BISSELL-logoREVOLUTION® PET PRO
STAANDE TAPIJTREINIGER
MODEL 20666
BISSELL-logo1BISSELL-icoon

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro rechtopstaande tapijtreiniger-

Product voorbijview

1. Bovenste handgreep
2. Spuittrekker
3. Koordklem
4. Eenvoudig te vullen / Formule-dop
5. Schoon waterreservoir
6. Draaggreep
7. Schakelaar reinigingsmodus
8. Aan / uit-knop
9. Vuilwatertank
10. Zwevende stapel
11. CleanShot®-knop
12. Pedaal voor achterover leunen
13. Riemtoegangsdeur
14. Mondstuk
15. voetbal
SYMBOOL UITLEG
Voorzichtigheid.
nuaire DRI-ECO CO2 CO2-sensor voor gebruik met RF-enabled Hall Control DRI ECO-units - book icon Lees de gebruikershandleiding.

SHARP SJ-BB04DTXWF koelkast met vriezer - waarschuwing

Risico op brand.
Waarschuwingspictogram Risico op elektrische schokken.
BISSELL-icon1 Niet blootstellen aan regen.
BISSELL-icon2 Bewaar binnenshuis.
BISSELL-icon17 Maak het tapijt niet te nat. Alleen gebruiken op tapijt dat tijdens het reinigingsproces is bevochtigd.
BISSELL-icon3 Gebruik alleen de reinigingsformules van BISSELL die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine.
BISSELL-icon4 Schakel de stroom uit voordat u onderhoud pleegt.
BISSELL-icon5 Bescherming tegen bewegende delen.
BISSELL-icon6 Risico van automatisch opstarten.
BISSELL-icon7 Gebruik warm water, temperatuur tot 60°C.
BISSELL-icon8 (verdorie de fabrikant tag voordat u textiel reinigt. "Won de tag zoals afgebeeld betekent dat u uw reiniger kunt gebruiken.
BISSELL-icon9 Slot.
BISSELL-icon10 Niet bevriezen.
 

ONTDEK WETENSCHAPPELIJKE RPW3009 Weerprojectieklok - pictogram 22

Dit symbool op het product en/of begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. Breng dit product naar de aangewezen inzamelpunten voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

BISSELL-icon11 WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
  ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, voordat u het apparaat reinigt, onderhoudt of onderhoudt, en als uw apparaat een accessoire heeft met een bewegende borstel, voordat u het apparaat aansluit of loskoppelt.
 • Niet onderdompelen in water of vloeistof.
 • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen van het apparaat en de accessoires.
 • Niet onderdompelen. Alleen gebruiken op oppervlakken die door het reinigingsproces zijn bevochtigd. Gebruik alleen BISSELL®-reinigingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine.
 • Gebruik alleen het type en de hoeveelheid vloeistoffen die zijn gespecificeerd in het gedeelte Bediening van deze handleiding.
 • Alleen gebruiken op tapijt dat door het reinigingsproces is bevochtigd.
 • Vloeistof mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat.
 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
 • Laat het apparaat niet over de kabel lopen.
 • Niet gebruiken met beschadigde kabel of stekker.
 • Trek of draag niet aan een kabel, gebruik de kabel niet als handvat, sluit de deur aan de kabel niet en trek de kabel niet om scherpe randen of hoeken.
 • Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Laat het apparaat niet staan ​​wanneer het is aangesloten.
 • Sluit altijd aan op een goed geaard stopcontact. Pas de geaarde stekker niet aan.
 • Installeer altijd een vlotter voordat u nat gaat zuigen.
 • Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Buiten bereik van kinderen houden om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 • Gebruik alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
 • Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 • Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen; probeer het niet te gebruiken en laat het repareren door een erkend servicecentrum.
 • Steek geen voorwerpen in openingen.
 • Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
 • Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
 • Gebruik niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals petroleum, of gebruik het niet in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.
 • Zuig geen giftig materiaal op (chloorbleekmiddel, ammoniak, drainagereiniger, enz.).
 • Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte gevuld met dampen die vrijkomen door verf op oliebasis, verfverdunner, sommige mottenbestendige stoffen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
 • Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten enz.
 • Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 • Niet gebruiken zonder filters.
 • Alleen binnenshuis gebruiken.
 • Pak de stekker vast, niet de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
 • Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
 • Schakel alle bedieningselementen UIT voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
ORIGINELE INSTRUCTIES. ALLEEN VOOR GEBRUIK OP EEN 220-240 VOLT AC 50-60 HZ VOEDING.
DIT MODEL IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
BELANGRIJKE INFORMATIE

 • Zet het apparaat op een vlak oppervlak.
 • Als uw apparaat een gemotoriseerde borstelrol heeft, laat de machine dan niet op dezelfde plek draaien zonder dat de handgreep volledig rechtop staat.
 • Bewaar het apparaat niet op een plaats waar bevriezing kan optreden om het risico op lekken te verkleinen. Dit kan schade aan interne componenten tot gevolg hebben.

Wat zit er in de doos?
Standaardaccessoires kunnen per model verschillen. Om te bepalen wat er bij uw aankoop moet worden geleverd, raadpleegt u de lijst "Inhoud van de doos" op de bovenste flap van de doos.

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig1

bijeenkomst

 1. Steek de handgreep aan de bovenkant van de basis totdat deze vastklikt.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig2
 2. Lijn de draagbeugel uit met de sleuven aan weerszijden van de basis totdat deze op zijn plaats klikt. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef in te brengen (met tape aan de handgreep vastgemaakt).
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig3
 3. Lijn de schoonwatertank uit met de groeven en schuif deze op zijn plaats.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig4

BISSELL-icon12 De schoonwatertank vullen

SAMSUNG SM A136UZKZAIO Galaxy A13 5G Smartphone - pictogram 19 Vind meer formules op BISSELLdirect.nl.

Deze machine is compatibel met BISSELL®-formules die zijn gemaakt voor staande tapijtreinigers. Gebruik altijd echte BISSELL-formules in uw machine. Andere formules kunnen de machine beschadigen.

 1. Til de schoonwatertank omhoog om deze uit de machine te verwijderen. Draai de dop los.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig5
 2. Kies uw formule.* Vul de tank met warm kraanwater (140°F/60°C MAX) tot aan de WATER-lijn. Gebruik geen kokend water. Verwarm geen water of tank in de magnetron. Formule toevoegen aan FORMULA-regel. Optioneel: Voeg 2 oz OXY Boost toe.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig6
 3. Schroef de dop er weer op en schuif de tank op zijn plaats.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig7

*Compatibele formules van BISSELL zijn: Pro Stain & Odour, Pet Stain & Odour, Stain & Odour, Ambipur Blossom & Breeze, Pet Urine Eliminator + Oxy, Allergen, Stain Pretreat, Pet Stain Pretreat, Oxy Boost

resmed 370xx air sense 10 CPAP- en APAP-machines - pictogram 17 WAARSCHUWING Om het risico op brand en elektrische schokken als gevolg van schade aan interne onderdelen te verkleinen, dient u alleen BISSELL-reinigingsformule te gebruiken die bedoeld is voor gebruik met deze machine.

BISSELL-icon13 Tapijten en karpetten reinigen

• Verwijder eventuele vaste stoffen en gebruik een droge stofzuiger voordat u uw dieptereiniger gebruikt.
• Om schade aan Berbertapijten te voorkomen, vermijd herhaalde slagen in hetzelfde gebied. Controleer de fabrikant voordat u karpetten schoonmaakt tag en test een onopvallend plekje op kleurechtheid. Niet gebruiken op zijde of delicate tapijten.
• Blijf van het tapijt totdat het droog is.

 1. Steek de stekker in een goed geaard stopcontact. Selecteer de reinigingsmodus met behulp van de onderstaande tabel. Druk op de aan/uit-knop om de machine AAN te zetten.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig8
 2. Druk met uw voet op het ligpedaal. Houd de spuittrekker 10 seconden ingedrukt om de borstelrol nat te maken.
  Opmerking: Houd de voet van de tapijt- en meubelwasmachine loodrecht op de rand van het tapijt om schade te voorkomen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig9
 3.  Maak passen op basis van uw geselecteerde reinigingsmodus (zie onderstaande tabel). Als u klaar bent, zet u de machine UIT.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig10

Reinigingsmodi en instructies

MAX of DEEP Clean-modus
Zorgt voor een grondige reiniging van uw vuilste
tapijten.
Voorgesteld tempo: 8 cm per seconde
1. Houd de spuittrekker ingedrukt
• Eén pas naar voren
• Eén pas terug
2. Laat de spuittrekker los
• Eén pas naar voren
• Eén pas terug
Express Clean-modus
Biedt een lichtere reiniging die in ongeveer 30 minuten droogt.
Voorgesteld tempo: 12 cm per seconde
1. Houd de spuittrekker ingedrukt
• Eén pas naar voren
• Eén pas terug
2. Laat de spuittrekker los
• Eén pas naar voren
• Eén pas terug
3. Terwijl de trekker wordt losgelaten, gaat u door totdat er weinig water uit het mondstuk komt.

CleanShot® Pretreater gebruiken bij hardnekkige vlekken en rotzooi

 1. Terwijl de machine achterover leunt, drukt u met uw voet op de CleanShot-knop. De knop wordt groen en toont een "I" wanneer deze is ingeschakeld. De spray gaat door totdat deze wordt uitgeschakeld.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig11
 2. Manoeuvreer de machine en spuit totdat de vlek volledig doordrenkt is.BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig12
 3. Druk met uw voet op de knop om UIT te schakelen. De knop wordt rood en toont een "O". Laat 5 minuten weken.
 4. Beweeg de machine over de vlek om te verwijderen. Ga door met schoonmaken volgens bovenstaande instructies.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig13

BISSELL-icon13 Schoonmaken met slang en gereedschap
SAMSUNG SM A136UZKZAIO Galaxy A13 5G Smartphone - pictogram 19 Hulpmiddelen verschillen per model. Bezoek BISSELLdirect.nl voor extra gereedschap.

 1. Til de klep van de accessoireslang naar de machine toe om deze te openen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig14
 2. Steek de slang in en klik hem op zijn plaats met de gekleurde ontgrendelingsclip weg van de machine gericht.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig15
 3. Bevestig het gereedschap aan het uiteinde van de slang.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig16

Tool voor diepe vlekken; 3”, 4” en 6” Gereedschap; en spleetzuigmond

 1. Richt het gereedschap ongeveer 1 cm boven de plek of vlek en druk op de trekker. Deep Stain Tool: Plaats het gereedschap direct op het oppervlak en haal de trekker over. Houd het gereedschap in contact met tapijt om overmatig spuiten te voorkomen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig17
 2. Laat de spuitknop los en schrob de vlek voorzichtig.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig18
 3. Zuig vlek op door het gereedschap op het oppervlak te plaatsen en langzaam naar achteren te bewegen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig19

3-in-1 trapgereedschap

 1. Draai het gereedschap in de gewenste positie. De naar beneden gerichte rand is de actieve reinigingsmodus.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig20
 2. Gebruik om trappen op drie manieren schoon te maken:
  a. Platte rand: traptrede
  b. Ingesprongen gebied: buitenste hoek
  c. Puntige rand: binnenhoek
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig21
 3. Richt het gereedschap ongeveer 1 cm boven de vlek en druk op de trekker. Zuig vlek op door het gereedschap op het oppervlak te plaatsen en langzaam naar achteren te bewegen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig22

WAARSCHUWING Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen, moet u de stroom UIT zetten en de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhoud uitvoert of problemen oplost.

Reinigen met slang en gereedschap (vervolg)
Vlekvanger

 1. Richt het gereedschap ongeveer 1 cm boven de vlek of vlek en druk op de trekker. Zuig vlek op door het gereedschap op het oppervlak te plaatsen en langzaam naar achteren te bewegen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig23
 2. Draai met de klok mee om de gereedschapstank te legen. Giet vuile vloeistof in de gootsteen of het toilet en spoel af. Geef de tijd om aan de lucht te drogen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig24
 3. Breng de tank terug naar het gereedschap door de groeven uit te lijnen en op zijn plaats te draaien.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig25

2-in-1 bekledingstool

Schakel tussen droge en natte instellingen. Zet de machine AAN.

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig26

stomerij
Zuig vuil op van tapijt of stoffering.

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig27

Natte reiniging

 1. Houd de trekker ingedrukt om spray te activeren.
 2. Laat de trekker los en zuig de vlek op.

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig28

De vuilbak legen

 1. Draai de vuilbak om te openen. Leeg puin in een vuilnisbak.
 2. Spoel de vuilbak uit. Laat volledig drogen voordat u het opnieuw installeert.

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig29

BISSELL-icon14 De vuilwatertank legen

 1. Druk op de tankhendel en kantel de tank naar u toe. Pak het handvat en de tank met beide handen vast en trek omhoog en weg om te verwijderen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig30
  Belangrijk: De vlotterstapel voorkomt dat je vuile tank overstroomt.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig31
 2. Maak de tank leeg. Snel legen: trek aan het rubberen lipje en kantel om te gieten. Zorg er bij het sluiten voor dat het lipje goed is afgedicht. Laatste reiniging en spoeling: Draai de ring aan de onderkant van de tank los. Verwijder en spoel de vlotterstapel. Plaats de vlotterstapel terug door de pijlen uit te lijnen en op zijn plaats te vergrendelen. Draai en sluit de ring om te voorkomen dat er water lekt.
 3. Maak het rode filter onder de tank schoon door achtergebleven vuil of resten weg te vegen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig32

BISSELL-icon14 Onderhoud na het reinigen

De machine spoelen

 1. Spoel de schoonwatertank uit om formule te verwijderen. Vul de tank met warm kraanwater. Draai de dop er weer stevig op.
 2. Zet de machine AAN en druk gedurende 15 seconden op de trekker terwijl u heen en weer beweegt op een stuk tapijt. Laat de trekker los en verwijder het water. Zie hierboven om de vuilwatertank te reinigen.

De borstel en het mondstuk schoonmaken

 1. Druk op twee ontgrendelingsknoppen en til het op om het deksel te verwijderen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig33
 2. Spoel het mondstuk. Gebruik de reinigingstool om vuil te ontstoppen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig34
 3. Gebruik de kam om vuil van de borstelrollen te borstelen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig35
 4. Plaats de kap terug door naar beneden te duwen totdat beide zijden vastklikken.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig36

WAARSCHUWING Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen, moet u de stroom UIT zetten en de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhoud uitvoert of problemen oplost.

BISSELL-icon14 De riemen en borstelrollen vervangen

 1. Koppel de machine los en verwijder beide tanks. Verwijder de kap van het mondstuk en de borstelrol (zie stappen in "Nareiniging"). Druk op het ligpedaal en leg de machine op zijn rug.
 2. Gebruik een platte schroevendraaier om in de gleuf aan de achterkant en vervolgens aan de voorkant van de riemtoegangsklep te drukken. Til op om te verwijderen. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef onder het wiel te verwijderen, schuif naar beneden om te verwijderen.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig37
 3. Leg de machine op zijn rug. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef op de einddop van de borstelrol te verwijderen.
 4. Als de tandriem kapot is of als u borstelrollen vervangt, verwijdert u de riem. Pas op dat de sluitringen aan het einde van de borstelrollen er niet af vallen of kwijtraken.
 5. Lijn de borstelrollen uit met de riem aan het andere uiteinde. Om zeker te zijn van uitlijning, houdt u het uiteinde van een borstelrol vast en draait u deze. Controleer of de sluitringen op hun plaats zitten. Zet de riem en de einddop weer in elkaar en zet ze vast met schroeven.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig38
 6. Als de platte riem gebroken is, verwijder deze dan voorzichtig. Als deze om welke reden dan ook moet worden vervangen, verwijder dan de tandriem voordat u de platte riem verwijdert. Plaats de machine op zijn kant, voer de nieuwe riem door de opening en wikkel hem om de rode poelie.
 7. Leg de machine op zijn rug. Rek de platte riem uit om hem om de metalen as te wikkelen.
 8. Schuif het wiel terug in de sleuf en zet het vast met een schroef.
 9. Klik de toegangsdeur van de riem weer op zijn plaats.
  BISSELL 20666 Revolution Pet Pro Rechtopstaande tapijtreiniger-fig39

 Probleem oplossen

BISSELL-icon18 Hieronder staan ​​enkele van de problemen die u kunt tegenkomen. Als u het probleem dat u ondervindt hieronder niet ziet, gaat u naar BISSELLdirect.nl.

probleem Mogelijke oorzaak Remedies
Minder of geen spray door de voet van de machine Schoonwatertank leeg. Tank opnieuw vullen.
Schoonwatertank niet volledig geplaatst. Schakel de stroom UIT. Verwijder de tank en plaats hem opnieuw.
 

 

 

Geen spray door slang en gereedschap

De slang is niet geprimed of heeft de prime verloren. 1. Schakel de stroom UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Mondstuk verwijderen. Plaats de balpen in de zwarte cilinder naast de schroef. Als het water borrelt, verwijdert u de pen. Zet het mondstuk en de slang weer in elkaar. 2. Houd het uiteinde van de slang onder het waterniveau in de tank om te vullen. 3. Met schoonwatertank vol water, de machine UIT en RECLINEN, drukt u op de CleanShot-knop AAN en wacht u tot de CleanShot een paar seconden leegloopt om de machine opnieuw te vullen.
Schoonwatertank leeg. Tank opnieuw vullen.
Schoonwatertank niet volledig geplaatst. Schakel de stroom UIT. Verwijder de tank en plaats hem opnieuw.
 

 

 

Geen spray door CleanShot

Schoonwatertank leeg. Tank opnieuw vullen.
Schoonwatertank niet volledig geplaatst. Schakel de stroom UIT. Verwijder de tank en plaats hem opnieuw.
Machine staat niet achterover. Druk op het pedaal voor achterover leunen en breng de hendel naar beneden om de machine achterover te leunen.
De pomp heeft mogelijk geen aanzuiging meer. Terwijl de machine UIT staat en de stekker uit het stopcontact is, verwijdert u het mondstuk van de voet. Plaats een balpen in de zwarte cilinder naast de schroef, als er water opborrelt, verwijdert u de pen, zet u het mondstuk weer in elkaar voordat u opnieuw schoonmaakt.
CleanShot gaat door met spuiten wanneer de machine UIT staat De CleanShot-knop staat niet in de stand "UIT". Druk op de CleanShot-knop om deze UIT te zetten. Het knopvenster toont de kleur rood en een "O"-symbool wanneer het in de "UIT"-stand staat.
 

 

 

 

 

Verlies van zuigkracht

Vuilwatertank niet goed geplaatst. Schakel de stroom UIT. Verwijder de tank en plaats hem opnieuw.
Vuilwatertank is vol. Lege tank.
Rubberen lipje op vuilwatertank is niet goed afgedicht. Controleer het rubberen lipje op de tank en druk stevig op alle randen om het stevig vast te zetten.
De deur van de accessoireslang is mogelijk niet goed gesloten. Controleer de klep van de accessoireslang en zorg ervoor dat deze op zijn plaats vergrendeld is.
Het mondstuk kan verstopt zijn. Gebruik de spuitmondreinigingstool en volg de stappen op pagina 10.
Afdekking borstelrol niet volledig vastgeklikt. Verwijder het mondstuk en de borstelrolkap. Volg de stappen op pagina 10 en zorg ervoor dat de knoppen klikken.
 

Geen kracht

Reinigingsmodusschakelaar verward met aan/uit-schakelaar. Zet de aan/uit-schakelaar aan de linkerkant van de machine om om de machine AAN te zetten.
Outlet is mogelijk niet actief. Probeer een ander apparaat dat een geaard stopcontact gebruikt, aan te sluiten om te testen of er stroom uit het stopcontact komt.
 

Lekkende tank

De tank is mogelijk te vol. Met de dop stevig vastgedraaid, houdt u de tank schuin boven een gootsteen, zodat eventueel extra water eruit kan stromen. Veeg de tank droog met een doek.
Er zit water tussen de tank en het handvat.

Opmerking: Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Beperkte garantie

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing buiten de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het vasteland van China. Het wordt geleverd door BISSELL International Trading Company BV (“BISSELL”) en geeft u specifieke rechten. Het wordt aangeboden als een extra voordeel naast uw andere rechten onder uw lokale wetgeving, die van land tot land kan verschillen. U kunt meer te weten komen over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen door contact op te nemen met uw lokale consumentenadviesdienst. Niets in deze garantie zal uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen vervangen of verminderen. Als u aanvullende instructies nodig hebt met betrekking tot deze garantie of vragen hebt over wat deze garantie inhoudt, neem dan contact op met BISSELL Consumer Care of met uw lokale distributeur. Deze garantie wordt gegeven aan de huidige eigenaar van het product met de originele aankoopbon. Op de originele kassabon moeten de gekochte producten, de datum van aankoop en het land van nieuwe aankoop vermeld staan. U moet de aankoopdatum en het land waar het product is gekocht kunnen aantonen om aanspraak te kunnen maken op deze garantie. U ontvangt de garantie die van toepassing is in het land waar uw product oorspronkelijk is gekocht, zoals weergegeven op de originele aankoopbon. Als u het product gebruikt buiten het land waar het is gekocht, kan uw garantie naar eigen goeddunken van BISSELL komen te vervallen. Het kan nodig zijn om enkele van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, zoals een postadres, om aan de voorwaarden van deze garantie te voldoen. Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van BISSELL, dat te vinden is op global.BISSELL.com/privacybeleid.

Beperkte garantie van twee jaar
Gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper, onder voorbehoud van de UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN* die hieronder worden vermeld, zal BISSELL naar keuze van BISSELL gratis lading, elk defect of defect onderdeel of product. BISSELL raadt aan de originele verpakking en het originele aankoopbewijs met de aankoopdatum en het land van aankoop gedurende de garantieperiode te bewaren voor het geval u tijdens de garantieperiode van de garantie gebruik wilt maken. Het bewaren van de originele verpakking helpt bij het eventueel opnieuw verpakken en vervoeren, maar is geen garantievoorwaarde. Als uw product onder deze garantie door BISSELL wordt vervangen, profiteert het nieuwe artikel van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product wordt gerepareerd of vervangen.
*Uitzonderingen en uitsluitingen van de garantievoorwaarden
Deze garantie is van toepassing op producten die worden gebruikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. Verbruiksonderdelen en hulpstukken zoals filters, riemen, schelpen, watertanks, schraapstrips, borstels en dweilpads, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden vervangen of onderhouden, vallen niet onder deze garantie. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot de verkorting van de ontlaadtijd van de batterij als gevolg van veroudering of gebruik. Schade of storing veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij als gevolg van een ongeluk, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, wordt niet gedekt door deze garantie. Een niet-geautoriseerde reparatie (of poging tot reparatie) kan deze garantie ongeldig maken, ongeacht of er schade is veroorzaakt door die reparatie/poging. Verwijderen of tampAls u het productclassificatielabel op het product aanbrengt of onleesbaar maakt, vervalt deze garantie. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zijn BISSELL en zijn distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is of voor incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van dit product, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zaken, zakelijke onderbreking, gemiste kans, leed, ongemak of teleurstelling. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zal de aansprakelijkheid van BISSELL niet hoger zijn dan de aankoopprijs van het product. BISSELL sluit zijn aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperkt deze niet voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (c) of voor enige andere kwestie die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Belangrijke opmerkingen

 • Als uw BISSELL-product service nodig heeft of een claim wilt indienen onder onze beperkte garantie, gaat u naar global. BISSELL.com.
 • Bewaar uw originele aankoopbon. Het biedt een bewijs van de aankoopdatum en waar het is gekocht in het geval van een garantieclaim. Zie garantie voor details.
 • Houd er rekening mee dat het gebruik van uw BISSELL-machine buiten het land van aankoop en/of gebruik met een stroomomvormer uw BISSELL-machine kan beschadigen en schade kantage wordt niet gedekt door uw garantie.
 • Houd er rekening mee dat het gebruik van azijn, bleekmiddel, afwasmiddel, wasmiddel, zelfgemaakte zeep en andere niet-BISSELL-producten in uw BISSELL-machine uw BISSELL-machine kan beschadigen. Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-BISSELL-producten in uw machine wordt niet gedekt door uw garantie.

BISSELL-icon15Wij zijn Waggin 'Our Tails!
BISSELL ondersteunt met trots BISSELL Pet Foundation® en haar missie om
help dakloze huisdieren te redden. Als u een BISSELL®-product koopt, helpt u mee
ook huisdieren redden. We zijn er trots op producten te ontwerpen die helpen bij het maken van huisdieren
rommel, geuren en dakloosheid van huisdieren verdwijnen.
Bezoek BISSELLsavespets.com om meer te leren.
Maar wacht, er is meer!
Meld u online aan voor een complete gids voor uw nieuwe product, inclusief
probleemoplossing, productregistratie, onderdelen en meer.
Ga naar BISSELLdirect.nl.
BISSELL-icon16BISSELL-logo2© 2022 BISSELL Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onderdeelnummer 1633721 07/22 RevA
wereldwijd.BISSELL.com

Documenten / bronnen

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro rechtopstaande tapijtreiniger [pdf] Gebruikershandleiding
20666 Revolution Pet Pro staande tapijtreiniger, 20666, Revolution Pet Pro staande tapijtreiniger, Revolution Pet Pro, staande tapijtreiniger, tapijtreiniger, reiniger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *