Apple MacBook Pro-embleemPro draagbare laptop
GebruikershandleidingApple MacBook Pro draagbare laptop

MacBook Pro draagbare laptop

Voordat u MacBook Pro gebruikt, review de MacBook Pro Essentials-gids op support.apple.com/guide/macbook-pro. U kunt ook Apple Books gebruiken om de gids te downloaden (indien beschikbaar). Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening
Zie "Informatie over veiligheid, gebruik en regelgeving" in de MacBook Pro Essentials-handleiding.

Voorkom gehoorschade
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren. Meer informatie over geluid en gehoor is online beschikbaar op: appel.com/geluid.

Interferentie van medische apparatuur
MacBook Pro bevat magneten die de werking van medische apparaten kunnen verstoren. Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de MacBook Pro Essentials-handleiding.

Langdurige blootstelling aan hitte
Uw MacBook Pro kan tijdens normaal gebruik erg warm worden. Het is belangrijk dat uw MacBook Proon tijdens gebruik of opladen een hard, stabiel en goed geventileerd werkoppervlak is. Gebruik uw gezond verstand om situaties te vermijden waarin uw lichaam langdurig in contact komt met een apparaat of de voedingsadapter wanneer het in werking is of op een stroombron is aangesloten, aangezien langdurig contact met warme oppervlakken ongemak of letsel kan veroorzaken. Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening heeft die van invloed is op uw vermogen om hitte tegen het lichaam te detecteren.

Informatie over regelgeving

Informatie over wettelijke certificeringen is beschikbaar op het apparaat. Kies Apple-menu Draagbare Laptop van Apple MacBook Pro - pictogram > Over deze Mac, klik op Bronnen en klik vervolgens op Regelgevende certificering. Aanvullende regelgevende informatie vindt u in 'Veiligheid, gebruik en regelgevende informatie' in de MacBook Pro Essentials-handleiding.

Naleving van FCC en ISED Canada
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van ISED Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Naleving EU/VK
Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en Radio Equipment Regulations 2017. Een kopie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op apple.com/euro/compliance. De EU-vertegenwoordiger van Apple is AppleDistribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. De vertegenwoordiger van Apple in het VK is Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Apple MacBook Pro Draagbare Laptop - icon2

Gebruiksbeperking
Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.
Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT , NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, K(NI).

ENERGY STAR®-conformiteit

Apple MacBook Pro Draagbare Laptop - icon3
Als ENERGY STAR-partner heeft Apple vastgesteld dat de standaardconfiguraties van dit product voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinigheid. Het ENERGY STAR-programma is een samenwerking met fabrikanten van elektronische apparatuur om energiezuinige producten te promoten. Door het energieverbruik van producten te verminderen, bespaart u geld en helpt u waardevolle bronnen te sparen.

Deze computer wordt geleverd met ingeschakeld energiebeheer, waarbij de computer na 10 minuten inactiviteit door de gebruiker in de slaapstand wordt gezet. Om uw computer uit de slaapstand te halen, klikt u op het trackpad of drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord.
Ga voor meer informatie over ENERGY STAR naar: energystar.gov.
Informatie over verwijdering en recycling

Apple MacBook Pro Draagbare Laptop - icon1Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden weggegooid.
Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt natuurlijke bronnen te sparen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, inzamelpunten voor recycling, stoffen waarvoor beperkingen gelden en andere milieu-initiatieven naar apple.com/omgeving.

Ingebouwde batterij en opladen
Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te verwijderen - u kunt de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting, brand en letsel. De ingebouwde batterij moet worden vervangen door Apple of een geautoriseerde serviceprovider en moet worden gerecycled of apart van huishoudelijk afval worden verwijderd. Gooi batterijen weg volgens uw plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen. Ga voor informatie over het recyclen en vervangen van batterijen naar apple.com/batteries/service-and-recycling. Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de MacBook Pro Essentials-handleiding voor informatie over opladen.

Softwarelicentieovereenkomst
Gebruik van MacBook Pro houdt in dat u akkoord gaat met de licentievoorwaarden voor software van Apple en van derden die te vinden zijn op: apple.com/legal/sla.

Samenvatting van één jaar beperkte garantie van Apple
Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Voor service belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare serviceopties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen gesprekskosten en internationale verzendkosten van toepassing zijn. Onder voorbehoud van de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service beschikbaar op  apple.com/legal/warranty en support.apple.com, als u een geldige claim indient onder deze garantie, zal Apple uw hardwareapparaat naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Mogelijk moet u een aankoopbewijs overleggen wanneer u een claim indient onder deze garantie.
Voor Australische consumenten: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige storing en op vergoeding voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een ernstig defect. Apple Pty Ltd, Postbus A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple-logo, Apple Books en MacBook Pro zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Apple Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merkteken zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van de US Environmental Protection Agency. Gedrukt in XXXX. 034-05166-AApple MacBook Pro-embleem

Documenten / bronnen

Apple MacBook Pro draagbare laptop [pdf] Gebruikershandleiding
MacBook Pro draagbare laptop, MacBook Pro, draagbare laptop, laptop

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *