Apple Mac Mini 2023-logo

Apple Mac Mini 2023

Apple Mac Mini 2023-product

Voordat u Mac mini gebruikt, review de Mac mini Essentials-gids op support.apple.com/guide/mac-mini. U kunt de gids ook downloaden van Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening

Zie 'Informatie over veiligheid, gebruik en regelgeving' in de Mac mini Essentials-handleiding.

Voorkom gehoorschade
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren. Meer informatie over geluid en gehoor is online beschikbaar op: appel.com/geluid.

Informatie over regelgeving

Regelgevende certificeringsinformatie is beschikbaar op het apparaat. Kies Apple-menu > Over deze Mac en klik vervolgens op Regelgevende certificering. Aanvullende regelgevende informatie vindt u in 'Veiligheid, gebruik en regelgevende informatie' in de Mac mini Essentials-handleiding.

Naleving van FCC en ISED Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED Canada licentie-vrijgestelde RSS-standaard(en). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

  1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
  2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Naleving EU/VK
Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Radio Equipment Regulations 2017. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is beschikbaar op apple.com/euro/compliance. De EU-vertegenwoordiger van Apple is Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. De Britse vertegenwoordiger van Apple is Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

ENERGY STAR®-conformiteit
Als ENERGY STAR-partner heeft Apple vastgesteld dat de standaardconfiguraties van dit product voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinigheid. Het ENERGY STAR-programma is een samenwerking met fabrikanten van elektronische apparatuur om energiezuinige producten te promoten. Door het energieverbruik van producten te verminderen, bespaart u geld en helpt u waardevolle bronnen te sparen. Ga voor meer informatie over ENERGY STAR naar energystar.gov.
Deze computer wordt geleverd met ingeschakeld energiebeheer, waarbij de computer na 10 minuten inactiviteit door de gebruiker in de slaapstand wordt gezet. Om uw computer uit de slaapstand te halen, klikt u op de muis- of trackpadknop of drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord.

Informatie over verwijdering en recycling

Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, recyclinginzamelpunten, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven naar: apple.com/omgeving.

Softwarelicentieovereenkomst
Het gebruik van deze computer houdt in dat u akkoord gaat met de licentievoorwaarden voor software van Apple en derden die u kunt vinden op apple.com/legal/sla.

Samenvatting van één jaar beperkte garantie van Apple

Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in de winkel. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage, noch schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Om service te verkrijgen, belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare service-opties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen er gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Onderworpen aan de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service beschikbaar op: apple.com/legal/warranty en support.apple.comAls u een geldige claim indient onder deze garantie, zal Apple uw computer naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Mogelijk moet u een aankoopbewijs overleggen wanneer u aanspraak maakt op deze garantie.
Voor Australische consumenten: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige storing en op vergoeding voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een ernstig defect. Apple Pty Ltd, Postbus A2629, Sydney South NSW 1235.
Tel: 133-622.
© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple-logo, Apple Books, Mac en Mac mini zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Apple Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merkteken zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van de US Environmental Protection Agency. Gedrukt in XXXX. 034-05234-B

Documenten / bronnen

Apple Mac Mini 2023 [pdf] Instructies
Mac Mini 2023, Mini 2023, Mac Mini, Mini

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *