Bissell 3335 Series PowerForce Rewind Pet Deluxe rechtopstaande stofzuiger Gebruiksaanwijzing
Bissell 3335-serie PowerForce Rewind Pet Deluxe rechtopstaande stofzuiger

Product voorbijview

 1. Behandelen
 2. Rekbare slang
 3. Toverstaf ontgrendelingsknop
 4. Tank vrijgaveknop
 5. Carry Handle
 6. Vuil tank
 7. Koordoprolknop
 8. Krachtpedaal
 9. Leun pedaal
 10. Hoogteverstelling
  Product voorbijview

Ga online voor een uitgebreid overzicht van uw nieuwe aankoop!

Deze handleiding bevat alles wat u nodig heeft om u voor te bereiden op het eerste gebruik, inclusief het installeren, gebruiken en onderhouden van uw machine, maar online vindt u aanvullende bronnen zoals tips en probleemoplossing, video's, productregistratie, onderdelen en meer. Ga naar ondersteuning.BISSELL.com.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Laat de stofzuiger niet achter als deze is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt en voordat u onderhoud gaat plegen.
 • Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
 • Niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
 • Gebruik het niet voor een ander doel dan beschreven in deze gebruikershandleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen, laat het dan repareren bij een erkend servicecentrum.
 • Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
 • Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Raak de stekker of stofzuiger niet met natte handen aan.
 • Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; houd openingen vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
 • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
 • Schakel alle bedieningselementen UIT voordat u de stofzuiger aansluit of loskoppelt.
 • Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
 • Gebruik niet om ontvlambare of brandbare materialen (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, enz.) Op te zuigen of in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
 • Gebruik de stofzuiger niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die vrijkomen door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenbestendige stoffen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Niet gebruiken om giftig materiaal op te zuigen (chloor, ammoniak, drainagereiniger, etc.).
 • Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 • Niet gebruiken zonder filters.
 • Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten enz.
 • Alleen gebruiken op droge oppervlakken binnenshuis.
 • Zet het apparaat op een vlak oppervlak.
 • Draag de stofzuiger niet terwijl deze in werking is.
 • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de Pet TurboBrush®-tool aansluit of loskoppelt.
 • Before using your vacuum, make sure the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and postfilters, are in place. DO NIET gebruik uw stofzuiger zonder deze filters.
 • Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Buiten bereik van kinderen houden om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 • Sluit uw stofzuiger pas aan als u bekend bent met alle instructies en bedieningsprocedures.
 • Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, zet u de hoofdschakelaar UIT en haalt u de gepolariseerde stekker uit het stopcontact VOORDAT u onderhouds- of probleemoplossingscontroles uitvoert.
 • Houd de stekker vast bij het oprollen in de snoerhaspel. Laat de stekker niet slingeren bij het terugspoelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS MACHINE VOIDS THE MANUFACTURER’S WARRANTY READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

DIT APPARAAT HEEFT EEN GEPOLARISEERDE STEKKER
Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, heeft dit apparaat een gepolariseerde stekker (het ene blad is breder dan het andere). Deze stekker past maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een ​​geschikt stopcontact te installeren. Verander de stekker op geen enkele manier.

Garantie

Simited 2-year warranty may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-800- 237-7691 for complete warranty information.

Wat zit er in de doos

Standaardaccessoires kunnen per model verschillen. Om te bepalen wat er bij uw aankoop moet worden geleverd, raadpleegt u de lijst "Inhoud van de doos" op de bovenste flap van de doos.

 • Baseren
  Wat zit er in de doos
 • toverstaf
  Wat zit er in de doos
 • Slang
  Wat zit er in de doos
 • Spleetgereedschap
  Wat zit er in de doos
 • Stofborstel
  Wat zit er in de doos
 • Pet Turbo Brush® Tool
  Wat zit er in de doos

bijeenkomst

Ga naar support.BISSELL.com voor montagevideo's.

 1. Bevestig de staaf aan de vacuümbasis.
  bijeenkomst
 2. Attach stretch hose to wand and twist clockwise to lock into place
  bijeenkomst
 3. Bevestig de rekbare slang aan de achterkant van de stofzuiger en draai hem met de klok mee om hem op zijn plaats te vergrendelen.
  bijeenkomst
 4. Attach hose clip to the body of the vacuum sliding up until it clicks into place. Remove hose clip for extended cleaning reach when in use.
  bijeenkomst
 5. De slang moet zonder kronkels op het vacuüm zitten.
  bijeenkomst
 6. Bevestig gereedschap aan gereedschapshouders.
  bijeenkomst

Het vacuüm gebruiken

Ga voor aanvullende ondersteuningsvideo's en informatie naar ondersteuning.BISSELL.com.

 1. Trek het snoer voorzichtig naar buiten en stop bij de gele markering op het snoer. Trek niet voorbij de rode markering.
  Het vacuüm gebruiken
 2. . Press the red power button with your foot to turn the vacuum ON and OFF.
  Het vacuüm gebruiken
 3. Druk op het leunpedaal en trek de hendel naar u toe.
  Het vacuüm gebruiken
 4. Draai de draaiknop op de voet naar de gewenste instelling. Als de draaiknop moeilijk te draaien is, kantelt u de stofzuiger iets naar achteren om het gewicht van de voet te halen tijdens het draaien.
  Tip: For best performance, adjust to the lowest practical setting. If your vacuum is difficult to push, adjust to the next higher setting
  Het vacuüm gebruiken
 5. Houd de stekker vast en druk op de automatische snoeropwindknop totdat deze volledig is ingetrokken. Als het snoer bij de eerste poging niet volledig wordt ingetrokken, trekt u een klein stukje snoer naar buiten en drukt u nogmaals op de terugspoelknop.
  Het vacuüm gebruiken

NOTITIE: Roterende vloerborstel blijft draaien terwijl gereedschap in gebruik is. Plaats nooit uw vingers onder de stofzuiger wanneer deze in werking is. Plaats de Powerfoot nooit op meubels of oneffen oppervlakken.

NOTITIE: Bepaalde tapijten en omstandigheden met een lage luchtvochtigheid kunnen kleine statische ontladingen genereren. Statische ontladingen zijn volkomen onschadelijk en houden op geen enkele manier verband met de netvoeding

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING Om het risico op letsel door bewegende onderdelen te verkleinen terwijl de stofzuiger is ingeschakeld, moet u de stofzuiger altijd verplaatsen via de rollende wielen met behulp van de bovenste handgreep aan de achterkant van de stofzuiger. Draag de stofzuiger niet terwijl deze in werking is. Plaats de stofzuiger altijd op de vloer met het handvat rechtop als u gereedschap gebruikt.

Reiniging boven de vloer

 1. Druk op de ontgrendelingsknop om het verlengstuk te verwijderen en het gewenste gereedschap te bevestigen.
  Reiniging boven de vloer
 2. . Attach desired tool. Opmerking: Voor optimale prestaties bevestigt u de Pet TurboBrush®-tool rechtstreeks op de slang in plaats van op de steel.
  Reiniging boven de vloer
 3. Twist hose counter-clockwise to remove from handle, if desired. To do so, twist circular hose cuff counter-clockwise and remove from handle.
  Reiniging boven de vloer

De Pet TurboBrush®-tool onderhouden

Extra tips voor het onderhouden van uw machine hebben we bij ondersteuning.BISSELL.com.

 1. Press the tank release button and pull out to remove dirt tank
  De vuilbak legen
 2. Houd de vuiltank boven een prullenbak. Druk op de onderste ontgrendelingsknop om te legen
  De vuilbak legen
 3. Draai de cycloon met de klok mee en trek hem naar beneden om hem uit de tank te verwijderen.
  De vuilbak legen
 4. Clean cyclone with warm water and mild detergent. Let dry for 24 hours before Breinstalling.
  De vuilbak legen
 5. Twist cyclone counterclockwise to reinstall.
  De vuilbak legen
 6. Plaats de tank terug op het vacuüm en druk stevig totdat deze op zijn plaats klikt.
  De vuilbak legen

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks

De Pet TurboBrush®-tool onderhouden

Voor meer handige onderhoudstips, ga naar ondersteuning.BISSELL.com

 1. Twist gray collar counterclockwise until slot appears, then separate faceplate.
  De Pet TurboBrush®-tool onderhouden
 2. Remove brush roll, belt and paddle wheel. Inspect for damages and replace ifM necessary.
  De Pet TurboBrush®-tool onderhouden
 3. To reassemble, align two clips on each end of paddle wheel with belt on and pop back into place. Place brush roll with belt back in. Faceplate will not close properly if all parts are not aligned correct
  De Pet TurboBrush®-tool onderhouden

Het voormotorfilter schoonmaken

Vind vervangende filters op BISSELL.com.

 1. Druk op de tankontgrendelingsknop en trek deze naar buiten om de vuilcontainer te verwijderen.
  Het voormotorfilter schoonmaken
 2. . Open lid to reveal filter. Remove foam filter from lid.
  Het voormotorfilter schoonmaken
 3. Handwas in warm water en goed afspoelen; indien gewenst kan een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. Laat 24 uur drogen voordat u het opnieuw installeert.
  Het voormotorfilter schoonmaken
 4. Plaats het schuimfilter terug en sluit het deksel.
  Het voormotorfilter schoonmaken
 5. Plaats de tank terug op het vacuüm en druk stevig totdat deze op zijn plaats klikt.
  Het voormotorfilter schoonmaken

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

 • Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet u de stroom UIT zetten en de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhouds- of probleemoplossingscontroles uitvoert.
 • Gebruik de stofzuiger niet met damp of natte filters of zonder alle filters op hun plaats

De borstelrol en riem vervangen

Ga voor aanvullende ondersteuningsvideo's en informatie naar ondersteuning.BISSELL.com.

 1. Unplug vacuum, turn over and unscrew six (6) Phillipshead screws to remove the bottom cover. Lift brush straight out.
  De borstelrol en riem vervangen
 2. Verwijder vuil van de borstelrol. Inspecteer door op zijn uiteinde te plaatsen en te draaien. De borstelrol moet vrij kunnen ronddraaien, meerdere keren met één beweging. Als dit niet het geval is, vervangt u de borstelrol. Controleer de riem op slijtage of insnijdingen en vervang indien nodig.
  De borstelrol en riem vervangen
 3. Replace the brush roll and belt by looping the belt over the motor shaft and the brush roll. Line up the endcaps and pull the brush forward intoplace. This will stretch the belt. Return bottom cover back on and replace the screws.
  De borstelrol en riem vervangen

Een verstopping opruimen

Extra tips voor het onderhouden van uw machine hebben we bij ondersteuning.BISSELL.com.

 1. Verwijder de slang van de achterkant van de stofzuiger door deze tegen de klok in te draaien. Verwijder eventueel vuil.
  Een verstopping opruimen
 2. Controleer de voetslang aan de achterkant. Verwijder indien nodig de schroef van de voetslang en controleer op verstoppingen.
  Een verstopping opruimen
 3. Controleer de luchtdoorgang aan de onderkant van uw stofzuiger. Verwijder het onderste deksel en de borstel. Verwijder al het vuil.
  Een verstopping opruimen

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING
Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet u de stroom UIT zetten en de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhouds- of probleemoplossingscontroles uitvoert.

Probleem oplossen

Hieronder staan ​​enkele van de problemen die u kunt tegenkomen. Als u het probleem dat u ondervindt hieronder niet ziet, gaat u naar ondersteuning.BISSELL.com.

probleem Mogelijke oorzaak Remedies
 

 

 

 

 

 

 

Stofzuiger of gereedschap neemt geen vuil op

Onjuiste hoogte-instelling. Pas Powerfoot aan om de hoogte-instelling te corrigeren.
Slang niet goed aangesloten. Pak de slangpilaar vast en druk deze stevig in de basis van de slangpilaar.
Barst of gat in de slang. Controleer de slang en vervang deze indien nodig.
Gebroken of versleten aandrijfriem. Aandrijfriem vervangen, zie pagina 7.
Draaiende vloerborstel vastgelopen. Verwijder de borstel en verwijder vuil van de borsteluiteinden, zie pagina 7.
Vacuüm verstoppen. Controleer op vuilophoping of verstoppingen in de binnentank, slang en voet/onderste slang. Zie online video voor meer hulp.
Vuilbak vol. Maak de vuilcontainer leeg.
Vuiltank niet goed geïnstalleerd. Correct positioneren en vergrendelen, zie pagina 5.
Filters zijn vuil. Controleer en reinig de pre-motor en post-motor filters, zie pagina 6. Vervang de pre-motor filter indien nodig.
Vacuüm is moeilijk te duwen Onjuiste hoogte-instelling. Stel de Powerfoot af op de juiste hoogte-instelling, zie pagina 4.
 

Zichtbaar vuil ontsnapt uit vacuüm

Vuilbak vol. Maak de vuilcontainer leeg.
Filters ontbreken of zijn onjuist geïnstalleerd. Controleer en reinig de pre-motor en post-motor filters, zie pagina 6. Vervang de pre-motor filter indien nodig.

Wij zijn Waggin 'Our Tails!

BISSELL ondersteunt met trots BISSELL Pet Foundation® en haar missie om dakloze huisdieren te helpen redden. Wanneer u een BISSELL-product koopt, helpt u ook huisdieren te redden. We zijn trots om producten te ontwerpen die helpen om rommel, geuren en dakloosheid van huisdieren te laten verdwijnen. Bezoek BISSELLsavespets.com voor meer informatie.

Maar wacht, er is meer!

Meld u online aan voor een complete gids voor uw nieuwe product, inclusief
troubleshooting, product registration, parts, and more. Go to ondersteuning.BISSELL.com

REGISTREREN REGISTREREN
INFO INFO
VIDEO CONTENT VIDEO CONTENT
ONDERDELEN ONDERDELEN
ONDERSTEUNINGKLANTENSERVICE

©2022 BISSELL Inc. Alle rechten voorbehouden. Artikelnummer 1629447 11/21 RevE

Logo van Bissell

Documenten / bronnen

Bissell 3335-serie PowerForce Rewind Pet Deluxe rechtopstaande stofzuiger [pdf] Gebruiksaanwijzing
3335-serie PowerForce Rewind Pet Deluxe staande stofzuiger, 3335-serie, PowerForce Rewind Pet Deluxe staande stofzuiger, Rewind Pet Deluxe staande stofzuiger, Pet Deluxe staande stofzuiger, Deluxe staande stofzuiger, staande stofzuiger, stofzuiger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *