Apple MacBook Air-gebruikershandleiding

Mac Book Air

Voordat u uw MacBook Air gebruikt, moet uview het MacBook Air-benodigdheden gids bij support.apple.com/guide/macbook- lucht. U kunt ook Apple Books gebruiken om de gids te downloaden (indien beschikbaar). Bewaar documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening

Zie “Veiligheids-, behandelings- en regelgevende informatie” in de MacBook Air-benodigdheden gids.

Voorkom gehoorschade

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren. Meer informatie over geluid en gehoor is online beschikbaar op: appel.com/geluid.

Interferentie van medische apparatuur

MacBook Air bevat magneten die de werking van medische apparaten kunnen verstoren. Zie “Belangrijke veiligheidsinformatie” in de MacBook Air-benodigdheden gids.

Langdurige blootstelling aan hitte

Uw MacBook Air kan bij normaal gebruik erg warm worden. Het is belangrijk om uw MacBook Air tijdens gebruik of opladen op een hard, stabiel en goed geventileerd werkoppervlak te plaatsen. Gebruik uw gezond verstand om situaties te vermijden waarin uw lichaam langdurig in contact staat met een apparaat of de stroomadapter wanneer het in werking is of is aangesloten op een stroombron, aangezien langdurig contact met warme oppervlakken ongemak of letsel kan veroorzaken. Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening heeft die van invloed is op uw vermogen om warmte tegen het lichaam te detecteren.

Informatie over regelgeving

Informatie over wettelijke certificering is beschikbaar op het apparaat. Kies Apple-menu > Over deze Mac, klik op Bronnen en klik vervolgens op Wettelijke certificering.
Aanvullende informatie over regelgeving is te vinden in "Informatie over veiligheid, gebruik en regelgeving" in de MacBook Air-benodigdheden gids.

Naleving van FCC en ISED Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED Canada licentie-vrijgestelde RSS-standaard(en). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Naleving EU/VK

Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Radio Equipment Regulations 2017. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is beschikbaar op appel.com/ euro/conformiteit. De EU-vertegenwoordiger van Apple is Apple
Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. De Britse vertegenwoordiger van Apple is Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Gebruiksbeperking

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz. Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT , NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).

ENERGY STAR®-conformiteit

Als ENERGY STAR-partner heeft Apple vastgesteld dat de standaardconfiguraties van dit product voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinigheid. Het ENERGY STAR-programma is een samenwerking met fabrikanten van elektronische apparatuur om energie-efficiënte producten te promoten. Het verminderen van het energieverbruik van producten bespaart geld en helpt waardevolle hulpbronnen te sparen.
Deze computer wordt geleverd met energiebeheer ingeschakeld en de computer is in de slaapstand gezet na 10 minuten inactiviteit van de gebruiker. Om uw computer uit de slaapstand te halen, klikt u op het trackpad of drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord. Ga voor meer informatie over ENERGY STAR naar: energystar.gov

Informatie over verwijdering en recycling

Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden weggegooid.
Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten.
De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, recyclinginzamelpunten, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven naar: apple.com/omgeving.

Ingebouwde batterij en opladen

Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te verwijderen. U kunt de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting, brand en letsel. De ingebouwde batterij moet worden vervangen door Apple of een geautoriseerde serviceprovider en moet worden gerecycled of apart van het huisvuil worden weggegooid. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten
en richtlijnen. Ga voor informatie over het recyclen en vervangen van batterijen naar: apple.com/batteries/service- en-recycling. Voor informatie over opladen, zie “Belangrijke veiligheidsinformatie” in de MacBook Air-benodigdheden gids.

Softwarelicentieovereenkomst

Het gebruik van MacBook Air houdt in dat u akkoord gaat met de licentievoorwaarden voor software van Apple en van derden die te vinden zijn op: apple.com/legal/sla.
Samenvatting van één jaar beperkte garantie van Apple Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende één jaar vanaf de oorspronkelijke datum.
kleinhandelsaankoop. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Om service te verkrijgen, belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare service-opties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen er gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Onderworpen aan de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service beschikbaar op: appel.com/ wettelijk/garantie en support.apple.comAls u een geldige claim indient onder deze garantie, zal Apple uw computer naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Mogelijk moet u een aankoopbewijs overleggen wanneer u aanspraak maakt op deze garantie.

Voor Australische consumenten: onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en op vergoeding van enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

 

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

Apple MacBook Air [pdf] Gebruikershandleiding
MacBook Air, MacBook, Air

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *