Argos BS566 Stoomreiniger Gebruiksaanwijzing
Argos BS566 stoomreiniger

Product voorbijview

Product voorbijview

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke reiniging, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat gebruikt.
Laat het apparaat niet in het stopcontact zitten. Schakel het altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact
het stopcontact na gebruik, of voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert.
Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de
gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het onder stroom staat of afkoelt.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als het lekt.
Als het netsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Om veiligheidsrisico's te voorkomen, moet een geautoriseerde onderhoudsmonteur het netsnoer vervangen.
Dit apparaat moet worden geaard.
Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten terwijl het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
Gebruik uw apparaat niet buitenshuis.
Gebruik alleen hulpstukken, verbruiksartikelen of reserveonderdelen die worden aanbevolen of meegeleverd.
Gebruik het apparaat niet om te reinigen of stoom te richten op dieren, mensen of planten.
Vloeistof of stoom mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat, zoals de binnenkant van ovens.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en druk op de stoomknop om de resterende stoomdruk te laten ontsnappen voordat u het waterreservoir vult. Vul niet meer dan de MAX-markering.
MAX-markeringspictogram
De vulopening mag tijdens het gebruik niet worden geopend. Gevaar voor brandwonden.
Oppervlakken kunnen tijdens gebruik erg heet worden. Vermijd contact met stoom.
Ga niet op het snoer staan ​​en wikkel het snoer niet om armen of benen wanneer u uw apparaat gebruikt.
Plaats het apparaat niet boven u bij het schoonmaken van de trap.
Zorg er bij het gebruik van het schoonmaakhulpmiddel voor dat u het apparaat altijd met uw andere hand vasthoudt. Dit zorgt ervoor dat het apparaat niet valt tijdens gebruik.
Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
Rijd niet over het snoer tijdens het gebruik van uw apparaat en verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
Blijf uw apparaat niet gebruiken als het defect blijkt te zijn.
onderhoudsdienst: Om de voortdurende veilige en efficiënte werking van dit apparaat te garanderen, raden we aan om onderhoud of reparaties alleen uit te laten voeren door een bevoegde servicemonteur.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
Gebruik geen andere reinigingsmiddelen of vloeistoffen dan water in het apparaat.
Het milieu
Verwijdering pictogram
Het symbool op dit apparaat geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Verwijdering moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw huishoud- en afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. .

UW REINIGER LEREN KENNEN

 • A. Veiligheidsdop
 • B. Stoomtriggervergrendeling
 • C. Ontgrendelingstrigger voor stoom
 • D. Handle
 • E. Schonere hoofdbehuizing
 • F. Stoom klaar lampje
 • G. Stoomuitlaat
 • H. Demontage schakelaar
 • I. Verlengslang
 • J. Taps toelopende buis
 • K. Gebogen mondstuk
 • L. Koperen ronde borstel
 • M. Kleine ronde borstel
 • N. Multifunctioneel mondstuk
 • O. Grote Schraper
 • P. Textielkussen
 • Q. De plastic beker
 • R. Trechter

UW REINIGER MONTEREN

Standaard mondstuk

Sluit de conische buis [J] aan op de stoomuitlaat [G], druk op de demontageschakelaar [H], lijn de gleuf op de conische buis [J] uit met de gesp van de demontageschakelaar [H] en plaats deze in de aangegeven richting bij de pijl tot vergrendeld plaats.【1 a
bijeenkomst

Verlengpijp

Sluit de verlengslang [I] aan op de stoomuitlaat [G], druk op de demontageschakelaar [H], lijn de groef van de verlengslang [I] uit met de demontageschakelaar [H], steek hem in de richting van de pijl totdat hij vergrendeld is in situ【2 een
bijeenkomst
Zodra taps toelopende buizen of verlengslangen zijn bevestigd, kunnen ze direct worden gebruikt voor stoomtoepassingen, of u kunt accessoires voor gebruik bevestigen.
Afhankelijk van de taken die u uitvoert, kunt u kiezen uit verschillende accessoires.
Om accessoires te installeren, installeert u de conische buis of verlengslang op de stoomuitlaat, installeert u accessoires op de conische buis of verlengslang, draait u rechtsom naar de vergrendelde positie.【3
bijeenkomst
Om de conus of verlengslang te verwijderen, schakelt u het product uit en laat u het afkoelen, drukt u op de demontageschakelaar en trekt u het voorzichtig uit de wasmachine in de richting van de pijl. 【1 b&2 b
bijeenkomst

UW REINIGER GEBRUIKEN

Voor reiniging en hygiëne kun je een stoomreiniger gaan gebruiken.

 1. Verwijder de veiligheidsdop door tegen de klok in te draaien. [4]
  bijeenkomst
 2. Vul de boiler met 200 ml gewoon kraanwater of ontzout water pekel.【5】
  bijeenkomst
 3. Plaats de veiligheidsdop terug op de ketel door hem rechtsom te draaien en zorg ervoor dat hij goed gesloten is [6]
  bijeenkomst
 4. Bevestig het accessoire dat het meest geschikt is voor het oppervlak en de uit te voeren taak. [3]
 5. Steek het netsnoer in het daarvoor bestemde geaarde stopcontact. De stoombereiding lamp gloeit rood. Na het verwarmen is het indicatielampje uit en kan het product stoom afgeven.
 6. Om stoom af te geven, laat u de veiligheidsvergrendeling los [7] en druk op de stoomontgrendelknop
 7. Zorg ervoor dat de veiligheidsvergrendeling van de trekker in de vergrendelde stand staat wanneer uw product niet in gebruik is. [7]
  bijeenkomst
  bijeenkomst

  NOTITIE: Om de opbouw van mineralen aanzienlijk te verminderen en de levensduur van uw stoomreiniger te verlengen, is het sterk aan te raden gedestilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken.

BELANGRIJK: Haal altijd de stekker uit het stopcontact en druk op de stoomontgrendelknop om eventuele resterende stoomdruk te laten ontsnappen voordat u water toevoegt. [15]

ACCESSOIRES

Afhankelijk van uw schoonmaakbehoeften, kunt u redelijkerwijs accessoires kiezen. Taps toelopende buizen maken de stoom sterker. Verlengslangen zorgen voor een flexibelere bediening.
Opmerking: alle accessoires mogen alleen worden gebruikt voor taps toelopende of verlengslangen en mogen niet rechtstreeks op het product worden bevestigd. Koperen ronde borstel: Ideaal voor het verwijderen van zeer hardnekkige vlekken. [10]
bijeenkomst
Gebogen mondstuk: ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals kranen enz. [11]
bijeenkomst

Kleine ronde borstel: Ideaal voor gebruik op hardnekkig vet en vuil. [12]
bijeenkomst

Multifunctioneel mondstuk: dit wordt gebruikt in combinatie met de grote schraper, textielpad. [9]
bijeenkomst

 1. Grote schraper: plaats het multifunctionele mondstuk in de grote schraper, die ideaal is voor gebruik op ramen en spiegels voor een vlekvrije afwerking. [13]
  bijeenkomst
 2. Textielschijf: plaats de textielschijf over het multifunctionele mondstuk, ideaal voor het reinigen van stoffen en zachte meubels. [14]
  bijeenkomst

BELANGRIJK: Aangezien de accessoires tijdens het gebruik zeer heet worden, moet u zeer voorzichtig zijn bij het verwijderen of vervangen ervan. Gebruik een ovenwant om ze vast te pakken of wacht tot ze zijn afgekoeld.
Zorg er altijd voor dat het product is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u de accessoires vervangt.

SCHOON ONDERHOUD

Inspecteer voor elk gebruik de verzegeling van het stoompijpje. Als de verzegeling ontbreekt of beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met de bevoegde dienst.
BELANGRIJK: ZORG ALTIJD DAT DE REINIGER VOLLEDIG IS AFGEKOELD ALVORENS ONDERHOUDSTAKEN UIT TE VOEREN.

Leeg het waterreservoir

 1. Haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de machine is afgekoeld.
 2. Houd de stoomafgiftehendel ingedrukt om eventuele resterende stoomdruk te laten ontsnappen. [15]
  bijeenkomst
 3. Verwijder de veiligheidsdop door tegen de klok in te draaien. [4]
 4. Til de robot op en leeg het resterende water. [16]
  bijeenkomst
  bijeenkomst

Het textielkussen verwijderen en reinigen 

 1. Haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld.
 2. Verwijder de textielpad van het multifunctionele mondstuk.
 3. Was de textielpad met de hand of machine met een mild wasmiddel op een temperatuur van maximaal 30°C.
  BELANGRIJK: Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter bij het wassen van de textielpad.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Mocht u een probleem hebben met het product, vul dan deze eenvoudige gebruikerschecklist in. De stoomreiniger wordt niet aangedreven.

 • Controleer of het apparaat is aangesloten.
 • Controleer het netsnoer.
  Het product produceert geen stoom.
 • Controleer of het apparaat is aangesloten.
 • Er mag geen water in het waterreservoir zitten.
 • Het water is niet op de juiste temperatuur.
  Als de indicator uit is, is de verwarming voltooid
  De wasmachine doet er lang over om op te warmen.
 • Als u in een gebied met hard water woont, kan de watertank verstopt zijn geraakt. Het apparaat zal ontkalkt moeten worden

REINIGING VEELGESTELDE VRAGEN 

Wanneer is de stoomfunctie klaar? Als de indicator uit is, is de verwarming voltooid.
Kan ik Steam Capsule Express op alle vloeroppervlakken gebruiken? Op alle harde vloeren zoals marmer, keramiek, steen, linoleum, verzegelde hardhouten vloeren en parket.
Geeft de stoomreiniger automatisch stoom af? Nee, om stoom te genereren, moet u op de stoomknop onder het handvat drukken.
Mag ik wasmiddelen of andere chemicaliën in de tank doen? Nee, u zou het product beschadigen.
Wat als in de stad waar ik woon het water erg hard is? Gebruik gefilterd water, gedestilleerd of gedemineraliseerd water.
Hoe lang gaat een tank water mee voordat deze moet worden bijgevuld? Tot 7 minuten als u de trekker continu indrukt.
Water te snel toegevoegd, overloop hoe te doen? Druk op de stoomknop en het water zakt.

Documenten / bronnen

Argos BS566 stoomreiniger [pdf] Gebruiksaanwijzing
BS566 Stoomreiniger, BS566, Stoomreiniger, Reiniger

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *