Apple Mac Mini-handleiding
Apple Mac Mini

Review de Mac mini Essentials-handleiding voordat u uw Mac mini gebruikt. Download de handleiding van support.apple.com/guide/mac-mini of van Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening

Zie 'Informatie over veiligheid, gebruik en regelgeving' in de Mac mini Essentials-handleiding.

Voorkom gehoorschade 

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren. Meer informatie over geluid en gehoor is online beschikbaar op: appel.com/geluid.

Informatie over regelgeving 

Informatie over wettelijke certificeringen is beschikbaar op het apparaat. Kies Apple-menu  Apple Icoon > Over deze Mac > Ondersteuning > Regelgevende certificering. Aanvullende regelgevende informatie vindt u in 'Veiligheid, gebruik en regelgevende informatie' in de Mac mini Essentials-handleiding.

Naleving van FCC en ISED Canada 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

EU-conformiteit
CE-pictogram

Gebruiksbeperking
Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het werkt in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz. Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT ,NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

ENERGY STAR®-conformiteit
Energy Star

Als ENERGY STAR-partner heeft Apple vastgesteld dat de standaardconfiguraties van dit product voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinigheid. Het ENERGY STAR-programma is een samenwerking met fabrikanten van elektronische apparatuur om energiezuinige producten te promoten. Door het energieverbruik van producten te verminderen, bespaart u geld en helpt u waardevolle bronnen te sparen.

Deze computer wordt geleverd met energiebeheer ingeschakeld en de computer gaat na 10 minuten inactiviteit van de gebruiker in de slaapstand. Om uw computer uit de slaapstand te halen, klikt u op de muis- of trackpadknop of drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord. Voor meer informatie over ENERGY STAR, bezoekenergystar.gov.

Informatie over verwijdering en recycling

Vuilnisbak pictogram
Het bovenstaande symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Als u besluit dit product en/of de batterij weg te gooien, doe dit dan in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten en richtlijnen. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, recyclinginzamelpunten, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven naar: apple.com/omgeving.

Europese Unie — Informatie over verwijdering 

Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van het huisvuil moeten worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Softwarelicentieovereenkomst 

Door deze computer te gebruiken, accepteert u de licentievoorwaarden voor software van Apple en derden die u kunt vinden op apple.com/legal/sla.

Samenvatting van één jaar beperkte garantie van Apple 

Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Voor service belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare serviceopties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen gesprekskosten en internationale verzendkosten van toepassing zijn. Onder voorbehoud van de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service die beschikbaar zijn op apple.com/legal/warranty en support.apple.com, zal Apple, als u een geldige claim indient onder deze garantie, uw computer repareren, vervangen of terugbetalen op zijn eigen discretie. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Mogelijk moet u een aankoopbewijs overleggen wanneer u een claim indient onder deze garantie.

Voor Australische consumenten: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van een ernstige storing en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect.
Apple Pty Ltd, Postbus A2629, Sydney South NSW 1235.
Tel: 133-622.

Klantenservice

© 2020 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple-logo, Mac en Mac mini zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple Books is een handelsmerk van Apple Inc. Apple Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merkteken zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van de US Environmental Protection Agency. Gedrukt in XXXX. 034-04264-A

Mac Mini-logo

Documenten / bronnen

Apple Mac Mini [pdf] Gebruiksaanwijzing
A2686, BCGA2686, Mac Mini, Mac

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *