BISSELL 3386-serie Spotclean Turbo Portable Deep Cleaner-logo

BISSELL 3386-serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger

BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo Portable Deep Cleaner-product

Product voorbijview

 1. Gemakkelijk te vullen antibacteriële dop
 2. Stroomschakelaar
 3. Power Cord
 4. Quick Release ™ snoerwikkel
 5. Tank voor vuil water
 6. Handvat voor vuilwatertank
 7. Handvat voor schoon waterreservoir
 8. Schoon waterreservoir
 9. Slanggreep
 10. Spuittrigger
 11. Slang veilige vergrendeling
 12. Flexibele slangBISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-1

SYMBOOLBESCHRIJVINGENBISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-2

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat u het apparaat reinigt, onderhoudt of onderhoudt, en als uw apparaat een accessoire heeft met een bewegende borstel, voordat u het apparaat aansluit of loskoppelt.
 • Niet onderdompelen in water of vloeistof.
 • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen van het apparaat en de accessoires.
 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
 • Laat het apparaat niet over de kabel lopen.
 • Niet gebruiken met beschadigde kabel of stekker.
 • Trek of draag niet aan een kabel, gebruik de kabel niet als handvat, sluit de deur aan de kabel niet en trek de kabel niet om scherpe randen of hoeken.
 • Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Als het apparaat een handaccessoire heeft, zoals een borstel voor huisdieren, een door een motor aangedreven kop, enz., moet de gebruiker beknelling voorkomen.
 • Laat het apparaat niet staan ​​wanneer het is aangesloten.
 • Gebruik alleen het type en de hoeveelheid vloeistoffen die zijn gespecificeerd in het gedeelte Bediening van deze handleiding.
 • Vloeistof mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat.
 • Sluit altijd aan op een goed geaard stopcontact. Pas de geaarde stekker niet aan.
 • Installeer altijd een vlotter voordat u nat gaat zuigen.
 • Pak de stekker vast, niet de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
 • Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
 • Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Buiten bereik van kinderen houden om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 • Gebruik alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
 • Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen; probeer het niet te gebruiken en laat het repareren door een erkend servicecentrum.
 • Steek geen voorwerpen in openingen.
 • Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; vrij houden van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken op trappen.
 • Gebruik niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals petroleum, of gebruik het niet in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
 • Zuig geen giftig materiaal op (chloorbleekmiddel, ammoniak, drainagereiniger, enz.).
 • Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die worden afgegeven door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenwerende stoffen, ontvlambaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten enz.
 • Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 • Niet gebruiken zonder filters.
 • Niet blootstellen aan regen. Bewaar binnenshuis.
 • Vloer glad als het nat is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ORIGINELE INSTRUCTIES. ALLEEN VOOR GEBRUIK OP EEN 220-240 VOLT AC 50-60 HZ VOEDING. DIT MODEL IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

BELANGRIJKE INFORMATIE

 • Zet het apparaat op een vlak oppervlak.
 • Bewaar het apparaat niet op een plaats waar bevriezing kan optreden om het risico op lekken te verkleinen. Dit kan schade aan interne componenten tot gevolg hebben.
 • Kunststof tanks zijn niet vaatwasmachinebestendig. Plaats tanks niet in de vaatwasser.

Wat zit er in de doos?

Standaardaccessoires kunnen per model verschillen. Om te bepalen wat er bij uw aankoop moet worden geleverd, raadpleegt u de lijst "Inhoud van de doos" op de bovenste flap van de doos.BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-3

De schoonwatertank vullen

Deze machine is compatibel met BISSELL® formules voor draagbare dieptereinigers. Gebruik altijd echte BISSELL-formules in uw machine. Andere formules kunnen de machine beschadigen.
Opmerking: Gebruik geen kokend water. Verwarm geen water of tank in de magnetron.BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-4

Compatibele formules van BISSELL zijn: Pro Stain & Odour, Pet Stain & Odour, Stain & Odour, Ambipur Blossum & Breeze, Pro Pet Urine Eliminator + Oxy, Allergen, Wash & Remove + Antibacterial, Oxy Boost

Voeg reinigingsformule of ANTIBACTERIËLE formule toe met EasyFill-systeem. Plaats de tank terug als u klaar bent.BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-5

Reinigingsformule

Voeg reinigingsformule toe tot aan de vullijn "REINIGINGSFORMULE" (60 ml/2 oz). Plaats het inzetstuk van de fles terug in de tank en draai de gele dop vast.

ANTIBACTERILE formule met EasyFill-systeem

Plaats de flesinzet terug in de tank en draai de gele dop vast. Plaats de fles stevig in de dop op de tank en knijp totdat de formule de vullijn "ANTIBACTERIËLE FORMULE" bereikt.

Opmerking: BISSELL ANTIBACTERIAL Formula proefflessen bevatten geen EasyFill-dop. Giet rechtstreeks in de machine zonder tankdop tot het de vullijn "ANTIBACTERIËLE FORMULE" bereikt.

WAARSCHUWING

Om het risico op brand en elektrische schokken als gevolg van interne schade aan onderdelen te verminderen, mag u alleen BISSELL-reinigingsformules gebruiken die bedoeld zijn voor gebruik met het tapijtreinigingsapparaat.

Klaar om schoon te maken

Voor het reinigen stofzuigen om los vuil van het gebied te verwijderen. Spuit een BISSELL®-formule voor het voorbehandelen van vlekken op vervuilde plekken en laat het een paar minuten intrekken.BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-6

De tools gebruiken

Hulpmiddelen verschillen per model. Ga naar BISSELL.com om extra tools aan te schaffen.

Tough Stain Tool, 15 cm Tool en SpleetzuigmondBISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-7
3-in-1 trapgereedschapBISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-8

De tools gebruiken (vervolg)

Diepe vlek-toolBISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-9
HydroRinse™ zelfreinigend slanghulpmiddelBISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-10

WAARSCHUWING
Houd bij het gebruik van de Deep Stain Tool de tool altijd in direct contact met vloerbedekking om overspuiten te voorkomen. Houd de spray uit de buurt van het gezicht. Als u dit niet doet, kan dit persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Nareiniging Ga naar BISSELL.com voor instructievideo's.

 1. Maak de vuilwatertank leeg als het water de "FULL"-lijn bereikt
 2. Verwijder de vuilwatertank en draag deze naar de afvalverwerkingsplaats.
 3. Ontgrendel door de hendel omhoog en over de achterkant van de tank te draaien.BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-11
 4. Verwijder het deksel en giet vuil water eruit. Spoel de tank uit om eventueel vuil te verwijderen.
 5. Plaats het tankdeksel terug en draai de hendel naar voren om hem weer op zijn plaats te vergrendelen.
 6. Verwijder al het vuil van het rode filter voordat u de tank weer in de machine plaatst.BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-12
 7. Verwijder het gereedschap van het uiteinde van de slang. Druk op de ontgrendelingsknop van het gereedschapsmondstuk om verder te reinigen.
  Opmerking: mondstukken voor geselecteerde gereedschappen kunnen worden verwijderd.
 8. Verwijder het gereedschap en spoel het af onder schoon stromend water. Laat gereedschappen drogen.
 9. Wikkel en zet de flexibele slang en het netsnoer vast.BISSELL 3386 Serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger-fig-13

Uw machine opslaan

Bewaar de machine in een beschermde, droge ruimte bij kamertemperatuur (40° F – 110° F).

Probleem oplossen

Als u het probleem dat u ondervindt hieronder niet ziet, gaat u naar BISSELL.com.

probleem Mogelijke oorzaak Remedies
 

 

Gereduceerd/geen spray

Schoonwatertank is mogelijk leeg. Tank opnieuw vullen.
Schoonwatertank zit mogelijk niet volledig vast. Schakel de stroom UIT. Verwijder de tank en plaats hem opnieuw.
De pomp heeft mogelijk geen aanzuiging meer. Houd het uiteinde van de slang onder het waterniveau in de tank om te vullen.
Verlies van zuigkracht Tanks zitten mogelijk niet helemaal op hun plaats. Schakel de stroom UIT. Verwijder beide tanks en plaats ze opnieuw.
Vuilwatertank is vol. Lege tank.

 

WAARSCHUWING Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, schakelt u de stroom UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert of problemen oplost.

KENNISGEVING Om het risico op lekken te verkleinen, mag u het apparaat niet op een plaats bewaren waar bevriezing kan optreden. Dit kan schade aan interne componenten tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING Schakel de stroom UIT en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert of problemen oplost om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Beperkte garantie

Deze beperkte garantie wordt verstrekt door BISSELL® International Trading Company BV (“BISSELL”) en is van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Het geeft je specifieke rechten. Het wordt aangeboden als een extra voordeel naast uw wettelijke rechten. U hebt ook andere rechten onder de Australische consumentenwetgeving of de Nieuw-Zeelandse consumentenwetgeving, afhankelijk van wat op u van toepassing is. U kunt meer te weten komen over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen door contact op te nemen met uw lokale consumentenadviesdienst. Niets in deze garantie zal uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen vervangen of verminderen. Als u aanvullende instructies nodig hebt met betrekking tot deze garantie of vragen hebt over wat deze garantie inhoudt, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care of met uw lokale distributeur. Deze garantie wordt gegeven aan de huidige eigenaar van het product met de originele aankoopbon. Op de originele kassabon moeten de gekochte producten, de datum van aankoop en het land van nieuwe aankoop vermeld staan. U moet de aankoopdatum kunnen aantonen en kunnen aantonen dat het product in Australië of Nieuw-Zeeland is gekocht om aanspraak te kunnen maken op deze garantie. U ontvangt de garantie die van toepassing is in het land waar uw product oorspronkelijk is gekocht, zoals weergegeven op de originele aankoopbon. Als u het product gebruikt buiten het land waar het is gekocht, kan uw garantie naar eigen goeddunken van BISSELL komen te vervallen. Het kan nodig zijn om enkele van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, zoals een postadres, om aan de voorwaarden van deze garantie te voldoen. Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van BISSELL, dat te vinden is op global.BISSELL.com/privacy-policy.

Beperkte garantie van 2 of 3 jaar (verschilt per model)

Model 33862: Beperkte 2-jaar garantie
Model 3386H: Beperkte 3-jaar garantie

Gedurende de hierboven vermelde perioden vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper, onder voorbehoud van de *Garantievoorwaarden die hieronder worden vermeld, zal BISSELL naar goeddunken van BISSELL repareren of vervangen (met nieuwe, opgeknapte, licht gebruikte of gereviseerde onderdelen of producten) , gratis, elk defect of defect onderdeel of product. BISSELL raadt aan de originele verpakking en het originele aankoopbewijs met de aankoopdatum en het land van aankoop gedurende de garantieperiode te bewaren voor het geval u tijdens de garantieperiode van de garantie gebruik wilt maken. Het bewaren van de originele verpakking helpt bij het eventueel opnieuw verpakken en vervoeren, maar is geen garantievoorwaarde. Als uw product onder deze garantie door BISSELL wordt vervangen, profiteert het nieuwe artikel van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product wordt gerepareerd of vervangen.

Garantievoorwaarden

Deze garantie is van toepassing op producten die worden gebruikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. Verbruiksonderdelen en hulpstukken zoals filters, riemen, schelpen, watertanks, schraapstrips, borstels en dweilpads, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden vervangen of onderhouden, vallen niet onder deze garantie. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot de verkorting van de ontlaadtijd van de batterij als gevolg van veroudering of gebruik. Schade of storing veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij als gevolg van een ongeluk, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, wordt niet gedekt door deze garantie. Een niet-geautoriseerde reparatie (of poging tot reparatie) kan deze garantie ongeldig maken, ongeacht of er schade is veroorzaakt door die reparatie/poging. Verwijderen of tampAls u het productclassificatielabel op het product aanbrengt of onleesbaar maakt, vervalt deze garantie. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zijn BISSELL en zijn distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is of voor incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van dit product, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zaken, zakelijke onderbreking, gemiste kans, leed, ongemak of teleurstelling. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zal de aansprakelijkheid van BISSELL niet hoger zijn dan de aankoopprijs van het product. BISSELL sluit zijn aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperkt deze niet voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (c) of voor enige andere kwestie die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt. Neem voor het indienen van een claim onder deze garantie contact op met BISSELL Australia PTY LTD (details hieronder). Neem contact op met BISSELL voordat u goederen retourneert. Indien overeengekomen, zal BISSELL een redelijke postage / administratiekosten (indien van toepassing) voor het retourneren van goederen aan BISSELL. Om onkosten te claimen die zijn gemaakt bij het indienen van een claim onder deze garantie, dient u BISSELL een kopie van het ontvangstbewijs van de onkosten per e-mail of per post te verstrekken. Alleen voor Australische consumenten: onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U heeft recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en vergoeding voor enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect.

Belangrijke opmerkingen

Bewaar uw originele aankoopbon. Het biedt een bewijs van de aankoopdatum en waar het is gekocht in het geval van een garantieclaim. Zie garantie voor details.
Houd er rekening mee dat het gebruik van uw BISSELL-machine buiten het land van aankoop en/of gebruik met een stroomomvormer uw BISSELL-machine kan beschadigen en schade kantage wordt niet gedekt door uw garantie.
Houd er rekening mee dat het gebruik van azijn, bleekmiddel, afwasmiddel, wasmiddel, zelfgemaakte zeep en andere niet-BISSELL-producten in uw BISSELL-machine uw BISSELL-machine kan beschadigen. Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-BISSELL-producten in uw machine wordt niet gedekt door uw garantie.

Klantenservice

Als uw BISSELL-product onderhoud nodig heeft of een claim wilt indienen onder onze beperkte garantie, neem dan contact met ons op.

Australië
Telefoon: 1300 247 735
Website: BISSELL.com.au
Postadres: 789 Springvale Road, Mulgrave, Victoria 3170
E-mail: consumercareau@bissell.com

Nieuw Zeeland
Telefoon: 0800 247 735
Website: www.BISSELL.co.nz
Postadres: 789 Springvale Road, Mulgrave, Victoria 3170
E-mail: consumentcarenz@bissell.com

© 2022 BISSELL Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Onderdeelnummer 1628028 05/22 RevG

Documenten / bronnen

BISSELL 3386-serie Spotclean Turbo draagbare dieptereiniger [pdf] Gebruikershandleiding
3386 Serie, Spotclean Turbo Draagbare Dieptereiniger, 3386 Serie Spotclean Turbo Draagbare Dieptereiniger, Turbo Draagbare Dieptereiniger, Draagbare Dieptereiniger, Dieptereiniger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *