pictogram LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

Waarschuwingspictogrammen  WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Sluit alleen aan op een goed geaard stopcontact. Zie aardingsinstructies. Pas de geaarde stekker met drie polen niet aan.
 • Laat het apparaat niet achter als het is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt en voordat u onderhoud gaat plegen.
 • Alleen binnenshuis gebruiken.
 • Niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
 • Gebruik het niet voor een ander doel dan beschreven in deze gebruikershandleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet werkt zoals het hoort, of is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen, laat het dan repareren bij een erkend servicecentrum.
 • Trek niet aan het koord of draag het niet, gebruik het koord niet als handvat, sluit de deur niet aan het koord en trek niet aan het koord rond scherpe randen of hoeken.
 • Laat het apparaat niet over het snoer lopen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
 • Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; houd openingen vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
 • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen van het apparaat en de accessoires.
 • Schakel alle bedieningselementen UIT voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de stekker uit het stopcontact haalt.
 • Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
 • Gebruik niet om ontvlambare of brandbare materialen (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, enz.) Op te zuigen of in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
 • Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die vrijkomen door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenbestendige stoffen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Niet gebruiken om giftig materiaal op te zuigen (chloor, ammoniak, drainagereiniger, etc.).
 • Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 • Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten enz.
 • Niet gebruiken zonder filters.
 • Gebruik alleen BISSELL®-reinigingsformules die bedoeld zijn voor gebruik met dit apparaat om schade aan interne componenten te voorkomen. Zie het gedeelte 'Reinigingsformules' van deze handleiding.
 • Niet onderdompelen. Alleen gebruiken op oppervlakken die door het reinigingsproces zijn bevochtigd.
 • Zet het apparaat op een vlak oppervlak.
 • Draag het apparaat niet tijdens gebruik.
 • Installeer altijd een vlotter voordat u nat gaat zuigen.
 • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TurboBrush® Tool aansluit.
 • Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Buiten bereik van kinderen houden om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 • Vloeistof mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat.
 • Gebruik alleen het type en de hoeveelheid vloeistoffen die zijn gespecificeerd in het gedeelte Bediening van deze handleiding.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

DIT MODEL IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DIT APPARAAT VERVALT DE GARANTIE VAN DE FABRIKANT.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van de apparatuur kan leiden tot een risico op een elektrische schok. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is. WIJZIG DE STEKKER NIET. Als het niet in het stopcontact past, laat dan een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een circuit van nominaal 120 volt en heeft een geaarde stekker die lijkt op de stekker in de afbeelding. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker. Bij dit apparaat mag geen stekkeradapter worden gebruikt.

AARDINGSINSTRUCTIES

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard bedradingssysteem. Mocht het defect raken of uitvallen, dan biedt aarding een veilige weg met de minste weerstand voor elektrische stroom, waardoor het risico op elektrische schokken wordt verkleind. Het snoer voor dit apparaat heeft een aardgeleider en een geaarde stekker. De stekker mag alleen in een stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.
Aardingsinstructie

BELANGRIJKE INFORMATIE

Als uw apparaat een gemotoriseerde borstelrol heeft, laat de machine dan niet op dezelfde plek draaien zonder dat de handgreep volledig rechtop staat.

Wat zit er in de doos?

Standaardaccessoires kunnen per model verschillen. Om te bepalen wat er bij uw aankoop moet worden geleverd, raadpleegt u de lijst "Inhoud van de doos" op de bovenste flap van de doos.

 • Handgreep (schroefbevestiging)
  Wat zit er in de doos?
 • Basis en vuilwatertank
  Wat zit er in de doos?
 • Schoon waterreservoir
  Wat zit er in de doos?
 • Carry Handle
  Wat zit er in de doos?
 • Proefformule(s)
  Wat zit er in de doos?
 • Accessoire tas en slang
  Wat zit er in de doos?
 • Gereedschap (verschilt per model)
  Wat zit er in de doos?

bijeenkomst

 1. Steek de handgreep aan de bovenkant van de basis totdat deze vastklikt.
  Montage-instructies
 2. Lijn de draagbeugel uit met de sleuven aan weerszijden van de basis totdat deze op zijn plaats klikt. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef in te brengen (met tape aan de handgreep vastgemaakt).
  Montage-instructies
 3. Lijn de schoonwatertank uit met de groeven en schuif deze op zijn plaats.
  Montage-instructies

De schoonwatertank vullen

Scan de QR-code of bezoek BISSELL.com voor meer info.
QR Code

Deze machine is compatibel met BISSELL®-formules die zijn gemaakt voor rechtopstaande tapijtreinigers. Gebruik altijd originele BISSELL-recepten* in uw machine. Andere formules kunnen de machine beschadigen.

 1. Til de schoonwatertank omhoog om deze uit de machine te verwijderen. Draai de dop los.
  Vulinstructie
 2. Gebruik MAX/DEEP Clean of Express Clean-lijnen voor een normale formule. Gebruik Eenvoudig vullen lijnen voor ANTIBACTERIËLE formule.
  Vulinstructie
 3. Voeg warm kraanwater (140°F, 60°C MAX) toe aan de WATER-leiding. Gebruik geen kokend water. Verwarm geen water of tank in de magnetron.
  Vulinstructie
 4. Voeg reinigingsformule toe.
  Vulinstructie
  Reguliere formule en proefversie: Formule toevoegen aan FORMULA-regel. Optioneel: voeg 60 ml OXY Boost toe. OXY Boost is niet compatibel met Eenvoudig vullen ANTIBACTERIËLE formule
  Vulinstructie
  Eenvoudig vullenformule: Draai de gele dop terug op de tank. Plaats de formulefles stevig in de dop op de tank en knijp totdat de formule de Eenvoudig vullen lijn.
 5. Schroef indien nodig de dop er weer op en schuif de tank op zijn plaats.
  Vulinstructie

*Compatibele formules van BISSELL zijn: Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, PET Stain Pretreat, PET PRO OXY Stain Destroyer, PET Pretreat + Sanitize, Pet Stain & Odor + Antibacterial, OXY Boost, PET OXY Boost

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Om het risico op brand en elektrische schokken als gevolg van schade aan interne onderdelen te verkleinen, dient u alleen BISSELL-reinigingsformule te gebruiken die bedoeld is voor gebruik met deze machine.

KENNISGEVING

BISSELL ANTIBACTERIËLE formule is alleen voor BISSELL-machines met het Easy Fill-systeem.

Tapijten en karpetten reinigen

QR Code

 • Verwijder alle vaste stoffen en gebruik een droge stofzuiger voordat u uw dieptereiniger gebruikt.
 • Om schade aan Berbertapijten te voorkomen, vermijd herhaalde slagen in hetzelfde gebied. Controleer de fabrikant voordat u karpetten schoonmaakt tag en test een onopvallende plek op kleurechtheid. Niet gebruiken op zijde of delicate tapijten.
 • Blijf van het tapijt tot het droog is.
 1. Steek de stekker in een goed geaard stopcontact. Selecteer de reinigingsmodus met behulp van de onderstaande tabel. Druk op de aan/uit-knop om de machine AAN te zetten.
  Reinigingsinstructie
 2. Druk met uw voet op het ligpedaal. Houd de spuittrekker 10 seconden ingedrukt om de borstelrol nat te maken.
  Reinigingsinstructie
 3. Maak passen op basis van uw geselecteerde reinigingsmodus (zie onderstaande tabel). Als u klaar bent, zet u de machine UIT.
  Reinigingsinstructie

Reinigingsmodi en instructies

MAX of DEEP Clean-modus
Zorgt voor een diepe reiniging van uw tapijt. Voorgesteld tempo: 8 cm per seconde
 1. Houd de sproeitrekker ingedrukt
  • Een pas naar voren
  • Een pass terug
 2. Laat de spuittrekker los
  • Een pas naar voren
  • Een pass terug
MAX of DEEP Clean-modus met BISSELL® ANTIBACTERIËLE formule
Voorgesteld tempo: 8 cm per seconde
 1. Houd de sproeitrekker ingedrukt
  • Een pas naar voren
  • Een pass terug
  • Een pas naar voren
 2. Laat de spuittrekker los
  • Een pass terug
Express Clean-modus Zorgt voor een lichtere reiniging die in ongeveer 30 minuten droogt. Voorgesteld tempo: 12 cm per seconde
 1. Houd de sproeitrekker ingedrukt
  • Een pas naar voren
  • Een pass terug
 2. Laat de spuittrekker los
  • Een pas naar voren
  • Een pass terug
 3. Terwijl de trekker wordt losgelaten, passeert u totdat er weinig water door het mondstuk komt.

CleanShot® Pretreater gebruiken bij hardnekkige vlekken en rotzooi

 1. Terwijl de machine achterover leunt, drukt u met uw voet op de CleanShot-knop. De knop wordt groen en toont een "I" wanneer deze is ingeschakeld. De spray gaat door totdat deze wordt uitgeschakeld.
  Met behulp van instructie
 2. Manoeuvreer de machine en spuit totdat de vlek volledig doordrenkt is.
  Met behulp van instructie
 3. Druk met uw voet op de knop om UIT te schakelen. De knop wordt rood en toont een "O". Laat 5 minuten weken.
  Met behulp van instructie
 4. Beweeg de machine over de vlek om te verwijderen. Ga door met schoonmaken volgens bovenstaande instructies.

Schoonmaken met slang en gereedschap

QR Code

 1. Til de klep van de accessoireslang naar de machine toe om deze te openen.
  Reinigingsinstructie
 2. Steek de slang in en klik hem op zijn plaats met de gekleurde ontgrendelingsclip weg van de machine gericht.
  Reinigingsinstructie
 3. Bevestig het gereedschap aan het uiteinde van de slang.
  Reinigingsinstructie

Tool voor diepe vlekken; 3”, 4” en 6” Gereedschap; en spleetzuigmond 

 1. Richt het gereedschap ongeveer 1 cm boven de plek of vlek en druk op de spuittrekker.
  Tool voor diepe vlekken: Plaats het gereedschap direct op het oppervlak en haal de trekker over. Houd het gereedschap altijd in contact met tapijt om te veel spuiten te voorkomen.
  Diepe vlek-tool
 2. Laat de spuitknop los en schrob de vlek voorzichtig.
  Diepe vlek-tool
 3. Zuig de vlek op door het gereedschap op het oppervlak te plaatsen en langzaam naar achteren te bewegen
  Diepe vlek-tool

3-in-1 trapgereedschap 

 1. Draai het gereedschap in de gewenste positie. De naar beneden gerichte rand is de actieve reinigingsmodus.
  Trap Tool
 2. Gebruik om trappen op drie manieren schoon te maken:
  a. Platte rand: traptrede
  b. Ingesprongen gebied: buitenste hoek
  c. Puntige rand: binnenhoek
  Trap Tool
 3. Richt het gereedschap ongeveer 1 cm boven de vlek en druk op de spuittrekker. Zuig de vlek op door het gereedschap op het oppervlak te plaatsen en langzaam naar achteren te bewegen.
  Trap Tool

Reinigen met slang en gereedschap (vervolg)

Vlekvanger 

 1. Richt het gereedschap ongeveer 1 cm boven de plek of vlek en druk op de spuittrekker. Zuig de vlek op door het gereedschap op het oppervlak te plaatsen en langzaam naar achteren te bewegen.
  Vlekvanger
 2. . Draai met de klok mee om de gereedschapstank te legen. Giet vuile vloeistof in de gootsteen of het toilet en spoel af. Geef de tijd om aan de lucht te drogen.
  Vlekvanger
 3. . Breng de tank terug naar het gereedschap door de groeven uit te lijnen en op zijn plaats te draaien.
  Vlekvanger

2-in-1 bekledingstool

 • Schakel tussen droge en natte instellingen en zet de machine AAN
  Bekleding Tool
 • stomerij
  Zuig vuil op van tapijt of stoffering
  Bekleding Tool
 • Natte reiniging 
  1. Houd de trekker ingedrukt om spray te activeren.
  2. Laat de trekker los en zuig de vlek op.
   Bekleding Tool
 • De vuilbak legen
  1. Draai de vuilbak om te openen. Leeg puin in een vuilnisbak.
  2. Spoel de vuilbak uit. Laat volledig drogen voordat u het opnieuw installeert.
   Bekleding ToolBekleding Tool

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen, moet u de stroom UIT zetten en de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhoud uitvoert of problemen oplost.

De vuilwatertank legen

Pijlpictogram Ga voor meer handige onderhoudstips naar support.BISSELL.com.

 1. Druk op de tankhendel en kantel de tank naar u toe. Pak het handvat en de tank met beide handen vast en trek omhoog en weg om te verwijderen.
  Ledigen
 2. Maak de tank leeg. Snel leeg: Trek aan het rubberen lipje en kantel om te schenken. Zorg er bij het sluiten voor dat het lipje goed is afgedicht. Laatste reiniging en spoeling: Schroef de ring aan de onderkant van de tank los. Verwijder en spoel de vlotterstapel. Plaats de vlotterstapel terug door de pijlen uit te lijnen en op zijn plaats te vergrendelen. Draai en sluit de ring om te voorkomen dat er water lekt.
  De vuilwatertank legen
 3. Maak het rode filter onder de tank schoon door achtergebleven vuil of resten weg te vegen.
  De vuilwatertank legen

Onderhoud na het reinigen

QR Code

Pijlpictogram Voor meer handige onderhoudstips, ga naar ondersteuning.BISSELL.com.

De machine spoelen 

 1. Spoel de schoonwatertank uit om formule te verwijderen. Vul de tank met warm kraanwater. Draai de dop er weer stevig op.
 2. Zet de machine AAN en druk gedurende 15 seconden op de trekker terwijl u heen en weer beweegt op een stuk tapijt. Laat de trekker los en verwijder het water. Zie hierboven om de vuilwatertank te reinigen.

De borstel en het mondstuk schoonmaken 

 1. Druk op twee ontgrendelingsknoppen en til het op om het deksel te verwijderen.
  Na het reinigen van de zorg
 2. Spoel het mondstuk. Gebruik de reinigingstool om vuil te ontstoppen. Gebruik de kam om vuil van de borstelrollen te borstelen.
  Na het reinigen van de zorg
 3. Plaats de kap terug door deze naar beneden te duwen totdat beide kanten klikken.
  Na het reinigen van de zorg

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING:

Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen, moet u de stroom UIT zetten en de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhoud uitvoert of problemen oplost.

De riemen en borstelrollen vervangen

QR code

Vedio Icoon Scan de QR-code of bezoek ondersteuning.BISSELL.com voor video's.

 1. Koppel de machine los en verwijder beide tanks. Verwijder de kap van het mondstuk en de borstelrol (zie stappen in "Nareiniging"). Druk op het ligpedaal en leg de machine op zijn rug.
 2. Gebruik een platte schroevendraaier om in de gleuf aan de achterkant en vervolgens aan de voorkant van de riemtoegangsklep te drukken. Til op om te verwijderen. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef onder het wiel te verwijderen, schuif naar beneden om te verwijderen.
  Vervangende instructie
 3. Leg de machine op zijn rug. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef op de einddop van de borstelrol te verwijderen.
 4. Als de tandriem kapot is of als u borstelrollen vervangt, verwijdert u de riem. Pas op dat de sluitringen aan het uiteinde van de borstelrollen er niet af vallen of zoekraken.
 5. Lijn de borstelrollen uit met de riem aan het andere uiteinde. Om zeker te zijn van uitlijning, houdt u het uiteinde van een borstelrol vast en draait u deze. Controleer of de sluitringen op hun plaats zitten. Zet de riem en de einddop weer in elkaar en zet ze vast met schroeven.
  Vervangende instructie
 6. Als de platte riem gebroken is, verwijder deze dan voorzichtig. Als deze om welke reden dan ook moet worden vervangen, verwijder dan de tandriem voordat u de platte riem verwijdert. Plaats de machine op zijn kant, voer de nieuwe riem door de opening en wikkel hem om de rode poelie.
 7. Leg de machine op zijn rug. Rek de platte riem uit om hem om de metalen as te wikkelen.
 8. Schuif het wiel terug in de sleuf en zet het vast met een schroef.
 9.  Klik de toegangsdeur van de riem weer op zijn plaats.
  Vervangende instructie

Probleem oplossen

QR code

Bezoek voor een uitgebreid overzicht van uw product en ondersteuningstips
ondersteuning.BISSELL.com. Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Garantie

Beperkte garantie van 5 jaar, kan per staat verschillen. Bezoek support.BISSELL.com of bel 1-800-237-7691 voor volledige garantie-informatie.

Elke aankoop bespaart huisdieren

BISSELL ondersteunt met trots de BISSELL Pet Foundation®
en haar missie om dakloze huisdieren te helpen redden. Wanneer je
een BISSELL®-product koopt, helpt u ook huisdieren te redden. Waren
trots om producten te ontwerpen die helpen bij het maken van rotzooi voor huisdieren,
geuren en dakloosheid van huisdieren verdwijnen.
Bezoek BISSELLsavespets.com om meer te leren.

Bissel-logo

Documenten / bronnen

BISSELL Revolution Pet Pro rechtopstaande tapijtreiniger uit de 3588-serie [pdf] Gebruikershandleiding
3588-serie, 3588F-serie, 3589-serie, 3587-serie, 3588-serie Revolution Pet Pro Staande tapijtreiniger, Revolution Pet Pro Staande tapijtreiniger, Pet Pro Staande tapijtreiniger, Staande tapijtreiniger, Tapijtreiniger, Revolution Pet Pro

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *